Framsida » Aktuellt » RSS - flöden

RSS-flöden

Marknadsdomstolens nyheter och besluter finns tillgängliga som RSS-flöden (länk till finska sidor).

Vad är RSS?

RSS är ett standardiserat och snabbt sätt att sprida information om ett bestämt webbinnehåll. Med hjälp av RSS kan användaren på ett ställe följa de färskaste meddelandena från justitieministeriet och ministerns senaste tal. Förkortningen RSS står för Really Simple Syndication eller Rich Site Summary.

Användningsvillkor

Rubrikerna till marknadsdomstolens meddelanden skall förses med uppgift om källa. Rubriklänkar få användas endast i enlighet med god journalistisk sed och de får inte användas som en del av avgiftsbelagda tjänster.

Marknadsdomstolen strävar efter att säkerställa innehållets riktighet i RSS men ansvarar dock inte för de inexaktheter eller fel som eventuellt förekommer i texterna.

Hur får du tillgång till tjänsten?

För att du skall kunna använda dig av RSS-tjänsten behöver du en särskild RSS-aggregator. Om du använder webbläsare av viss typ, t.ex. Mozilla Firefox 2 eller Internet Explorer 7, behövs inte någon skild RSS-aggregator.

På Internet återfinns både avgiftsfria (t.ex. Feedreader) och avgiftsbelagda RSS-aggregatorer. Programmen lagrar adresser bland vilka programmet söker information. Länkarna finns att få på marknadsdomstolens finskspråkiga sidor.

 
Publicerad 28.4.2014