Framsida » Om webbplatsen

Om webbplatsen

På marknadsdomstolens webbplats www.marknadsdomstolens.fi finns information om bland annat marknadsdomstolen och dess verksamhet, uppgifter och avgöranden.

De svensk- och finskspråkiga sidorna är mest omfattande. Dessutom finns det i någon mån information på engelska.

Marknadsdomstolens informationsenhet upprätthåller och svarar för webbplatsen. Dess strävan är att informationen på sidorna ska vara korrekt och aktuell. Marknadsdomstolen svarar inte för eventuella fel på sidorna. Marknadsdomstolen är inte heller ansvarigt för olägenheter som beror på tekniska störningar eller sådant länkat material som publicerats av utomstående.

Så fungerar webbplatsen

Länkstigen uppe på sidan visar var på webbplatsen användaren befinner sig.
Webbsidorna är skalbara, dvs. användaren kan ändra storleken på texten genom att i högra hörnet välja önskad textstorlek.

Sökning

Besökaren kan söka information på marknadsdomstolens webbsidor genom att använda sökfunktionen uppe i högra hörnet.

Länkar

Marknadsdomstolens interna länkar öppnas i samma webbläsarfönster. Externa länkar öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Länkar till sidans innehåll finns i regel efter innehållet eller i den högra spalten på sidan. I början av längre sidor anges innehållet i form av en s.k. innehållsförteckning. Länkarna leder då till olika ställen på samma sida.

RSS-tjänst

Marknadsdomstolens nyheter och avgöranden kan fås på svenska som RSS-tjänst. I samband med nyhetsrubrikerna ska källan anges. Rubriklänkar får användas endast i enlighet med god sed och de får inte användas som en del av avgiftsbelagda tjänster.

Marknadsdomstolen försöker garantera innehållets riktighet i RSS men svarar dock inte för eventuella inexaktheter eller fel i texterna.


Upphovsrättigheter och länkning till webbtjänsten

Marknadsdomstolen har alla rättigheter till de texter och bilder som publiceras i webbtjänsten, om inte något annat anges. Fotograferna till bilderna på sidorna anges om fotografen är utomstående.

Länkar till texterna i webbtjänsten får fritt upprättas och texterna citeras, men källan ska då ovillkorligen anges. Om annan användning av materialet ska alltid särskilt avtal ingås med marknadsdomstolens informationsenhet.

Att utan tillstånd vidare distribuera bifogade filer annanstans än i marknadsdomstolens webbtjänst är förbjudet. Länkning till enskilda bilder är absolut förbjudet.

Automatisk insamling av data och behandling av identifieringsuppgifter

Marknadsdomstolens webbtjänst är öppen för alla och ingen registrering krävs för att bläddra mellan sidorna. Personuppgifter som kan identifiera enskilda användare samlas inte in om dem som använder webbtjänsten. Statistiska uppgifter om det totala antalet besökare, de populäraste sidorna och tjänstens in- och utgångssidor samlas in. Sidan använder cookies i webbplatsens uppföljning av besökare.

Identifieringsuppgifter lagras endast för att säkra det tekniska genomförandet och användningen av webbtjänsten och till stöd för utvecklingen av den. Bara den personal som är ansvarig för detta kan behandla identifieringsuppgifter i den utsträckning deras arbete kräver. Identifieringsuppgifter får inte yppas för utomstående i andra situationer än sådana som särskilt anges i lag.

Tekniska rekommendationer

Webbplatsen fungerar med Internet Explorer 7 och Firefox 3.5 och nyare versioner samt med Chrome och Safari.

För att läsa dokument i pdf-format, t.ex. publikationer, behövs programmet Adobe Acrobat Reader. Programmet kan laddas ner på Adobe Readers webbplats.

Förmedlingen av vissa typer av bifogade filer har hindrats i statsrådets datanät. De blockerade bilagorna är av sådan typ som allmänt används för att förmedla virus eller annat slags eventuellt skadlig programkod. Följande allmänt använda typer av bifogade filer blockeras i e-posttrafiken till och från statsrådets nät: .bin, .exe, .cmd, .com, .reg, .scr, .lnk, .mdb, .vbs, .zip. Mera om detta på finansministeriets webbplats.

Kommentarer och ytterligare information

Kommentarer om sidorna kan ges via blanketten som finns på våra sidor.

 
Publicerad 29.4.2014