Vireillä

Julkisista hankinnoista annetun lain 148 §:n 3 momentin mukaan markkinaoikeuden on ylläpidettävä luetteloa markkinaoikeudessa vireille tulleista hankinta-asioista.

Luetteloa ylläpidetään päivittäin. Luettelo ei nauti julkista luotettavuutta eikä se saa aikaan oikeusvaikutuksia. Tarvittaessa asian vireilletulo on tarkistettava markkinaoikeudesta.

VIREILLE: 19.62019
HANKINTAYKSIKKÖ: Myrskylän kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Myrskylän kunnan teknisen lautakunnan päätös 4.6.2019, § 29, Myrskylän koulun uuden koulurakennuksen ja liikuntahallin SR-rakennusurakan valvontakilpailutus.

VIREILLE: 18.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Lappeenrannan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunnan päätös 29.5.2019, § 196, kutsutaksiliikenteen hankinta Allegron ja Tolstoin junavuoroille 1.7.2019-30.6.2020.

VIREILLE: 14.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös, eräiden helsingin kaupungin koulujen, päiväkotien ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimipisteiden siivous- ja ruokapalvelujen hankinta 1.8.2019 - 21.7.2022

VIREILLE: 11.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Jakobstads stad
HANKINTAPÄÄTÖS: Staden Jakobstads bildningsnämdens beslut 22.5.2019 § 47, skoltransporter 2019-2020 (Jakobstads elever).

VIREILLE: 11.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kurikan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kurikan kaupungin sivistysjohtajan päätös 28.5.2019 § 3, koulukuljetukset 1.8.209-31.7.2021.

VIREILLE: 11.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin Konsernihankinta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin Konsernihankinta Oy:n päätös 29.5.2019 § 11, pesu- ja puhdistusaineiden yhteishankinta

VIREILLE: 11.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupunki, hankintajohtajan päätös 29.5.2019 § 41, pesu- ja puhdistusaineiden yhteishankinta.

VIREILLE: 7.6.2019
HAKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 15.5.2019 § 174, Kulkurin Valssin ja Vuokkokodin ensikertainen kalustaminen

VIREILLE: 7.6.2019
HAKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin materiaalipäällikön päätös 24.5.2019 426/02.08.00.01/2019, diabetestarvikkeet omaseurantaan hankintakaudella 1.7.2019-31.3.2020 + optiot

VIREILLE: 6.6.2019
HAKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintayksikön päätös 29.4.2019 hankintapäätöspöytäkirja 41550, lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiapalvelut ajalle 1.3.2019-30.11.2020 + optiot

VIREILLE: 5.6.2019
HAKINTAYKSIKKÖ: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun seudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen päätös 27.5.2019 § 79, ateriapalvelujen toimittajan valinta ajalle 1.7.2019-30.6.2020

VIREILLE: 4.6.2019
HAKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin päätös HUS/1295/2019, potilaskuljetusauto 2 kpl (A2-luokan ambulanssi) 2019

VIREILLE: 3.6.2019
HAKINTAYKSIKKÖ: Äänekosken kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Äänekosken kaupungin teknisen lautakunnan päätös 20.5.2019 § 57, Koulunmäen yhtenäiskoulun rakentaminen: pihaurakka

VIREILLE: 3.6.2019
HAKINTAYKSIKKÖ: Istekki Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Istekki Oy:n päätös 20.5.2019 itseilmoittautumis- ja infojärjestelmä.

VIREILLE: 3.6.2019
HAKINTAYKSIKKÖ: Porvoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porvoon kaupunginhallituksen päätös 20.5.2019 § 172, Jokilaakson koulu (Kerkkoon koulu) hankinta

VIREILLE: 31.5.2019
HAKINTAYKSIKKÖ: Suomen ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Suomen ympäristökeskuksen päätös 17.5.2019 tutkimusalus Arandan hydroakustisten tutkimusjärjestelmien laajennus ja parannus

VIREILLE: 31.5.2019
HAKINTAYKSIKKÖ: Kuntien Tiera Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuntien Tiera Oy:n päätös 13.5.2019, kotiin annettavien palvelujen optimointiohjelman ja optimoinnin asiantuntijapalvelujen hankinta

VIREILLE: 31.5.2019
HAKINTAYKSIKKÖ: Suomen ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Suomen ympäristökeskuksen päätös 17.5.2019 tutkimusalus Arandan hydroakustisten tutkimusjärjestelmien laajennus ja parannus

VIREILLE: 31.5.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Hämeen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouspyyntö HAMELY/103/2019, Uusi toimintamalli, Hämeen TE-toimisto Forssa, poissulkeminen tarjouskilpailusta

VIREILLE: 28.5.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Monetra Oulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Monetra Oulu Oy:n päätös 17.5.2019 46/2018, talous- ja pakkaustarvikkeet

VIREILLE: 27.5.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n päätös 14.5.2019, Kotkan kampuksen uudisrakennuksen LVIA-suunnittelu.

VIREILLE: 27.5.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan hankintatoimi
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan hankintatoimen päätös 14.5.2019 osayleiskaavan laatimen Koli-Ahmovaaran alueille ja strategisen yleiskaavan laatiminen osayleiskaavaalueelta ulottuen Kolin iso kuva 2050 -selvityksen matkailusolmujen alueille.

VIREILLE: 22.5.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talous- ja konsernijaoston päätös 8.5.2019 § 22, leikkaussalin kuvansiirtojärjestelmä ja siihen liittyvät palvelut.

VIREILLE: 22.5.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulaisten kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulaisten kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätös 2.5.2019 § 50, osa varhaiskasvatuksesta ostopalveluna.

VIREILLE: 21.5.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kolarin kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Kolarin kunnan teknisen lautakunnan päätös 9.5.2019 § 29, urheilukentän juoksuratojen ja suorituspaikkojen pinnoitteen uusiminen.

VIREILLE: 21.5.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Lounais-Suomen poliisilaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Lounais-Suomen poliisilaitoksen päätös 10.5.2019 POL-2019-9845, vainajien kuljetukset -tarjouskilpailu, osa-alue 3, poissulkeminen tarjouskilpailusta.


VIREILLE: 16.05.19
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin päätös, hankintaratkaisu puitesopimus 2068/02.08.00/2019 Laivakankaan laajennuksen av-hankinnat

VIREILLE: 13.5.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuomi Logistiikka Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuomi Logistiikka Oy:n va. toimitusjohtajan hankintaoikaisupäätös 29.4.2019 nro 178811, kotihoidon hengitysapulaitteet ja -tarvikkeet, osa 1.

VIREILLE: 8.5.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Ylä-Savon evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän kirkkoneuvoston päätös 23.4.2019 § 57, Pyhän Ristin kirkon julkisivusaneeraus.

VIREILLE: 7.5.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Liedon kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Liedon kunnan teknisen lautakunnan päätös 16.4.209 § 42, päällystystyöt 2019-2020 (optio 2021)

VIREILLE: 7.5.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintailmoitus 2019-009442, sydänkeuhkokoneen hankinta suorahankintana.

VIREILLE: 2.5.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
HANKINTAPÄÄTÖS: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin päätös 16.4.2019 81/02.05/2019, IT-konsultointi 2018-2022, projektipäälliköiden hankinta, poissulkeminen tarjouskilpailusta

VIREILLE: 2.5.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-kiinteistöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Senaatti-kiinteistöt toimitusjohtajan päätös 17.4.2019 nro 460848, SEN/756/2016, hallinnon tilahallinta (hankinnan osa-alue 1).

VIREILLE: 30.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kiinteistöjohtajan päätös 15.4.2019 § 85/2019, ilmanvaihtosuodattimien hankinta

VIREILLE: 30.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hankintailmoitus ESPER-hanke puitesopimustarjouspyyntö, RU

VIREILLE: 30.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Savonlinnan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Savonlinnan kaupunginhallituksen päätös 15.4.2019 § 167, työterveyshuoltopalvelujen hankinta, tarjoajien valinta neuvotteluvaiheeseen.

VIREILLE: 25.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin päätös 18.4.2019 367-2019, Lukkojen korjaus-, sarjoitus- ja asennustyöt 1.6.2019-31.5.2021

VIREILLE: 24.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Metsähallitus Metsätalous Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Metsähallitus Metsätalous Oy:n päätös 11.4.2019 puunkorjuun hankintaerät Etelä-Suomen, Pohjanmaa-Kainuun ja Lapin alueilla (hankintaerä 6)

VIREILLE: 23.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen korkeakoulusäätiö sr ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen korkeakoulusäätiö sr ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hankintapäätös Työterveyshuollon palvelut – minikilpailutus.

VIREILLE: 23.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Pirkkalan Jäähalli Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Pirkkalan Jäähalli Oy:n päätös 9.4.2019, New Refrigeration and HVAC systems for an ice rink in Pirkkala (Pirkkalan jäähalli).

VIREILLE: 23.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: 2M-IT Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: 2M-ITOy:n päätös 8.4.2019, suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmä.

VIREILLE: 23.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuusamon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuusamon kaupungin päätös 12.4.2019, skeittiparkin rakentamisen keskeytyspäätös.

VIREILLE: 23.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Loimijoen Kuntapalvelut Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n päätös 9.4.2019, keskuskeittiön rakennuttaminen ja pitkäaikainen vuokraaminen.

VIREILLE: 17.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Länsimetro Oy
HANKINTAYPÄÄTÖS: Länsimetro Oy:n päätös 4.4.2019, Matinkylä-Kivenlahti-hankkeen radan päällysrakenneurakan PRU hankinta.

VIREILLE: 16.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen kaupungin hankintajohtajan päätös 3.4.2019 § 39/2019 Info-TV -järjestelmä.

VIREILLE: 16.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin rakennuttajapäällikön päätös 29.3.2019 § 12/2019, SR-kokonaisurakoitsijan valinta, Kaupunginsairaalan turvallisuustason nosto 2018-2019.

VIREILLE: 12.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Sosiaali- ja Terveysministeriö
HANKINTAPÄÄTÖS: Sosiaali- ja terveysministeriön hankintamenettely pneumokokkikonjugaattirokotteen tarjouskilpailu.

VIREILLE: 11.4.2019
HANKINTAYKSIKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-Apteekin tulosalueen hallinnon hankintaoikaisupäätös 28.3.2019 § 30 HUS/3348/2018 Monoklonaalisten vasta-aineiden hankintapäätös hankintakaudelle 2019.

VIREILLE: 11.4.2019
HAKINTAYKSIKKÖ: Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallituksen päätös 26.3.2019 § 34, diabeteskulutustarvikkeiden, insuliinipumppujen ja niissä käytettävien tarvikkeiden, verensokeriliuskojen ja -mittareiden sekä pistolaitteissa käytettävien lansettien hankinta.

VIREILLE: 10.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Savonlinnan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Savonlinnan kaupungin hankintailmoitus työterveyshuoltopalvelujen hankinta, tarjoajien valinta neuvotteluvaiheeseen.

VIREILLE: 10.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallituksen päätös 26.3.2019 § 33, työterveyshuoltopalvelujen hankinta, tarjoajien valinta neuvotteluvaiheeseen.

VIREILLE: 8.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan päätös 26.3.2019 § 39, Lapinkävijäntien peruskorjaus, urakoitsijan valinta

VIREILLE: 5.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenkaarlepyyn kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenkaarlepyyn kaupungin teknisen lautakunnan päätös 19.32019 § 50, Ytterjeppon riippusilta, urakoitsijan valinta

VIREILLE: 4.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätös 21.3.2019 § 46, varhaiskasvatuksen tilaelementtien vuokraus.

VIREILLE: 2.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Veikkaus Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Veikkaus Oy:n päätös 19.3.2019, pelijärjestelmien infrakilpailutus.

VIREILLE: 2.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kannuksen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kannuksen kaupunginvaltuuston päätös 18.3.2019 § 3, Kannuksen kaupungin tarkastuspalveluiden sekä tarkastuslautakunnan tukipalveluiden hankinta vuosille 2019-2024.

VIREILLE: 1.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen koulutuskuntayhtymähallituksen päätös 19.3.2019 4/2019 30§, Sedu kolme kampusta, Rastaantaival 2 rakennusurakoitsijan/pääurakoitsijan valinta.

VIREILLE: 1.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen Energia Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen päätös 18.3.2019, 50 MW:n KPA-kattilalaitos.

VIREILLE: 1.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kainuun sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtajan päätös 15.3.2019 § 26, Kainuun uusi sairaala; Veto-ja suojakaapit.

VIREILLE: 1.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari
HANKINTAPÄÄTÖS: Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin päätös 5.3.2019, tuntiveloitusperusteiset rakennustyöt vuosille 2019–2020 + optio kaksi (2) vuotta.

VIREILLE: 1.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Eurajoen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Eurajoen kunnan teknisen lautakunnan päätös 13.3.2019 § 34, Eurajoen kunnan rakennuttamis- ja valvontakonsultointi, infrapalvelut.

VIREILLE: 28.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelut palvelulinjapäällikön päätös 13.3.2019 § 56, Satamakadun palvelukoti, ikäihmisten tehostettu palveluasuminen.

VIREILLE: 28.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Porin Satama Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Porin Satama Oy:n päätös 13.3.2019, Mäntyluodon Kallonlahden 12m laiturin, sataman ja kentän rakentaminen

VIREILLE: 27.3.2019
HANKINTAYKSIKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin päätös 11.3.2019 VD/7821/02.08.00.00/2018 Päätös hankintaoikaisuun Korso - Rekolan sosiaali- ja terveysaseman henkilöturvajärjestelmän ja sen kaapeloinnin hankinta

VIREILLE: 27.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS Logistiikka toimialajohtajan päätös 13.3.2019 § 20, HUS175-2018 verensokeritestiliuskat ja verensokerimittarit.

VIREILLE: 26.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Monetra Oulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Monetra Oulu Oy:n päätös, ajoneuvojen renkaat

VIREILLE: 22.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Fimlab Laboratoriot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Fimlab Laboratoriot Oy:n päätös 8.3.2019 T01/2019 Tuotantoratkaisu C.trachomatis ja N. gonorrhoeaen (CTNG) ja korkean riskin Human papilloma (hrHPV) - viruksen osoittamiseen nukleiinihappopohjaisella laitteistolla sopimuskaudeksi 1.3.2019-29.2.2024 + mahdollinen 24 kk optiokausi


VIREILLE: 20.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talous- ja konsernijaoston päätös 6.3.2019, § 11, HUSLABin veriviljelyanalytiikan hankinta


VIREILLE: 12.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Länsimetro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Länsimetro Oy:n päätös 26.2.2019 Matinkylä-Kivenlahti hankkeen WC-moduulien hankinta


VIREILLE: 12.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HAKINTAPÄÄTÖS: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 25.2.2019 KASELY/1466/2018, LKU-15 Tievalaistuksen palvelusopimus 2019-2024, Kymenlaakso

VIREILLE: 12.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Salon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Salon kaupungin kaupunkikehityslautakunnan päätös 26.2.2019 § 37, ostoliikenteen hankinta

VIREILLE: 8.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 22.2.2019 LAPELY/125/2019 LAP ELY Siltojen ylläpitourakka 2019; KU -tarjouskilpailu

VIREILLE: 8.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Ylivieskan Teollisuuskiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Ylivieskan Teollisuuskiinteistöt Oy:n hallituksen päätös 19.2.2019 § 5, valmistuskeittiön sähköurakka

VIREILLE: 7.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin päätös 21.2.2019 § 15/2019 VD/687/02.08.00.00/2019 Oppimateriaalien Hankintakanava digitaalisille ja painetuille oppimateriaaleille ja niihin liittyville oheismateriaaleille ja -tarvikkeille

VIREILLE: 7.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuntien Tiera Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuntien Tiera Oy:n päätös 21.2.2019 Oppimateriaalien Hankintakanava digitaalisille ja painetuille oppimateriaaleille ja niihin liittyville oheismateriaaleille ja -tarvikkeille

VIREILLE: 7.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 15.2.2019 VARELY/3433/2018, tievalaistuksen palvelusopimus 2019 - 2024, Satakunta

VIREILLE: 4.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Savon Koulutus Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Savon Koulutus Oy:n päätös vakuutuspalvelujen hankinnasta suorahankintana ilman kilpailutusta.

VIREILLE: 4.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Sysmän kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Sysmän kunnan teknisen johtajan päätös 20.11.2018 § 5, määräaikainen auraussopimus kiinteistöille.

VIREILLE: 28.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 14.2.2019 POSELY/1761/2018, tievalaistuksen palvelusopimus 2019 - 2024, Pohjois-Savo

VIREILLE: 25.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Liperin kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Liperin kunnan elinympäristölautakunnan päätös 12.2.2019, kirkonkylän vesitornin saneeraus ja UV-laitteiston hankinta.

VIREILLE: 22.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 8.2.2019 EPOELY/2644/2018, tievalaistuksen palvelusopimus 2019-2024, Etelä-Pohjanmaa

VIREILLE: 21.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 30.1.2019, puheentunnistusjärjestelmän hankinnan keskeytys

VIREILLE: 19.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Hämeenlinnan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston päätös 28.1.2019 § 7, tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosille 2019-2022

VIREILLE: 18.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin henkilöstöjohtajan päätös 4.2.2019 § 2/2019, henkilöstökoulutuksen eOppimisen järjestelmähankinta

VIREILLE: 18.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtajan päätös 4.2.2019 § 22, liikennevalojen ja liikenteenhallinnan järjestelmien ylläpitotöiden hankinta

VIREILLE: 18.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätös 4.2.2019 § 13, PACS-järjestelmän hankinta HUS Kuvantamiseen palveluna

VIREILLE: 15.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Riihimäen Kotikulma Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Riihimäen Kotikulma Oy:n päätös 1.2.2019, putkitöiden kilpailutus puitesopimus 1.3.2019-28.2.2020

VIREILLE: 14.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Nurmijärven seurakunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Nurmijärven seurakunnan Kirkkoneuvoston päätös 29.1.2019 1/2019 § 12 Iso Pappilan peruskunnostus 2016-00066 T 02 06 01 01

VIREILLE: 14.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Iisalmen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Iisalmen kaupungin teknisen lautakunnan päätös 29.1.2019 § 14, Runnin kouluhankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelijan tehtävien toimittajan valinta

VIREILLE: 12.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän välipäätös 29.1.2019, Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 putkipostijärjestelmä

VIREILLE: 11.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n päätös 28.1.2019, KLKH 158 kalusteet, osa-alue oppikalusteet.

VIREILLE: 8.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Verohallinto
HANKINTAPÄÄTÖS: Verohallinnon hankintapäätös 25.1.2019 dnro VH/1608/02.10.01/2018 Suurivolyymisten painatus-, tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelujen hankinta.

VIREILLE: 8.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin Teknisten liikelaitosten johtokunnan päätös 24.1.2019 7§ OUKA/1483/02.08.01/2018 Jätevesilietteen käsittelyn hankinta.

VIREILLE: 7.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen korkeakoulusäätiö sr ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen korkeakoulusäätiö sr ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hankintapäätös 23.1.2019 Työterveyshuollon palvelut – minikilpailutus.

VIREILLE: 6.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Apteekki/OYS apteekki hankintaoikaisupäätös 23.1.2019. 41238/2018 Trastutsumabi- ja rituksimabilääkevalmisteiden ja niiden biosimilaarien päätös ajalle 1.1.2019-31.12.2019.

VIREILLE: 6.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kemin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kemin kaupungin Teknisen lautakunnan hankintaoikaisupäätös 22.1.2019 § 3 Tilapalvelun kiinteistöjen talvihoitourakat 2018-2020

VIREILLE: 31.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Naantalin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Naantalin kaupungin teknisen lautakunnan päätös 28.11.2018 § 128, Matalahden veneväylän ruopaus

VIREILLE: 21.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Keskusrikospoliisi
HANKINTAPÄÄTÖS: Keskusrikospoliisin päätökset 7.1.2019, täysautomaattinen nesteenannostelija kulutustavaroineen ja palveluineen sekä poissulkeminen tarjouskilpailusta.

VIREILLE: 21.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala / apulaiskanpunginjohtaja, päätös 20.12.2018 § 91, mittaustyöt 2019 - 2021

VIREILLE: 17.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan päätös 20.12.2018 § 40, etähoidon ja etäkuntoutuksen käyttöliittymä videoyhteyksineen hankinta

VIREILLE: 17.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuusulan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuusulan kunnan yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 4.1.2019, katuvalojen vaihto 2018 - 2019


VIREILLE: 7.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Loviisanseudun seurakuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Loviisanseudun seurakuntayhtymän päätös 18.12.2018, Sarvisalon kappelin korjaustyön urakoitsijan valinta.


VIREILLE: 4.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 20.12.2018 Kela 26/43/2018, Kelan sairausvakuutuksesta korvaamat matkat ja palvelut Uudenmaan maakunnan alueella.

VIREILLE: 3.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 19.12.2018 UUDELY/9609/2018 Hankintapäätös. Tienpidon suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut Uudenmaan ELYn alueella 2019-2022 (puitesopimus).

VIREILLE: 3.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtajan päätös 20.12.2018 45-2018, Myllypuron kampuksen välinehuollon laitteiden hankinta.


VIREILLE: 31.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Puolustusvoimat
HANKINTAPÄÄTÖS: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan päätös 19.12.2018 B020447 3816/08.05.02/2018, tarjouksen hylkääminen.

VIREILLE: 31.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: TeeSe Botnia Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: TeeSe Botnia Oy Ab:n päätös 17.12.2018, tarjouspyyntö 208493 kuljetuspalvelut tuntitöihin 2019-2020.

VIREILLE: 28.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Puolustusvoimat
HANKINTAPÄÄTÖS: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan päätös 19.12.2018 B020450 3816/08.05.02/2018, tarjouksen hylkääminen.

VIREILLE: 27.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Epoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupunginjohtajanpäätös 11.12.2018 02.08.00.00 23 §/2018 4251/2018 henkilöstöetujen mobiilipalvelu.


VIREILLE: 21.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Laukaan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Laukaan kunnan viranhaltijapäätös 11.12.2018 §12 501/02.08.00/2018 Kiviainekset ja maanajotyöt 2019-2020, optiovuosi 2021, toimittajan valintapäätös.

VIREILLE: 21.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän johtajan päätös 17.12.2018 § 144, suun terveydenhuollon laitteiden ja hoitohuoneiden kalusteiden hankinta.

VIREILLE: 21.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-Apteekin tulosalueen hallinnon hankintapäätös 10.12.2018 § 88 HUS/3348/2018 Monoklonaalisten vasta-aineiden hankintapäätös hankintakaudelle 2019.


VIREILLE: 19.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy:n päätökset 5.12.2018, tilausajopalvelut 2019-2020 (2022), osa-alue 2: Itä-Suomen AVI-alue.

VIREILLE: 19.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy:n päätökset 5.12.2018, tilausajopalvelut 2019-2020 (2022), osa-alue 3: Lapin AVI-alue.

VIREILLE: 18.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan hankintatoimi
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan hankintatoimen päätös 4.12.2018, turvateknologiset ratkaisut kotona asuville asiakkaille.

VIREILLE: 14.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätökset 30.11.2018 LIVI/4502/02.01.02/2018, Saimaan kanavan käyttö ja kunnossapito 2019-2023 sekä 27.11.2018 poissulkeminen tarjouskilpailusta.

VIREILLE: 14.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Apteekki/OYS apteekki hankintapäätös 5.12.2018 41238/2018, trastutsumabi- ja rituksimabilääkevalmisteiden ja niiden biosimilaarien päätös ajalle 1.1.2019-31.12.2019.

VIREILLE: 13.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin kaupunginjohtajan päätös 30.11.2018 19 §/2018, hankinnan hallinnan järjestelmä.

VIREILLE: 13.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kotkan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kotkan kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualue, terveyshuollon vastuualue, ylihammaslääkärin päätös 9.11.2018 § 1, hammashoitoyksiköiden hankinta.

VIREILLE: 12.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Porin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porin kaupungin teknisen toimialan tilayksikön johtajan päätös 27.11.2018 § 25/2018, Noormarkun Lähipalvelukeskuksen ja Mäntylinnan hoitajakutsujärjestelmä.

.

VIREILLE: 11.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 28.11.2018 LIVI/4772/02.01.12/2018, suunnittelupalveluiden puitesopimushankinnat, osatehtävä 4) radanpidon vahvavirtasuunnittelu ja asiantuntijatehtävät.

VIREILLE: 11.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 28.11.2018 LIVI/4770/02.01.12/2018, suunnittelupalveluiden puitesopimushankinnat, osatehtävä 2) radanpidon turvalaitesuunnittelu ja asiantuntijatehtävät.

VIREILLE: 11.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kemin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kemin kaupungin Teknisen lautakunnan päätös 20.11.2018 § 140, tilapalvelun kiinteistöjen talvihoitourakat 2018-2020.

VIREILLE: 11.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Pieksämäen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Pieksämäen kaupunginhallituksen päätös 26.11.2018 § 188, Pieksämäen kaupungin työterveyspalvelut.

VIREILLE: 5.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 22.11.2018 Dnro VARELY/2582/2018, aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen perusvaiheesta Turun seudulla.

VIREILLE: 4.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Sansia Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Sansia Oy:n päätös 22.11.2018, niveleen injisoitavat hyaluronihappovalmisteet

VIREILLE: 29.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen kaupungin lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun suorahankinta.


VIREILLE: 23.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 8.11.2018 UUDELY/4565/2018, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen puitejärjestely pääkaupunkiseudulla osa-alueelle 3: Työelämäorientaatio ja työhakuvalmennus. Alkuvaiheen nopea polku, korkeakoulutettujen uraohjauksen polku, Helsinki.

VIREILLE: 23.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 8.11.2018 UUDELY/4565/2018, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen puitejärjestely osa-alueelle 2b: Alkuvaiheen hidas ja peruspolku, Helsinki.

VIREILLE: 23.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 8.11.2018 UUDELY/4565/2018, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen puitejärjestely pääkaupunkiseudulla osa-alueelle 5: Ammatillisiin opintoihin tähtäävä polku.

VIREILLE: 23.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 8.11.2018 UUDELY/4565/2018, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen puitejärjestely pääkaupunkiseudulla osa-alueelle 4c: Toiminnallinen tuettu polku, Vantaa.

VIREILLE: 23.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 8.11.2018 UUDELY/4565/2018, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen puitejärjestely pääkaupunkiseudulla osa-alueelle 4b: Toiminnallinen tuettu polku, Helsinki.


VIREILLE: 23.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 8.11.2018 UUDELY/4565/2018, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen puitejärjestely pääkaupunkiseudulla osa-alueelle 4a: Toiminnallinen tuettu polku, Espoo.

VIREILLE: 23.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 8.11.2018 UUDELY/4565/2018, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen puitejärjestely pääkaupunkiseudulla osa-alueelle 2a: Alkuvaiheen hidas ja peruspolku, Espoo.

VIREILLE: 23.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 8.11.2018 UUDELY/4565/2018, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen puitejärjestelypääkaupunkiseudulla osa-alueelle 2c: Alkuvaiheen hidas ja peruspolku, Vantaa.


VIREILLE: 23.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Porin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porin kaupungin tekninen toimiala hankintailmoitus 30.10.2018, Porin led-katuvalaisimien hankinta.


VIREILLE: 21.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan hallintojohtajan päätös 25.10.2018 § 34, potilassänkyjen huoltopalvelut.

VIREILLE: 21.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin teknisen ympäristötoimen teknisen toimen päätös 30.10.2018 § 179, siivouspalveluiden hankintaoikaisu.

VIREILLE: 15.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kaarinan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kaarinan kaupungin teknisen lautakunnan päätös 30.10.2018 § 179, liikenneväylien talvikunnossapito 2018-2020.

VIREILLE: 13.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kotkan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kotkan kaupunki, Kymenlaakson pelastuslaitoksen viranhaltijapäätös 2.11.2018 hankintamenettelyn keskeyttäminen, D/22/02.07.01.00/2018 henkilöstöhallintasovelluksen hankinta.

VIREILLE: 9.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Fimlab Laboratoriot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Fimlab Laboratoriot Oy:n keskeytyspäätös 31.10.2018, immunofluoresenssi kokonaisautomaatio, niiden tuki- ja huoltopalvelut ja immunofluoresenssi antigeenilasit.

VIREILLE: 8.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kotkan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kotkan kaupunginhallituksen päätös 22.10.2018 § 325, Kotkan kaupungin henkilöstön työterveyshuoltopalvelut.

VIREILLE: 6.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-Logistiikka tulosalueen hallinnon päätös 23.10.2018 §85, potilassänkyjen huoltopalvelut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tarpeisiin.

VIREILLE: 5.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Janakkalan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Janakkalan kunnan Teknisen lautakunnan päätös 16.10.2018 KH:265/2018 § 169, Rastimäki plv 152-530 kadun ja vesihuollon rakentamisen urakoitsijavalinta.

VIREILLE: 1.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kotkan kaupunki
HANKINTAYKSIKKÖ: Kotkan kaupunki, Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastusjohtajan päätös 19.10.2018 § 98, henkilöstöhallintasovelluksen hankinta.

VIREILLE: 31.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin konsernihallinnon hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 17.10.2018 § 67 2792-2018 (02 08 00), jätehuoltopalvelut ajalle 1.11.2018 - 31.10.2021.

VIREILLE: 30.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n keskeyttämispäätös 17.10.2018, KLKH 105 kirjastojen kirjallisuus, muut aineistot ja niihin liittyvät palvelut.

VIREILLE: 30.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuomi Logistiikka Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuomi Logistiikka Oy:n Toimitusjohtajan päätös 16.10.2018 178447 Kuulokojeiden ja kuulokojeiden tarvikkeiden hankinta.

VIREILLE: 30.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n keskeyttämispäätös 17.10.2018, KLKH 134 oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit.

VIREILLE: 29.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Vihdin kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Vihdin kunnan Kunnanhallituksen päätös 15.10.2018 225/02.08.00/2018 Valokuituyhteyksien kilpailuttaminen Vihdin kunnalle ja kuntalaisille.

VIREILLE: 29.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 17.10.2018 Kela 164/331/2018, lasten ja nuorten psykoterapia (ryhmä), Kelan Läntinen vakuutuspiiri.

VIREILLE: 22.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 2.10.2018 Kela 66/331/2018, Fysioterapia (yksilö), Kelan Itäinen vakuutuspiiri.

VIREILLE: 19.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallituksen päätös 28.9.2018 § 116, terveyspalvelujen hankinta.

VIREILLE: 15.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin avopalvelujohtajan päätös 3.10.2018 § 291, koti- ja etähoidon palveluissa käytettävien teknologiaratkaisujen integraatio TRE:181602.07.01/2018.

VIREILLE: 15.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 20.9.2018 Kela 54/331/2018, fysioterapia (yksilö), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri.

VIREILLE: 15.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 20.9.2018 Kela 54/331/2018, fysioterapia (yksilö), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri.


VIREILLE: 10.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-kiinteistöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Senaatti-kiinteistöt Itä-Suomen alueen päätös 26.9.2018 A13362, Olavinlinnan katsomon istuimet ja istuimien rungot.

ANHÄNGIGGJORT: 9.10.2018
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Landskapets Fastighetsverk
BESLUT: Landskapets Fastighetsverk beslut 25.9.2018 yrkande på upphandlingsrättelse av Landskapets Fastighetsverk beslut 3.9.2018 nr 150 Nybyggnad av rehabiliterings- och geriatribyggnad 2018

VIREILLE: 8.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Porvoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porvoon kaupungin toimialajohtajan päätös 20.9.2018 § 56, rakennusautomaatiotöiden hankinnan oikaisupäätös.

VIREILLE: 5.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin Kaupunginhallituksen päätös 10.9.2018 § 563 33/2018 ja Helsingin konsernihankinta Oy:n päätös 20.9.2018 29/2018, Hankintaoikaisuvaatimus ja päätöksen korjaaminen, rakennuspiirustusten kopiointi ja tulostus.

VIREILLE: 5.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin Kiinteistöjohtajan päätös 20.9.2018 § 629 TRE:3810/02.07.01/2018 Ympäristötekniset konsulttipalvelut.

VIREILLE: 27.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 14.9.2018 dnro UUDELY/6128/2018, työnpolku- ja urapolku-valmennuspalvelut.


VIREILLE: 18.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Toholammin kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Toholammin kunnanhallituksen päätös 3.9.2018 § 119 20/45.451/2018, Toholammin kirkonkylän koulukeskuksen arkkitehtisuunnittelu.

VIREILLE: 18.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Hämeenkyrön kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Hämeenkyrön teknisen lautakunnan päätös 21.8.2018 § 67, Kurjenmäkikodin peruskorjaushanke, hoitajakutsujärjestelmän hankinta.

VIREILLE: 17.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen kaupunki tilaliikelaitoksen johtajan päätös 31.8.2018 § 41, Napapiirin koulun väistötilat ROIDno-2018-126.

VIREILLE: 13.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 22.8.2018 § 214, oikaisupäätös: kotihoidon optimointihanke ja kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmään hankittava optimointijärjestelmä.

VIREILLE: 10.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin sosiaali- ja terveysviraston hankinta, tarjouksen hylkäys, yksilölliset ortopediset apuvälineet, tarjouspyyntö HEL2018-004505 T02080200

VIREILLE: 30.8.2018
HAKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-Apteekin hankintapäätös 17.8.2018 § 40 Lääkkeellisten ja teollisten sairaalakaasujen tarjouspyynnön Dnro 1/2018 mukainen hankintapäätös hankintakaudelle 8.9.2018 - 7.9.2021.

VIREILLE: 30.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän kaupunki, Tampereen kaupunki ja Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylä - Tampere - Vantaa Hankintamenettely hankintailmoitus 12.4.2018 2018/S 072-159885 Asuntoreformi 2018 -kilpailu.

VIREILLE: 20.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahden kaupungin Tilakeskuksen toimitilajohtajan päätös 21.6.2018 § 21, Kerinkallion päiväkodin ns. alatalon väliaikaisten tilojen tilaelementtitoimitus ja tilojen vuokraus

VIREILLE: 9.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen teknologia yksikön päätös 20.7.2018 POL-2016-13272, aseet, aseita lievemmät voimankäyttövälineet sekä niiden varusteet, tarvikkeet ja varaosat/ osa-alue 4, partiokivääri, varusteet, tarvikkeet ja varaosat.

VIREILLE: 7.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n hankintamenettely EU-ilmoitus 2018/S 125-285526, teleoperaattoripalveluiden hankintamenettely.

VIREILLE: 6.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 23.7.2018 UUDELY/2460/2017, LIN-223, Vt 2 leventäminen Mullinkallio - Häiviä.

VIREILLE: 31.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 10.7.2018 Kela 31/331/2018 Kelan Keskisen vakuutuspiirin alueelle hankittavat suomenkieliset ammattilaiset kuntoutusselvitykset, 2019-2020.

VIREILLE: 31.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 10.7.2018 Kela 27/331/2018 Kelan Eteläisen vakuutuspiirin alueelle hankittavat suomenkieliset ammattilaiset kuntoutusselvitykset, 2019-2020.

VIREILLE: 27.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Länsimetro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Länsimetro Oy:n päätös 13.7.2018 Matinkylä-Kivenlahti-hanke Pääsähkönjakelu-urakka PSJ.


VIREILLE: 13.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 29.6.2018 LIVI/2900/02.01.08/2018 KR182900 Lahti-Heinola huomiovalolaitokset.


VIREILLE: 2.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Janakkalan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Janakkalan teknisenlautakunnan päätös 12.6.2018 § 112, Tervakosken Mäyrän kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, urakoitsijanvalinta.

VIREILLE: 2.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Evijärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Evijärven kunnan sivistyslautakunnan päätös 19.6.2018 § 43, koulukuljetukset vuonna 2018-2019.

VIREILLE: 29.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupunginjohtajan päätös 15.6.2018 § 8 / 2018, tietotekniikan loppukäyttäjä- sekä käyttö ja kapasiteettipalvelut

VIREILLE: 29.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupunginjohtajan päätös 15.6.2018 § 8 / 2018, tietotekniikan loppukäyttäjä- sekä käyttö ja kapasiteettipalvelut.

VIREILLE: 27.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n päätös 25.6.2018, Mesikämmen 4 pihan saneeraus.

VIREILLE: 26.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n hankintamenettely EU-ilmoitus 2018/S 093/311351, teleoperaattoripalveluiden hankintamenettely.

VIREILLE: 21.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tornion kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tornion kaupungin sivistyslautakunnan päätös 23.5.2018 § 54, koulujen iltakäytön valvonta 2018-2020

VIREILLE: 13.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapalveluiden päätös 30.5.2018 19458/2, kuulokojeen korvakappaleen valmistuspalvelu.

VIREILLE: 13.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin konsernihallinnon, strateginen hankinta, hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 30.5.2018 § 32 9637-2018 (061), ajoneuvorenkaat ja rengaspalvelut ajalle 1.7.-30.6.2020.

VIREILLE: 12.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän hallituksen päätös 28.5.2018 § 97, matkapalvelukeskuksen hankinta.

VIREILLE: 4.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 21.5.2018 LIVI/2787/02.01.10/2018, sisävesimerenmittaukset 2018 Hydrographic surveying services in inland lakes HAKO2018


VIREILLE: 31.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuopion kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunnan päätös 16.5.2018 § 105, Lippumäen urheilualueen tekojääradan rakentaminen / urakoitsijan valinta ja rahoitus

VIREILLE: 17.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Salon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Salon kaupunkikehitysjohtajan päätös 8.5.2018 § 6, tunneliastianpesukoneen hankinta.

VIREILLE: 20.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupunginkanslian hankintajohtajan päätös 12.4.2018 § 19, kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan hankinta.


VIREILLE: 9.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 23.3.2018 Kela 25/43/2018, Kelan sairausvakuutuksesta korvaamat matkat ja palvelut Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueelle.

VIREILLE: 9.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 23.3.2018 Kela 25/43/2018, Kelan sairausvakuutuksesta korvaamat matkat ja palvelut Lapin maakunnan alueelle.

VIREILLE: 9.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 23.3.2018 Kela 25/43/2018, Kelan sairausvakuutuksesta korvaamat matkat ja palvelut Kanta-Hämeen alueelle.

VIREILLE: 3.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Loimaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Loimaan kaupungin hyvinvointivaliokunnan päätös 20.3.2018 § 33, vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun ostopalvelu.

VIREILLE: 29.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin ammatillisen koulutuksen johtajan päätös 13.3.2018 § 42, esitystekniikkakokonaisuuksien hankinta Tredun Kangasalan toimipisteeseen.

VIREILLE: 26.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kauhavan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kauhavan teknisen lautakunnan päätös 6.3.2018 § 16, monitoimitalon työmaavalvonta.

VIREILLE: 9.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Valkeakosken kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Valkeakosken kaupungin päätös 20.2.2018 § 21 Dno VLK/2059/02.06.00/2017 Hankinnan valmistelu, palautettu II: Sosiaali- ja terveyskeskuksen eräät taksipalvelut.

VIREILLE: 5.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen kaupunginhallituksen päätös 15.1.2018 § 33, koulukuljetukset 2018-2019.

 
Julkaistu 19.6.2019