Handläggningen av ärendet som gäller företagsförvärv mellan Mehiläinen Yhtiöt Oy och Pihlajalinna Abp avskrevs i marknadsdomstolen

Publicerad 29.12.2020  Uppdaterad 14.1.2021

Konkurrens- och konsumentverket krävde i sin framställning till marknadsdomstolen 29.9.2020 att marknadsdomstolen förbjuder företagsförvärvet mellan Mehiläinen Yhtiöt Oy och Pihlajalinna Abp i den form det hade anmälts till Konkurrens- och konsumentverket.

Under handläggningen av ärendet i marknadsdomstolen meddelade Mehiläinen Yhtiöt Oy och Pihlajalinna Abp att Mehiläinen Yhtiöt Oy inte genomför Pihlajalinna Abp:s köpeanbud på aktierna.

Marknadsdomstolen ansåg på de grunder som närmare framgår av dess beslut att arrangemanget med företagsförvärv mellan Mehiläinen Yhtiöt Oy och Pihlajalinna Abp, som var föremål för Konkurrens- och konsumentverkets framställning, hade återkallats och att förutsättningarna för handläggningen av ärendet i marknadsdomstolen hade upphört under rättegången. På dessa grunder bestämde marknadsdomstolen att handläggningen av ärendet i marknadsdomstolen skulle avskrivas.

Mer information

Jussi Karttunen, marknadsdomstolens överdomare

029 56 43345, jussi.karttunen@oikeus.fi