Personal


Överdomare

Jussi Karttunen

Kanslichef

Minna Mattila

Avdelningscheferna

Anne Ekblom-Wörlund
Nina Korjus

Marknadsrättsdomare

Pertti Virtanen
Sami Myöhänen
Petri Rinkinen
Reima Jussila
Ville Parkkari
Jaakko Ritvala
Markus Mattila
Pasi Yli-Ikkelä
Sanna Holkeri tjl.
Hannamaria Nurminen tjl.
Saini Siitarinen tjl.
Riikka Innanen
Pekka Savola
Riikka Pirttisalo tjl.
Mirva Näsi
Markus Ukkola
Jari Tiainen

Marknadsrättsingenjörer

Pasi Nikkonen
Merja Heikkinen-Keinänen

Marknadsdomstolens asessor

Anu Pitkänen

Beredare vid marknadsdomstolen

Suvi Karlén-Savolainen
Jukka Koivusalo tjl.
Johanna Tallberg tjl.
Tobias von Schantz tjl.
Esko Pakka tjl.
Liisa Kauramäki
Alma Wahrmann
Mika Kuuppo 
Publicerad 10.2.2020