Framsida » Marknadsdomstolen » Verksamhet » Konkurrens- och tillsynsärenden

Konkurrens- och tillsynsärenden

Marknadsdomstolen handlägger som konkurrens- och tillsynsärenden de ärenden som hör till dess behörighet enligt

1. konkurrenslagen
2. elmarknadslagen
3. naturgasmarknadslagen

3 a) lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

4. järnvägslagen
5. lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter
6. lagen om avskiljning och lagring av koldioxid
7. lagen om Finansinspektionen.

Samt från och med 1.7.2014

8. lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd

Marknadsdomstolen handlägger som konkurrens- och tillsynsärenden också följande ärenden som hör till dess behörighet:

1. ärenden som gäller påförande av påföljdsavgift enligt 122 § i kommunikationsmarknadslagen
2. ärenden som gäller påförande av påföljdsavgift enligt 36 a § i lagen om televisions- och radioverksamhet
3. besvär över Energimarknadsverkets beslut enligt 21 § 3 mom. i lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning.

 
Publicerad 24.4.2014