Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen är en specialdomstol som behandlar och avgör konkurrens- och tillsynsärenden, upphandlingsärenden och marknadsrättsliga ärenden samt från och med 1.9.2013 även tvistemål, ansökningsärenden och besvärsärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt.

Publicerad 16.11.2020