Sakkunnigledamöter 1.4.2018 - 31.3.2023

Konkurrens-, upphandlings- och tillsynsärenden

 • professor, docent, juris doktor, vicehäradshövding Antti Aine
 • Chef för mediereglering, vicehäradshövding Janne Ilari Holopainen
 • vicehäradshövding, ekonom Anne Maritta Leppälä-Nilsson
 • professor, docent, juris doktor, vicehäradshövding Ulla Susanna Liukkunen
 • professor, docent, teknologie doktor Marko Tuomas Torkkeli
 • juris doktor, delägare, vicehäradshövding Matti Engelberg


Marknadsrättsliga ärenden

 • chefsjurist, vicehäradshövding Risto Pellervo Airikkala
 • verkställande direktör, LL.M., MBA, vicehäradshövding Valtteri Petri Tapani Niiranen
 • verkställande direktör, juris kandidat Tiina-Tuulikki Oksala
 • generalsekreterare, juris licentiat, vicehäradshövding Paula Tellervo Paloranta
 • ekonomie doktor, associate professor Elias Henrikki Rantapuska
 • professor, docent, doktor i administrativa vetenskaper, filosofie magister, politices kandidat, kandidat i humanistiska vetenskaper Pauli Anttoni Rautiainen
 • biträdande professor, ekonomie doktor, politices doktor Johan Alfred Håkansson Streng
 • IPR Professional, juris doktor Kari-Pekka Syrjä
 • universitetslektor, docent, ekonomie doktor Risto Juhani Väntsi


Industriella rättigheter och upphovsrätt

 • jurist, vicehäradshövding Minna Marjaana Aalto-Setälä
 • patentombud, European Patent Attorney, auktoriserad patentombud, diplomingenjör Kirsikka Elina Etuaho
 • IPR Manager, teknologie doktor Ari Tapio Hirvonen
 • konsultativ tjänsteman, docent, juris doktor, Executive MBA, vicehäradshövding Mikko Ilmari Huuskonen
 • General Counsel, advokat (New York Bar Exam), juris magister, LL.M. Antti Johannes Härmanmaa
 • teamledare, europapatentombud, diplomingenjör Tomi-Matti Juhani Konkonen
 • IP Manager, European Trademark and Design Attoreny, registrerad patent- och varumärkesombud, diplomingenjör Jarkko Tapani Konola
 • patent- och varumärkesombud, European Patent Attorney, European Trademark Attorney, Authorized Patent, Trademark and Design Attorney, diplomingenjör Veli-Matti Kärkkäinen
 • verkställande direktör, LL.M., MBA, vicehäradshövding Valtteri Petri Tapani Niiranen
 • generalsekreterare, juris licentiat, vicehäradshövding Paula Tellervo Paloranta
 • professor, filosofie doktor Ullamari Pesonen
 • forskningsdirektör, docent, teknologie doktor, juris kandidat Olli Pekka Pitkänen
 • professor, teknologie doktor Jari Tapio Porras
 • professor, docent, doktor i administrativa vetenskaper, filosofie magister, politices kandidat, kandidat i humanistiska vetenskaper Pauli Anttoni Rautiainen
 • Professor of Digital Business, juris doktor, teknologie doktor, ekonomie doktor Veikko Johannes Seppänen
 • biträdande professor, ekonomie doktor, politices doktor Johan Alfred Håkansson Streng
 • Senior Partner, auktoriserad patentombud, European Patent Attorney, diplomingenjör Patrik Christoffer Sundman
 • IPR Professional, juris doktor Kari-Pekka Syrjä
 • juris doktor, delägare, vicehäradshövding Matti Engelberg
 • filosofie doktor, europapatentombud Jari Huovinen
 • filosofie doktor, europapatentombud Jaana Hämäläinen
 • filosofie doktor, europapatentombud Krister Karlsson
 • diplomingenjör, europapatentombud Anu Keinänen
 • filosofie kandidat, europapatentombud Seppo Kilpeläinen
 • diplomingenjör, europapatentombud Marjut Lattu-Hietamies
 • diplomingenjör, verkställande direktör, europapatentombud Karri Leskinen
 • diplomingenjör, europapatentombud Jonna Sahlin
 
Publicerad 18.8.2020