Vem ska visa upp en fullmakt

Den person som företräder en part ska visa upp en fullmakt av vilken det framgår att personen har rätt att företräda parten. Fullmakten ska visas upp genast i början av rättegången. Den som har rätt att teckna bolagets firma behöver inte visa en fullmakt.

En advokat, ett offentligt rättsbiträde eller ett rättegångsbiträde med tillstånd ska visa upp en fullmakt endast om domstolen bestämmer det. Vid behov kan marknadsdomstolen dock be om fullmakten. 
Publicerad 30.1.2020