Anhängiga upphandlingsärenden

Enligt lagen om offentlig upphandling och koncession (148 § 3 mom.) ska marknadsdomstolen föra och publicera en aktuell förteckning över de upphandlingsärenden som har inletts vid marknadsdomstolen. Förteckningen uppdaters dagligen. Förteckningen har inte offentlig tillförlitlighet och åstadkommer inte rättsverkningar. Vid behov måste anhängiggörande säkerställas från marknadsdomstolen.

 
Publicerad 14.1.2021