Framsida » Marknadsdomstolen » Verksamhet » Upphandlingsärenden

Upphandlingsärenden

Marknadsdomstolen handlägger som upphandlingsärenden de ärenden som hör till dess behörighet enligt
  1. lagen om offentlig upphandling
  2. lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
  3. lagen om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem
  4. lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling
  5. kollektivtrafiklagen
  6. lagen om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon.

Som upphandlingsärenden handlägger marknadsdomstolen också de besvär över Energimarknadsverkets beslut enligt 21 § 2 mom. i lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning som hör till dess behörighet.

 
Publicerad 30.8.2013