Personal

Marknadsdomstolen leds av överdomaren. Som ledamot vid marknadsdomstolen tjänstgör överdomaren, marknadsrättsdomarna och marknadsrättsingenjörerna. Därtill vid marknadsdomstolen arbetar beredare vid marknadsdomstolen och kanslipersonal. Vid marknadsdomstolen finns det även sakkunnigledamöter med uppdraget som bisyssla.

 
Publicerad 16.11.2020