Coronaviruset medför begränsningar i marknadsdomstolens verksamhet

Publicerad 18.3.2020

Domstolarna är samhällsviktiga tjänster och de ska värna om medborgarnas rättsskydd i alla situationer. Samtidigt måste också domstolarna för sin del bidra till åtgärder för att hindra en fortsatt spridning av coronaviruset.


Domstolarna kan bli tvungna att prioritera sina uppgifter och begränsa sin verksamhet, dock med beaktande av parternas och samhällets nödvändiga rättsskyddsbehov. Detta innebär att behandlingen av vissa ärenden skjuts upp och att de redan överenskomna sammanträdena ställs in. Ändringarna i verksamheten kommer i allmänhet att förlänga behandlingstiderna.

Rättegångar som redan har ett handläggningsdatum:

Parter / ombud underrättas om sammanträdet ställs in eller skjuts upp.

Ytterligare information kan fås av den förberedande ledamoten.

Uträttande av andra ärenden vid domstol:

Det kan förekomma störningar och dröjsmål i kommunikationen med marknadsdomstolen på grund av situationen med coronavirus och belastningen på statens fjärranslutningar. E-post rekommenderas fortsättningsvis som det säkraste sättet att uträtta ärenden.

Trots undantagsförhållande har det inte föreskrivits om ändringar eller undantag i de tidsfrister som gäller för rättegångar (t. ex. besvär). Även de tidsfrister som framgår av domstolens kallelser och uppmaningar ska följas, om inte domstolen har meddelat något annat. Om en tidsfrist inte efterföljs, kan det leda till de påföljder som angetts i kallelserna och uppmaningarna.

Skydd mot smitta i domstol:

Vid skötseln av ärenden i domstol ska man sörja för god hand- och hosthygien och även i övrigt följa de anvisningar som hälsovårdsmyndigheterna gett. Domstolarnas egna anställda följer samma anvisningar. Vid domstolen ska man också följa eventuella ytterligare anvisningar gällande t.ex. hur man kan röra sig i lokalerna.

Uppdaterad 20.3.2020