Framsida » Avgöranden

Avgöranden

Marknadsdomstolens avgöranden publiceras på marknadsdomstolens hemsidor och i Finlex.

Publicering av avgöranden på marknadsdomstolens hemsidor


Marknadsdomstolens avgöranden finns att tillgå på marknadsdomstolens webbplats i regel inom en vecka från att de har getts. Avgöranden publiceras i sin helhet eller till vissa delar. Namnen på personer och samfund ersätts vid behov med bokstavsbeteckningar.

Avgörandet publiceras på det språk på vilket det getts.

Som referensuppgifter används avgörandets nummer (avgörandets nummer/årtalets två sista siffror) och den dag då avgörandet getts. Till varje avgörande som publiceras ges ett eller flera sökord.

Marknadsdomstolen avgöranden grupperas enligt följande:

• Konkurrens- och tillsynsärenden
o Energimarknadsärenden
• Upphandlingsärenden
• Mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt
• Marknadsrättsliga ärenden

Även vissa interimistiska avgöranden publiceras på hemsidorna. Såsom referensuppgifter för dessa avgöranden används ärendets diarienummer och den dag då avgörandet getts.

• Interimistiska avgöranden

OBS: Publikationerna finns på vår webbplats i PDF-form. För att läsa publikationer, behövs programmet Adobe Acrobat Reader eller motsvarande program.

Publicering av avgöranden i Finlex


Marknadsdomstolens avgöranden publiceras även i den avgiftsfri Finlex-tjänsten. Finlex uppdateras minst en gång i månaden. I tjänsten finns också marknadsdomstolens (markkinatuomioistuin) avgöranden från 1979 till 2002.


 
Publicerad 2.2.2015