Vireillä

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 148 §:n 3 momentin mukaan markkinaoikeuden on ylläpidettävä ja julkaistava luetteloa markkinaoikeudessa vireille tulleista hankinta-asioista.

Luetteloa ylläpidetään päivittäin. Luettelo ei nauti julkista luotettavuutta eikä se saa aikaan oikeusvaikutuksia. Tarvittaessa asian vireilletulo on tarkistettava markkinaoikeudesta.


VIREILLÄ: 25.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenman sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talous- ja konsernijaoston päätös 13.5.2020 § 28, COVID-19 -näytteiden analysointipalvelut

VIREILLÄ: 25.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Miehikkälän kunta
HANKINTPÄÄTÖS: Miehikkälän kunnan teknisen johtajan päätös 22.9.2020 § 27, Virojoen pallokentän tekonurmen uusiminen

VIREILLÄ: 25.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 2.9.2020 § 323, Hankintaoikaisupäätös päihdehuollon avo-, vieroitus - ja selviämisasemapalveluista, hankintamenettelyn keskeyttäminen osakokonaisuuden 4 osalta

VIREILLÄ: 25.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen johtajan oikaisupäätös 11.9.2020 75/1/000/2020 Kela 20/43/2019, Kelan vieraiden kielten tulkkauspalveluiden hankinta

VIREILLÄ: 25.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin sosiaali - ja terveyslautakunnan päätös 2.9.2020 § 323, Hankintaoikaisupäätös päihdehuollon avo-, vieroitus - ja selviämisasemapalveluista, hankintamenettelyn keskeyttäminen osakokonaisuuden 4 osalta

VIREILLÄ: 25.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: HUS Kiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS Kiinteistöt Oy:n päätös 10.9.2020, HUS muutot

VIREILLÄ: 24.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen johtajan oikaisupäätös 3.9.2020 75/1/000/2020 Kela 20/43/2019, Kelan vieraiden kielten tulkkauspalveluiden hankinta

VIREILLÄ: 24.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Ylivieskan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Ylivieskan kaupungin Jokilaaksojen pelastusjohtajan päätös 10.9.2020 § 11, ambulanssin ja niiden korityön hankinta

VIREILLÄ: 23.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallituksen suorahankintapäätös 21.9.2020 § 115, tilojen ja laitteistojen vuokraaminen koronavirusanalyytiikkaa varten


VIREILLÄ: 23.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän suorahankintasopimus 10.9.2020, kryoablaatiolaitteiston suorahankinta sydänkeskukselle

VIREILLÄ: 23.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Koulutuskuntayhtymä OSAO
HANKINTAPÄÄTÖS: Koulutuskuntayhtymä OSAO Haukiputaan yksikönjohtajan päätös 9.9.2020, kaksi käytettyä henkilöautoa (1+8 minibussia)

VIREILLÄ: 23.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin kaupunginhallituksen päätös § 366, hankinnan keskeyttäminen

VIREILLÄ: 22.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Finavia Oyj
HANKINTAPÄÄTÖS: Finavia Oyj:n päätös 8.9.2020, Call for tenders 306815 Finavia: Passenger Process System

VIREILLÄ: 22.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Finavia Oyj
HANKINTAPÄÄTÖS: Finavia Oyj:n päätös 8.9.2020, Call for tenders 306815 Finavia: Passenger Process System

VIREILLÄ: 22.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Virtain kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Virtain kaupungin Liikelaitos Marttisen johtokunnan päätös 3.9.2020 § 32, lämpöenergian hankinta palvelutuotantona

VIREILLÄ: 21.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin päätös 7.9.2020, Sairaala Novan irtokalusteet, ryhmä 2/työpöydät ja sermit

VIREILLÄ: 21.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Sansia Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Sansia Oy:n päätös 9.9.2020, Neurokirurgian tarvikkeet

VIREILLE: 17.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Luonnonvarakeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Luonnonvarakeskuksen päätös 3.9.2020, muuttopalvelut

VIREILLE: 17.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Lempäälän kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Lempäälän kunnan hyvinvointilautakuntayhtymän päätös 9.9.2020 § 81, radiologiset tutkimukset, osa-alue 3: Magneettitutkimukset

VIREILLE: 15.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Lakeuden Etappi Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Lakeuden Etappi Oy:n keskeytyspäätös 24.3.2020 ja suorahankinta, Seinäjoki 2020 rakennukset

VIREILLE: 15.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Pirkanmaan sairaanhoitopiriin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin päätös 1.9.2020 § 89, ensihoitopalvelujen hankinta

VIREILLÄ: 15.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n vararehtorin päätös 31.8.2020 25/2020, Testing envinronment of hybrid and electric powertrain systems for heavy duty vehicles, Dynamometers

VIREILLÄ: 15.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kalajoen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kalajoen kaupungin teknisen lautakunnan päätös 26.8.2020 § 45, ateriakuljetukset 1.8.2020 – 31.7.2022

VIREILLÄ:14.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen asiakkuuspalvelujen tulosyksikön päätös 28.8.2020 18/43/20, vieraan kielen pikatulkkauspalvelujen hankinta

VIREILÄ: 14.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Jomala församling
HANKINTAPÄÄTÖS: Jomala församlings kyrkoråds beslut 24.8.2020 § 59, konstruktionsplanering av Gregersö Lägergård

VIREILLÄ: 10.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Varkauden kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Varkauden kaupungin päätös 25.8.2020, älylääkekaapit

VIREILLÄ: 10.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kajaanin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kajaanin kaupunginjohtajan päätös 27.8.2020 § 9, Laboratorionäytteiden analyysipalvelut vuosille 2020 - 2024

VIREILLÄ: 10.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kangasalan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kangasalan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 25.8.2020 § 51, radiologisten tutkimusten hankinta: osa-alue 3: magneettitutkimukset

VIREILLÄ: 8.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Imatran Kiinteistö- ja Aulapalvelu Oy:n toimitusjohtajan päätös 27.8.2020, Tienhoitoauto (2kpl)

VIREILLÄ: 8.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Pellon kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Pellon kunnan elinvoimajohtajan päätös oikaisuvaatimukseen 25.8.2020 § 65, koulukuljetusreitti 4: Alposjärvi - Paamajoentie - Koutuksentie/Torniontie risteyksen pysäkki, Turtola

VIREILLÄ: 7.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Pohjanmaan sosiaali - ja terveyspalvelukuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Pohjanmaan sosiaali - ja terveyspalvelukuntayhtymän hallituksen päätös 24.8.2020 § 154, Soiten matkapalvelukeskus

VIREILLÄ: 4.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimialajohtajan päätös 19.8.2020 § 132, RV7 Kokonaisuus H16.1 Leikkaustoiminta-alue: Kattokeskukset, leikkausvalaisimet - ja monitorivarsistot

VIREILLÄ: 3.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Nokian kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Nokian kaupungin perusturvalautakunnan päätös 18.8.2020 § 82, radiologiset tutkimukset, osa-alue 3: magneettitutkimukset

VIREILLÄ: 2.9.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö
HANKINTAPÄÄTÖS: Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön päätös 19.8.2020 asialistan kohta 7, laboratorio- näytteenotto- ja testauspalvelut ja poissulkemispäätös

VIREILLÄ: 31.8.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päätös 6.8.2020, IT-konsultointi 2018-2022 (DPS), määrittely - ja arkkitehtuuripalvelut ja hankintaoikaisupäätös 27.8.2020

VIREILLÄ: 28.8.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin hankintatoimiston päätös 14.8.2020 nro 80/2020, Sairaala Novan tutkimuspöydät ja paarit 12/2020/US

VIREILLÄ: 28.8.2020
HANKINTAYKIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtajan päätös 19.8.2020 § 91TRE:6154/02.07.01/2019, kaupunkipyöräjärjestelmän hankinta


VIREILLÄ: 26.8.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Mestaritoiminta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Mestaritoiminta Oy:n päätös 12.8.2020, Vuokrattava keittiö ja ruokala -siirtotila Järvenpään yhtenäiskoulun (JYK) käyttöön

VIREILLÄ: 26.8.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän päätös 7.8.2020 § 11, Sote-keskushankinta

VIREILLÄ: 14.8.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-kiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Senaatti-kiinteistöt Oy:n päätös 8.6.2020, infonäyttöjen hallintajärjestelmä

VIREILLÄ: 12.8.2020
HANKITAYKSIKKÖ: Puolustusvoimat
HANKINTAPÄÄTÖS: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen keskeytyspäätös 29.7.2020, IBC-pakkaukset polttoaineille

VIREILLÄ: 31.7.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Limingan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Limingan kunnan teknisen johtajan päätös 20.7.2020 § 18, Tupoksen siirtokelpoinen alakoulurakennus

VIREILLÄ: 30.7.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Pyhä-Luosto Vesi Oy
HANKINTAPÄÄTÖS. Pyhä-Luosto Vesi Oy:n päätös 7.5.2020, Latuhoitourakka Pyhä-Luosto

VIREILLÄ: 22.7.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Finavia Oyj
HANKINTAPÄÄTÖS. Finavia Oyj:n pysäköintitekniikan hankinta Helsinki-Vantaan lentoaseman T2-terminaaliin

VIREILLÄ: 21.7.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hankintaoikaisupäätös 8.7.2020 § 35, kosmeettisten ja mekaanisten ylä- ja alarajaaproteesien hankinta

VIREILLÄ: 17.7.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 5.7.2020 § 161, Multi dose (tabletit ja kapselit) lääkkeiden koneellisten annosjakelulaitteiden hankinta

VIREILLÄ: 15.7.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS. Kansaneläkelaitoksen asiakkuus- ja etuuspalvelujen tulosyksikön johtajan päätös 29.6.2020 48/1/000/2020 Kela 20/43/2019 Kelan vieraiden kielten tulkkauspalvelut

VIREILLÄ: 14.7.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen Asiakkuuspalvelujen tulosyksikön hylkäyspäätös 1.7.2020 18/43/2020 Kela 53/1/000/2020, vieraan kielen pikatulkkauspalvelujen hankinta

VIREILLÄ: 13.7.23020
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen Energia Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen Energia Oy:n päätös 26.6.2020, tarjoajan poissulkeminen 50 MV:N KPA-kattilalaitoshankinnassa

VIREILLÄ: 10.7.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen asiakkuuspalvelujen ja etuuspalvelujen tulosyksikön johtajan päätös 29.6.2020 48/1/000/2020 Kela 20/43/2019 ja hankintaoikaisupäätös 9.7.2020 48/1/000/2020, Kela 20/43/2019, Kansaneläkelaitoksen vieraiden kielten tulkkauspalvelut.


VIREILLÄ: 8.7.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Metsähallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Metsähallituksen luontopalvelujen päätös 23.6.2020, Pohjois-Lapin puistoalueen polttopuun hankinta

VIREILLÄ: 6.7.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin tietohallintojohtajan päätös 25.6.2020 § 62, esitystekniikan palveluiden ja laitteiden hankinta.

VIREILLÄ: 6.7.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kokkolan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kokkolan kaupungin pöytäkirja 18.6.2020 § 25, Piispanmäen monitoimitalo, arkkitehtisuunnittelu, uudisrakennus.

VIREILLÄ: 3.7.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Lempäälän kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Lempäälän kunnan yhdyskuntalautakunnan päätös 17.6.2020 § 89, katujen ja yksityisteiden talvikunnossapito 2020-2023, urakoitsijan valinta.

VIREILLÄ: 3.7.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: VR-Yhtymä Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: VR-Yhtymä Oy:n päätös 23.6.2020, Revenue Management System

VIREILLÄ: 2.7.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
HANKINTAPÄÄTÖS: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin päätökset 17.6.2020, Esitystekniikan laitteet ja palvelut 2020-2022 (2024), tarjouksen hylkääminen ja hankintapäätös

VIREILLÄ: 2.7.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi, markkinaoikeuden päätös 1.10.2018 nro 483/18, dnrot 2017/614-631

VIREILLÄ: 2.7.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-kiinteistöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Senaatti-kiinteistöjen päätös 22.6.2020, JKL Oikeustalon väistötilat - A13958, tarjouksen poissulkeminen

VIREILLÄ: 1.7.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Hyrynsalmen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Hyrynsalmen kunnan ympäristölautakunnan päätös 4.6.2020 §44, teiden ja alueiden talvikunnossapito ALUE 3

VIREILLÄ: 1.7.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Hyrynsalmen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Hyrynsalmen kunnan ympäristölautakunnan päätös 4.6.2020 §42, teiden ja alueiden talvikunnossapito ALUE 1

VIREILLÄ: 1.7.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Pyhäjärven kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Pyhäjärven kaupungin teknisen lautakunnan päätös 16.6.2020 § 45, Tennis - ja huoltohallin hankinta

VIREILLÄ: 1.7.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Mestaritoiminta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Mestaritoiminta Oy:n päätös 17.6.2020, Levysepänkadun varikko-hankinta

VIREILLÄ: 30.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden Talot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahden Talot Oy:n päätös 16.6.2020, Ohjelmiston kehittämispalvelut

VIREILLÄ: 26.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapäällikön päätös 17.6.2020 § 72 1358-2020 (02 08 00), puhtaanapidon tarvikkeet ajalle 15.6.2020 (tavoite) - 30.4.2023, hankintaoikaisu

VIREILLÄ: 26.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapäällikön päätös17.6.2020 § 72 1358-2020 (02 08 00), puhtaanapidon tarvikkeet ajalle 15.6.2020 (tavoite) - 30.4.2023, hankintaoikaisu

VIREILLÄ: 26.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Lappeenrannan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lappeenrannan kaupungin hankintajohtajan päätös 10.6.2020 LPR/1996/02.08.02/2019 nro A1 2020, käsisammuttimien hankinta ja sammutinhuolto

VIREILLÄ: 26.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Sosiaali- ja terveysministeriö
HANKINTAPÄÄTÖS: Sosiaali- ja terveysministeriön päätös 11.6.2020, pneumokokkikonjugaattirokotteen (PCV) hankinta

VIREILLÄ: 26.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 12.6.2020 POPELY/1042/2020, POPELY Valtatien 20 sekä maanteiden 18775 ja 18777 tie- ja liittymäjärjestelyt Kurenalan kohdalla, Pudasjärvi, KU

VIREILLÄ: 25.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden Talot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahden Talot Oy:n päätös 11.6.2020, Radonkorjaukset Lahden Talot Oy konsernin alaisissa kohteissa 2020

VIREILLÄ: 24.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin Yliopisto
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin yliopiston päätös 10.6.2020, täydentävän rahoituksen hankkeiden tilintarkastusten palvelut 2020-2025 (DPS)

VIREILLÄ: 23.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kokkolan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kokkolan kaupungin sivistyslautakunnan päätös 9.6.2020 § 91, Santahaan uusi jalkapallotekonurmi – Vanhan tekonurmen siirto Lohtajalle

VIREILLÄ: 22.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Mikkelin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Mikkelin kaupungin vesiliikelaitoksen johtokunnan päätös § 23 4.6.2020 4/2020, Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon varavoimalaitoksen ja muuntajan hankinta MliDno-2020-1168

VIREILLÄ: 22.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-kiinteistöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Senaatti-kiinteistöt toimitusjohtajan päätös nro 492849 3.6.2020 Dnro SEN/1433/2020, osa-alue 5, neuvottelutuolit, toimistokalusteet (DPS)

VIREILLÄ: 22.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-kiinteistöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Senaatti-kiinteistöt toimitusjohtajan päätös nro 492848 3.6.2020 Dnro SEN/1433/2020, osa-alue 4, neuvottelupöydät, toimistokalusteet (DPS)

VIREILLÄ: 22.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-kiinteistöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Senaatti-kiinteistöt toimitusjohtajan päätös nro 492847 3.6.2020 Dnro SEN/1433/2020, osa-alue 3, säilyttimet, toimistokalusteet (DPS)

VIREILLÄ: 22.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-kiinteistöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Senaatti-kiinteistöt toimitusjohtajan päätös nro 492838 3.6.2020 Dnro SEN/1433/2020, osa-alue 2, työpöydät, sermit ja tarvikkeet, toimistokalusteet (DPS)

ANHÄNGIGGJORT: 18.6.2020
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Ålands landskapsregering
BESLUT: Ålands landskapsregeringens beslut 4.6.2020 Nr 240 I1 ÅLR 2019/3485, infrastrukturprojekt västra Föglö

VIREILLÄ: 16.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin tietohallintojohtajan päätös 1.6.2020 § 47, esitystekniikan palveluiden ja laitteiden hankinta

VIREILLÄ: 15.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kokkolan kaupunki
HAKINTAPÄÄTÖS: Kokkolan kaupungin päätös 2.6.2020 § 19, Piispanmäen Monitoimitalo, uudisrakennus, arkkitehtisuunnittelu

VIREILLÄ: 15.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kirkkonummen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin ja Kirkkonummen kunnan tarjouspyyntö (5000/2019) 14.5.2020, näytteenotto- ja analysointipalvelujen hankinta

VIREILLÄ: 15.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin konsernihallinnon strategisen hankinnan hankintapäällikön päätös 3.6.2020, puhtaanapidon tarvikkeet ajalle 15.6.2020 (tavoite)–30.4.2023 (1 v. optio)

VIREILLÄ: 15.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Pellon kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Pellon kunnanhallituksen päätös 25.5.2020 §66 Dno 38/2020, koulu-, ateria- ja paikallisliikenteenkuljetusten palveluhankinta: koulukuljetusreitti 4 Alposjärvi - Paamonjoentie - Koutuksentie/Tornontie risteyksen pysäkki, Turtola

VIREILLÄ: 12.6.2020
HANKINTAYKISKKÖ: Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän suorahankintapäätös 20.5.2020, hengityshalvauspotilaille järjestettävän hoidon hankinta

VIREILLÄ: 11.6.2020
HANKINTAYKIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hankintapäätös 28.5.2020 § 30, Kosmeettisten ja mekaanisten ylä - ja alaraajaproteesien hankinta

VIREILLÄ: 10.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS Logistiikka toimialajohtajan päätös 28.5.2020 § 159, Suurkeittiöpesuaineet, sairaalavälineiden pesuaineet, siivousaineet, etanolipohjaiset pintojen desinfiointiaineet sekä sänkyjen ja apuvälineiden pesuaineet

VIREILLÄ: 10.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino, -liikenne - ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne - ja ympäristökeskuksen päätökset 27.5.2020, hankintapäätös ja tarjouksen hylkääminen, Yhteysalusliikennepalvelu Porvoo-Sipoo 2021-2026

VIREILLÄ: 9.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökset 27.5.2020, hankintapäätös ja tarjouksen hylkäys, Yhteysalusliikennepalvelu Porvoo-Sipoo 2021-2026

VIREILLÄ: 8.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 28.5.2020, hankintamenettelyn keskeyttäminen, Kiskonjoen Kosken ja Hålldammin kalateiden rakentaminen sekä Kosken vanhan koskiuoman kunnostus FRESHABIT LIFE IP -hanke (LIFE14 IPE/FI/023)

VIREILLÄ: 5.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin hankintapäätös 13.5.2020, päihdehuollon avo-, vieroitus - ja selviämisasemapalvelut

VIREILLÄ: 5.6.2020
HANKINTAYKSIKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 13.5.2020 § 205, Sairaala- ja hoitosängyt 30.6.2022 päättyvälle sopimuskaudelle (+1v optio).

VIREILLÄ: 2.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Ylivieskan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Ylivieskan kaupunki/Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastusjohtajan päätös 19.5.2020 § 7, Ambulanssien ja korityön kokonaishankinta Jokilaaksojen pelastuslaitokselle

VIREILLÄ: 2.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hankintapäätös 20.5.2020, Rakennuttamis- ja valvontapalvelut

VIREILLÄ: 1.6.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Utajärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Utajärven kunnanhallituksen hankintaoikaisua koskeva päätös 19.5.2020 § 119, koulukuljetukset kohteet/reitit 9-10.

VIREILLÄ: 26.5.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Imatran kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Imatran kaupunginhallituksen päätös 4.5.2020 §113, soittimet, musiikkivälineet ja soitintarvikkeet 2020-2023

VIREILLÄ: 22.5.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-kiinteistöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Senaatti-kiinteistöjen päätös 6.5.2020 490639 SEN/2036/2019, hanke A1395 (JKL Oikeustalon väistötilat), tarjouksen poissulkeminen

VIREILLÄ: 20.5.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kokkolan kaupunki
HAKINTAPÄÄTÖS: Kokkolan kaupungin rakennuspäällikön päätös 11.5.2020 § 11, Piispanmäen Monitoimitalo, uudisrakennus, arkkitehtisuunnittelu

VIREILLÄ: 19.5.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kemin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kemin kaupunginhallituksen päätös 27.4.2020 § 144, Pajarinrannan päiväkodin KVR-urakan uudelleen kilpailutus

VIREILLÄ: 19.5.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kouvolan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kouvolan kaupungin hankintapäällikön päätös 15.5.2020 22 §, Kouvolan kaupungin liikennemerkkien hankinta 2020-2021

VIREILLÄ: 18.5.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan hankintatoimi
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan hankintatoimen päätös 2.4.2020, itseilmoittautumisautomaatit, Siun sote

VIREILLÄ: 18.5.2020
HANKITAYKSIKKÖ: Orimattilan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Orimattilan kaupungin elinvoima- ja teknisen valiokunnan päätös 7.5.2020 § 68, kärryaukio saneeraus

VIREILLÄ: 13.5.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Puolustusvoimat
HANKINTAPÄÄTÖS: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen päätös 29.4.2020, IBC-pakkaukset polttoaineille

VIREILLÄ: 13.5.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kiinteistöjohtajan päätös 24.4.2020 § 20, autoklaavi

VIREILLÄ: 12.5.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Utajärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Utajärven kunnan kunnanhallituksen päätös 28.4.2020 § 95, koulukuljetus, kohteet/reitit 9-10

VIREILLÄ: 12.5.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin tilakeskusjohtajan päätös 28.4.2020 § 28, Myyrmäen urheilupuiston välinesuojan rakentaminen, kokonaisurakka

VIREILLÄ: 11.5.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-kiinteistöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Senaatti-kiinteistöt Oy:n päätös 5.5.2020 490405, hankinnan keskeyttämistä koskeva päätös, C3120 KAIPR Vuosangan huoltorakennus

VIREILLÄ: 11.5.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-kiinteistöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Senaatti-kiinteistöt Oy:n päätös 5.5.2020 490936, hankintayksikön hankintaoikaisu ja hankintapäätöksen poistamista koskeva päätös, C 3120 KAIPR Vuosangan huoltorakennus

VIREILLÄ: 8.5.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin hallinto - ja kehittämisjohtajan päätös 27.4.2020 § 24, Pikatulkkauspalveluiden hankinnan kevennetty kilpailutus

VIREILLÄ: 5.5.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikenne jaosto
HANKINTAPÄÄTÖS: Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaoston päätös 21.4.2020 § 41, kaupunkiliikenne 2020-2024 / Kemin kaupunki

VIREILLÄ: 4.5.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Lappeenrannan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lappeenrannan kaupungin suorahankinta, Marssitien maanrakennusurakka

VIREILLÄ: 30.4.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- ,liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 15.4.2020 POPELY/138/2020, reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2020/1

VIREILLÄ: 30.4.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HAKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin Henkilöstö ja konsernipalvelut -yksikön johtajan päätös 20.4.2020 § 35, Vantaa.fi verkkopalvelun hankinta

VIREILLÄ: 28.4.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä
HAKINTAPÄÄTÖS: Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän päätös 14.4.2020 § 50, Bussiliikenteen tarjouskilpailu 50/2020

VIREILLÄ: 28.4.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Sansia Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Sansio Oy:n päätös 14.4.2020, kuulokojeet

ANHÄNGIGGJORT: 27.4.2020
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Ålands landskapsregering
BESLUT: Ålands landskapsregerings protokoll 14.4.2020 § 18, Färjetrafik Enklingelinjen 2020-2023

VIREILLÄ: 27.4.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Salon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Salon kaupungin liikennepalvelut

VIREILLÄ: 23.4.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 9.4.2020, Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut 2020 - 2023 (2024)

VIREILLE: 16.4.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne - ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne - ja ympäristökeskus päätös 3.4.2020, Tienpäällystysurakka DHJ PIR ELY ET 2 2020

VIREILLE: 15.4.2020
HANKITAYKSIKKÖ: Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuopion evankelis-luterilaisen seurakunnan päätös 30.3.2020, Kuopion uuden krematorion krematoriolaitteet

VIREILLE: 15.4.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Nurmijärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Nurmijärven kunnan kunnanjohtajan päätös 1.4.2020 § 11, oppilaskuljetusten hankinta

VIREILLE: 15.4.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hankintaoikaisupäätös 2.4.2020, Harjunpäänjoen kalataloudellisten kunnostustöiden hankinnan keskeyttäminen

VIREILLE: 14.4.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapäätös § 70, 26.3.2020, ensihoitopalvelun D-tehtävien tuottaminen perustason ensihoitoyksiköillä.

VIREILLE: 14.4.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Savon Voima Oyj
HANKINTAPÄÄTÖS: Savon Voima Oyj:n päätös 27.3.2020 300649, Kalatien rakennusurakka Karjalankoskelle ja Juankoskelle

VIREILLE: 14.4.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: SK Hankintapalvelut Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: SK Hankintapalvelut Oy:n päätös 1.4.2020, SKH/19PUITE_01 sydämentahdistimien strateginen hankinta

VIREILLE: 14.4.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-Kiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Senaatti-Kiinteistöt Oy:n päätös 30.3.2020, konttimajoitusalueen rakentaminen/huoltorakennus, Vuosanka, hanke C3120

VIREILLE: 9.4.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Sarastia Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Sarastia Oy:n päätös 30.3.2020, talonrakennuksen suunnittelupalvelujen puitejärjestely

VIREILLE: 7.4.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: HUS-kiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS-Kiinteistöt Oy:n hankintapäätös 23.3.2020, HUS Kiinteistöt Oy:n päätös 23.3.2020, Vaaralliset jätteet 2020-2024

VIREILLE: 7.4.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Savon Voima Oyj
HANKINTAPÄÄTÖS: Savon Voima Oyj:n päätös 27.3.2020, Kalatien rakennusurakka Karjalankoskelle ja Juankoskelle

VIREILLE: 6.4.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 23.3.2020 § 41 hankintapäätös puheentunnistusjärjestelmästä

VIREILLE: 6.4.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 23.3.2020 § 42, putkipostijärjestelmän hankinta

VIREILLE: 6.4.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: HUS Kiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS Kiinteistöt Oy:n päätös 23.3.2020, Vaaralliset jätteet 2020-2024

VIREILLE: 3.4.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Vaasan kaupunki
HAKINTAPÄÄTÖS: Vaasan kaupungin konsernihallinnon johtajan päätös 24.3.2020 § 55, ehdokkaan poissulkeminen, ostolaskujen kierrätysjärjestelmän ja arkiston sekä myyntilaskujärjestelmän kilpailutus

VIREILLE: 30.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: VTK Kiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: VTK Kiinteistöt Oy:n päätös 16.3.2020 Myyrmäen jäähallin kylmäkoneiston uusimisesta KVR-urakkana.

VIREILLE: 30.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-kiinteistöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Senaatti-kiinteistöjen päätös 16.3.2020, Mikkelin virastotalon hankkeiden A13906 ja A13547 sähköurakoitsijan valinta sekä tarjouksen hylkääminen.

VIREILLE: 26.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuopion kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS. Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunnan
päätös 11.3.2020 § 70; Savilahden alueen infran rakentaminen, vaihe 1,Valosali

VIREILLE: 24.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän Soiten hallituksen päätös 9.3.2020 Soiten ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen ilmoittautumismenettely

VIREILLE: 24.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtajan päätös 10.3.2020 § 26, tulkkaus- ja käännöspalvelujen hankinta.

VIREILLE: 24.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtajan päätös 10.3.2020 § 26, tulkkaus- ja käännöspalvelujen hankinta.

VIREILLE: 23.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kankaanpään kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kankaanpään kaupunginvaltuuston päätös 2.3.2020 § 12, katu- ja kuntoratavalaistusverkon kauppakirja ja palvelusopimus

VIREILLE: 23.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Karvian kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Karvian kunnanvaltuuston päätös 30.1.2020 § 6, valaistusverkon omistusjärjestelyt

VIREILLE: 23.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituksen päätös 28.2.2020 § 59 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävien ns. sotekortilla maksettavien kuljetusten ajovälityspalvelut ja kuljetuspalvelut

VIREILLE: 20.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän johtajan päätös 6.3.2020 § 27, henkilökuljetusten kuljetuspalveluiden hankinta

VIREILLE: 20.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin katupäällikön päätös 9.3.2020 § 3, Gumbölen kalatien rakennusurakka, tarjouskilpailusta pois sulkeminen

VIREILLE. 12.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Rauman kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rauman kaupungin teknisen valiokunta päätös 25.2.2020 § 54 maanrakennuksessa tarvittavat koneet kuljettajineen

VIREILLÄ: 4.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 20.2.2020, Harjunpäänjoen kalataloudelliset kunnostukset.

VIREILLÄ: 4.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintailmoitus ja tarjouspyyntö, ensihoitopalvelun D-tehtävien tuottaminen perustason ensihoitoyksiköillä.

VIREILLÄ: 28.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahden Tilakeskuksen toimitilajohtajan päätös 13.2.2020 § 9, Rakennusteknisten töiden puitejärjestely 2020-2021

VIREILLÄ: 28.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Väylävirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Valitus Väyläviraston päätöksestä numero VÄYLÄ/5665/02.10.2019 Päällystetyn tieverkon palvelutasomittaus (PTM) 2021-2024

VIREILLÄ: 27.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahden Tilakeskuksen toimitilajohtajan päätös 13.2.2020 9 §, Rakennusteknisten töiden puitejärjestely 2020-2021.

VIREILLE: 19.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Porvoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porvoon kaupunginhallituksen päätös 3.2.2020 § 25 3539/58/2020, hankinnan keskeyttämisestä, Jokilaakson koulurakennuksen rakennusurakka sekä koulu- ja muiden rakennusten rakentamisen puitejärjestely

VIREILLE: 19.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Porvoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porvoon kaupunginhallituksen päätös 3.2.2020 § 24 3539/58/2020, tarjouksen poissulkeminen, Jokilaakson koulurakennuksen rakennusurakka sekä koulu- ja muiden rakennusten rakentamisen puitejärjestely

VIREILLE: 19.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahden kaupungin elinvoima- ja kilpailukykypalveluiden hankintapäällikön päätös 5.2.2020 § 4, Lahden kaupungin kalusteiden puitesopimus, osa-alue 3 Varhaiskasvatuksentilat 2020-2023

VIREILLE: 19.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahden kaupungin elinvoima- ja kilpailukykypalveluiden hankintapäällikön päätös 5.2.2020 § 4, Lahden kaupungin kalusteiden puitesopimus, osa-alue 2 Opetus- ja luentotilat 2020-2023

VIREILLE: 19.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahden kaupungin elinvoima- ja kilpailukykypalveluiden hankintapäällikön päätös 5.2.2020 § 4, Lahden kaupungin kalusteiden puitesopimus, osa-alue 1 Toimisto- ja kohtaamistilat 2020-2023

VIREILLE: 19.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Salon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Salon kaupungin opetuslautakunnan päätös 4.2.2020 § 11 3753/02.08.00.01.00/2019, Perniön Kirkonkylän koulun väistötilojen hankinta

VIREILLE: 14.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätös 28.1.2020 § 20, kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen hankinta käyttöoikeussopimuksena.

VIREILLE: 14.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin Satama Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin Satama Oy:n päätös 31.1.2020 terminaalialueiden taksiliikennepalvelut

VIREILLE: 12.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Salon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Salon kaupunkikehityslautakunnan päätös 28.1.2020 § 8, koululaiskuljetusten hankinta 2020-2023.

VIREILLE: 6.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen seurakunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen seurakunnan hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan päätös 22.1.2020 § 4 Tavivaaran kappelin tuhkauslaitteisto

VIREILLE: 6.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Intelligent Traffic Management Finland Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Intelligent Traffic Management Finland Oy:n päätös 23.1.2020, Vantaan liikennevalojen kojevaihdot 2020-2021

VIREILLE: 6.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungininsinöörin päätös 23.1.2020 § 18/2020, Vantaan liikennevalojen kojevaihdot 2020-20121

VIREILLE: 5.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Vaasan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 21.1.2020 §1, vastuulääkäripalvelujen kilpailuttaminen koti- ja laitoshoidon tehostettuun palveluasumiseen, kotihoitoon ja kaupunginsairaalan virka-ajan ulkopuoliseen lääkäripalveluihin

VIREILLE: 5.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Vattenfall Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Vattenfall Oy:n päätös 3.2.2020, Lehunkosken kalatien rakennusurakka ja päätös 3.2.2020 tarjoajan hylkäys

VIREILLE: 4.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 23.1.2020, LAPELY/3599/2019, LAPELY VT 4parantaminen Inarin taajaman kohdalla; KU

VIREILLE: 4.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan hankintatoimi
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan hankintatoimen päätös 31.1.2020, Sirkkalan koulukampuksen pihan korjaus- ja muutostyöt.

VIREILLE: 3.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Muuramen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Muuramen kunnanhallituksen päätös 16/21.1.2020, Mäkelänmäen koulun suunnittelijan valinta

VIREILLE: 3.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 20.1.2020 UUDELY/1025/2019, LIN-25, Kt 54 riista-aita, Loppi ja päätös 17.1.2020 tarjoajan poissulkemispäätös

VIREILLE: 3.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Hämeenlinnan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Hämeenlinnan kaupungin viranhaltijapäätös 20.1.2020 HML/69/02.08.03/2020, Hämeenlinnan pääkirjaston ensikertainen kalustaminen, irtokalusteiden hankinta

VIREILLE: 30.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kiinteistö Oy Liperin vuokratalot
HANKINTAPÄÄTÖS: Kiinteistö Oy Liperin vuokratalot päätös 12.12.2019, rakennustekniset huolto-, korjaus- ja remonttipalvelut vuosille 2020-2021 + optio

VIREILLE: 29.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin hallinto- ja kehittämisjohtajan päätös 15.1.2020 § 4/2020 , varastopalvelut ja varasto- ja terminaalikuljetuspalvelut

VIREILLE: 28.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Istekki Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Istekki Oy:n päätös 14.1.2020, tietoverkon laitteet ja niihin liittyvät tuki- ja asiantuntijapalvelut

VIREILLE: 21.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Pyhtään kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Pyhtään kunnan tekniikkalautakunnan päätös 8.1.2020 § 4, alueiden ylläpitopalvelujen kilpailutus

VIREILLE: 21.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin tietohallintojohtajan päätös 8.1.2020 § 2, hoitajakutsu- ja henkilöturvaratkaisujen hankinta

VIREILLE: 13.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Naantalin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Naantalin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 19.12.2019 § 92, lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelujen hankinta.

VIREILLE: 3.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 20.12.2019, toimistotarvikkeet 2020-2022 (2024)

VIREILLE: 3.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungininsinöörin päätös 17.12.2019 §100/2019, Vantaan liikennevalojen korvausinvestointi 2020-2021

VIREILLE: 3.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Intelligent Traffic Management Finland Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Intelligent Traffic Management Finland Oy:n päätös 16.12.2019, Vantaan liikennevalojen kojevaihdot 2020-2021

VIREILLE: 3.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kristillinen kasvatus ry
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kristillinen kasvatus ry:n hallituksen päätös, Oulun kristillinen koulu ja päiväkoti Verso: uusi koulu- ja päiväkotirakennus, vuokrahankinta

VIREILLE: 2.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Carea-Sairaalat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Carea-Sairaalat Oy:n hallituksen päätös 13.12.2019 7. Logistiikkatunnelin rakentaminen-kokonaisurakka

VIREILLE: 31.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n päätös 17.12.2019, tarjoajan sulkeminen kirjastoaineiston tarjouskilpailusta KRT401

VIREILLE: 30.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätös 12.12.2019 § 121, ajoneuvojen siirtokeskuksen ylläpitopalvelujen hankinta 2020-2022 (optiokausi 1)

VIREILLE: 30.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä yhtymähallituksen päätös 17.12.2019 § 119, Kirkkokatu 10 purku-urakoitsijan valinta

VIREILLE: 27.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Muuramen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Muuramen kunnanhallituksen päätös 9.12.2019 461 26/2019 234 Mäkelänmäen koulun suunnittelijan valinta

VIREILLE: 20.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin suorahankintapäätös 22.10.2019, Asiakas- ja potilastieojärjestelmän (APOTTI-järjestelmän) käyttöönottoon liittyvien VATJ:sta tietojen poimintaan liittyvien asiantuntijapalveluiden hankinta

ANHÄNGIGGJORT: 19.12.2019
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Ålands hälso- och sjukvård
BESLUT: Ålands hälso- och sjukvårds beslut 3.12.2019 § 270, upphandling av tjänster för maskinell dosdispensering

VIREILLE: 16.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 4.12.2019, UUDELY/1025/2019, LIN-424, Kt 54 riista-aita, Loppi-tarjouskilpailu, sulkeminen pois tarjouskilpailusta

VIREILLE: 10.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin apteekkarin oikaisu päätös 25.11.2019, lääkevalmisteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden hankinta ajalle 1.1.2020 -31.12.2021

VIREILLE: 09.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin hankintajohtajan päätös 25.11.2019 82 §, hankinta, ilmanpuhdistimien vuokraus

ANHÄNGIGGJORT: 09.12.2019
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Ålands Landskapsregering
BESLUT: Ålands landskapsregering beslut 21.11.2019, upphandling av företagshälsovård ÅLR 2019/7321

VIREILLE: 02.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituksen päätös 8.11.2019 § 232, päihdehuollon laitospalvelut

VIREILLE: 26.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 5.11.2019 §253, liikkumisen apuvälineiden hankinta

VIREILLE: 25.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Sauvon kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Sauvon kunnanhallituksen päätös 7.10.2019 § 205 ja oikaisupäätös 4.11.2019 § 234, kunnanviraston vuokratilojen hankinta

VIREILLE: 22.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtajan päätös 8.11.2019, 84§, henkilökuljetusten välityspalvelun hankinta

VIREILLE: 06.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin sivistystoimen johtajan päätös 23.10.2019 § 6, ompelukoneiden ja niiden huollon sekä korjausten hankinta

VIREILLE: 28.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Sauvon kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Sauvon kunnanhallituksen päätös 7.10.2019 § 205, kunnanviraston vuokratilojen hankinta

VIREILLE: 21.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen kaupungin päätös 7.10.2019 § 11, suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmä

VIREILLE: 15.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan hankintatoimi
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan hankintatoimen päätös 1.10.2019, siivousvälineet

VIREILLE: 10.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: TeeSe Botnia Oy Ab
HANKINTAPÄÄTÖS: TeeSe Botnia Oy Ab:n päätös 26.9.2019, lehtitilaukset

VIREILLE: 26.09.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Rosk'n Roll Oy Ab
HANKINTAPÄÄTÖS Rosk´n Roll Oy Ab:n päätös 12.9.2019 sekajätteen siirtokuljetus vaihtolavoilla 2020-2022, josta sulkea Transitar Oy pois tarjouskilpailusta

ANHÄNGIGGJORT: 12.9.2019
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Landskapets fastighetsverk
BESLUT: Landskapets fastighetsverks beslut 23.8.2019 nr Fast 2016/345, nybyggnad av polishus i Mariehamn

VIREILLE: 9.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Väylävirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Väyläviraston hankintapäätös 26.8.2019 (VÄYLÄ/2327/02.01.02/2019) sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnossapito 2020-2024 Oulun käyttökeskusalueella

VIREILLE: 9.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Väylävirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Väyläviraston hankintapäätös 26.8.2019 (VÄYLÄ/2326/02.01.02/2019) sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnossapito 2020-2024 Tampereen käyttökeskusalueella

VIREILLE: 18.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Väylävirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Väyläviraston hankintapäätös 4.7.2019 (VÄYLÄ/2325/02.01.02/2019) sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnossapito 2020-2024 Kouvolan käyttökeskusalueella

VIREILLE: 3.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon Asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon Asunnot Oy:n päätös 19.6.2019, kiinteistöjen muutto-, häätö- ja kalmasiivouksien hankinta 2019

VIREILLE: 11.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kurikan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kurikan kaupungin sivistysjohtajan päätös 28.5.2019 § 3, koulukuljetukset 1.8.209-31.7.2021.

 
Julkaistu 25.9.2020