Vireillä

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 148 §:n 3 momentin mukaan markkinaoikeuden on ylläpidettävä ja julkaistava luetteloa markkinaoikeudessa vireille tulleista hankinta-asioista.

Luetteloa ylläpidetään päivittäin. Luettelo ei nauti julkista luotettavuutta eikä se saa aikaan oikeusvaikutuksia. Tarvittaessa asian vireilletulo on tarkistettava markkinaoikeudesta.

VIREILLE: 30.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: VTK Kiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: VTK Kiinteistöt Oy:n päätös 16.3.2020 Myyrmäen jäähallin kylmäkoneiston uusimisesta KVR-urakkana.

VIREILLE: 30.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-kiinteistöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Senaatti-kiinteistöjen päätös 16.3.2020, Mikkelin virastotalon hankkeiden A13906 ja A13547 sähköurakoitsijan valinta sekä tarjouksen hylkääminen.

VIREILLE: 27.3.2020
HANKINTAYKIKKÖ: Helsingin kaupunki
HAKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden rakennetun omaisuuden hallintapäällikön päätös 12.3.2020 § Kannelmäen peruskoulun lisätilat, urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 26.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Puolustushallinnon Rakennuslaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Puolustushallinnon rakennuslaitoksen apulaisjohtajan päätös 12.3.2020, sähkötekniset tuotteet.

VIREILLE: 26.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuopion kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS. Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunnan
päätös 11.3.2020 § 70; Savilahden alueen infran rakentaminen, vaihe 1,
Valosali

VIREILLE: 25.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Nokian Evankelis-Luterilainen seurakunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Nokian seurakunnan kirkkoneuvoston päätös 26.2.2020 § 22, Nokian seurakunnan hautausmaan kasteluvesi- ja sähköjärjestelmän muutos pääurakkana

VIREILLE: 24.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän Soiten hallituksen päätös 9.3.2020 Soiten ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen ilmoittautumismenettely

VIREILLE: 24.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtajan päätös 10.3.2020 § 26, tulkkaus- ja käännöspalvelujen hankinta.

VIREILLE: 24.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtajan päätös 10.3.2020 § 26, tulkkaus- ja käännöspalvelujen hankinta.

VIREILLE: 24.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtajan päätös 10.3.2020 § 26, tulkkaus- ja käännöspalvelujen hankinta.

VIREILLE: 23.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kankaanpään kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kankaanpään kaupunginvaltuuston päätös 2.3.2020 § 12, katu- ja kuntoratavalaistusverkon kauppakirja ja palvelusopimus

VIREILLE: 23.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Karvian kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Karvian kunnanvaltuuston päätös 30.1.2020 § 6, valaistusverkon omistusjärjestelyt

VIREILLE: 23.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituksen päätös 28.2.2020 § 59 Vammaspalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävien ns. sotekortilla maksettavien kuljetusten ajovälityspalvelut ja kuljetuspalvelut

VIREILLE: 23.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 9.3.2020 § 24 perusterveydenhuollon uudisrakennushankkeen rakennusteknisten töiden urakoitsijan valinta

VIREILLE: 20.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän johtajan päätös 6.3.2020 § 27, henkilökuljetusten kuljetuspalveluiden hankinta

VIREILLE: 20.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin katupäällikön päätös 9.3.2020 § 3, Gumbölen kalatien rakennusurakka, tarjouskilpailusta pois sulkeminen

VIREILLE: 19.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-kiinteistöt Oy
HANINTAPÄÄTÖS: Senaatti-kiinteistöjen hankintapäällikön päätös 5.3.2020 SEN/2892/2019 tarjouksen hylkääminen, infonäyttöjen hallintajärjestelmän hankinta

VIRIELLE: 19.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Pyhärannan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Pyhärannan kunnanhallituksen päätös 4.3.2020 §39, väistötilojen hankinta satakielen päiväkodille

VIREILLE: 13.3.2020
HAKINTAYKSIKKÖ: HUS-Kiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS. HUS-Kiinteistöt Oy:n päätös 28.2.2020, tarjoajan poissulkeminen, Puistosairaalan rakennushanke

VIREILLE: 12.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimitusjohtajan päätös 27.2.2020 § 32, Eteisvärinäpotilaan vaikuttavuuspilotti

VIREILLE. 12.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Rauman kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rauman kaupungin teknisen valiokunta päätös 25.2.2020 § 54 maanrakennuksessa tarvittavat koneet kuljettajineen

VIREILLÄ: 11.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin päätös 25.2.2020 § 13/2020, esitystekniikan laitteiden ja palveluiden hankinta.

VIREILLÄ: 5.3.2020
HAKINTAYKSIKKÖ: Mikkelin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Mikkelin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan päätös 18.2.2020 § 20, alueurakka vuosille 2020-2025+1, Itä

VIREILLÄ: 5.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Mikkelin kaupunki
HAKINTAPÄÄTÖS: Mikkelin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan päätös 18.2.2020 § 22, alueurakka vuosille 2020-2025+1, Keskusta

VIREILLÄ: 5.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Mikkelin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Mikkelin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan päätös 18.2.2020 § 21, alueurakka vuosille 2020-2025+1, Länsi

VIREILLÄ: 4.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 20.2.2020, Harjunpäänjoen kalataloudelliset kunnostukset.

VIREILLÄ: 4.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintailmoitus ja tarjouspyyntö, ensihoitopalvelun D-tehtävien tuottaminen perustason ensihoitoyksiköillä.

VIREILLÄ: 3.3.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankinta - ja logistiikkajohtajan päätös 18.02.2020 dnro 1038/2019 dialyysipaketit teho-osastoille (CRRT ja plasmafereesi).

VIREILLÄ: 28.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahden Tilakeskuksen toimitilajohtajan päätös 13.2.2020 § 9, Rakennusteknisten töiden puitejärjestely 2020-2021

VIREILLÄ: 28.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Väylävirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Valitus Väyläviraston päätöksestä numero VÄYLÄ/5665/02.10.2019 Päällystetyn tieverkon palvelutasomittaus (PTM) 2021-2024

VIREILLÄ: 27.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahden Tilakeskuksen toimitilajohtajan päätös 13.2.2020 9 §, Rakennusteknisten töiden puitejärjestely 2020-2021.

VIREILLÄ: 26.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Lappeenranta-Lahden teknillinen yliopisto
HANKINTAPÄÄTÖS: Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) päätös 21.12.2019 302/341/2019,
3D Visualization System.

VIREILLÄ: 26.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Intelligent Trafic Management Finland Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Intelligent Traffic Management Finland Oy:n päätös 11.2.2020, liikennevalojen ylläpitotyöt Etelä-Pohjanmaan alueella.

VIREILLE: 26.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Länsirannikon Koulutus Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Länsirannikon Koulutus Oy:n WinNova suorahankintailmoitus 12.2.2020, Ulvilan toimipisteelle hankittavaa yleishakkuukonetta.

VIREILLE: 25.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin yliopisto
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin yliopiston hankintapäällikön päätös 12.2.2020, International library supplier for printed books and e-books.

VIREILLE: 21.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kouvolan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan päätös 18.2.2020 § 32, Pilkanmaantie-Korotintie rakentaminen, Kouvola.

ANHÄNGIGGJORT: 19.2.2020
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Raseborgs stad
BESLUT: Raseborgs stads beslut 28.1.2020 § 6 RBG/1453/02.08.02./2019, mattransporter.

VIREILLE: 19.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Porvoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porvoon kaupunginhallituksen päätös 3.2.2020 § 25 3539/58/2020, hankinnan keskeyttämisestä, Jokilaakson koulurakennuksen rakennusurakka sekä koulu- ja muiden rakennusten rakentamisen puitejärjestely

VIREILLE: 19.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Porvoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porvoon kaupunginhallituksen päätös 3.2.2020 § 24 3539/58/2020, tarjouksen poissulkeminen, Jokilaakson koulurakennuksen rakennusurakka sekä koulu- ja muiden rakennusten rakentamisen puitejärjestely

VIREILLE: 19.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialajohtajan päätös 28.1.2020 § 34 HEL 2020-000725 T 02 058 01 00, Hankinta, toimistokalusteet, Kallion virastotalon 9. kerros

VIREILLE: 19.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahden kaupungin elinvoima- ja kilpailukykypalveluiden hankintapäällikön päätös 5.2.2020 § 4, Lahden kaupungin kalusteiden puitesopimus, osa-alue 3 Varhaiskasvatuksentilat 2020-2023

VIREILLE: 19.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahden kaupungin elinvoima- ja kilpailukykypalveluiden hankintapäällikön päätös 5.2.2020 § 4, Lahden kaupungin kalusteiden puitesopimus, osa-alue 2 Opetus- ja luentotilat 2020-2023

VIREILLE: 19.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahden kaupungin elinvoima- ja kilpailukykypalveluiden hankintapäällikön päätös 5.2.2020 § 4, Lahden kaupungin kalusteiden puitesopimus, osa-alue 1 Toimisto- ja kohtaamistilat 2020-2023

VIREILLE: 19.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Salon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Salon kaupungin opetuslautakunnan päätös 4.2.2020 § 11 3753/02.08.00.01.00/2019, Perniön Kirkonkylän koulun väistötilojen hankinta

VIREILLE: 18.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin hankintajohtajan päätös 4.2.2020 § 4/2020 VD/3062/02.08.00.00/2019, verhojen, verhotarvikkeiden, kankaiden ja tekstiilityön tarvikkeiden hankinta

VIREILLE: 14.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätös 28.1.2020 § 20, kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen hankinta käyttöoikeussopimuksena.

VIREILLE: 14.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin Satama Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin Satama Oy:n päätös 31.1.2020 terminaalialueiden taksiliikennepalvelut

VIREILLE: 13.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS Logistiikka toimialajohtajan päätös 30.1.2020 HUS/421/2020, potilaanlämmittimet.

VIREILLE: 12.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Salon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Salon kaupunkikehityslautakunnan päätös 28.1.2020 § 8, koululaiskuljetusten hankinta 2020-2023.

VIREILLE: 11.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS Logistiikka toimialajohtajan päätös 30.1.2020 § 14, potilaanlämmittimet

VIREILLE: 10.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintojaoston päätös 27.1.2020 § 3, monianalyyttinen bakteerien ja virusten nukleiinihappojen monistustestilaitteen vuokraus ja tarvikkeiden osto

VIREILLE: 7.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin tilakeskuksenjohtajan päätös 11.02.2020 § 5/2020, Håkansbölen kartanoalueen talousrakennusten kunnostaminen: hankesuunnitelman laadinta sekä muutostöiden pää- ja arkkitehtisuunnittelu

VIREILLE: 6.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen seurakunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen seurakunnan hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan päätös 22.1.2020 § 4 Tavivaaran kappelin tuhkauslaitteisto

VIREILLE: 6.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Intelligent Traffic Management Finland Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Intelligent Traffic Management Finland Oy:n päätös 23.1.2020, Vantaan liikennevalojen kojevaihdot 2020-2021

VIREILLE: 6.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungininsinöörin päätös 23.1.2020 § 18/2020, Vantaan liikennevalojen kojevaihdot 2020-20121

VIREILLE: 5.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Vaasan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 21.1.2020 §1, vastuulääkäripalvelujen kilpailuttaminen koti- ja laitoshoidon tehostettuun palveluasumiseen, kotihoitoon ja kaupunginsairaalan virka-ajan ulkopuoliseen lääkäripalveluihin

VIREILLE: 5.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Hyvinkään kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Hyvinkään kaupungin ennakkoilmoitus 22.1.2020, Hyvinkään paikallisliikenteen suorahankinnasta

VIREILLE: 5.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Vattenfall Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Vattenfall Oy:n päätös 3.2.2020, Lehunkosken kalatien rakennusurakka ja päätös 3.2.2020 tarjoajan hylkäys

VIREILLE: 5.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Hausjärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Hausjärven teknisen lautakunnan päätös 20.1.2020 § 6, Kalliontien ja Savelantien saneeraus, kevyenliikenteenväylien ja hulevesiverkoston rakentaminen

VIREILLE: 4.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 23.1.2020, LAPELY/3599/2019, LAPELY VT 4parantaminen Inarin taajaman kohdalla; KU

VIREILLE: 4.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan hankintatoimi
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan hankintatoimen päätös 31.1.2020, Sirkkalan koulukampuksen pihan korjaus- ja muutostyöt.

VIREILLE: 3.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Muuramen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Muuramen kunnanhallituksen päätös 16/21.1.2020, Mäkelänmäen koulun suunnittelijan valinta

VIREILLE: 3.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 20.1.2020 UUDELY/1025/2019, LIN-25, Kt 54 riista-aita, Loppi ja päätös 17.1.2020 tarjoajan poissulkemispäätös

VIREILLE: 3.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Hämeenlinnan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Hämeenlinnan kaupungin viranhaltijapäätös 20.1.2020 HML/69/02.08.03/2020, Hämeenlinnan pääkirjaston ensikertainen kalustaminen, irtokalusteiden hankinta

VIREILLE: 3.2.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallituksen päätös 16.1.2020 § 4, koulu- ja asiakaskuljetusten kilpailutus, keskeytys

VIREILLE: 31.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin hallinto- ja kehittämisjohtajan päätös 17.1.2020 §6/2020, henkilöstö- ja materiaalikuljetusten välitys- ja hallintapalvelu

VIREILLE: 30.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kiinteistö Oy Liperin vuokratalot
HANKINTAPÄÄTÖS: Kiinteistö Oy Liperin vuokratalot päätös 12.12.2019, rakennustekniset huolto-, korjaus- ja remonttipalvelut vuosille 2020-2021 + optio

VIREILLE: 29.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin hallinto- ja kehittämisjohtajan päätös 15.1.2020 § 4/2020 , varastopalvelut ja varasto- ja terminaalikuljetuspalvelut

VIREILLE: 28.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Istekki Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Istekki Oy:n päätös 14.1.2020, tietoverkon laitteet ja niihin liittyvät tuki- ja asiantuntijapalvelut

VIREILLE: 24.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan päätös 10.1.2020 § 6, joukkoliikennelinjojen 6, 7 ja 7A liikennöinti

VIREILLE: 21.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Pyhtään kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Pyhtään kunnan tekniikkalautakunnan päätös 8.1.2020 § 4, alueiden ylläpitopalvelujen kilpailutus

VIREILLE: 21.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin tietohallintojohtajan päätös 8.1.2020 § 2, hoitajakutsu- ja henkilöturvaratkaisujen hankinta

VIREILLE: 15.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kokkolan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kokkolan kaupungin sivistyslautakunnan päätös 10.12.2019, koululaiskuljetukset 2020 / Oikaisuvaatimus sivistyslautakunnan päätökseen 12.11.2019 § 130

VIREILLE: 13.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Naantalin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Naantalin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 19.12.2019 § 92, lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelujen hankinta.

VIREILLE: 7.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuntien Tiera Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuntien Tiera Oy:n päätös 23.12.2019, asiakkuuksien ja palvelujen hallinnan (APH) järjestelmäkokonaisuuden hankinta Kuntien Tiera Oy:n omistajille, ehdokkaan poissulkeminen

VIREILLE: 3.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 20.12.2019, toimistotarvikkeet 2020-2022 (2024)

VIREILLE: 3.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungininsinöörin päätös 17.12.2019 §100/2019, Vantaan liikennevalojen korvausinvestointi 2020-2021

VIREILLE: 3.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Intelligent Traffic Management Finland Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Intelligent Traffic Management Finland Oy:n päätös 16.12.2019, Vantaan liikennevalojen kojevaihdot 2020-2021

VIREILLE: 3.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n keskeyttämispäätös 20.12.2019, Nivavaara-Napapiirin yhtenäiskoulu, rakennesuunnittelu

VIREILLE: 3.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n keskeyttämispäätös 20.12.2019, Nivavaara-Napapiirin yhtenäiskoulu, LVIJA-suunnittelu

VIREILLE: 3.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n keskeyttämispäätös 20.12.2019, Nivavaara-Napapiirin yhtenäiskoulu, rakennuttajakonsultti

VIREILLE: 3.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n keskeyttämispäätös 20.12.2019, Nivavaara-Napapiirin yhtenäiskoulun pää- ja arkkitehtisuunnittelu

VIREILLE: 3.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kristillinen kasvatus ry
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kristillinen kasvatus ry:n hallituksen päätös, Oulun kristillinen koulu ja päiväkoti Verso: uusi koulu- ja päiväkotirakennus, vuokrahankinta

VIREILLE: 2.1.2020
HANKINTAYKSIKKÖ: Carea-Sairaalat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Carea-Sairaalat Oy:n hallituksen päätös 13.12.2019 7. Logistiikkatunnelin rakentaminen-kokonaisurakka

VIREILLE: 31.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n päätös 17.12.2019, tarjoajan sulkeminen kirjastoaineiston tarjouskilpailusta KRT401

VIREILLE: 30.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätös 12.12.2019 § 121, ajoneuvojen siirtokeskuksen ylläpitopalvelujen hankinta 2020-2022 (optiokausi 1)

VIREILLE: 30.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallituksen päätös 12.12.2019 § 93, koulu- ja asiakaskuljetusten hankinta

VIREILLE: 30.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä yhtymähallituksen päätös 17.12.2019 § 119, Kirkkokatu 10 purku-urakoitsijan valinta

VIREILLE: 27.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kouvolan Vesi Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kouvolan Vesi Oy:n päätös 10.12.2019, Kouvolan Vahteron alueen vesihuoltoverkoston ja kadun saneeraus- ja hulevesiverkoston rakentamisurakka

VIREILLE: 27.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Muuramen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Muuramen kunnanhallituksen päätös 9.12.2019 461 26/2019 234 Mäkelänmäen koulun suunnittelijan valinta

VIREILLE: 23.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Muuramen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Muuramen kunnanhallituksen päätös 9.12.2019 461 26/2019 234 Mäkelänmäen koulun suunnittelijan valinta

VIREILLE: 23.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n päätös 11.12.2019, vesistöön asennettavien jäteveden siirtolinjojen betonisten putkipainojen hankinta ja toimittaminen

VIREILLE: 20.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 11.12.2019 173/2019, kalusteet ja satulatuolit

VIREILLE: 20.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin suorahankintapäätös 22.10.2019, Asiakas- ja potilastieojärjestelmän (APOTTI-järjestelmän) käyttöönottoon liittyvien VATJ:sta tietojen poimintaan liittyvien asiantuntijapalveluiden hankinta

VIREILLE: 19.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Hyvinkään kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Hyvinkään kaupungin kiinteistöjohtajan päätös 5.12.2019 § 48, Sveitsin teräsallas

ANHÄNGIGGJORT: 19.12.2019
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Ålands hälso- och sjukvård
BESLUT: Ålands hälso- och sjukvårds beslut 3.12.2019 § 270, upphandling av tjänster för maskinell dosdispensering

VIREILLE: 16.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 4.12.2019, UUDELY/1025/2019, LIN-424, Kt 54 riista-aita, Loppi-tarjouskilpailu, sulkeminen pois tarjouskilpailusta

VIREILLE: 11.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennuttaminen, infrayksikkö 2 päällikön päätös 9.12.2019 § 57, Malminkartanon kuntoportaiden peruskorjaus, kokonaisurakka

VIREILLE: 11.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toimitusjohtajan päätös 27.11.2019 § 18 (287/05.050.500.5001/2019), talosulkuventtiilien ja karanjatkojen hankinta 1.11.2019- 31.10.2021

VIREILLE: 10.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin Konsernihankinta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin Konsernihankinta Oy:n päätös 25.11.2019 § 22, ilmanpuhdistimien vuokraus H040-19

VIREILLE: 10.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin apteekkarin oikaisu päätös 25.11.2019, lääkevalmisteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden hankinta ajalle 1.1.2020 -31.12.2021

VIREILLE: 09.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Puolustusvoimat
HANKINTAPÄÄTÖS: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen päätös 22.11.2019 BP 18650 2597/08.05.02/2019, hankintapäätös lääkintämiehen repun sisältö ja täyttöpakkaus

VIREILLE: 09.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin Konsernihankinta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin Konsernihankinta Oy:n päätös 25.11.2019 29 §, ilmanpuhdistimien vuokraus H040-19

VIREILLE: 09.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin hankintajohtajan päätös 25.11.2019 82 §, hankinta, ilmanpuhdistimien vuokraus

ANHÄNGIGGJORT: 09.12.2019
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Ålands Landskapsregering
BESLUT: Ålands landskapsregering beslut 21.11.2019, upphandling av företagshälsovård ÅLR 2019/7321

VIREILLE: 04.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Hausjärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Hausjärven kunnan teknisen lautakunnan päätös 18.11.2019 § 120, Kalliontien ja Savelantien saneeraus, kevyenliikenteenväylien ja hulevesiverkoston rakentaminen, kokonaisurakka

VIREILLE: 02.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän hallituksen päätös 18.11.2019 § 187, tulostuspalvelut ajalle 1.1.2020- 31.12.2023

VIREILLE: 02.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituksen päätös 8.11.2019 § 232, päihdehuollon laitospalvelut

VIREILLE: 02.12.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupungin asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin asunnot Oy:n päätös12.11.2019, etelän alueen huoneistojen muuttokorjaus- ja kiinteistöjen pienet korjaustyöt

VIREILLE: 29.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kauhavan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kauhavan kaupungin teknisen lautakunnan päätös 19.11.2019 § 53, ateriakuljetukset sopimuskaudelle 1.1.2020-31.12.20121.

VIREILLE: 29.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-kiinteistöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Senaatti-kiinteistöt ylläpitojohtajan päätös 8.11.2019 SEN/621/2019, hissien, nosto-ovien, liukuporttien ja nostopuomien vuosihuollot, Etelä- Itä- ja Länsi-Suomen alueet 2020-2021 (2023)

VIREILLE: 26.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 5.11.2019 §253, liikkumisen apuvälineiden hankinta

VIREILLE: 25.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Sauvon kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Sauvon kunnanhallituksen päätös 7.10.2019 § 205 ja oikaisupäätös 4.11.2019 § 234, kunnanviraston vuokratilojen hankinta

VIREILLE: 22.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtajan päätös 8.11.2019, 84§, henkilökuljetusten välityspalvelun hankinta

VIREILLE: 22.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 11.11.2019, Työvoimakoulutus Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus -kapasiteetti II, Jyväskylä KESELY/1570/2019

VIREILLE: 18.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kilpailu- ja kuluttajaviraston esitys seuraamusmaksun määräämiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän DNA-analyysien hankinta

VIREILLE: 18.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kilpailu- ja kuluttajaviraston esitys seuraamusmaksun määräämiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän haavan alipainehoitoon liittyvien laitteiden ja tarvikkeiden hankinta

VIREILLE: 18.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kilpailu- ja kuluttajaviraston esitys seuraamusmaksun määräämiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jätesäkkituotteiden hankinta

VIREILLE: 18.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kilpailu- ja kuluttajaviraston esitys seuraamusmaksun määräämiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle pehmopapereiden hankinta

VIREILLE: 14.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kaarinan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kaarinan kaupungin teknisen lautakunnan päätös 29.10.2019 liikenneväylien talvikunnossapitotyöt 2019-2022 (optio 2 v)

VIREILLE: 13.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kurikan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kurikan kaupungin teknisen lautakunnan päätös 30.10.2019, 50 §, väistötilat ja oikaisuvaatimuksen hylkääminen

VIREILLE: 13.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Sansia Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Sansia Oy:n keskeytyspäätös 30.10.2019, Kuopion kaupungin maaseutuliikenteen linjat 71, 74, 75, 61 ja 81 - 86 + asiointiliikenne

VIREILLE: 06.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin sivistystoimen johtajan päätös 23.10.2019 § 6, ompelukoneiden ja niiden huollon sekä korjausten hankinta

VIREILLE: 05.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Vihdin kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Vihdin kunnan kaavoitus- ja teknisen lautakunnan päätös 22.10.2019 § 67, lentokentän päällystäminen, urakoitsijan valinta

VIREILLE: 30.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Nurmijärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Nurmijärven kunnanhallituksen päätös 7.10.2019, § 209, maanrakennuksen työkonepalvelut sekä niihin liittyvät kuljetuspalvelut

VIREILLE: 29.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Nurmijärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Nurmijärven kunnanhallituksen päätös 7.10.2019, § 209, maanrakennuksen työkonepalvelut sekä niihin liittyvät kuljetuspalvelut

VIREILLE: 28.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Sauvon kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Sauvon kunnanhallituksen päätös 7.10.2019 § 205, kunnanviraston vuokratilojen hankinta

VIREILLE: 28.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Janakkalan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Janakkalan kunnan teknisen lautakunnan päätös 15.10.2019 § 187, jätekuljetuksien urakoitsijavalinta

VIREILLE: 23.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen kaupungin hankintajohtajan päätös 9.10.2019 § 132/2019, palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun hankinta

VIREILLE: 23.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kirkkonummen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Kirkkonummen kunnan perusturvapalvelujen toimialajohtajan viranhaltijapäätös 10.10.2019 § 56/2019, palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun hankinta

VIREILLE: 23.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kauniaisten kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kauniaisten kaupungin sosiaali- ja terveysjohtajan päätös 4.10.2019 § 73, palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun hankinta

VIREILLE: 23.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:n Tietohallinto tulosalueen johtajan päätös 7.10.2019 § 273, palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun hankinta

VIREILLE: 23.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän johtajan viranhaltijapäätös 3.10.2019 § 215, palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun hankinta

VIREILLE: 23.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin tietohallintopäällikön päätös 24.9.2019 § 34, palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun hankinta

VIREILLE: 23.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Loviisan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Loviisan kaupungin perusturvajohtajan viranhaltijapäätös 30.9.2019 § 25, palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun hankinta

VIREILLE: 23.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Perusturvakuntayhtymä Karviainen
HANKINTAPÄÄTÖS: Perusturvakuntayhtymän Karviaisen vs. kuntayhtymän johtajan viranhaltijapäätös 7.10.2019 § 8, palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun hankinta

VIREILLE: 23.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Sipoon kunta Sibbo kommun
HANKINTAPÄÄTÖS: Sipoon kunnan viranhaltijapäätös 9.10.2019 § 20, palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun hankinta

VIREILLE: 23.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Porvoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porvoon kaupungin viranhaltijapäätös 8.10.2019 § X/2019, palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun hankinta

VIREILLE: 23.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin viranhaltijapäätös 27.9.2019 § 116/2019, palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun hankinta

VIREILLE: 22.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen päätös 7.10.2019 § 287/2019, PSHP:n ja Taysin erityisvastuualueen lääkehankinta dnro 1/2019 kaudelle 2020 - 2021

VIREILLE: 22.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Keravan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Keravan kaupungin päätös 8.10.2019 § 40/2019, palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun hankinta

VIREILLE: 21.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Sakupe Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Sakupe Oy:n päätös 8.10.2019, pesukemikaalit ja annostelujärjestelmät kaudelle 2020 - 2024

VIREILLE: 21.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen kaupungin päätös 7.10.2019 § 11, suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmä

VIREILLE: 15.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan hankintatoimi
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan hankintatoimen päätös 1.10.2019, siivousvälineet

VIREILLE: 15.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Verohallinto
HANKINTAPÄÄTÖS: Verohallinnon päätös 8.10.2019 VH/2496/02.10.01/2019, toimistokalusteiden hankinta dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisellä kilpailutuksella

VIREILLE: 11.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Nurmijärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Nurmijärven kunnan teknisen lautakunnan hankintaoikaisupäätös 26.9.2019 § 83, Lepsämän koulun vuokrattavien väistötilojen toimittaja

VIREILLE: 10.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: TeeSe Botnia Oy Ab
HANKINTAPÄÄTÖS: TeeSe Botnia Oy Ab:n päätös 26.9.2019, lehtitilaukset

VIREILLE: 09.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 25.9.2019, Hankintojen elinkaaripalvelu 2019-2025 (2028)

VIREILLE: 08.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Nurmijärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Nurmijärven kunnan teknisen lautakunnan hankintaoikaisupäätös 26.9.2019 § 83, Lepsämän koulun vuokrattavien väistötilojen toimittaja

VIREILLE: 02.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin teknisen toimen johtajan hankintaoikaisupäätös 18.9.2019 § 28, Suviniityn päiväkodin kokonaisurakan urakoitsijan hankinta

VIREILLE: 27.09.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Nurmijärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Nurmijärven kunnan teknisen lautakunnan päätös 5.9.2019 § 73, Lepsämän koulun vuokrattavat väistötilat

VIREILLE: 26.09.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Rosk'n Roll Oy Ab
HANKINTAPÄÄTÖS Rosk´n Roll Oy Ab:n päätös 12.9.2019 sekajätteen siirtokuljetus vaihtolavoilla 2020-2022, josta sulkea Transitar Oy pois tarjouskilpailusta

VIREILLE: 24.09.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän päätös 9.9.2019, vartiointipalvelujen hankinta

VIREILLE: 19.09.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kaarinan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kaarinan kaupungin päätös, Valkeavuoren liikuntahalli

VIREILLE: 18.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS Logistiikka toimialajohtajan päätös 5.9.2019 § 96, pesu-, puhdistus- ja desinfektioaineet

VIREILLE: 18.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kurikan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kurikan kaupungin teknisen lautakunnan päätös 4.9.2019 § 39, Jalasjärven yläasteen väistötilojen hankinta

VIREILLE: 13.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Puolustusvoimat
HANKINTAPÄÄTÖS: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen suorahankintailmoitus 30.8.2019, matkapalveluiden hankinta, joukkoliikennepalvelut maanteitse

VIREILLE: 13.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: TeeSe Botnia Oy Ab
HANKINTAPÄÄTÖS: TeeSe Botnia Oy Ab:n päätökset 30.8.2019, verensokeriliuskat ja -mittarit omaseurantaan ja hankintaoikaisupäätös 12.9.2019

VIREILLE: 12.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Ålands Landskapsregering
HANKINTAPÄÄTÖS: Ahvenanmaan maakuntahallituksen (Ålands Landskapsregering) 29.8.2019 päätös ÅLR 2019/3485, läntisen Föglön infrastruktuuriprojektin rakennusurakkahankinta (Infrastrukturprojekt västra Föglö)

ANHÄNGIGGJORT: 12.9.2019
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Landskapets fastighetsverk
BESLUT: Landskapets fastighetsverks beslut 23.8.2019 nr Fast 2016/345, nybyggnad av polishus i Mariehamn

VIREILLE: 12.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta, päätös 29.8.2019 § 56, ostopalveluna hankittavan ensihoitopalvelun kilpailutus

VIREILLE: 11.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 27.8.2019 tarjousten hylkäämisestä, Kela 13/331/2019 ja Kela15/331/2019, tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuskurssi (TULES-kurssi), Eteläinen ja Keksinen vakuutuspiiri 2020-2022

VIREILLE: 11.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 27.8.2019 tarjousten hylkäämisestä, Kela 6/331/2019 ja 8/331/2019, ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssien (IKKU-kurssien) hankinta, Eteläinen ja Keskinen vakuutuspiiri 2020-2022

VIREILLE: 10.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 27.8.2019 tarjousten hylkäämisestä, Kela 13/331/2019 ja 15/331/2019, tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuskurssi (TULES-kurssit), a Eteläinen ja Keskinen vakuutuspiiri, 2020-2022

VIREILLE: 10.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 27.8.2019, ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssien (IKKU-kurssien) hankintatarjousten hylkääminen, Keskinen ja Eteläinen vakuutuspiiri 2020-2022

VIREILLE: 9.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Väylävirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Väyläviraston hankintapäätös 26.8.2019 (VÄYLÄ/2327/02.01.02/2019) sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnossapito 2020-2024 Oulun käyttökeskusalueella

VIREILLE: 9.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Väylävirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Väyläviraston hankintapäätös 26.8.2019 (VÄYLÄ/2326/02.01.02/2019) sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnossapito 2020-2024 Tampereen käyttökeskusalueella

VIREILLE: 6.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Länsimetro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Länsimetro Oy:n päätös 4.9.2019, Matinkylä-Kivenlahti-hanke Kameravalvonta KAM

VIREILLE: 06.09.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan hankintatoimi
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan hankintatoimen hankintapäällikön päätös 23.8.2019, potilaan lämpötaloutta ylläpitävät laitteet ja kertakäyttöiset tarvikkeet Siun sotelle 1.9.2019-31.8.2022

VIREILLE: 6.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin liikennelaitoksen johtokunnan päätös 22.8.2019 § 140 asia 16 15/2019, hankinta kameravalvonta, 24H19 (HKL)/1562(LM), Liikennelaitos HEL 2019-007358 T 02 08 01 00

VIREILLE: 4.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 19.8.2019, Kela 24/331/2019 ja 26/331/2019, suomenkielisten KIILA-kuntoutuspalveluiden hankinta (kurssipalvelu ja yksilöpalvelu), Eteläinen ja Keskinen vakuutuspiiri

VIREILLE: 4.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 19.8.2019 tarjousten hylkäämisestä, suomenkieliset KIILA-kuntoutuspalvelut (kurssi- ja yksilöpalvelut) Keskinen ja Eteläinen vakuutuspiiri 2020 - 2022

VIREILLE: 3.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: HUS-Kiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS-Kiinteistöt Oy:n päätös 20.8.2019, Siltasairaalan rakennushankkeen kiinteät sairaalalaitteet; tarjoajan sulkeminen pois tarjouskilpailusta

VIREILLE. 3.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuomi Logistiikka Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuomi Logistiikka Oy:n päätös 21.8.2019, kodinkoneiden hankinta 219116/2019.

VIREILLE: 3.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuomi Logistiikka Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuomi Logistiikka Oy:n päätös 21.8.2019, kodinkoneiden hankinta 219116/2019.

VIREILLE: 19.8.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Merikarvian kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Merikarvian kunnan päätös 26.6.2019 § 236 ja Merikarvian teknisen lautakunnan päätös 18.7.2019 § 81, Tuorilan teollisuushallin urakoitsijan valinta

VIREILLE: 16.8.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin HUS Logistiikan toimialajohtajan päätös 5.8.2019 HUS 2202/2019 § 79, HUS Logistiikan kuljetuspalvelut

VIREILLE: 15.8.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän huollon johtajan päätös 31.7.2019 84/2019 SATSHP/1121/02.08.01.5/2019, varavoimakoneen G1 uusiminen

VIREILLE: 7.8.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Sodankylän kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Sodankylän perusturvalautakunnan päätös 22.7.2019 § 111 D/89/02.08.00/2019, hyvinvointikeskuksen välinehuollon laitteita

VIREILLE: 22.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin päätös 8.7.2019 § 50/2019 EKS/1117/02.08.00.21./2019, Hemodialyysihoitopaketit ja tehon jatkuvan hoidon hoitopaketit

VIREILLE: 19.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Väylävirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Väyläviraston päätös 5.7.2019 LIVI/9914/02.01.12/2018, tärinän mittauspalvelut

VIREILLE: 19.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Väylävirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Väyläviraston päätös 5.7.2019 LIVI/10059/02.01.1/2019, tärinän hallinnointikonsultti

VIREILLE: 18.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Väylävirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Väyläviraston hankintapäätös 4.7.2019 (VÄYLÄ/2325/02.01.02/2019) sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnossapito 2020-2024 Kouvolan käyttökeskusalueella

VIREILLE: 17.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastusjohtajan päätös 29.4.2019 15/2019 D/1217/02.08.00.00/2019, ambulanssin hankinta

VIREILLE: 11.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS Logistiikka tulosalueen hallinnon päätös 27.6.2019 § 71, tutkimuskäsineet.

VIREILLE: 11.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 27.6.2019 § 71, tutkimuskäsineet.

VIREILLE: 10.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
HANKINTAPÄÄTÖS: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin hankintapäätös 26.6.2019 Dnro 69/02.05/2019, ruggeroidut tietokoneet.

VIREILLE: 3.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon Asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon Asunnot Oy:n päätös 19.6.2019, kiinteistöjen muutto-, häätö- ja kalmasiivouksien hankinta 2019

VIREILLE: 3.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupunginjohtajan päätös 24.6.2019 § 7, työkykyä edistävistä yksilöllisestä elämänhallintapalveluista Espoon kaupungin henkilöstölle

VIREILLE: 26.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallituksen päätös 10.6.2019 § 96, kiireellinen ensihoitopalvelu

VIREILLE: 26.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuntien Tiera Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuntien Tiera Oy:n päätös 12.6.2019, ICT-laitteiden, -palveluiden ja -ohjelmistojen verkkokauppa

VIREILLE: 26.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Äänekosken kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Äänekosken kaupungin teknisen lautakunnan päätös 16.5.2019 § 59, ydinkeskustan saneeraus urakoitsijan valinta, osa yksi

VIREILLE: 24.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Mikkelin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Mikkelin kaupunginhallituksen päätös 3.6.2019 § 246, Kalevankankaan jalkapallohalli, KVR-urakka.

VIREILLE: 19.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Myrskylän kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Myrskylän kunnan teknisen lautakunnan päätös 4.6.2019, § 29, Myrskylän koulun uuden koulurakennuksen ja liikuntahallin SR-rakennusurakan valvontakilpailutus.

VIREILLE: 11.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kurikan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kurikan kaupungin sivistysjohtajan päätös 28.5.2019 § 3, koulukuljetukset 1.8.209-31.7.2021.

VIREILLE: 11.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin Konsernihankinta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin Konsernihankinta Oy:n päätös 29.5.2019 § 11, pesu- ja puhdistusaineiden yhteishankinta

VIREILLE: 11.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupunki, hankintajohtajan päätös 29.5.2019 § 41, pesu- ja puhdistusaineiden yhteishankinta.

VIREILLE: 3.6.2019
HAKINTAYKSIKKÖ: Istekki Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Istekki Oy:n päätös 20.5.2019 itseilmoittautumis- ja infojärjestelmä.

VIREILLE: 31.5.2019
HAKINTAYKSIKKÖ: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouspyyntö HAMELY/103/2019, Uusi toimintamalli, Hämeen TE-toimisto Forssa, poissulkeminen tarjouskilpailusta 16.5.2019

VIREILLE: 31.5.2019
HAKINTAYKSIKKÖ: Kuntien Tiera Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuntien Tiera Oy:n päätös 13.5.2019, kotiin annettavien palvelujen optimointiohjelman ja optimoinnin asiantuntijapalvelujen hankinta

VIREILLE: 16.05.19
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin päätös, hankintaratkaisu puitesopimus 2068/02.08.00/2019 Laivakankaan laajennuksen av-hankinnat

VIREILLE: 7.5.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Liedon kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Liedon kunnan teknisen lautakunnan päätös 16.4.209 § 42, päällystystyöt 2019-2020 (optio 2021)

VIREILLE: 7.5.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintailmoitus 2019-009442, sydänkeuhkokoneen hankinta suorahankintana.

VIREILLE: 2.5.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
HANKINTAPÄÄTÖS: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin päätös 16.4.2019 81/02.05/2019, IT-konsultointi 2018-2022, projektipäälliköiden hankinta, poissulkeminen tarjouskilpailusta

VIREILLE: 23.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen korkeakoulusäätiö sr ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen korkeakoulusäätiö sr ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hankintapäätös Työterveyshuollon palvelut – minikilpailutus.

VIREILLE: 11.4.2019
HANKINTAYKSIKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-Apteekin tulosalueen hallinnon hankintaoikaisupäätös 28.3.2019 § 30 HUS/3348/2018 Monoklonaalisten vasta-aineiden hankintapäätös hankintakaudelle 2019.

VIREILLE: 11.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallituksen päätös 26.3.2019 § 34, diabeteskulutustarvikkeiden, insuliinipumppujen ja niissä käytettävien tarvikkeiden, verensokeriliuskojen ja -mittareiden sekä pistolaitteissa käytettävien lansettien hankinta

VIREILLE: 8.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan päätös 26.3.2019 § 39, Lapinkävijäntien peruskorjaus, urakoitsijan valinta

VIREILLE: 1.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kainuun sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtajan päätös 15.3.2019 § 26, Kainuun uusi sairaala; Veto-ja suojakaapit.

VIREILLE: 1.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Eurajoen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Eurajoen kunnan teknisen lautakunnan päätös 13.3.2019 § 34, Eurajoen kunnan rakennuttamis- ja valvontakonsultointi, infrapalvelut.

VIREILLE: 28.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelut palvelulinjapäällikön päätös 13.3.2019 § 56, Satamakadun palvelukoti, ikäihmisten tehostettu palveluasuminen.

VIREILLE: 20.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talous- ja konsernijaoston päätös 6.3.2019, § 11, HUSLABin veriviljelyanalytiikan hankinta

VIREILLE: 12.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Länsimetro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Länsimetro Oy:n päätös 26.2.2019 Matinkylä-Kivenlahti hankkeen WC-moduulien hankinta

VIREILLE: 7.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen korkeakoulusäätiö sr ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen korkeakoulusäätiö sr ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hankintapäätös 23.1.2019 Työterveyshuollon palvelut – minikilpailutus.

 
Julkaistu 1.4.2020