Vireillä

Julkisista hankinnoista annetun lain 148 §:n 3 momentin mukaan markkinaoikeuden on ylläpidettävä luetteloa markkinaoikeudessa vireille tulleista hankinta-asioista.

Luetteloa ylläpidetään päivittäin. Luettelo ei nauti julkista luotettavuutta eikä se saa aikaan oikeusvaikutuksia. Tarvittaessa asian vireilletulo on tarkistettava markkinaoikeudesta.

VIREILLÄ: 15.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Riihimäen Kotikulma Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Riihimäen Kotikulma Oy:n päätös 1.2.2019, putkitöiden kilpailutus puitesopimus 1.3.2019-28.2.2020

VIREILLE: 14.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Nurmijärven seurakunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Nurmijärven seurakunnan Kirkkoneuvoston päätös 29.1.2019 1/2019 § 12 Iso Pappilan peruskunnostus 2016-00066 T 02 06 01 01

VIREILLE: 14.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Iisalmen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Iisalmen kaupungin teknisen lautakunnan päätös 29.1.2019 § 14, Runnin kouluhankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelijan tehtävien toimittajan valinta

VIREILLE: 12.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-kiinteistöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Senaatti-kiinteistöt, Länsi-Suomen alueen päätös 28.1.2019 Vuokratarjouspyyntö Hämeenlinnan alueen eräiden valtion toimijoiden tiloista

VIREILLE: 12.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: 2M-IT Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: 2M-IT Oy:n päätös 8.2.2019, kotiin vietävien palvelujen palvelualustan hankintamenettely.

VIREILLE: 12.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän välipäätös 29.1.2019, Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 putkipostijärjestelmä

VIREILLE: 11.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n päätös 28.1.2019, KLKH 158 kalusteet, osa-alue oppikalusteet.

VIREILLE: 8.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Verohallinto
HANKINTAPÄÄTÖS: Verohallinnon hankintapäätös 25.1.2019 dnro VH/1608/02.10.01/2018 Suurivolyymisten painatus-, tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelujen hankinta.

VIREILLE: 8.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin Teknisten liikelaitosten johtokunnan päätös 24.1.2019 7§ OUKA/1483/02.08.01/2018 Jätevesilietteen käsittelyn hankinta.

VIREILLE: 7.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen korkeakoulusäätiö sr ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen korkeakoulusäätiö sr ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hankintapäätös 23.1.2019 Työterveyshuollon palvelut – minikilpailutus.

VIREILLE: 6.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Apteekki/OYS apteekki hankintaoikaisupäätös 23.1.2019. 41238/2018 Trastutsumabi- ja rituksimabilääkevalmisteiden ja niiden biosimilaarien päätös ajalle 1.1.2019-31.12.2019.

VIREILLE: 6.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kemin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kemin kaupungin Teknisen lautakunnan hankintaoikaisupäätös 22.1.2019 § 3 Tilapalvelun kiinteistöjen talvihoitourakat 2018-2020

VIREILLE: 6.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Itä-Suomen yliopisto
HANKINTAPÄÄTÖS: Itä-Suomen yliopiston päätös 22.1.2019 (23.1.2019) code: 206921, 500 Mhz NMR Spectrometer.

VIREILLE: 5.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Parkanon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Parkanon kaupunginhallituksen päätös 21.1.2019 § 3, Parkanon koulukampus Kaarnan ensikertainen kalusteiden hankinta.

VIREILLE: 4.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral
HANKINTAPÄÄTÖS: Suomen metsäkeskuksen päätös 18.1.2019, uudistus- ja kasvatushakkuiden satelliittikuvien erotustulkinta.

VIREILLE: 1.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Aivoliitto ry, Ensi- ja Turvakotien liitto ry, 2019Vanhustyön Keskusliitto - Centralförbundet för De Gamlas Väl ry ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
HANKINTAPÄÄTÖS: Aivoliitto, Ensi- ja turvakotien liitto, Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry ja SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry päätös 17.1.2019 Painopalvelut.

VIREILLE: 1.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Nurmeksen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Nurmeksen kaupungin elinvoimapalveluiden teknisen johtajan päätös 18.1.2019 nro 5, Nurmes-talon peruskorjauksen akustiikka- ja esitystekniikan suunnittelu.

VIREILLE: 31.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Naantalin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Naantalin kaupungin teknisen lautakunnan päätös 28.11.2018 § 128, Matalahden veneväylän ruopaus

VIREILLE: 25.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän päätös 11.12.2018 § 2, EA-koulutusten järjestäminen Kainuun soten henkilöstölle 2019-2020.

VIREILLE: 21.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Keskusrikospoliisi
HANKINTAPÄÄTÖS: Keskusrikospoliisin päätökset 7.1.2019, täysautomaattinen nesteenannostelija kulutustavaroineen ja palveluineen sekä poissulkeminen tarjouskilpailusta.

VIREILLE: 21.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala / apulaiskanpunginjohtaja, päätös 20.12.2018 § 91, mittaustyöt 2019 - 2021

VIREILLE: 17.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan päätös 20.12.2018 § 40, etähoidon ja etäkuntoutuksen käyttöliittymä videoyhteyksineen hankinta

VIREILLE: 17.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuusulan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuusulan kunnan yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 4.1.2019, katuvalojen vaihto 2018 - 2019

VIREILLE: 8.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Savonlinnan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Savonlinnan kaupungin sivistystoimenjohtajan päätös 14.12.2018 6 § Savonlinnan keskustaajaman luistelualueiden talvikunnossapito.

VIREILLE: 7.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Loviisanseudun seurakuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Loviisanseudun seurakuntayhtymän päätös 18.12.2018, Sarvisalon kappelin korjaustyön urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 4.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätökset hankintapäätös ja tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta 21.12.2018, toimistokalusteet 2018-2020 (2022) puitejärjestely.

VIREILLE: 4.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 20.12.2018 Kela 26/43/2018, Kelan sairausvakuutuksesta korvaamat matkat ja palvelut Uudenmaan maakunnan alueella.

VIREILLE: 3.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 19.12.2018 UUDELY/9609/2018 Hankintapäätös. Tienpidon suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut Uudenmaan ELYn alueella 2019-2022 (puitesopimus).

VIREILLE: 3.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtajan päätös 20.12.2018 45-2018, Myllypuron kampuksen välinehuollon laitteiden hankinta.

VIREILLE: 2.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Rikosseuraamuslaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Rikosseuraamuslaitoksen päätös 19.12.2018 5/232/2018, turvatekniikan hankintaa kaikkiin Rikosseuraamuslaitoksen hallinnoimiin vankiloihin.

VIREILLE: 31.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 21.12.2018 toimistokalusteet 2018-2020 (2022) sekä poissulkeminen tarjouskilpailusta


VIREILLE: 31.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Puolustusvoimat
HANKINTAPÄÄTÖS: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan päätös 19.12.2018 B020447 3816/08.05.02/2018, tarjouksen hylkääminen.

VIREILLE: 31.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: TeeSe Botnia Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: TeeSe Botnia Oy Ab:n päätös 17.12.2018, tarjouspyyntö 208493 kuljetuspalvelut tuntitöihin 2019-2020.

VIREILLE: 28.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Puolustusvoimat
HANKINTAPÄÄTÖS: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan päätös 19.12.2018 B020450 3816/08.05.02/2018, tarjouksen hylkääminen.

VIREILLE: 27.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Epoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupunginjohtajanpäätös 11.12.2018 02.08.00.00 23 §/2018 4251/2018 henkilöstöetujen mobiilipalvelu.

VIREILLE: 27.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 13.12.2018 LIVI/6135/02.01.10/2018, hankintamenettelyn keskeyttämispäätös, merikarttojen jakelu- ja kustannussopimus.

VIREILLE: 27.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Ruoveden kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Ruoveden kunnan päätös 11.12.2018, Ruoveden uuden päiväkodin SR-urakka.

VIREILLE: 27.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: HUS-Kiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS-Kiinteistöt Oy:n hankintapäätös12.12.2018 HUS Porvoon sairaaloiden pysäköinninvalvonta -kilpailutus ja 20.12.2018 hankintapäätös hankinnan keskeyttämisestä. Kiviainekset ja maanajotyöt 2019-2020, optiovuosi 2021, toimittajan valintapäätös.

VIREILLE: 21.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Laukaan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Laukaan kunnan viranhaltijapäätös 11.12.2018 §12 501/02.08.00/2018 Kiviainekset ja maanajotyöt 2019-2020, optiovuosi 2021, toimittajan valintapäätös.

VIREILLE: 21.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän johtajan päätös 17.12.2018 § 144, suun terveydenhuollon laitteiden ja hoitohuoneiden kalusteiden hankinta.

VIREILLE: 21.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-Apteekin tulosalueen hallinnon hankintapäätös 10.12.2018 § 88 HUS/3348/2018 Monoklonaalisten vasta-aineiden hankintapäätös hankintakaudelle 2019.

VIREILLE: 21.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden kaupunki
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden kaupungintilakeskuksen toimialajohtajan päätös 14.12.2018 § 49, Kunnaksen koulun väistötilojen tilaelementtitoimitus ja tilojen vuokraus.

VIREILLE: 19.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy:n päätökset 5.12.2018, tilausajopalvelut 2019-2020 (2022), osa-alue 2: Itä-Suomen AVI-alue.

VIREILLE: 19.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tornion kaupunki
HANKINTAYKSIKKÖ: Tornion kaupunginhallituksen päätös 3.12.2018 § 371, näyttöjen hankinta.

VIREILLE: 19.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy:n päätökset 5.12.2018, tilausajopalvelut 2019-2020 (2022), osa-alue 3: Lapin AVI-alue.

VIREILLE: 18.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan hankintatoimi
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan hankintatoimen päätös 4.12.2018, turvateknologiset ratkaisut kotona asuville asiakkaille.

VIREILLE: 17.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n päätös 11.12.2018, hankintapäätös ja ilmoitus terveydenhuollon tutkimusvälineiden tarjouskilpailun TRH203 ratkaisusta.

VIREILLE: 17.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy:n päätökset 3.12.2018, toimistokalusteet 2018-2020 (2022) sekä poissulkeminen tarjouskilpailusta.

VIREILLE: 17.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy:n päätökset 3.12.2018, toimistokalusteet 2018-2020 (2022) sekä poissulkeminen tarjouskilpailusta.

VIREILLE: 17.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne - ja ympäristökeskus
HANKINTAYKSIKKÖ: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 3.12.2018 PIRELY/679/2018, reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut yhteysvälillä Huittinen - Sastamala - Tampere.

VIREILLE: 17.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy:n päätökset 3.12.2018, toimistokalusteet 2018-2020 (2022) sekä poissulkeminen tarjouskilpailusta.

VIREILLE: 14.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätökset 30.11.2018 LIVI/4502/02.01.02/2018, Saimaan kanavan käyttö ja kunnossapito 2019-2023 sekä 27.11.2018 poissulkeminen tarjouskilpailusta.

VIREILLE: 14.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Apteekki/OYS apteekki hankintapäätös 5.12.2018 41238/2018, trastutsumabi- ja rituksimabilääkevalmisteiden ja niiden biosimilaarien päätös ajalle 1.1.2019-31.12.2019.

VIREILLE: 13.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän päätös 29.11.2018 § 122 laskujen ja palkkojen tulostus- ja välityspalvelujen yhteishankinnasta.

VIREILLE: 13.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin kaupunginjohtajan päätös 30.11.2018 19 §/2018, hankinnan hallinnan järjestelmä.

VIREILLE: 13.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätös 27.11.2018 § 217, näyttöjen hankinta.

VIREILLE: 13.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kotkan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kotkan kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualue, terveyshuollon vastuualue, ylihammaslääkärin päätös 9.11.2018 § 1, hammashoitoyksiköiden hankinta.

VIREILLE: 12.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 28.11.2018 LIVI/4773/02.01.12/2018, suunnittelupalveluiden puitesopimushankinnat, osatehtävä 5) Radanpidon hankearvioinnin asiantuntijatehtävät.

VIREILLE: 12.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Porin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porin kaupungin teknisen toimialan tilayksikön johtajan päätös 27.11.2018 § 25/2018, Noormarkun Lähipalvelukeskuksen ja Mäntylinnan hoitajakutsujärjestelmä.

VIREILLE: 12.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kouvolan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kouvolan kaupungin hankintapäällikön päätös 22.11.2018 § 40, hammaslääketieteellisessä hoidossa tarvittavien tarvikkeiston ja välineistön puitesopimus 1.1.2019-31.12.2020 sekä mahdollinen optiokausi (2 v.) 1.1.2021 - 31.12.2022.

VIREILLE: 11.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 28.11.2018 LIVI/4772/02.01.12/2018, suunnittelupalveluiden puitesopimushankinnat, osatehtävä 4) radanpidon vahvavirtasuunnittelu ja asiantuntijatehtävät.

VIREILLE: 11.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 28.11.2018 LIVI/4770/02.01.12/2018, suunnittelupalveluiden puitesopimushankinnat, osatehtävä 2) radanpidon turvalaitesuunnittelu ja asiantuntijatehtävät.

VIREILLE: 11.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kemin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kemin kaupungin Teknisen lautakunnan päätös 20.11.2018 § 140, tilapalvelun kiinteistöjen talvihoitourakat 2018-2020.

VIREILLE: 11.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Pieksämäen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Pieksämäen kaupunginhallituksen päätös 26.11.2018 § 188, Pieksämäen kaupungin työterveyspalvelut.

VIREILLE: 7.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän viranhaltijapäätös 23.11.2018 § 30, toimistotarvikkeet vuosille 2019-2020.

VIREILLE: 5.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 22.11.2018 Dnro VARELY/2582/2018, aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen perusvaiheesta Turun seudulla.

VIREILLE: 5.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Mikalo Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Mikalo Oy:n päätös 16.11.2018, jääkaapit ja liedet.

VIREILLE: 4.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Sansia Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Sansia Oy:n päätös 22.11.2018, niveleen injisoitavat hyaluronihappovalmisteet

VIREILLE: 29.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen kaupungin lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun suorahankinta.

VIREILLE: 26.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Rajavartiolaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Rajavartiolaitoksen RV18-venesarjan hankintaa koskeva hankintailmoitus 2018-022328 ja tarjouspyyntö RVLDno2018-1478.

VIREILLE: 23.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 8.11.2018 UUDELY/4565/2018, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen puitejärjestely pääkaupunkiseudulla osa-alueelle 3: Työelämäorientaatio ja työhakuvalmennus. Alkuvaiheen nopea polku, korkeakoulutettujen uraohjauksen polku, Helsinki.

VIREILLE: 23.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 8.11.2018 UUDELY/4565/2018, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen puitejärjestely osa-alueelle 2b: Alkuvaiheen hidas ja peruspolku, Helsinki.

VIREILLE: 23.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 8.11.2018 UUDELY/4565/2018, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen puitejärjestely pääkaupunkiseudulla osa-alueelle 5: Ammatillisiin opintoihin tähtäävä polku.

VIREILLE: 23.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 8.11.2018 UUDELY/4565/2018, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen puitejärjestely pääkaupunkiseudulla osa-alueelle 4c: Toiminnallinen tuettu polku, Vantaa.

VIREILLE: 23.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 8.11.2018 UUDELY/4565/2018, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen puitejärjestely pääkaupunkiseudulla osa-alueelle 4b: Toiminnallinen tuettu polku, Helsinki.


VIREILLE: 23.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 8.11.2018 UUDELY/4565/2018, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen puitejärjestely pääkaupunkiseudulla osa-alueelle 4a: Toiminnallinen tuettu polku, Espoo.

VIREILLE: 23.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 8.11.2018 UUDELY/4565/2018, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen puitejärjestely pääkaupunkiseudulla osa-alueelle 2a: Alkuvaiheen hidas ja peruspolku, Espoo.

VIREILLE: 23.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 8.11.2018 UUDELY/4565/2018, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen puitejärjestelypääkaupunkiseudulla osa-alueelle 2c: Alkuvaiheen hidas ja peruspolku, Vantaa.

VIREILLE: 23.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 6.11.2018 LIVI/6135/02.01.10/2018 hankintapäätös, merikarttojen jakelu- ja kustannussopimus ja päätös tarjouksen hylkäämisestä 6.11.2018 LIVI/6135/02.01.102018.

VIREILLE: 23.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Porin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porin kaupungin tekninen toimiala hankintailmoitus 30.10.2018, Porin led-katuvalaisimien hankinta.

VIREILLE: 22.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 8.11.2018 Työkoneet palveluineen 2018-2020 (2022), potilassänkyjen huoltopalvelut.

VIREILLE: 21.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan hallintojohtajan päätös 25.10.2018 § 34, potilassänkyjen huoltopalvelut.

VIREILLE: 21.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin teknisen ympäristötoimen teknisen toimen päätös 30.10.2018 § 179, siivouspalveluiden hankintaoikaisu.

VIREILLE: 15.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kaarinan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kaarinan kaupungin teknisen lautakunnan päätös 30.10.2018 § 179, liikenneväylien talvikunnossapito 2018-2020.

VIREILLE: 13.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kotkan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kotkan kaupunki, Kymenlaakson pelastuslaitoksen viranhaltijapäätös 2.11.2018 hankintamenettelyn keskeyttäminen, D/22/02.07.01.00/2018 henkilöstöhallintasovelluksen hankinta.

VIREILLE: 12.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin päätös 29.10.2018 § 77 / 2018, puitesopimuskilpailutus toimistokalusteet ja yleistilakalusteet.

VIREILLE: 9.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen kaupungin päätös tehdä väliaikainen järjestely suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmän hankinta-asiassa.

VIREILLE: 9.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Fimlab Laboratoriot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Fimlab Laboratoriot Oy:n keskeytyspäätös 31.10.2018, immunofluoresenssi kokonaisautomaatio, niiden tuki- ja huoltopalvelut ja immunofluoresenssi antigeenilasit.

VIREILLE: 8.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kotkan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kotkan kaupunginhallituksen päätös 22.10.2018 § 325, Kotkan kaupungin henkilöstön työterveyshuoltopalvelut.

VIREILLE: 6.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 19.10.2018 Kela 99/331/2018, allasterapia (yksilö), Pohjoinen vakuutuspiiri.

VIREILLE: 6.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-Logistiikka tulosalueen hallinnon päätös 23.10.2018 §85, potilassänkyjen huoltopalvelut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tarpeisiin.

VIREILLE: 6.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 19.10.2018 Kela 99/331/2018, fysioterapia (yksilö), Pohjoinen vakuutuspiiri.

VIREILLE: 5.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Janakkalan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Janakkalan kunnan Teknisen lautakunnan päätös 16.10.2018 KH:265/2018 § 169, Rastimäki plv 152-530 kadun ja vesihuollon rakentamisen urakoitsijavalinta.

VIREILLE: 5.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 16.10.2018 Kela 77/331/2018, Fysioterapia (yksilö), Kelan Keskinen vakuutuspiiri.

VIREILLE: 1.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 10.10.2018 Kela 95/331/2018, (puheterapia /yksilö), Pohjoinen vakuutuspiiri.

VIREILLE: 1.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kotkan kaupunki
HANKINTAYKSIKKÖ: Kotkan kaupunki, Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastusjohtajan päätös 19.10.2018 § 98, henkilöstöhallintasovelluksen hankinta.

VIREILLE: 31.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin konsernihallinnon hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 17.10.2018 § 67 2792-2018 (02 08 00), jätehuoltopalvelut ajalle 1.11.2018 - 31.10.2021.

VIREILLE: 30.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n keskeyttämispäätös 17.10.2018, KLKH 105 kirjastojen kirjallisuus, muut aineistot ja niihin liittyvät palvelut.

VIREILLE: 30.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuomi Logistiikka Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuomi Logistiikka Oy:n Toimitusjohtajan päätös 16.10.2018 178447 Kuulokojeiden ja kuulokojeiden tarvikkeiden hankinta.

VIREILLE: 30.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n keskeyttämispäätös 17.10.2018, KLKH 134 oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit.

VIREILLE: 29.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Vihdin kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Vihdin kunnan Kunnanhallituksen päätös 15.10.2018 225/02.08.00/2018 Valokuituyhteyksien kilpailuttaminen Vihdin kunnalle ja kuntalaisille.

VIREILLE: 29.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 9.10.2018 § 205 HEL 2018-006524 T 02 08 02 00 Koulu- ja päiväkotikuvauksien hankinta.

VIREILLE: 29.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 17.10.2018 Kela 164/331/2018, lasten ja nuorten psykoterapia (ryhmä), Kelan Läntinen vakuutuspiiri.

VIREILLE: 23.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
HANKINTAPÄÄTÖS: Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin päätös 9.10.2018 dnro 61/27/2018, Health Tourism:PR Agency to Russia.

VIREILLE: 22.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen kaupungin toimialajohtajan peruspalvelut päätös 5.10.2018 § 244, suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmän hankinta.

VIREILLE: 22.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kotkan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kotkan kaupungin kilpailutus asiointitulkkauksesta ja käännöspalveluista, hankintailmoitus 2018-016840.

VIREILLE: 22.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 2.10.2018 Kela 66/331/2018, Fysioterapia (yksilö), Kelan Itäinen vakuutuspiiri.

VIREILLE: 19.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallituksen päätös 28.9.2018 § 116, terveyspalvelujen hankinta.


VIREILLE: 15.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin avopalvelujohtajan päätös 3.10.2018 § 291, koti- ja etähoidon palveluissa käytettävien teknologiaratkaisujen integraatio TRE:181602.07.01/2018.

VIREILLE: 15.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 20.9.2018 Kela 54/331/2018, fysioterapia (yksilö), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri.

VIREILLE: 15.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 20.9.2018 Kela 54/331/2018, fysioterapia (yksilö), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri.

VIREILLE: 15.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 25.9.2018 Kela 52/331/2018, allasterapia (yksilö), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri.

VIREILLE: 15.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 20.9.2018 Kela 49/331/2018, toimintaterapia (yksilö), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri.

VIREILLE: 12.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 20.9.2018 Kela 46/331/2018, Psykoterapia (yksilö), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri.


VIREILLE: 10.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Limingan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Limingan kunnan teknisen johtajan päätös 27.9.2018 § 25, oikaisupäätös Limingan liikuntahallin rakentamista koskevaan päätökseen.

VIREILLE: 10.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-kiinteistöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Senaatti-kiinteistöt Itä-Suomen alueen päätös 26.9.2018 A13362, Olavinlinnan katsomon istuimet ja istuimien rungot.

ANHÄNGIGGJORT: 9.10.2018
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Landskapets Fastighetsverk
BESLUT: Landskapets Fastighetsverk beslut 25.9.2018 yrkande på upphandlingsrättelse av Landskapets Fastighetsverk beslut 3.9.2018 nr 150 Nybyggnad av rehabiliterings- och geriatribyggnad 2018

VIREILLE: 8.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Porvoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porvoon kaupungin toimialajohtajan päätös 20.9.2018 § 56, rakennusautomaatiotöiden hankinnan oikaisupäätös.

VIREILLE: 5.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kittilän kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Kittilän kunnan teknisen lautakunnan päätös 17.9.2018 § 75 ja Kittilän kunnanhallituksen päätös 18.9.2018 §305 Levin katujen talvihoitotyöt 2018-2023.

VIREILLE: 5.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin Kaupunginhallituksen päätös 10.9.2018 § 563 33/2018 ja Helsingin konsernihankinta Oy:n päätös 20.9.2018 29/2018, Hankintaoikaisuvaatimus ja päätöksen korjaaminen, rakennuspiirustusten kopiointi ja tulostus.

VIREILLE: 5.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin Kiinteistöjohtajan päätös 20.9.2018 § 629 TRE:3810/02.07.01/2018 Ympäristötekniset konsulttipalvelut.

VIREILLE: 3.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätös 25.9.2018 § 155, vartiointipalvelujen hankinta.

VIREILLE: 2.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Lappeenrannan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lappeenrannan kaupungin hankintajohtajan päätös 19.9.2018, ilmanpuhdistimien vuokraus, tarjouspyyntö nro A4/2018.

VIREILLE: 27.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 14.9.2018 dnro UUDELY/6128/2018, työnpolku- ja urapolku-valmennuspalvelut.


VIREILLE: 25.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Väylävirasto (ent. Liikennevirasto)
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 05.09.2018 LIVI/4965/02.01.01/2018 Poroaidan rakentaminen Koivu-Muurola-Rovaniemi -tarjouskilpailu

VIREILLE: 24.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 5.9.2018 LIVI/4965/02.01.01/2018, poroaidan rakentaminen Koivu-Muurola-Rovaniemi - tarjouskilpailu.

VIREILLE: 19.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön oikaisupäätös 14.9.2018 Dnro 6/42/2018, vuoden 2019 äitiyspakkauksen tuotteiden täydennyshankinta.

VIREILLE: 19.9.2018 Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 5.9.2018 Dnro 6/42/2018, vuoden 2019 äitiyspakkauksen tuotteiden täydennyshankinta.

VIREILLE: 18.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Toholammin kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Toholammin kunnanhallituksen päätös 3.9.2018 § 119 20/45.451/2018, Toholammin kirkonkylän koulukeskuksen arkkitehtisuunnittelu.

VIREILLE: 18.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Hämeenkyrön kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Hämeenkyrön teknisen lautakunnan päätös 21.8.2018 § 67, Kurjenmäkikodin peruskorjaushanke, hoitajakutsujärjestelmän hankinta.

ANHÄNGIGGJORT: 17.9.2018
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy
BESLUT: Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oys styrelses beslut 17.8.2018 § 132, daghemmet Alma.

VIREILLE: 17.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen kaupunki tilaliikelaitoksen johtajan päätös 31.8.2018 § 41, Napapiirin koulun väistötilat ROIDno-2018-126.


VIREILLE: 13.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 22.8.2018 § 214, oikaisupäätös: kotihoidon optimointihanke ja kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmään hankittava optimointijärjestelmä.

VIREILLE: 13.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kouvolan Vesi Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kouvolan Vesi Oy:n päätös 28.8.2018, tarjoajien valintapäätös: Kouvolan Veden biolaitoksen ostaminen ja/tai puhdistamolietteiden jatkokäsittelyn ja lietteiden kuljetusten hankinta

VIREILLE: 12.9.2018
HAKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätös 28.8.2018, § 157, Keskustakirjasto Oodin AV-laite ja järjestelmähankintaa koskevan päätöksen oikaisu.

VIREILLE: 12.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen seurakunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen seurakunnan hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan päätös 22.8.2018 § 28, Tavivaaran krematorion tuhkauslaitteiston urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 11.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupungin asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin asunnot Oy:n päätös 28.8.2018 VMY 3036 Vuosaaren Merihiekka kylpyhuoneiden ja erillisten wc-tilojen kunnostus.

VIREILLE: 11.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupungin asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin asunnot Oy:n päätös 28.8.2018 VMY 3019 Hiekkalaiturin 10 kylpyhuoneiden ja wc-tilojen kunnostus.

VIREILLE: 10.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin sosiaali- ja terveysviraston hankinta, tarjouksen hylkäys, yksilölliset ortopediset apuvälineet, tarjouspyyntö HEL2018-004505 T02080200

VIREILLE: 7.9.2018
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätös 8.8.2018, Kh 138H, sairaalajätteiden tuhoamis-, ongelmajäte- ja kuljetuspalvelu sisältäen jätelaitteiston huoltopalvelut sekä ympäristöasiaintuntijapalvelun.

VIREILLE: 30.8.2018
HAKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-Apteekin hankintapäätös 17.8.2018 § 40 Lääkkeellisten ja teollisten sairaalakaasujen tarjouspyynnön Dnro 1/2018 mukainen hankintapäätös hankintakaudelle 8.9.2018 - 7.9.2021.

VIREILLE: 30.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän kaupunki, Tampereen kaupunki ja Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylä - Tampere - Vantaa Hankintamenettely hankintailmoitus 12.4.2018 2018/S 072-159885 Asuntoreformi 2018 -kilpailu.

VIREILLE: 29.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 16.8.2018 LIVI/4057/02.01.02/2018 , Saaristomeren ja Selkämeren alueiden väylänhoito 2018-2020 -tarjouskilpailu.

VIREILLE: 29.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Rosk´n Roll Oy Ab
HANKINTAPÄÄTÖS: Rosk´n Roll Oy Ab:n hankintapäätös 14.8.2018 Täyttöalueen 3 kaasunkeräysjärjestelmän laajentaminen ja viimeistelyrakenteet, rakennusurakka.

VIREILLE: 27.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuntien Tiera Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuntien Tiera Oy:n hankintapäätös 13.8.2018 IT-tutkimus ja analyytikkopalvelut.

VIREILLE: 20.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahden kaupungin Tilakeskuksen toimitilajohtajan päätös 21.6.2018 § 21, Kerinkallion päiväkodin ns. alatalon väliaikaisten tilojen tilaelementtitoimitus ja tilojen vuokraus

VIREILLE: 20.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Sastamalan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Sastamalan kaupungin suorahankinta, Sastamalan kaupungin puisto-osaston nurmikonleikkauspalveluja, urakka-alueet Vammala, Suodenniemi, Kiikka/Keikyä ja Karkku.

VIREILLE: 15.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Parikkalan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Parikkalan kunnan elinvoima- ja elinympäristölautakunnan päätös 29.6.2018 § 71, rantatien perusparantaminen.

VIREILLE: 9.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen teknologia yksikön päätös 20.7.2018 POL-2016-13272, aseet, aseita lievemmät voimankäyttövälineet sekä niiden varusteet, tarvikkeet ja varaosat/ osa-alue 4, partiokivääri, varusteet, tarvikkeet ja varaosat.

VIREILLE: 7.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n hankintamenettely EU-ilmoitus 2018/S 125-285526, teleoperaattoripalveluiden hankintamenettely.

VIREILLE: 6.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 23.7.2018 UUDELY/2460/2017, LIN-223, Vt 2 leventäminen Mullinkallio - Häiviä.

VIREILLE: 31.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 10.7.2018 Kela 31/331/2018 Kelan Keskisen vakuutuspiirin alueelle hankittavat suomenkieliset ammattilaiset kuntoutusselvitykset, 2019-2020.

VIREILLE: 31.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 10.7.2018 Kela 27/331/2018 Kelan Eteläisen vakuutuspiirin alueelle hankittavat suomenkieliset ammattilaiset kuntoutusselvitykset, 2019-2020.

VIREILLE: 27.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Länsimetro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Länsimetro Oy:n päätös 13.7.2018 Matinkylä-Kivenlahti-hanke Pääsähkönjakelu-urakka PSJ.

VIREILLE: 20.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtajan päätös 6.7.2018, § 89, Tesoman alueurakka.

VIREILLE: 18.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Porin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porin perusturvalautakunnan päätös 4.7.2018 § 136, sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetushankintojen toteuttaminen 1.7.2018 alkaen.

VIREILLE: 16.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Mäntyharjun kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Mäntyharjun kunnanvaltuuston päätös 25.6.2018 § 41, paloaseman rakentaminen.

VIREILLE: 13.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 29.6.2018 LIVI/2900/02.01.08/2018 KR182900 Lahti-Heinola huomiovalolaitokset.

VIREILLE: 13.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Mikkelin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Mikkelin kaupungin teknisen johtajan päätös 4.7.2018 § 4, Mikkelin kaupungin asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelut.

VIREILLE: 11.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä toimitusjohtajan päätös 26.6.2018 § 100 HUS/2060//2018, henkilövakuutusten hankinnan keskeyttäminen.

VIREILLE: 4.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalot
HANKINTAPÄÄTÖS: Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalojen päätös 19.6.2018, viemärisaneeraus sisältäen märkätilojen uusimisen.


ANHÄNGIGGJORT: 3.7.2018
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice
BESLUT: Kommunalförbundet för Ålands Miljöservices beslut av 12.6.2018 § 96, upphandling av avfallstömning i 4 facks kärl, beslutet om avbrutande av upphandling.

VIREILLE: 2.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Janakkalan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Janakkalan teknisenlautakunnan päätös 12.6.2018 § 112, Tervakosken Mäyrän kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, urakoitsijanvalinta.

VIREILLE: 2.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Evijärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Evijärven kunnan sivistyslautakunnan päätös 19.6.2018 § 43, koulukuljetukset vuonna 2018-2019.

VIREILLE: 2.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuomi Logistiikka Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtajan päätös 15.6.2018 163525, toimistokalusteiden hankinta.

VIREILLE: 29.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupunginjohtajan päätös 15.6.2018 § 8 / 2018, tietotekniikan loppukäyttäjä- sekä käyttö ja kapasiteettipalvelut

VIREILLE: 29.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupunginjohtajan päätös 15.6.2018 § 8 / 2018, tietotekniikan loppukäyttäjä- sekä käyttö ja kapasiteettipalvelut.

VIREILLE: 29.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän teknologiaratkaisut osastonjohtajan päätös 15.6.2018 § 66, Contact Center -järjestelmän hankinta.

VIREILLE: 27.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän materiaalipäällikön päätös 13.6.2018 nro 129, TP 18-077 videoasiointijärjestelmän hankinta, hankinnan keskeytys.

VIREILLE: 27.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuusamon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuusamon kaupungin yhdyskuntajohtajan päätös 20.6.2018 § 22, skeittipankin rakennusurakka.

VIREILLE: 27.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talous- ja konsernijaoston päätös 13.6.2018 § 39, HUSLABin automaatiolaboratorion sekä alueen sairaalalaboratorioiden kemian ja immunokemian analytiikka.

VIREILLE: 27.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n päätös 25.6.2018, Mesikämmen 4 pihan saneeraus.

VIREILLE: 26.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintatoimiston päätös 8.6.2018 nro 23/2018, verensokeripitoisuuden määrittämiseen ammattikäytössä tarvittavat tuotteet.

VIREILLE: 26.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n hankintamenettely EU-ilmoitus 2018/S 093/311351, teleoperaattoripalveluiden hankintamenettely.

VIREILLE: 26.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Ylöjärven Jäähalli Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Ylöjärven Jäähalli Oy:n päätös 11.6.2018, Ylöjärven jäähallin modernisointi - innovaatiokumppanuus.

VIREILLE: 21.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tornion kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tornion kaupungin sivistyslautakunnan päätös 23.5.2018 § 54, koulujen iltakäytön valvonta 2018-2020

VIREILLE: 21.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 14.6.2018 LIVI/3044/02.01.12/2018 Radan turvalaitteiden asiantuntijapalvelut -tarjouskilpailusta. Päätös tarjoajan sulkemisesta pois tarjouskilpailusta.

VIREILLE: 14.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin Konsernihallinnon, strateginen hankinta, Hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 31.5.2018 § 33 7448-2017 (065) Strategisen hankinnan henkilökuljetusten tukipalveluja koskevan päätöksen osittainen poistaminen ja hankintaoikaisun tekeminen.

VIREILLE: 13.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapalveluiden päätös 30.5.2018 19458/2, kuulokojeen korvakappaleen valmistuspalvelu.

VIREILLE: 13.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin konsernihallinnon, strateginen hankinta, hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 30.5.2018 § 32 9637-2018 (061), ajoneuvorenkaat ja rengaspalvelut ajalle 1.7.-30.6.2020.

VIREILLE: 12.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän hallituksen päätös 28.5.2018 § 97, matkapalvelukeskuksen hankinta.

VIREILLE: 11.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n päätös 29.3.2018, Ounasjoen monitoimitalon piha-alueurakka ilman asfaltointia.

VIREILLE: 5.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Raahen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Raahen kaupungin rakennetun ympäristölautakunnan päätös 15.5.2018 § 63, Vihannin kaupunginosan koulutuskeskuksen rakennusurakka.

VIREILLE: 5.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän johtajan päätös 22.5.2018 § 38, IT-laitteiden hankinta.

VIREILLE: 4.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 21.5.2018 LIVI/2787/02.01.10/2018, sisävesimerenmittaukset 2018 Hydrographic surveying services in inland lakes HAKO2018

VIREILLE: 1.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 18.5.2018 Saaristomeren alueen väylänhoito 2018-2023 hankinnan keskeyttäminen LIVI/8173/02.01.02/2017

VIREILLE: 31.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuopion kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunnan päätös 16.5.2018 § 105, Lippumäen urheilualueen tekojääradan rakentaminen / urakoitsijan valinta ja rahoitus


VIREILLE: 29.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Mestaritoiminta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Mestaritoiminta Oy:n päätös 9.5.2018 Sisäilmanpuhdistin vuokrauspalvelu -puitesopimus.

VIREILLE: 28.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin päätös 8.5.2018, takaisinsoittojärjestelmien hankinta.


VIREILLE: 21.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahden kaupungin joukkoliikennelautakunnan päätös 17.4.2018 § 17 D/848/08.01.00.00/2012, Lahden seudun joukkoliikenne.

VIREILLE: 18.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS:Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 25.4.2018 § 120, lääkkeiden koneellinen annosjakelu.

VIREILLE: 17.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Hämeenlinnan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Hämeenlinnan kaupungin konsernipalvelut hankintapäällikön päätös 27.4.2018 nro 9 Dno HML/317/08.01.01/2018, maakunnallinen kuljetuspalvelukeskus ja liikennöinti.

VIREILLE: 17.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Salon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Salon kaupunkikehitysjohtajan päätös 8.5.2018 § 6, tunneliastianpesukoneen hankinta.

VIREILLE: 23.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 9.4.2018 UUDELY/7151/2017, hoidon ja ylläpidon alueurakka Hämeenlinna 2018-2023.

VIREILLE: 20.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupunginkanslian hankintajohtajan päätös 12.4.2018 § 19, kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan hankinta.

VIREILLE: 19.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Lappeenrannan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lappeenrannan kaupunginvaltuuston päätös 26.3.2018 § 27, tilintarkastuspalvelujen hankinta tilivuosille 2018-2021 ja optiona tilivuosille 2022-2023.

VIREILLE: 17.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 4.4.2018, Saaristomeren alueen väylänhoito 2018-2023.

VIREILLE: 11.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Länsimetro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Länsimetro Oy:n toimitusjohtajan hankintapäätös 28.3.2018 ja päätös tarjouksen hylkäämisestä 28.3.2018 Matinkylä-Kivenlahti-hanke ratalinjan rakennusurakka RU27.

VIREILLE: 9.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 23.3.2018 Kela 25/43/2018, Kelan sairausvakuutuksesta korvaamat matkat ja palvelut Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueelle.

VIREILLE: 9.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 23.3.2018 Kela 25/43/2018, Kelan sairausvakuutuksesta korvaamat matkat ja palvelut Lapin maakunnan alueelle.

VIREILLE: 9.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 23.3.2018 Kela 25/43/2018, Kelan sairausvakuutuksesta korvaamat matkat ja palvelut Kanta-Hämeen alueelle.

VIREILLE: 3.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Loimaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Loimaan kaupungin hyvinvointivaliokunnan päätös 20.3.2018 § 33, vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun ostopalvelu.

VIREILLE: 29.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen päätös 15.3.2018 10§/2018 1911/2017 Urologisten hoitotarvikkeiden hankinta.

VIREILLE: 29.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin ammatillisen koulutuksen johtajan päätös 13.3.2018 § 42, esitystekniikkakokonaisuuksien hankinta Tredun Kangasalan toimipisteeseen.

VIREILLE: 26.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kauhavan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kauhavan teknisen lautakunnan päätös 6.3.2018 § 16, monitoimitalon työmaavalvonta.

VIREILLE: 22.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan päätös 8.3.2018 §37/2018 VD/7832/02.08.00.00/2017, ajoneuvojen paikannus- ja raportointijärjestelmäpalvelu.

VIREILLE: 16.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuntien Tiera Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuntien Tiera Oy väliaikainen järjestely, laitteiden ja ohjelmistojen verkkokauppa ja lähitukipalvelun toimittaminen.

VIREILLE: 13.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin hyvinvointilautakunnan päätös 27.2.2018 § 9 OUKA/5351/02.08.01/2017, kodin turvapalvelulaitteet ja hälytysten vastaanottojärjestelmä.

VIREILLE: 9.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Valkeakosken kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Valkeakosken kaupungin päätös 20.2.2018 § 21 Dno VLK/2059/02.06.00/2017 Hankinnan valmistelu, palautettu II: Sosiaali- ja terveyskeskuksen eräät taksipalvelut.

VIREILLE: 6.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Suomen eOppimiskeskus ry
HANKINTAPÄÄTÖS: Suomen eOppimiskeskus ry:n päätös 20.2.2018 Painotuotteiden suunnittelu- ja painatuspalvelut.

VIREILLE: 1.3.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 15.2.2018 UUDELY/7151/2017, hoidon ja ylläpidon alueurakka 2018-2023.

VIREILLE: 27.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Koulutuskuntayhtymä Tavastia
HANKINTAPÄÄTÖS: KoulutuskuntayhtymäTavastian talousjohtajan päätös 13.2.2018 6/2018, Tavastian A-rakennuksen muutostöiden 2018 keittiölaitteet ja-kalusteet-urakan urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 22.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Suupohjan Koulutuskuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Suupohjan Koulutuskuntayhtymähallituksen päätös 7.2.2018 § 8,nro YH 1/07.02.2018, Oppitien A-rakennuksen saneerauksen II-vaihe.

VIREILLE: 20.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Imatran kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Imatran kaupunginvaltuuston päätös 29.1.2018 § 6, tilintarkastuspalvelujen hankinta tilivuosille 2018-2019.

VIREILLE: 5.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen kaupunginhallituksen päätös 15.1.2018 § 33, koulukuljetukset 2018-2019.

VIREILLE: 2.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Väestörekisterikeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Väestörekisterikeskuksen päätös 19.1.2018, VRK/43452/2017, Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelu.

VIREILLE: 2.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Väestörekisterikeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Väestörekisterikeskuksen päätös 19.1.2018, VRK/43452/2017, Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelu.

 
Julkaistu 15.2.2019