Personal


Överdomare

Jussi Karttunen

Kanslichef

Minna Mattila

Avdelningscheferna

Anne Ekblom-Wörlund
Nina Korjus

Marknadsrättsdomare

Sanna Holkeri tjl.
Riikka Innanen
Reima Jussila
Markus Mattila
Sami Myöhänen
Hannamaria Nurminen tjl.
Mirva Näsi
Ville Parkkari
Riikka Pirttisalo tjl.
Petri Rinkinen
Jaakko Ritvala
Pekka Savola
Saini Siitarinen tjl.
Jari Tiainen
Markus Ukkola
Pertti Virtanen
Pasi Yli-Ikkelä


MarknadsrättsingenjörerMarknadsdomstolens asessor

Anu Pitkänen

Beredare vid marknadsdomstolen

Suvi Karlén-Savolainen
Jukka Koivusalo tjl.
Johanna Tallberg tjl.
Tobias von Schantz tjl. 
Publicerad 1.10.2019