Undvik osäkerheterna med postgången genom att använda till exempel förvaltningsdomstolarnas e-tjänst

Publicerad 8.11.2019  Uppdaterad 11.11.2019

Medborgare och samfund kan sköta sina ärenden i förvaltnings- och specialdomstolarna elektroniskt. Via e-tjänsten kan man lämna in till exempel besvär och lämna in handlingar.

Enligt nyheterna kan poststrejken från och med 11.11.2019 orsaka förseningar eller på annat sätt störa möjligheterna att skriftligt sköta ärenden i domstolarna.

Ansvaret för att besvär eller andra handlingar inkommer inom utsatt tid till domstolen är hos avsändaren.

För att undvika rättsförluster kan det vara skäl att bekanta sig med e-tjänsten. Det går att skicka handlingar till marknadsdomstolen också per e-post eller genom att ta handlingar med sig till marknadsdomstolen. Poststrejken kan även fördröja sådana handlingar som marknadsdomstolen delger per post.

E-tjänsten finns under adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

E-tjänsten använder samma identifiering som Suomi.fi -nättjänsten och du kan logga in med dina nätbankskoder, ett elektroniskt personkort eller mobilcertifikat.

Ytterligare information:

Minna Mattila, kanslichef
tel. 050 441 4853
minna.a.mattila(at)oikeus.fi

Marknadsdomstolens kontaktuppgifter:

Besöksadress: Domstolarnas hus, Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Postadress: Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Telefonväxel: 029 56 43300
Fax: 029 56 43314

E-post: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Då Ni sänder e-post ska "(at)" ersättas med "@"

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/Öppnar i nytt fönster