E-tjänsten för medborgare och samfund har tagits i bruk även i marknadsdomstolen

Publicerad 18.11.2020

Verksamhetsstyrnings- och dokumenthanteringssystemet vid förvaltnings- och specialdomstolarna (högsta förvaltningsdomstolen, förvaltningsdomstolarna och Ålands förvaltningsdomstol samt försäkringsdomstolen, marknadsdomstolen och arbetsdomstolen) HAIPA har tagits i bruk i marknadsdomstolen. I fortsättningen registreras nya inkomna mål och ärenden i marknadsdomstolen i HAIPA-systemet.

Samtidigt har även e-tjänsten för medborgare och samfund tagits i bruk i marknadsdomstolen. E-tjänsten för myndigheter tas däremot i bruk först vid en senare tidpunkt.

Handläggningen av ärenden som registreras i HAIPA-systemet sker i sin helhet elektroniskt. Marknadsdomstolen uppmanar därför parterna att fästa ännu större uppmärksamhet vid namngivningen av dokument som lämnas in i elektroniskt format Med hänsyn till detta har skilda instruktioner upprättats vid marknadsdomstolen för inlämning och namngivning av dokument som tillställs marknadsdomstolen.

Marknadsdomstolens kontaktuppgifter
Besöksadress: Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Postadress: Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Växel: 029 56 43300 Fax: 029 56 43314
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
E-tjänst: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/

Mer information

Jussi Karttunen, överdomare vid marknadsdomstolen
029 56 43345, jussi.karttunen@oikeus.fi