Vireillä

Julkisista hankinnoista annetun lain 148 §:n 3 momentin mukaan markkinaoikeuden on ylläpidettävä luetteloa markkinaoikeudessa vireille tulleista hankinta-asioista.

Luetteloa ylläpidetään päivittäin. Luettelo ei nauti julkista luotettavuutta eikä se saa aikaan oikeusvaikutuksia. Tarvittaessa asian vireilletulo on tarkistettava markkinaoikeudesta.

ANHÄNGIGGJORT: 16.5.2018
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice VIREILLE: 2.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Janakkalan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Janakkalan teknisenlautakunnan päätös 12.6.2018 § 112, Tervakosken Mäyrän kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, urakoitsijanvalinta.VIREILLE: 4.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikelaitos Oulun Serviisin päätös 20.6.2018, ateria-, puhtaus- ja virastomestaripalvelut.VIREILLE: 5.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sisätaudit ja kuntoutus tulosyksikön toimialajohtajan päätös 22.1.2018 § 4 HUS/327/2018, rintaproteesit.VIREILLE: 5.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sisätaudit ja kuntoutus tulosyksikön toimialajohtajan päätös 22.1.2018 § 4 HUS/327/2018, rintaproteesit.VIREILLE: 13.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Yleisradio Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Yleisradio Oy:n hankintamenettely EU-hankintailmoitus 28.6.2018 2018/S 122-277215 Televisio-ohjelmien lähetyspalvelutVIREILLE: 13.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Yleisradio Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Yleisradio Oy:n hankintamenettely EU-hankintailmoitus 28.6.2018 2018/S 122-277215 Televisio-ohjelmien lähetyspalvelut

VIREILLE: 13.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 22.8.2018 § 214, oikaisupäätös: kotihoidon optimointihanke ja kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmään hankittava optimointijärjestelmä.VIREILLE: 17.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin konsernipalvelujen liiketoimintajohtajan päätös 3.9.2018 § 145, tulkkauspalveluiden hankinta.VIREILLE: 17.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen kaupunki tilaliikelaitoksen johtajan päätös 31.8.2018 § 41, Napapiirin koulun väistötilat ROIDno-2018-126.VIREILLE: 17.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Valtion tieto-ja tekniikkakeskus Valtori
HANKINTAPÄÄTÖS:Valtion tieto-ja tekniikkakeskus Valtorin päätös 20.8.2018, palvelimet ja intergroidut ratkaisut palveluineen 2017-2021.VIREILLE: 12.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 20.9.2018 Kela 46/331/2018, Psykoterapia (yksilö), Kelan Eteläinen vakuutuspiiriVIREILLE: 22.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 2.10.2018 Kela 66/331/2018, Fysioterapia (yksilö), Kelan Itäinen vakuutuspiiri.
BESLUT: Kommunalförbundet för Ålands Miljöservices beslut av 2.5.2018 Dnr 2016-0193 § 74 Upphandling av avfallstömning i 4 facks kär.

VIREILLE: 22.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen kaupungin toimialajohtajan peruspalvelut päätös 5.10.2018 § 244, suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmän hankinta,

VIREILLE: 22.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kotkan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kotkan kaupungin kilpailutus asiointitulkkauksesta ja käännöspalveluista, hankintailmoitus 2018-016840.

VIREILLE: 22.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 2.10.2018 Kela 66/331/2018, Fysioterapia (yksilö), Kelan Itäinen vakuutuspiiri.

VIREILLE: 19.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallituksen päätös 28.9.2018 § 116, terveyspalvelujen hankinta.

VIREILLE: 16.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 27.9.2018 Kela 61/331/2018, toimintaterapia (yksilö), Kelan Itäinen vakuutuspiiri.

VIREILLE: 16.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 2.10.2018 Kela 66/331/2018, fysioterapia (yksilö), Kelan Itäinen vakuutuspiiri.

VIREILLE: 15.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin avopalvelujohtajan päätös 3.10.2018 § 291, koti- ja etähoidon palveluissa käytettävien teknologiaratkaisujen integraatio TRE:181602.07.01/2018.

VIREILLE: 15.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 20.9.2018 Kela 54/331/2018, fysioterapia (yksilö), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri.

VIREILLE: 15.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 25.9.2018 Kela 52/331/2018, allasterapia (yksilö), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri.

VIREILLE: 15.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 20.9.2018 Kela 54/331/2018, fysioterapia (yksilö), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri.

VIREILLE: 15.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 25.9.2018 Kela 52/331/2018, allasterapia (yksilö), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri.

VIREILLE: 15.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 20.9.2018 Kela 49/331/2018, toimintaterapia (yksilö), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri.

VIREILLE: 12.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 20.9.2018 Kela 46/331/2018, Psykoterapia (yksilö), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri.

VIREILLE: 12.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Länsimetro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Länsimetro Oy:n päätös hankinnan keskeyttämisestä 28.9.2018 Länsimetro Oy Matinkylä-Kivenlahti-hanke Ratasähkön syöttöasemat SYA -hankinta.

VIREILLE: 12.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 20.9.2018 54/331/2018, fysioterapia (yksilö), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri.

VIREILLE: 11.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Fimlab Laboratoriot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Fimlab Laboratoriot Oy:n päätös 27.9.2018, immunofluorosenssi kokonaisautomaatio, niiden tuki- ja huoltopalvelut ja immunofluoresenssi antigeenilasit.

VIREILLE: 10.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Limingan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Limingan kunnan teknisen johtajan päätös 27.9.2018 § 25, oikaisupäätös Limingan liikuntahallin rakentamista koskevaan päätökseen.

VIREILLE: 10.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-kiinteistöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Senaatti-kiinteistöt Itä-Suomen alueen päätös 26.9.2018 A13362, Olavinlinnan katsomon istuimet ja istuimien rungot.

ANHÄNGIGGJORT: 9.10.2018
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Landskapets Fastighetsverk
BESLUT: Landskapets Fastighetsverk beslut 25.9.2018 yrkande på upphandlingsrättelse av Landskapets Fastighetsverk beslut 3.9.2018 nr 150 Nybyggnad av rehabiliterings- och geriatribyggnad 2018


VIREILLE: 8.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Porvoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porvoon kaupungin toimialajohtajan päätös 20.9.2018 § 56, rakennusautomaatiotöiden hankinnan oikaisupäätös.

VIREILLE: 8.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tapio konserni (Tapio Oy ja Tapio Palvelut Oy ent. Metsäkustannus Oy)
HANKINTAPÄÄTÖS: Tapio konsernin (Tapio Oy ja Tapio Palvelut Oy ent. Metsäkustannus Oy) päätös 26.9.2018, vahinkovakuutusten hankintaa.

VIREILLE: 5.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kittilän kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Kittilän kunnan teknisen lautakunnan päätös 17.9.2018 § 75 ja Kittilän kunnanhallituksen päätös 18.9.2018 §305 Levin katujen talvihoitotyöt 2018-2023.

VIREILLE: 5.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin Kaupunginhallituksen päätös 10.9.2018 § 563 33/2018 ja Helsingin konsernihankinta Oy:n päätös 20.9.2018 29/2018, Hankintaoikaisuvaatimus ja päätöksen korjaaminen, rakennuspiirustusten kopiointi ja tulostus.

VIREILLE: 5.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin Kiinteistöjohtajan päätös 20.9.2018 § 629 TRE:3810/02.07.01/2018 Ympäristötekniset konsulttipalvelut.

VIREILLE: 4.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan hankintatoimi
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan hankintatoimen päätös 28.9.2018, katujen ja pihojen kunnossapito, Kontiolahti

VIREILLE: 3.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätös 25.9.2018 § 155, vartiointipalvelujen hankinta.

VIREILLE: 2.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Lappeenrannan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lappeenrannan kaupungin hankintajohtajan päätös 19.9.2018, ilmanpuhdistimien vuokraus, tarjouspyyntö nro A4/2018.

VIREILLE: 27.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 14.9.2018 dnro UUDELY/6128/2018, työnpolku- ja urapolku-valmennuspalvelut.

VIREILLE: 26.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Veikkaus Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Veikkaus Oy:n päätös 13.9.2018, vahinkovakuutukset ja vakuutuspalvelut.

VIREILLE: 25.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan johtajan päätös 6.9.2018 § 127 HEL 2018-000917 T 02 08 02 00, työohjauspalvelujen hankinta.

VIREILLE: 24.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 5.9.2018 LIVI/4965/02.01.01/2018, poroaidan rakentaminen Koivu-Muurola-Rovaniemi - tarjouskilpailu.

VIREILLE: 24.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Rantasalmen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Rantasalmen kunnanhallituksen päätös 10.9.2018 § 189 13/10.06/2017, uuden päiväkotiyksikön hankinta.

VIREILLE: 19.9.2018 Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön oikaisupäätös 14.9.2018 Dnro 6/42/2018, vuoden 2019 äitiyspakkauksen tuotteiden täydennyshankinta.

VIREILLE: 19.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kemin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kemin kaupungin teknisen lautakunnan päätös 3.9.2018 § 111, Pajarinrannan päiväkodin KVR-urakan toteuttaja.

VIREILLE: 19.9.2018 Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 5.9.2018 Dnro 6/42/2018, vuoden 2019 äitiyspakkauksen tuotteiden täydennyshankinta.

VIREILLE: 18.9.2018 Monetra Oulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Monetra Oulu Oy:n päätös 4.9.2018 nro 57/2018, AV-esitystekniikan ja -tuotantotekniikan laitteet sekä niihin liittyvien palveluiden hankinta.

VIREILLE: 18.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Toholammin kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Toholammin kunnanhallituksen päätös 3.9.2018 § 119 20/45.451/2018, Toholammin kirkonkylän koulukeskuksen arkkitehtisuunnittelu.

VIREILLE: 18.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Hämeenkyrön kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Hämeenkyrön teknisen lautakunnan päätös 21.8.2018 § 67, Kurjenmäkikodin peruskorjaushanke, hoitajakutsujärjestelmän hankinta.

VIREILLE: 17.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Valtion tieto-ja tekniikkakeskus Valtori
HANKINTAPÄÄTÖS: Valtion tieto-ja tekniikkakeskus Valtorin keskeytyspäätös 3.9.2018, palvelimet ja intergroidut ratkaisut palveluineen 2017-2021.


VIREILLE: 17.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Sansia Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: IS-Hankinta (aputoiminimi) Sansia Oy:n päätös 3.9.2018, tulkkauspalvelut sairaalan potilaille ja käännöspalvelut sairaalan käyttöön.

ANHÄNGIGGJORT: 17.9.2018
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy
BESLUT: Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oys styrelses beslut 17.8.2018 § 132, daghemmet Alma.

VIREILLE: 17.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen kaupunki tilaliikelaitoksen johtajan päätös 31.8.2018 § 41, Napapiirin koulun väistötilat ROIDno-2018-126.

VIREILLE: 17.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin konsernipalvelujen liiketoimintajohtajan päätös 3.9.2018 § 145, tulkkauspalveluiden hankinta.

ANHÄNGIGGJORT: 17.9.2018
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Landskapets fastighetsverk
BESLUT: Landskapets Fastighetsverk beslut 3.9.2018 nr 150 Nybyggnad av rehabiliterings- och geriatribyggnad 2018.

VIREILLE: 13.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 22.8.2018 § 214, oikaisupäätös: kotihoidon optimointihanke ja kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmään hankittava optimointijärjestelmä.

VIREILLE: 13.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kouvolan Vesi Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kouvolan Vesi Oy:n päätös 28.8.2018, tarjoajien valintapäätös: Kouvolan Veden biolaitoksen ostaminen ja/tai puhdistamolietteiden jatkokäsittelyn ja lietteiden kuljetusten hankinta

VIREILLE: 12.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylän kuntayhtymän hallituksen päätös 22.8.2018 H 79, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän henkilöstön työterveyspalveluiden tuottajan valinta.

VIREILLE: 12.9.2018
HAKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätös 28.8.2018, § 157, Keskustakirjasto Oodin AV-laite ja järjestelmähankintaa koskevan päätöksen oikaisu.

VIREILLE: 12.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen seurakunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen seurakunnan hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan päätös 22.8.2018 § 28, Tavivaaran krematorion tuhkauslaitteiston urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 11.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitoksen Etuuspalvelujen lakiyksikkö
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen Etuuspalvelujen lakiyksikön päätös 27.8.2018 Kela 13/331/2018 Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillinen yksilökuntoutus, aikuisen neurologinen yksilökuntoutus, 2019.

VIREILLE: 11.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupungin asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin asunnot Oy:n päätös 28.8.2018 VMY 3036 Vuosaaren Merihiekka kylpyhuoneiden ja erillisten wc-tilojen kunnostus.

VIREILLE: 11.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupungin asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin asunnot Oy:n päätös 28.8.2018 VMY 3019 Hiekkalaiturin 10 kylpyhuoneiden ja wc-tilojen kunnostus.

VIREILLE: 10.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Logistiikka toimialajohtajan päätös 20.8.2018 § 62, insuliinipumppujen ja glukoosisensorointijärjestelmien ja niiden tarvikkeiden hankinta.

VIREILLE: 10.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin sosiaali- ja terveysviraston hankinta, tarjouksen hylkäys, yksilölliset ortopediset apuvälineet, tarjouspyyntö HEL2018-004505 T02080200

VIREILLE: 7.9.2018
HANKJINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston hankintaoikaisupäätös 24.8.2018 LIV/3757/02.02.00/2018 Hankintaoikaisu ja päätös hankintamenettelyn keskeyttämisestä, Ratapiirrustusarkiston hoitopalvelu

VIREILLE: 7.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Länsimetro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Länsimetro Oy:n hankintapäätös 24.8.2018 Matinkylä-Kivenlahti-hanke Ratasähkön syöttöasemat SYA

VIREILLE: 7.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston hankintapäätös 11.7.2018 LIVI/3757/02.02.00/2018, Ratapiirrustusarkiston hoitopalvelu

VIREILLE: 7.9.2018
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätös 8.8.2018, Kh 138H, sairaalajätteiden tuhoamis-, ongelmajäte- ja kuljetuspalvelu sisältäen jätelaitteiston huoltopalvelut sekä ympäristöasiaintuntijapalvelun.

VIREILLE: 5.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston hankintapäätös 21.8.2018 LIVI/2341/02.01.05/2018 Matkustajainformaation kenttälaitteiden kunnossapito 2019-2022.

VIREILLE: 3.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tervolan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Tervolan teknisen lautakunnan päätös 15.8.2018 § 73, kaava- ja yksityisteiden sekä kunnan kiinteistöjen talvihoitotöiden urakoitsijoiden valinta v. 2018 - 2021.

VIREILLE: 31.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n Hankintapäätös 17.8.2018 KLKH 136 Kalusteet, tuotealue toimistokalusteet.

VIREILLE: 30.8.2018
HAKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-Apteekin hankintapäätös 17.8.2018 § 40 Lääkkeellisten ja teollisten sairaalakaasujen tarjouspyynnön Dnro 1/2018 mukainen hankintapäätös hankintakaudelle 8.9.2018 - 7.9.2021.

VIREILLE: 30.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Rajavartiolaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Rajavartiolaitoksen hankintapäätös 16.8.2018 Diaarinro 2018/827 RV18 venesarja.

VIREILLE: 30.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän kaupunki, Tampereen kaupunki ja Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylä - Tampere - Vantaa Hankintamenettely hankintailmoitus 12.4.2018 2018/S 072-159885 Asuntoreformi 2018 -kilpailu.

VIREILLE: 29.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 16.8.2018 LIVI/4057/02.01.02/2018 , Saaristomeren ja Selkämeren alueiden väylänhoito 2018-2020 -tarjouskilpailu.

VIREILLE: 29.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Rosk´n Roll Oy Ab
HANKINTAPÄÄTÖS: Rosk´n Roll Oy Ab:n hankintapäätös 14.8.2018 Täyttöalueen 3 kaasunkeräysjärjestelmän laajentaminen ja viimeistelyrakenteet, rakennusurakka.

VIREILLE: 27.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuntien Tiera Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuntien Tiera Oy:n hankintapäätös 13.8.2018 IT-tutkimus ja analyytikkopalvelut.

VIREILLE: 22.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin Liikunta- ja nuorisoyksikön johtajan päätös 8.8.2018 § 171 TRE:3493/02.07.01/2018 Rinnetoiminnan tuottaminen 2019-2028.

VIREILLE: 20.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahden kaupungin Tilakeskuksen toitilajohtajan päätös 21.6.2018 § 21, Kerinkallion päiväkodin ns. alatalon väliaikaisten tilojen tilaelementtitoimitus ja tilojen vuokraus

VIREILLE: 20.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Sastamalan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Sastamalan kaupungin suorahankinta, Sastamalan kaupungin puisto-osaston nurmikonleikkauspalveluja, urakka-alueet Vammala, Suodenniemi, Kiikka/Keikyä ja Karkku.

VIREILLE: 15.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Parikkalan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Parikkalan kunnan elinvoima- ja elinympäristölautakunnan päätös 29.6.2018 § 71, rantatien perusparantaminen.

VIREILLE: 13.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Yleisradio Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Yleisradio Oy:n hankintamenettely EU-hankintailmoitus 28.6.2018 2018/S 122-277215 Televisio-ohjelmien lähetyspalvelut

VIREILLE: 9.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen teknologia yksikön päätös 20.7.2018 POL-2016-13272, aseet, aseita lievemmät voimankäyttövälineet sekä niiden varusteet, tarvikkeet ja varaosat/ osa-alue 4, partiokivääri, varusteet, tarvikkeet ja varaosat.

VIREILLE: 7.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n hankintamenettely EU-ilmoitus 2018/S 125-285526, teleoperaattoripalveluiden hankintamenettely.

VIREILLE: 6.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 23.7.2018 UUDELY/2460/2017, LIN-223, Vt 2 leventäminen Mullinkallio - Häiviä.

VIREILLE: 31.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 10.7.2018 Kela 31/331/2018 Kelan Keskisen vakuutuspiirin alueelle hankittavat suomenkieliset ammattilaiset kuntoutusselvitykset, 2019-2020.

VIREILLE: 31.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 10.7.2018 Kela 27/331/2018 Kelan Eteläisen vakuutuspiirin alueelle hankittavat suomenkieliset ammattilaiset kuntoutusselvitykset, 2019-2020.

VIREILLE: 27.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Länsimetro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Länsimetro Oy:n päätös 13.7.2018 Matinkylä-Kivenlahti-hanke Pääsähkönjakelu-urakka PSJ.

VIREILLE: 26.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen ikäihmisten palvelulinjan päällikön päätös 13.7.2018 § 240, ikäihmisten lääkäripalvelut.

VIREILLE: 20.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtajan päätös 6.7.2018, § 89, Tesoman alueurakka.

VIREILLE: 19.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Vaasan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vaasan kaupunginhallituksen yleisjaoston päätös 28.6.2018 § 61
suunnittelun puitesopimuskonsultit.

VIREILLE: 19.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr
HANKINTAPÄÄTÖS: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön päätös 2.7.2018, suun terveydenhuollon hoitokoneiden hankinnan keskeytys (ks. 2018/195).

VIREILLE: 18.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankinta- ja logistiikkajohtajan 4.7.2018 152/2018 Dnro:672/2017, hammashuollon tarvikkeet (088,089)/osapäätös 07A08 (ks. 2018/25-28, 2018/40 ja 2018/83-87).

VIREILLE: 18.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Porin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porin perusturvalautakunnan päätös 4.7.2018 § 136, sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetushankintojen toteuttaminen 1.7.2018 alkaen.

VIREILLE: 16.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Mäntyharjun kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Mäntyharjun kunnanvaltuuston päätös 25.6.2018 § 41, paloaseman rakentaminen.

VIREILLE: 13.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 29.6.2018 LIVI/2900/02.01.08/2018 KR182900 Lahti-Heinola huomiovalolaitokset.

VIREILLE: 13.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Mikkelin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Mikkelin kaupungin teknisen johtajan päätös 4.7.2018 § 4, Mikkelin kaupungin asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelut.

VIREILLE: 11.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä toimitusjohtajan päätös 26.6.2018 § 100 HUS/2060//2018, henkilövakuutusten hankinnan keskeyttäminen.

VIREILLE: 5.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sisätaudit ja kuntoutus tulosyksikön toimialajohtajan päätös 22.1.2018 § 4 HUS/327/2018, rintaproteesit.

VIREILLE: 4.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ:Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalot
HANKINTAPÄÄTÖS: Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalojen päätös 19.6.2018, viemärisaneeraus sisältäen märkätilojen uusimisen.

ANHÄNGIGGJORT: 3.7.2018
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice
BESLUT: Kommunalförbundet för Ålands Miljöservices beslut av 12.6.2018 § 96, upphandling av avfallstömning i 4 facks kärl, beslutet om avbrutande av upphandling.

VIREILLE: 2.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Janakkalan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Janakkalan teknisenlautakunnan päätös 12.6.2018 § 112, Tervakosken Mäyrän kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, urakoitsijanvalinta.

VIREILLE: 2.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Evijärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Evijärven kunnan sivistyslautakunnan päätös 19.6.2018 § 43, koulukuljetukset vuonna 2018-2019.

VIREILLE: 2.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuomi Logistiikka Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtajan päätös 15.6.2018 163525, toimistokalusteiden hankinta.

VIREILLE: 29.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupunginjohtajan päätös 15.6.2018 § 8 / 2018, tietotekniikan loppukäyttäjä- sekä käyttö ja kapasiteettipalvelut

VIREILLE: 29.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupunginjohtajan päätös 15.6.2018 § 8 / 2018, tietotekniikan loppukäyttäjä- sekä käyttö ja kapasiteettipalvelut.

VIREILLE: 29.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Provincia Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Provincia Oy:n päätös ICT-palveluja koskevassa tarjouskilpailussa.

VIREILLE: 29.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän teknologiaratkaisut osastonjohtajan päätös 15.6.2018 § 66, Contact Center -järjestelmän hankinta.

VIREILLE: 27.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän materiaalipäällikön päätös 13.6.2018 nro 129, TP 18-077 videoasiointijärjestelmän hankinta, hankinnan keskeytys.

VIREILLE: 27.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuusamon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuusamon kaupungin yhdyskuntajohtajan päätös 20.6.2018 § 22, skeittipankin rakennusurakka.

VIREILLE: 27.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talous- ja konsernijaoston päätös 13.6.2018 § 39, HUSLABin automaatiolaboratorion sekä alueen sairaalalaboratorioiden kemian ja immunokemian analytiikka.

VIREILLE: 27.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n päätös 25.6.2018, Mesikämmen 4 pihan saneeraus.

VIREILLE: 27.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki ja Helsingin Konsernihankinta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin hankintajohtajan päätös 13.6.2018 § 33 ja Helsingin konsernihankinta Oy:n päätös 13.6.2018 § 21, rakennuspiirustusten kopiointi- ja tulostuspalvelut oheistuotteineen.

VIREILLE: 26.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Finavia Oyj
HANKINTAPÄÄTÖS: Finavia Oyj:n päätös 12.6.2018, Helsinki-Vantaan lentoaseman taksiliikennepalvelut, sulkeminen tarjouskilpailusta.

VIREILLE: 26.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintatoimiston päätös 8.6.2018 nro 23/2018, verensokeripitoisuuden määrittämiseen ammattikäytössä tarvittavat tuotteet.

VIREILLE: 26.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n hankintamenettely EU-ilmoitus 2018/S 093/311351, teleoperaattoripalveluiden hankintamenettely.

VIREILLE: 26.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Ylöjärven Jäähalli Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Ylöjärven Jäähalli Oy:n päätös 11.6.2018, Ylöjärven jäähallin modernisointi - innovaatiokumppanuus.

VIREILLE: 25.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Haminan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Hamina kaupungin päätös: Vuoden 2018 Hamina Tattoon esiintyjäryhmien ja heidän kalusteiden ja soittimien kuljetuspalvelu.

VIREILLE: 21.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tornion kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tornion kaupungin sivistyslautakunnan päätös 23.5.2018 § 54, koulujen iltakäytön valvonta 2018-2020

VIREILLE: 21.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 14.6.2018 LIVI/3044/02.01.12/2018 Radan turvalaitteiden asiantuntijapalvelut -tarjouskilpailusta. Päätös tarjoajan sulkemisesta pois tarjouskilpailusta.

VIREILLE: 20.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 4.6.2018, matkustajainformaatiojärjestelmän kenttälaitteiden kunnossapitoa vuosille 2019-2022.

VIREILLE: 19.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Itä-Suomen yliopisto
HANKINTAPÄÄTÖS: Itä-Suomen yliopiston päätös 31.5.2018 nro 111296/2018, IdM-järjestelmähankintaa

VIREILLE: 19.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: VAV Asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: VAV Asunnot Oy:n päätös 6.6.2018, Tanhurinne 5 käyttövesijohtojen ja viemäreiden sekä kylpyhuoneiden uusimistyöt.

VIREILLE: 19.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kiinteistö Oy Kärrykartano
HANKINTAPÄÄTÖS: Kiinteistö Oy Kärrykartanon hallituksen päätös 28.3.2018 3/2018, vihertyöurakoitsijan valinta.

VIREILLE: 14.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin Konsernihallinnon, strateginen hankinta, Hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 31.5.2018 § 33 7448-2017 (065) Strategisen hankinnan henkilökuljetusten tukipalveluja koskevan päätöksen osittainen poistaminen ja hankintaoikaisun tekeminen.

VIREILLE: 13.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapalveluiden päätös 30.5.2018 19458/2, kuulokojeen korvakappaleen valmistuspalvelu.

VIREILLE: 13.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin konsernihallinnon, strateginen hankinta, hankinta-ja logistiikkajohtajan päätös 30.5.2018 § 32 9637-2018 (061), ajoneuvorenkaat ja rengaspalvelut ajalle 1.7.-30.6.2020.

VIREILLE: 12.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän hallituksen päätös 28.5.2018 § 97, matkapalvelukeskuksen hankinta.

VIREILLE: 11.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n päätös 29.3.2018, Ounasjoen monitoimitalon piha-alueurakka ilman asfaltointia.


VIREILLE: 5.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Raahen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Raahen kaupungin rakennetun ympäristölautakunnan päätös 15.5.2018 § 63, Vihannin kaupunginosan koulutuskeskuksen rakennusurakka.

VIREILLE: 5.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän johtajan päätös 22.5.2018 § 38, IT-laitteiden hankinta.

VIREILLE: 4.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen päätös 23.5.2018 EPOELY/764/2018, päällysteiden reikienpaikkausurakka (REPA) EPO ELY 2018-2019.

VIREILLE: 4.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Finavia Oyj
HANKINTAPÄÄTÖS: Finavia Oyj:n päätös 22.5.2018, Helsinki-Vantaan lentoaseman taksiliikennepalvelut.

VIREILLE: 4.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 21.5.2018 LIVI/2787/02.01.10/2018, sisävesimerenmittaukset 2018 Hydrographic surveying services in inland lakes HAKO2018

VIREILLE: 1.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 18.5.2018 Saaristomeren alueen väylänhoito 2018-2023 hankinnan keskeyttäminen LIVI/8173/02.01.02/2017

VIREILLE: 31.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuopion kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunnan päätös 16.5.2018 § 105, Lippumäen urheilualueen tekojääradan rakentaminen / urakoitsijan valinta ja rahoitus.

VIREILLE: 30.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunnan suorahankintapäätös 16.5.2018 § 137 4384-2018 (00 01 05, 02 08 00) Kotihoidon optimointihanke ja kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmään hankittava optimointijärjestelmä.

VIREILLE: 30.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Raision kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Raision kaupungin Sosiaali- ja terveyskeskuksen päätös 23.5.2018 02.08.00 5/2018 41§ Hammashoitoyksikkö (unit) Suun terveydenhuoltoon, 2 kpl.

VIREILLE: 29.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Mestaritoiminta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Mestaritoiminta Oy:n päätös 9.5.2018 Sisäilmanpuhdistin vuokrauspalvelu -puitesopimus.

VIREILLE: 28.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin päätös 8.5.2018, takaisinsoittojärjestelmien hankinta.

VIREILLE: 22.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 3.5.2018 LIVI/299/02.01.07/2017 KR17244, KAKO:n käyttöönottotarkastukset.

VIREILLE: 22.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuopion kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS:Kuopion kaupungin rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut kaupungininsinöörin päätös 15.5.2018 § 6/2018 nro 3751/2018, Puijon urheilulaakson latusillan levennys.

VIREILLE: 21.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS:Lahden kaupungin joukkoliikennelautakunnan päätös 17.4.2018 § 17 D/848/08.01.00.00/2012, Lahden seudun joukkoliikenne.

VIREILLE: 18.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS:Turun kaupungin sosiaali-ja terveyslautakunnan päätös 25.4.2018 § 120, lääkkeiden koneellinen annosjakelu.

VIREILLE: 17.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Hämeenlinnan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Hämeenlinnan kaupungin konsernipalvelut hankintapäällikön päätös 27.4.2018 nro 9 Dno HML/317/08.01.01/2018, maakunnallinen kuljetuspalvelukeskus ja liikennöinti.

VIREILLE: 17.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Salon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Salon kaupunkikehitysjohtajan päätös 8.5.2018 § 6, tunneliastianpesukoneen hankinta.

ANHÄNGIGGJORT: 16.5.2018
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice
BESLUT: Kommunalförbundet för Ålands Miljöservices beslut av 2.5.2018 Dnr 2016-0193 § 74 Upphandling av avfallstömning i 4 facks kär.


VIREILLE: 11.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 27.4.2018 UUDELY/7/150/2017, hoidonjohtourakka Hyvinkää.

VIREILLE: 9.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala: Kolmen leikkkipuistorakennuksen uudisrakennus, KVR-urakka.

VIREILLE: 8.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen Evankelis-Luterialinen Seurakuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen Evankelis-Luterialaisen Seurakuntayhtymän Yhteinen kirkkoneuvoston päätös 19.4.2018 § 67, leiri- ja retkikuljetusten hankintapäätöksen kumoaminen ja hankinnan keskeyttäminen.

VIREILLE: 8.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön päätös 23.4.2018, suun terveydenhuollon hoitokoneiden hankinta.

VIREILLE: 4.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: VR-Yhtymä Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: VR-Yhtymä Oy:n päätös 20.4.2018 sulkeminen hankintamenettelyn ulkopuolelle.

VIREILLE: 2.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan hankintatoimi
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan hankitatoimen päätös 18.4.2018, sosiaalisen asumisen palvelut: tehostettu palveluasuminen ja palveluasuminen.

VIREILLE: 27.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kempeleen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Kempeleen kunnan teknisen johtajan päätös 13.4.2018 § 11, Kempelehallin vuorkalaisen ja toiminnan järjestäjän valinta.

VIREILLE: 27.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n hankintaoikaisupäätös 13.4.2018 liittyen 12.2.2018 annettuun hankintapäätökseen TKS216/3.10.2017 Ilmanvaihtosuodattimet.

VIREILLE: 26.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Raaseporin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Raaseporin teknisen lautakunnan päätös 10.4.2018 § 51, laitureiden hankkiminen Pohoissatamaan / päätöksen oikaisu.

VIREILLE: 25.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen kaupungin tilaliikelaitoksen johtajan päätös 11.4.2018 § 25, ilmanpuhdistimien vuokraus.

VIREILLE: 23.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 9.4.2018 UUDELY/7151/2017, hoidon ja ylläpidon alueurakka Hämeenlinna 2018-2023.

VIREILLE: 20.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Puolustusvoimat
HANKINTAPÄÄTÖS: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta 6.4.2018 BO5941 konttien hankinnan keskeyttäminen.

VIREILLE: 20.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupunginkanslian hankintajohtajan päätös 12.4.2018 § 19, kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan hankinta.

VIREILLE: 19.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Lappeenrannan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lappeenrannan kaupunginvaltuuston päätös 26.3.2018 § 27, tilintarkastuspalvelujen hankinta tilivuosille 2018-2021 ja optiona tilivuosille 2022-2023.

VIREILLE: 18.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin sivistys toimialan toimialajohtajan päätös 4.4.2018 § 9, sivistystoimialan koulujen ja päiväkotien ruokailun kilpailutus, vaihe 3.

VIREILLE: 17.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 4.4.2018, Saaristomeren alueen väylänhoito 2018-2023.

VIREILLE: 16.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Metsähallitus Metsätalous Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Metsähallitus Metsätalous Oy:n päätös MH 600/2018.

VIREILLE: 11.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Länsimetro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Länsimetro Oy:n toimitusjohtajan hankintapäätös 28.3.2018 ja päätös tarjouksen hylkäämisestä 28.3.2018 Matinkylä-Kivenlahti-hanke ratalinjan rakennusurakka RU27.

VIREILLE: 10.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ:Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 27.3.2018, tilausajopalvelut 2018-2020 (2022), osa-alue 4: tilausajopalvelut - Lounais-Suomen AVI-alue.

VIREILLE: 10.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ:Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 27.3.2018, tilausajopalvelut 2018-2020 (2022), osa-alue 1: tilausajopalvelut - Etelä-Suomen AVI-alue.

VIREILLE: 10.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös17.3.2018 LIVI/295/02.01.00/2018, KAKO:n käyttöönottotarkastukset.

VIREILLE: 9.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ:Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 23.3.2018 Kela 25/43/2018, Kelan sairausvakuutuksesta korvaamat matkat ja palvelut Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueelle.

VIREILLE: 9.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ:Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 23.3.2018 Kela 25/43/2018, Kelan sairausvakuutuksesta korvaamat matkat ja palvelut Lapin maakunnan alueelle.

VIREILLE: 9.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen Evankelis-Luterialinen Seurakuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen Evankelis-Luterialaisen Seurakuntayhtymän Yhteinen kirkkoneuvoston päätös 22.3.2018 § 51, nuorisotyön leiri- ja retkikuljetusten hankinta.

VIREILLE: 9.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ:Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 27.3.2018, tilausajopalvelut 2018-2020 (2022), osa-alue 5: tilausajopalvelut - Länsi-ja Sisä-Suomen AVI-alue.

VIREILLE: 9.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ:Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 27.3.2018, tilausajopalvelut 2018-2020 (2022), osa-alue 4: tilausajopalvelut - Lounais-Suomen AVI-alue.

VIREILLE: 9.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ:Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 23.3.2018 Kela 25/43/2018, Kelan sairausvakuutuksesta korvaamat matkat ja palvelut Kanta-Hämeen alueelle.

VIREILLE: 3.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Loimaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Loimaan kaupungin hyvinvointivaliokunnan päätös 20.3.2018 § 33, vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun ostopalvelu.


VIREILLE: 29.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kemin Matkailu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kemin Matkailu Oy:n toimitusjohtajan päätös 19.3.2018 Kemin ympärivuotisen lumilinnan päärakennuksen rakennusurakka.

VIREILLE: 29.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen päätös 15.3.2018 10§/2018 1911/2017 Urologisten hoitotarvikkeiden hankinta.

VIREILLE: 29.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin ammatillisen koulutuksen johtajan päätös 13.3.2018 § 42, esitystekniikkakokonaisuuksien hankinta Tredun Kangasalan toimipisteeseen.

VIREILLE: 29.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Porin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porin kaupungin sivistyslautakunnan päätös 13.3.2018 § 38, perusopetuksen iltapäivätoiminta.

VIREILLE: 28.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n hankintapäätös 14.3.2018 KLKH 130 / ICT-laitteiden leasingrahoitus ja elinkaarenhallintapalvelut 2018.

VIREILLE: 28.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Someron kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Someron teknisen lautakunnan päätös 12.3.2018 § 30, soittimet ja musiikin opetuksen välineistöä.

VIREILLE: 26.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n päätös 6.3.2018, isännöin tukipalvelut.

VIREILLE: 26.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kauhavan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kauhavan teknisen lautakunnan päätös 6.3.2018 § 16, monitoimitalon työmaavalvonta.

VIREILLE: 23.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ:Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen suorahankintapäätös sairausvakuutuslain perusteella suoritettavien taksikuljetusten välittämistä.

VIREILLE: 23.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ:Hyvinkää kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Hyvinkään kaupungin suorahankintapäätös, vammaispalvelulain perusteella suoritettavien taksikuljetusten välittämistä.

VIREILLE: 22.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ:Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan päätös 8.3.2018 §37/2018 VD/7832/02.08.00.00/2017, ajoneuvojen paikannus-ja raportointijärjestelmäpalvelu.

VIREILLE: 20.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätös 1.3.2018 3/2018 HEL 2017-012093 T 02 08 03 00 §27 Maalaus- ja tasoitetyöt, puitejärjestely 1.4.2018 - 31.3.2020.

VIREILLE: 16.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuntien Tiera Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuntien Tiera Oy väliaikainen järjestely, laitteiden ja ohjelmistojen verkkokauppa ja lähitukipalvelun toimittaminen.

VIREILLE: 16.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: VR-Yhtymä Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: VR-Yhtymä Oy hankintailmoitus 16.2.2018 dieselvetureista.

VIREILLE: 16.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara, leikkipuistorakennus Lp Lohikäärme.

VIREILLE: 15.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 12.3.2018 LIVI/195/02.01.12/2018, tieliikenteen teknisten järjestelmien konsultointipalvelu.

VIREILLE: 14.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL Kuntahankinnat Oy:n päätös 28.2.2018 KLKH 139 APTJ, asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta, ehdokkaiden valinta kolmannella kierroksella.

VIREILLE: 13.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin hyvinvointilautakunnan päätös 27.2.2018 § 9 OUKA/5351/02.08.01/2017, kodin turvapalvelulaitteet ja hälytysten vastaanottojärjestelmä.

VIREILLE: 13.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymänhallituksen päätös 26.2.2018 § 32, sairaala-apteekin keräilyvarastoautomaatiojärjestelmä.

VIREILLE: 12.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Someron kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Someron kaupungin Teknisen lautakunnan päätös 20.2.2018 § 17, Kiiruun koulukeskuksen musiikin opetusvälineiden kilpailutus.

VIREILLE: 9.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Valkeakosken kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Valkeakosken kaupungin päätös 20.2.2018 § 21 Dno VLK/2059/02.06.00/2017 Hankinnan valmistelu, palautettu II: Sosiaali- ja terveyskeskuksen eräät taksipalvelut.

VIREILLE: 9.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Viitasaaren kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Viitasaaren kaupungin Teknisen lautakunnan päätös 21.2.2018 § 25 86/527/2018 Viitasaaren kaupungintalon projektinjohtopalvelun urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 6.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Suomen eOppimiskeskus ry
HANKINTAPÄÄTÖS: Suomen eOppimiskeskus ry:n päätös 20.2.2018 Painotuotteiden suunnittelu- ja painatuspalvelut.

VIREILLE: 6.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vesihuolto
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vesihuollon toimialajohtajan päätös 20.2.2018 636/05.050.500.5000/2017 3§ Viikinmäen jätevedenpuhdistamon tulopumppaamo 1 Pumput (kilpailutus).

VIREILLE: 1.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 15.2.2018 UUDELY/7151/2017, hoidon ja ylläpidon alueurakka 2018-2023.

VIREILLE: 27.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Koulutuskuntayhtymä Tavastia
HANKINTAPÄÄTÖS: KoulutuskuntayhtymäTavastian talousjohtajan päätös 13.2.2018 6/2018, Tavastian A-rakennuksen muutostöiden 2018 keittiölaitteet ja-kalusteet-urakan urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 27.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Raaseporin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Raaseporin kaupunginhallituksen päätös 19.2.2018 § 62, Mustionjoen Åminneforsin ja Billnäsin kalatiet.

VIREILLE: 26.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Lapin sairaanhoitopiirin johtajan päätös 13.2.2018 § 37/2018 HANK 410/2017, siivouspalvelut.

VIREILLE: 26.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Lapin sairaanhoitopiirin johtajan päätös 12.2.2018 § 36/2018 HANK 410/2017, siivouspalvelut.

VIREILLE: 22.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Suupohjan Koulutuskuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Suupohjan Koulutuskuntayhtymähallituksen päätös 7.2.2018 § 8,nro YH 1/07.02.2018, Oppitien A-rakennuksen saneerauksen II-vaihe.

VIREILLE: 21.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 7.2.2018 nro56/2018, hammashuollon tarvikkeet (088, 089) / osapäätös 07B.3.

VIREILLE: 21.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 14.2.2018 nro 80/2018, hammashuollon tarvikkeet (086, 088, 089), oikaisuvaatimuksen hylkääminen.

VIREILLE: 21.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 14.2.2018 nro 79/2018, hammashuollon tarvikkeet (086, 088, 089), hankintaoikaisu

VIREILLE: 21.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 9.2.2018 nro 78/2018, hammashuollon tarvikkeet (086, 088, 089) tarjouksen osan hylkääminen.

VIREILLE: 21.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 9.2.2018 nro 76/2018, hammashuollon tarvikkeet (088, 089) / osapäätös 07B Ankkurilevy.

VIREILLE: 21.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Vaasan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 30.1.2018 § 2, suun terveydenhoidon toiminnanohjauspalvelu.

VIREILLE: 20.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Imatran kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Imatran kaupunginvaltuuston päätös 29.1.2018 § 6, tilintarkastuspalvelujen hankinta tilivuosille 2018-2019.

VIREILLE: 13.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 17.1.2018, puheentunnistusjärjestelmä.

VIREILLE: 13.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Naantalin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Naantalin kaupungin ympäristöviraston hankintamenettely, Kuparivuoren skeittiparkin laajentaminen.

VIREILLE: 12.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin hallituksen päätös 25.9.2017 § 18 HUS/2920/2017, IT-laitteet.

VIREILLE: 6.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Hattulan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Hattulan kunnanvaltuuston päätös 15.1.2018 § 2, Hattulan kunnan perusterveydenhuollon palveluiden kokonaisulkoistus ostopalveluna määräajaksi.

VIREILLE: 5.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen kaupunginhallituksen päätös 15.1.2018 § 33, koulukuljetukset 2018-2019.

VIREILLE: 2.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Väestörekisterikeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Väestörekisterikeskuksen päätös 19.1.2018, VRK/43452/2017, Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelu.

VIREILLE: 2.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Väestörekisterikeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Väestörekisterikeskuksen päätös 19.1.2018, VRK/43452/2017, Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelu.

VIREILLE: 31.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkajohtajan oikaisupäätös 19.1.2018 nro 44/2018, hammashuollon tarvikkeet (088, 089) / osapäätös 07A.

VIREILLE:31.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Vaasan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vaasan kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätös 11.1.2018 § 9, tekonurmen hankinta Variskan kentälle.

VIREILLE: 29.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Joensuun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan Hankintatoimen Joensuun kaupungin päätös 15.1.2018, kodinkoneet.

VIREILLE: 24.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 10.1.2018 nro 30/2018, hammashuollon tarvikkeet (088, 089) / osapäätös 07A.2.

VIREILLE: 24.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 10.1.2018 nro 31/2018, hammashuollon tarvikkeet (088, 089) / osapäätös 07B.2.

VIREILLE: 24.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 10.1.2018 nro 15/2018, hammashuollon tarvikkeet (088, 089) / osapäätös 07A.

VIREILLE: 24.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 10.1.2018 nro14/2018, hammashuollon tarvikkeet (088, 089) / osapäätös 07B.

VIREILLE: 22.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, rakennukset ja yleiset alueet yksikön päällikön päätös 8.1.2018 § 3, Herttoniemen ja Lauttasaaren alueurakoiden kilpailutuksen neuvotteluihin valittavat tarjoajat.

VIREILLE: 22.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kouvolan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kouvolan kaupungin tekniikka-ja ympäristöpalvelujen teknisen johtajan päätös 17.1.2018 § 24, Pioneeripuiston asuntomessualueen viherurakka.

VIREILLE: 4.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan päätös 20112.2017 § 96, joukkoliikennepalvelujen 1/2017 hankinta.

VIREILLE: 3.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 18.12.2017 Dnro:832/2017 Syväjääpakastimet.

VIREILLE: 2.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan hallinnon päätös 18.12.2017 30 § Sosiaali- ja terveystoimialan kauppapalveluiden hankinta, tarjoajan poissulkeminen tarjouskilpailusta.

VIREILLE: 2.1.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulunkaaren kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulunkaaren kuntayhtymän yhtymähallituksen päätös 13.12.2017 § 114 Perintäpalvelut.

VIREILLE: 28.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS:Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän hallituksen päätös 12.12.2017 § 149, maksuliikennepalveluiden kilpailutus.

VIREILLE: 14.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-Apteekki liikelaitoksen päätös 30.11.2017 §19 Hepatiitti C:n hoitoon tarkoitettujen interferonivapaiden lääkevalmisteiden hankintapäätös hankintakaudelle 2018-2019.

VIREILLE: 13.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kemin Matkailu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kemin Matkailu Oy:n toimitusjohtajan päätös 30.11.2017, Kemin "ympärivuotisen lumilinnan" päärakennuksen maanrakennusurakka.

VIREILLE: 12.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan päätös 28.11.2017 § 372 Pieneläinpäivystyspalvelut 1.1.2018 - 31.12.2019.

VIREILLE: 12.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Lohjan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lohjan kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 22.11.2017 § 41 Etälääketieteellisen vastuulääkäripalvelun hankinta.

VIREILLE: 8.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kemin Matkailu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kemin Matkailu Oy:n toimitusjohtajan päätös 30.11.2017, Kemin "ympärivuotisen lumilinnan" päärakennuksen maanrakennusurakka.

VIREILLE: 5.12.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuusiokuntien sosiaali-ja terveyskuntayhtymä, Alavuden kaupunki, Kuortaneen kunta, Ähtärin kaupunki ja Soinin kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuusiokuntien sosiaali-ja terveyskuntayhtymä, Alavuden kaupunki, Kuortaneen kunta, Ähtärin kaupunki ja Soinin kunta, kuljetuspalvelut

VIREILLE: 13.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin koulukuljetuspalveluiden hankinta lukuvuosille 2017 - 2020

VIREILLE: 10.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan apulaiskaupunginjohtajan päätös 30.10.2017 § 114/2017, varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä.

VIREILLE: 8.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän kaupunki
HAKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylän kaupungin hankintajohtajan päätös 25.10.2017 nro 12/2017, Infonäyttökokonaisratkaisun hankinta.

VIREILLE: 31.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n päätös 17.10.2017 Hankintaoikaisu hankintapäätökseen KLKH124 3.10.2017.

VIREILLE: 17.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS:KL-Kuntahankinnat Oy:n päätös 3.10.2017 KLKH124, IT-laitteet ja niihin liittyvät palvelut.

VIREILLE: 26.9.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätös 11.9.2017 HUS/2778/2017, henkilövakuutusten hankinta.

VIREILLE: 14.9.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: HNS-Apotekets verkställande direktörs beslut 30.8.2017 §31 Beslutet att köpa läkemedel och relaterade produkter under förvärvsperioden 2018-2019.

VIREILLE: 31.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Yleisradio Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Yleisradio Oy:n päätös 16.8.2017, hankintamenettely YLE20170020, osallistujien valinta.

VIREILLE: 31.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talous- ja konsernijaoston päätös 16.8.2017 § 38, Oracle-tuotteiden ja -palveluiden jälleenmyynti ja jäleenmyyjän palvelut.

VIREILLE: 21.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 7.8.2017, PIRELY/763/2017, Demonstraatiohanke: klooratuilla liuttomilla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskienhallinta 22.5.2017.

VIREILLE: 21.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 7.8.2017, PIRELY/763/2017, Demonstraatiohanke: klooratuilla liuttomilla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskienhallinta 22.5.2017.

VIREILLE: 18.8.2017
HAKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen kaupungin päätös28.10.2015 § 385, Yhtiön perustaminen.

VIREILLE: 18.8.2017
HANKINTAYKIKKÖ: Joensuun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Joensuun kaupungin päätös 25.4.2016 § 41, Yhtiön perustaminen.

VIREILLE: 18.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kouvolan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kouvolan kaupungin päätös 4.4.2016 § 85, Yhtiön perustaminen.

VIREILLE: 18.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin valtuuston päätös § 138, Yhtiön perustaminen.

VIREILLE: 18.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin päätös 11.4.2016 § 63, Yhtiön perustaminen.

VIREILLE: 18.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Mikkelin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Mikkelin kaupungin päätös 25.4.2016 § 49, Yhtiön perustaminen.

VIREILLE: 24.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Stadion-säätiö
HANKINTAPÄÄTÖS: Stadion-säätiön hallituksen päätös 5.5.2017 § 52 LVIA-teknisen projektinjohtourakoitsijan valinta Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeeseen.

VIREILLE: 18.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Monetra Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Monetra Oy:n palvelujohtajan päätös 4.5.2017 nro34/2017 OUKA/9491/02.08.01/2016, muuttopalvelut.

VIREILLE: 6.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupunginvaltuuston päätös 20.3.2017 § 43,Espoon kaupungin sekä kaupunkikonserniin kuuluvientytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastus.

VIREILLE: 13.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin kiinteistöliikelaitoksen toimialajohtajan päätös 23.1.2017 § 18, rakennusautomaatiojärjestelmien ja valvomo-ohjelmien asennus-, ohjelmointi-, korjaus-ja ylläpito-työt. 
Julkaistu 23.10.2018