Framsida » Marknadsdomstolen » Statistik och behandlingstider

Behandlingstider och statistik


År 2013

Utöver de ärenden som tidigare behandlats vid marknadsdomstolen överfördes från och med 1.9.2013 patent- och varumärkesärenden och ärenden som gäller upphovsrätt samt vissa andra IPR-ärenden till marknadsdomstolen. Av denna anledning är statistiken från år 2013 inte jämförbar med statistiken från tidigare år.

Under år 2013 avgjorde marknadsdomstolen sammanlagt 558 ärenden. Under året inkom 694 nya ärenden. I beräkningarna finns de i början av september till marknadsdomstolen överförda ärendena från Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd. I slutet av år 2013 var 401 ärenden anhängiga. Andelen ärenden som berör offentlig upphandling var fortfarande stor, andelen inkomna upphandlingsärenden steg med 18 procent. Den genomsnittliga behandlingstiden för alla ärenden var 6,4 månader.

Antalet inkomna och avgjorda ärenden inom vissa grupper finns i tabellform vid "statistik" i högra spalten.

Via länken hittas förvaltningsdomstolarnas gemensamma årsberättelser


År 2012

Till marknadsdomstolen inkom 1.1–31.12.2012 sammanlagt 474 ärenden. Av dessa var 449 upphandlingsärenden, tre konkurrensärenden, elva ärenden som avses i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet, ett konsumentskyddsärende, fem energimarknadsärenden, tre ärenden angående indrivning av fordringar och två tobakslagsärenden. År 2012 inkom en aning färre ärenden än år 2011. Antalet upphandlingsärenden var dock fler än året innan.

Under år 2012 avgjorde marknadsdomstolen sammanlagt 531 ärenden: 425 upphandlingsärenden, två konkurrensärenden, 79 elmarknadsärenden, 17 ärenden som avses i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet, fem konsumentskyddsärenden, ett ärende angående indrivning av fordringar och två tobakslagsärenden.

Till år 2013 överfördes 266 ärenden, av dessa var tre konkurrensärenden, åtta ärenden som avses i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet, tre elmarknadsärenden och två ärenden angående indrivning av fordringar. Dessutom överfördes 250 upphandlingsärenden.

Den genomsnittliga behandlingstiden för år 2012 var 7,3 månader. För upphandlingsärenden var den genomsnittliga behandlingstiden 6,2 månader.


År 2011

Under perioden 1.1–31.12.2011 inkom sammanlagt 510 ärenden till marknadsdomstolen. Av dem var 399 upphandlingsärenden, 26 ärenden som avses i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet, fem konsumentskyddärenden, 77 elmarknadsärenden och ett ärende angående indrivning av fordringar.

Marknadsdomstolen avgjorde under år 2011 sammanlagt 610 ärenden: 569 upphandlingsärenden, fyra konkurrensärenden, 29 ärenden i enlighet med lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet, sju konsumentskyddsärenden och ett ärende angående indrivning av fordring.

Under år 2011 var den genomsnittliga behandlingstiden i marknadsdomstolen 8,3 månader. I upphandlingsärenden var den genomsnittliga behandlingstiden 8,1 månader.

Till år 2012 överfördes 319 ärenden, av dessa var 222 upphandlingsärenden, två konkurrensärenden, fyra konsumentskyddsärenden, 14 ärenden som avses i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet och 77 elmarknadsärenden.


År 2010

Under perioden 1.1–31.12.2010 inkom sammanlagt 691 ärenden: 612 upphandlingsärenden, fyra konkurrensärenden, 16 ärenden som avses i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet, fem konsumentskyddsärenden och 54 elmarknadsärenden.

Under år 2010 avgjorde marknadsdomstolen 687 ärenden: 587 upphandlingsärenden, nio konkurrensärenden, 58 elmarknadsärenden, 27 ärenden som avses i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet, två konsumentskyddsärenden, ett alkohollagsärende och tre ärenden som avses i lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare.

Under år 2010 inkom ett rekordantal ärenden till marknadsdomstolen, 691 ärenden, det vill säga 15 procent fler än under det tidigare året. Ökningen berodde på den jämna ökningen av upphandlingsärenden och elmarknadsärenden.

Den genomsnittliga behandlingstiden under år 2011 var 8,7 månader. I fråga om upphandlingsärenden sjönk behandlingstiden till 8 månader.

Till år 2011 överfördes 419 ärenden, av dessa var 392 upphandlingsärenden, fyra konkurrensärenden, sex konsumentskyddsärenden och 17 ärenden som avses i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet.

 
Publicerad 29.7.2014