Framsida » Marknadsdomstolen » Verksamhet » Mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt

Mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt

Marknadsdomstolen handlägger som mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt de mål och ärenden som hör till dess behörighet enligt
 1. patentlagen
 2. lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar
 3. lagen om rätt till uppfinningar vid högskolor
 4. lagen om uppfinningar av betydelse för landets försvar
 5. lagen om nyttighetsmodellrätt
 6. lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar
 7. varumärkeslagen
 8. lagen om kollektivmärken
 9. mönsterrättslagen
 10. firmalagen
 11. handelsregisterlagen
 12. lagen om patent- och registerstyrelsen
 13. lagen om växtförädlarrätt
 14. lagen om domännamn
 15. upphovsrättslagen.

Som mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt handlägger marknadsdomstolen även tvistemål som hör till dess behörighet enligt lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet.

Marknadsdomstolen handlägger som mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt dessutom de mål och ärenden som hör till dess behörighet enligt 7 kap. i rättegångsbalken samt enligt lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter

 
Publicerad 30.8.2013