Vireillä

Julkisista hankinnoista annetun lain 148 §:n 3 momentin mukaan markkinaoikeuden on ylläpidettävä luetteloa markkinaoikeudessa vireille tulleista hankinta-asioista.

Luetteloa ylläpidetään päivittäin. Luettelo ei nauti julkista luotettavuutta eikä se saa aikaan oikeusvaikutuksia. Tarvittaessa asian vireilletulo on tarkistettava markkinaoikeudesta.

VIREILLE: 14.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kaarinan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kaarinan kaupungin teknisen lautakunnan päätös 29.10.2019 liikenneväylien talvikunnossapitotyöt 2019-2022 (optio 2 v)

VIREILLE: 13.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kurikan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kurikan kaupungin teknisen lautakunnan päätös 30.10.2019, 50 §, väistötilat ja oikaisuvaatimuksen hylkääminen

VIREILLE: 13.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Sansia Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Sansia Oy:n keskeytyspäätös 30.10.2019, Kuopion kaupungin maaseutuliikenteen linjat 71, 74, 75, 61 ja 81 - 86 + asiointiliikenne

VIREILLE: 11.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän päätös 28.10.2019, 43 §, ennakoivan analytiikan järjestelmä

VIREILLE: 06.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin sivistystoimen johtajan päätös 23.10.2019 § 6, ompelukoneiden ja niiden huollon sekä korjausten hankinta

VIREILLE: 06.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Itä-Suomen poliisilaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Itä-Suomen poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikön tarjoajan poissulkemispäätös 23.10.2019 ja 25.10.2019, POL-2019-17307, vainajien kuljetukset osa-alue 1 ja osa-alue 7

VIREILLE: 05.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Vihdin kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Vihdin kunnan kaavoitus- ja teknisen lautakunnan päätös 22.10.2019 § 67, lentokentän päällystäminen, urakoitsijan valinta

VIREILLE: 01.11.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Lopen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Lopen kunnan teknisen lautakunnan päätös 22.10.2019 § 55, Launosten pallokentän muuttaminen tekonurmeksi

VIREILLE: 30.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Nurmijärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Nurmijärven kunnanhallituksen päätös 7.10.2019, § 209, maanrakennuksen työkonepalvelut sekä niihin liittyvät kuljetuspalvelut

VIREILLE: 29.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Nurmijärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Nurmijärven kunnanhallituksen päätös 7.10.2019, § 209, maanrakennuksen työkonepalvelut sekä niihin liittyvät kuljetuspalvelut

VIREILLE: 28.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Sauvon kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Sauvon kunnanhallituksen päätös 7.10.2019 § 205, kunnanviraston vuokratilojen hankinta

VIREILLE: 28.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Janakkalan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Janakkalan kunnan teknisen lautakunnan päätös 15.10.2019 § 187, jätekuljetuksien urakoitsijavalinta

VIREILLE: 25.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Oikeusrekisterikeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Oikeusrekisterikeskuksen päätös 11.10.2019, Tarjoajien valintapäätös: oikeusavun ja talous- ja velkaneuvonnan tietojärjestelmien ylläpito- ja kehityspalveluiden hankinta

VIREILLE: 24.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Heinolan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Heinolan kaupungin Teknisen toimen johtajan päätös 10.10.2019 § 28, Vesilintutalon rakennusurakoitsija

VIREILLE: 23.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen kaupungin hankintajohtajan päätös 9.10.2019 § 132/2019, palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun hankinta

VIREILLE: 23.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kirkkonummen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Kirkkonummen kunnan perusturvapalvelujen toimialajohtajan viranhaltijapäätös 10.10.2019 § 56/2019, palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun hankinta

VIREILLE: 23.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kauniaisten kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kauniaisten kaupungin sosiaali- ja terveysjohtajan päätös 4.10.2019 § 73, palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun hankinta

VIREILLE: 23.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:n Tietohallinto tulosalueen johtajan päätös 7.10.2019 § 273, palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun hankinta

VIREILLE: 23.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän johtajan viranhaltijapäätös 3.10.2019 § 215, palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun hankinta

VIREILLE: 23.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin tietohallintopäällikön päätös 24.9.2019 § 34, palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun hankinta

VIREILLE: 23.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Loviisan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Loviisan kaupungin perusturvajohtajan viranhaltijapäätös 30.9.2019 § 25, palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun hankinta

VIREILLE: 23.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Perusturvakuntayhtymä Karviainen
HANKINTAPÄÄTÖS: Perusturvakuntayhtymän Karviaisen vs. kuntayhtymän johtajan viranhaltijapäätös 7.10.2019 § 8, palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun hankinta

VIREILLE: 23.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Sipoon kunta Sibbo kommun
HANKINTAPÄÄTÖS: Sipoon kunnan viranhaltijapäätös 9.10.2019 § 20, palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun hankinta

VIREILLE: 23.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Porvoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porvoon kaupungin viranhaltijapäätös 8.10.2019 § X/2019, palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun hankinta

VIREILLE: 23.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin viranhaltijapäätös 27.9.2019 § 116/2019, palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun hankinta

VIREILLE: 23.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kaarinan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kaarinan kaupunki, Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 8.10.2019 § 106, vaikeavammaisten asumispalveluiden hankinta

VIREILLE: 22.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen päätös 7.10.2019 § 287/2019, PSHP:n ja Taysin erityisvastuualueen lääkehankinta dnro 1/2019 kaudelle 2020 - 2021

VIREILLE: 22.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Keravan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Keravan kaupungin päätös 8.10.2019 § 40/2019, palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun hankinta

VIREILLE: 21.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 10.9.2019 § 113, TYKS AC-projektijohtourakkasopimuksen purkaminen ja hankkeen uudelleen kilpailutus

VIREILLE: 21.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Sakupe Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Sakupe Oy:n päätös 8.10.2019, pesukemikaalit ja annostelujärjestelmät kaudelle 2020 - 2024

VIREILLE: 21.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen kaupungin päätös 7.10.2019 § 11, suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmä

VIREILLE: 17.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Taideyliopisto
HANKINTAPÄÄTÖS: Taideyliopiston päätös 1.10.2019, Sibelius-Akatemialle kaksi konserttiflyygeliä

VIREILLE: 15.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan hankintatoimi
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan hankintatoimen päätös 1.10.2019, siivousvälineet

VIREILLE: 15.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Verohallinto
HANKINTAPÄÄTÖS: Verohallinnon päätös 8.10.2019 VH/2496/02.10.01/2019, toimistokalusteiden hankinta dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisellä kilpailutuksella

VIREILLE: 11.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Nurmijärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Nurmijärven kunnan teknisen lautakunnan hankintaoikaisupäätös 26.9.2019 § 83, Lepsämän koulun vuokrattavien väistötilojen toimittaja

VIREILLE: 10.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: TeeSe Botnia Oy Ab
HANKINTAPÄÄTÖS: TeeSe Botnia Oy Ab:n päätös 26.9.2019, lehtitilaukset

VIREILLE: 09.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 25.9.2019, Hankintojen elinkaaripalvelu 2019-2025 (2028)

VIREILLE: 08.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Nurmijärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Nurmijärven kunnan teknisen lautakunnan hankintaoikaisupäätös 26.9.2019 § 83, Lepsämän koulun vuokrattavien väistötilojen toimittaja

VIREILLE: 04.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin Seurakuntayhtymä - Helsingfors Kyrkliga Samfällighet
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin seurakuntayhtymän päätös 12.9.2019 § 75, rakennusteknisten töiden sekä kylpyhuone- ja märkätilasaneerausten puitesopimuskumppanien vuosille 2019-2021

VIREILLE: 04.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Tornion kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tornion kaupungin suorahankintailmoitus 23.9.2019, Trimble eServices rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin järjestelmä ja Triplan Arkisto -järjestelmä

VIREILLE: 02.10.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin teknisen toimen johtajan hankintaoikaisupäätös 18.9.2019 § 28, Suviniityn päiväkodin kokonaisurakan urakoitsijan hankinta

VIREILLE: 27.09.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Nurmijärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Nurmijärven kunnan teknisen lautakunnan päätös 5.9.2019 § 73, Lepsämän koulun vuokrattavat väistötilat

ANHÄNGIGGJORT: 26.09.2019
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Malax kommun
BESLUT: Malax kommuns kommunstyrelses beslut 9.9.2019 § 160, upphandling av elarbeten för Gymnasiet i Petalax

VIREILLE: 26.09.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Porin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porin kaupungin tekninen lautakunta 17.9.2019 § 189; Porin led-katuvalaisimien hankintaoikaisu ja hankinnan keskeytys; valitus keskeytyspäätöksestä

VIREILLE: 26.09.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Rosk'n Roll Oy Ab
HANKINTAPÄÄTÖS Rosk´n Roll Oy Ab:n päätös 12.9.2019 sekajätteen siirtokuljetus vaihtolavoilla 2020-2022, josta sulkea Transitar Oy pois tarjouskilpailusta

VIREILLE: 24.09.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän päätös 9.9.2019, vartiointipalvelujen hankinta

VIREILLE: 23.09.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Verohallinto
HANKINTAPÄÄTÖS: Verohallinnon päätös 6.9.2019 VH/2496/02.10.01/2019, toimistokalusteet

VIREILLE: 19.09.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kaarinan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kaarinan kaupungin päätös, Valkeavuoren liikuntahalli

VIREILLE: 19.09.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)
HANKINTAPÄÄTÖS: Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) päätös 5.9.2019, toimistokalusteiden hankinta

VIREILLE: 18.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS:
HUS Logistiikka toimialajohtajan päätös 5.9.2019 § 96, pesu-, puhdistus- ja desinfektioaineet

VIREILLE: 18.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kurikan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kurikan kaupungin teknisen lautakunnan päätös 4.9.2019 § 39, Jalasjärven yläasteen väistötilojen hankinta

VIREILLE: 18.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Lappeenrannan Lämpövoima Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n 19.8.2019 päätös Toikansuon jätevedenpuhdistamon kiekkosuodattimen hankinta

VIREILLE: 17.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kiinteistö Oy Matinkylän Uimahalli
HANKINTAPÄÄTÖS: Kiinteistö Oy Matinkylän Uimahallin päätös 21.8.2019, Matinkylän uimahallin rakennus-, putki- ja sprinkleri-, ilmanvaihto- ja rakennusautomaatio-, vedenkäsittely- sekä sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien urakat

VIREILLE: 16.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin päätös 29.8.2019 § 104, lakisääteisen tapaturmavakuutuksen hankinta (osa A Työtapaturmavakuutus)

VIREILLE: 16.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 29.8.2019 57 §, ambulanssien hankintapäätös TP235/19EU

VIREILLE: 13.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ:
Puolustusvoimat
HANKINTAPÄÄTÖS: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen suorahankintailmoitus 30.8.2019, matkapalveluiden hankinta, joukkoliikennepalvelut maanteitse

VIREILLE: 13.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ:
TeeSe Botnia Oy Ab
HANKINTAPÄÄTÖS: TeeSe Botnia Oy Ab:n päätökset 30.8.2019, verensokeriliuskat ja -mittarit omaseurantaan ja hankintaoikaisupäätös 12.9.2019

VIREILLE: 12.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuusamon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuusamon kaupungin päätös 21.8.2019 § 123, Torangin koulun piha-alueen saneeraus ja lähiliikuntapaikka

VIREILLE: 12.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Ålands Landskapsregering
HANKINTAPÄÄTÖS: Ahvenanmaan maakuntahallituksen (Ålands Landskapsregering) 29.8.2019 päätös ÅLR 2019/3485, läntisen Föglön infrastruktuuriprojektin rakennusurakkahankinta (Infrastrukturprojekt västra Föglö)

VIREILLE: 12.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Landskapets fastighetsverk
HANKINTAPÄÄTÖS: Landskapets fastighetsverks beslut 23.8.2019 nr Fast 2016/345, nybyggnad av polishus i Mariehamn

VIREILLE: 12.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta, päätös 29.8.2019 § 56, ostopalveluna hankittavan ensihoitopalvelun kilpailutus

VIREILLE: 11.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 27.8.2019 tarjousten hylkäämisestä, Kela 13/331/2019 ja Kela15/331/2019, tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuskurssi (TULES-kurssi), Eteläinen ja Keksinen vakuutuspiiri 2020-2022

VIREILLE: 11.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ:
Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 27.8.2019 tarjousten hylkäämisestä, Kela 6/331/2019 ja 8/331/2019, ikääntyneiden monisairaiden kuntoutusskurssien (IKKU-kurssien) hankinta, Eteläinen ja Keskinen vakuutuspiiri 2020-2022

VIREILLE: 10.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 27.8.2019 tarjousten hylkäämisestä, Kela 13/331/2019 ja 15/331/2019, tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuskurssi (TULES-kurssit), a Eteläinen ja Keskinen vakuutuspiiri, 2020-2022

VIREILLE: 12.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ:
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS:
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunnan päätös 29.8.2019 § 56, ostopalveluna hankittavan ensihoitopalvelun kilpailutus

VIREILLE: 11.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ:
Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS:
Kansaneläkelaitoksen päätös 29.8.2019, IKKU-kuntoutuspalvelujen hankintatarjouksien hylkäys, Eteläinen ja Keskinen vakuutuspiiri

VIREILLE: 10.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ:
Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS:
Kansaneläkelaitoksen päätös 27.8.2019, ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssien (IKKU-kurssien) hankintatarjousten hylkääminen, Keskinen ja Eteläinen vakuutuspiiri 2020-2022

VIREILLE: 9.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ:
Väylävirasto
HANKINTAPÄÄTÖS:
Väyläviraston hankintapäätös 26.8.2019 (VÄYLÄ/2327/02.01.02/2019) sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnossapito 2020-2024 Oulun käyttökeskusalueella

VIREILLE: 9.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ:
Väylävirasto
HANKINTAPÄÄTÖS:
Väyläviraston hankintapäätös 26.8.2019 (VÄYLÄ/2326/02.01.02/2019) sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnossapito 2020-2024 Tampereen käyttökeskusalueella

VIREILLE: 6.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ:
Länsimetro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS:
Länsimetro Oy:n päätös 4.9.2019, Matinkylä-Kivenlahti-hanke Kameravalvonta KAM

VIREILLE: 06.09.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan hankintatoimi
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan hankintatoimen hankintapäällikön päätös 23.8.2019, potilaan lämpötaloutta ylläpitävät laitteet ja kertakäyttöiset tarvikkeet Siun sotelle 1.9.2019-31.8.2022

VIREILLE: 6.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ:
Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS:
Helsingin kaupungin liikennelaitoksen johtokunnan päätös 22.8.2019 § 140 asia 16 15/2019, hankinta kameravalvonta, 24H19 (HKL)/1562(LM), Liikennelaitos HEL 2019-007358 T 02 08 01 00

VIREILLE: 4.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ:
Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS:
Kansaneläkelaitoksen päätös 19.8.2019, Kela 24/331/2019 ja 26/331/2019, suomenkielisten KIILA-kuntoutuspalveluiden hankinta (kurssipalvelu ja yksilöpalvelu), Eteläinen ja Keskinen vakuutuspiiri

VIREILLE: 4.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ:
Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS:
Kansaneläkelaitoksen päätös 19.8.2019 tarjousten hylkäämisestä, suomenkieliset KIILA-kuntoutuspalvelut (kurssi- ja yksilöpalvelut) Keskinen ja Eteläinen vakuutuspiiri 2020 - 2022

VIREILLE: 3.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ:
HUS-Kiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS:
HUS-Kiinteistöt Oy:n päätös 20.8.2019, Siltasairaalan rakennushankkeen kiinteät sairaalalaitteet; tarjoajan sulkeminen pois tarjouskilpailusta


VIREILLE. 3.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ:
Tuomi Logistiikka Oy
HANKINTAPÄÄTÖS:
Tuomi Logistiikka Oy:n päätös 21.8.2019, kodinkoneiden hankinta 219116/2019.

VIREILLE: 3.9.2019
HANKINTAYKSIKKÖ:
Tuomi Logistiikka Oy
HANKINTAPÄÄTÖS:
Tuomi Logistiikka Oy:n päätös 21.8.2019, kodinkoneiden hankinta 219116/2019.

VIREILLE: 29.8.2019
HANKINTAYKSIKKÖ:
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus
HANKINTAPÄÄTÖS:
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen päätös 14.8.2019, IT-konsultoinnin 2018-2022 (DPS) dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen kilpailutus, SAP Business Objects (SAP BO) -työvälineillä toteutettu raportoinnin modernisointi, sulkeminen pois tarjouskilpailusta

VIREILLE: 29.8.2019
HANKINTAYKSIKKÖ:
KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS
KL-Kuntahankinnat Oy:n 15.8.2019 hankintaoikaisu hankintapäätökseen KLKH 157 esitystekniikka 1.7.2019

VIREILLE: 29.8.2019
HANKINTAYKSIKKÖ:
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus
HANKINTAPÄÄTÖS:
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen päätös 14.8.2019, IT-konsultoinnin 2018-2022 (DPS) dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen kilpailutus, SAP-asiantuntijoiden hankinta, sulkeminen pois tarjouskilpailusta

VIREILLE: 22.8.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: FinnHEMS Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: FinnHEMS Oy:n toimitusjohtajan päätös 9.8.2019, pääsuunnittelija

VIREILLE: 19.8.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Merikarvian kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Merikarvian kunnan päätös 26.6.2019 § 236 ja Merikarvian teknisen lautakunnan päätös 18.7.2019 § 81, Tuorilan teollisuushallin urakoitsijan valinta

VIREILLE: 16.8.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin HUS Logistiikan toimialajohtajan päätös 5.8.2019 HUS 2202/2019 § 79, HUS Logistiikan kuljetuspalvelut

VIREILLE: 15.8.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän huollon johtajan päätös 31.7.2019 84/2019 SATSHP/1121/02.08.01.5/2019, varavoimakoneen G1 uusiminen

VIREILLE: 7.8.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Sodankylän kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Sodankylän perusturvalautakunnan päätös 22.7.2019 § 111 D/89/02.08.00/2019, hyvinvointikeskuksen välinehuollon laitteita

VIREILLE: 22.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin päätös 8.7.2019 § 50/2019 EKS/1117/02.08.00.21./2019, Hemodialyysihoitopaketit ja tehon jatkuvan hoidon hoitopaketit

VIREILLE: 19.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Väylävirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Väyläviraston päätös 5.7.2019 LIVI/9914/02.01.12/2018, tärinän mittauspalvelut

VIREILLE: 19.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Väylävirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Väyläviraston päätös 5.7.2019 LIVI/10059/02.01.1/2019, tärinän hallinnointikonsultti

VIREILLE: 18.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Väylävirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Väyläviraston hankintapäätös 4.7.2019 (VÄYLÄ/2325/02.01.02/2019) sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnossapito 2020-2024 Kouvolan käyttökeskusalueella

VIREILLE: 17.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS. Seinäjoen kaupungin hallintojohtajan päätös 27.6.2019 § 18/2019, Seinäjoen kaupungin verkkopalvelun uudistaminen

VIREILLE: 17.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastusjohtajan päätös 29.4.2019 15/2019 D/1217/02.08.00.00/2019, ambulanssin hankinta

VIREILLE: 16.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Mikkelin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Mikkelin kaupungin elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtajan päätös 2.7.2019 § 2 ja itseoikaisupäätös 9.7.2019 § 3, Haukivuoren kirjaston kalusteet


VIREILLE: 11.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS Logistiikka tulosalueen hallinnon päätös 27.6.2019 § 71, tutkimuskäsineet.

VIREILLE: 11.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 27.6.2019 § 71, tutkimuskäsineet.

VIREILLE: 10.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtajan päätös 25.6.2019 § 45/2019, Oulun Musiikkikeskuksen äänentoistolaitteisto.

VIREILLE: 10.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
HANKINTAPÄÄTÖS: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin hankintapäätös 26.6.2019 Dnro 69/02.05/2019, ruggeroidut tietokoneet.

VIREILLE: 8.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Savon Voima Verkko Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Savon Voima Verkko Oy:n toimitusjohtajan päätös 24.6.2019 sähköverkoston käyttö-, kunnossapito- ja rakentamistyöt sekä mittaus- ja asiakaspalvelutyöt vuosille 2020 - 2022.

VIREILLE: 5.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Savon Voima Verkko Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Savon Voima Verkko Oy:n toimitusjohtajan päätös 24.6.2019 sähköverkoston käyttö-, kunnossapito- ja rakentamistyöt sekä mittaus- ja asiakaspalvelutyöt vuosille 2020 - 2022

VIREILLE: 4.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: HUS-Kiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS-Kiinteistöt Oy:n hankintapäätös 20.6.2019, Haartmaninkatu 1 peruskorjaus ja vuokralaismuutokset

VIREILLE: 3.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon Asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon Asunnot Oy:n päätös 19.6.2019, kiinteistöjen muutto-, häätö- ja kalmasiivouksien hankinta 2019

VIREILLE: 3.7.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupunginjohtajan päätös 24.6.2019 § 7, työkykyä edistävistä yksilöllisestä elämänhallintapalveluista Espoon kaupungin henkilöstölle


VIREILLE: 27.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuusulan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuusulan kunnanvaltuuston päätös 10.6.2019 § 82, Monio - uusi oppimisympäristö ja monitoimitalo

VIREILLE: 26.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallituksen päätös 10.6.2019 § 96, kiireellinen ensihoitopalvelu

VIREILLE: 26.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuntien Tiera Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuntien Tiera Oy:n päätös 12.6.2019, ICT-laitteiden, -palveluiden ja -ohjelmistojen verkkokauppa

VIREILLE: 26.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Äänekosken kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Äänekosken kaupungin teknisen lautakunnan päätös 16.5.2019 § 59, ydinkeskustan saneeraus urakoitsijan valinta, osa yksi

VIREILLE: 25.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Porvoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porvoon kaupunginhallituksen päätös 20.5.2019 § 174, tilaelementtirakennusten hankinta koulu-, päiväkoti- ja toimistokäyttöön

VIREILLE: 25.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Joensuun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan hankintatoimen 13.6.2018 päätös, laatoitus- ja reunakivityöt Joensuussa 2019

VIREILLE: 25.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Hausjärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Hausjärven kunnan sivistyslautakunnan päätös 10.6.2019, § 47, oppilaskuljetukset ajalle 1.8.2019-4.6.2022, optio 1.8.2022-1.6.2024


VIREILLE: 24.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Mikkelin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Mikkelin kaupunginhallituksen päätös 3.6.2019 § 246, Kalevankankaan jalkapallohalli, KVR-urakka.

VIREILLE: 24.6.2019
HANKINTAYKIKKÖ: Mikkelin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Mikkelin kaupunginhallituksen päätös 3.6.2019 § 246, Kalevankankaan jalkapallohalli, KVR-urakka.

VIREILLE: 19.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sisätaudit ja kuntoutus tulosyksikön hallinto, päätös 6.6.2019, § 47 HUS 165-2018, valmisortoosit.VIREILLE: 19.62019
HANKINTAYKSIKKÖ: Myrskylän kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Myrskylän kunnan teknisen lautakunnan päätös 4.6.2019, § 29, Myrskylän koulun uuden koulurakennuksen ja liikuntahallin SR-rakennusurakan valvontakilpailutus.


VIREILLE: 18.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Lappeenrannan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunnan päätös 29.5.2019, § 196, kutsutaksiliikenteen hankinta Allegron ja Tolstoin junavuoroille 1.7.2019-30.6.2020.

VIREILLE: 11.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Jakobstads stad
HANKINTAPÄÄTÖS: Staden Jakobstads bildningsnämdens beslut 22.5.2019 § 47, skoltransporter 2019-2020 (Jakobstads elever).

VIREILLE: 11.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kurikan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kurikan kaupungin sivistysjohtajan päätös 28.5.2019 § 3, koulukuljetukset 1.8.209-31.7.2021.

VIREILLE: 11.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin Konsernihankinta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin Konsernihankinta Oy:n päätös 29.5.2019 § 11, pesu- ja puhdistusaineiden yhteishankinta

VIREILLE: 11.6.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupunki, hankintajohtajan päätös 29.5.2019 § 41, pesu- ja puhdistusaineiden yhteishankinta.

VIREILLE: 3.6.2019
HAKINTAYKSIKKÖ: Äänekosken kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Äänekosken kaupungin teknisen lautakunnan päätös 20.5.2019 § 57, Koulunmäen yhtenäiskoulun rakentaminen: pihaurakka

VIREILLE: 3.6.2019
HAKINTAYKSIKKÖ: Istekki Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Istekki Oy:n päätös 20.5.2019 itseilmoittautumis- ja infojärjestelmä.

VIREILLE: 3.6.2019
HAKINTAYKSIKKÖ: Porvoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porvoon kaupunginhallituksen päätös 20.5.2019 § 172, Jokilaakson koulu (Kerkkoon koulu) hankinta

VIREILLE: 31.5.2019
HAKINTAYKSIKKÖ: Kuntien Tiera Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuntien Tiera Oy:n päätös 13.5.2019, kotiin annettavien palvelujen optimointiohjelman ja optimoinnin asiantuntijapalvelujen hankinta

VIREILLE: 31.5.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Hämeen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouspyyntö HAMELY/103/2019, Uusi toimintamalli, Hämeen TE-toimisto Forssa, poissulkeminen tarjouskilpailusta

VIREILLE: 22.5.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talous- ja konsernijaoston päätös 8.5.2019 § 22, leikkaussalin kuvansiirtojärjestelmä ja siihen liittyvät palvelut.

VIREILLE: 22.5.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulaisten kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulaisten kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätös 2.5.2019 § 50, osa varhaiskasvatuksesta ostopalveluna.

VIREILLE: 16.05.19
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin päätös, hankintaratkaisu puitesopimus 2068/02.08.00/2019 Laivakankaan laajennuksen av-hankinnat

VIREILLE: 13.5.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuomi Logistiikka Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuomi Logistiikka Oy:n va. toimitusjohtajan hankintaoikaisupäätös 29.4.2019 nro 178811, kotihoidon hengitysapulaitteet ja -tarvikkeet, osa 1.

VIREILLE: 8.5.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Ylä-Savon evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän kirkkoneuvoston päätös 23.4.2019 § 57, Pyhän Ristin kirkon julkisivusaneeraus.

VIREILLE: 7.5.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Liedon kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Liedon kunnan teknisen lautakunnan päätös 16.4.209 § 42, päällystystyöt 2019-2020 (optio 2021)

VIREILLE: 7.5.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintailmoitus 2019-009442, sydänkeuhkokoneen hankinta suorahankintana.

VIREILLE: 2.5.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
HANKINTAPÄÄTÖS: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin päätös 16.4.2019 81/02.05/2019, IT-konsultointi 2018-2022, projektipäälliköiden hankinta, poissulkeminen tarjouskilpailusta

VIREILLE: 2.5.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-kiinteistöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Senaatti-kiinteistöt toimitusjohtajan päätös 17.4.2019 nro 460848, SEN/756/2016, hallinnon tilahallinta (hankinnan osa-alue 1).

VIREILLE: 30.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kiinteistöjohtajan päätös 15.4.2019 § 85/2019, ilmanvaihtosuodattimien hankinta

VIREILLE: 30.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Savonlinnan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Savonlinnan kaupunginhallituksen päätös 15.4.2019 § 167, työterveyshuoltopalvelujen hankinta, tarjoajien valinta neuvotteluvaiheeseen.

VIREILLE: 25.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin päätös 18.4.2019 367-2019, Lukkojen korjaus-, sarjoitus- ja asennustyöt 1.6.2019-31.5.2021

VIREILLE: 23.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen korkeakoulusäätiö sr ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen korkeakoulusäätiö sr ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hankintapäätös Työterveyshuollon palvelut – minikilpailutus.


VIREILLE: 23.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: 2M-IT Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: 2M-ITOy:n päätös 8.4.2019, suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmä.

VIREILLE: 16.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen kaupungin hankintajohtajan päätös 3.4.2019 § 39/2019 Info-TV -järjestelmä.

VIREILLE: 16.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin rakennuttajapäällikön päätös 29.3.2019 § 12/2019, SR-kokonaisurakoitsijan valinta, Kaupunginsairaalan turvallisuustason nosto 2018-2019.

VIREILLE: 12.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Sosiaali- ja Terveysministeriö
HANKINTAPÄÄTÖS: Sosiaali- ja terveysministeriön hankintamenettely pneumokokkikonjugaattirokotteen tarjouskilpailu.

VIREILLE: 11.4.2019
HANKINTAYKSIKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-Apteekin tulosalueen hallinnon hankintaoikaisupäätös 28.3.2019 § 30 HUS/3348/2018 Monoklonaalisten vasta-aineiden hankintapäätös hankintakaudelle 2019.

VIREILLE: 10.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Savonlinnan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Savonlinnan kaupungin hankintailmoitus työterveyshuoltopalvelujen hankinta, tarjoajien valinta neuvotteluvaiheeseen.

VIREILLE: 10.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallituksen päätös 26.3.2019 § 33, työterveyshuoltopalvelujen hankinta, tarjoajien valinta neuvotteluvaiheeseen.

VIREILLE: 8.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan päätös 26.3.2019 § 39, Lapinkävijäntien peruskorjaus, urakoitsijan valinta

VIREILLE: 5.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenkaarlepyyn kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenkaarlepyyn kaupungin teknisen lautakunnan päätös 19.32019 § 50, Ytterjeppon riippusilta, urakoitsijan valinta

VIREILLE: 4.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätös 21.3.2019 § 46, varhaiskasvatuksen tilaelementtien vuokraus.

VIREILLE: 1.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen Energia Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen päätös 18.3.2019, 50 MW:n KPA-kattilalaitos.

VIREILLE: 1.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kainuun sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtajan päätös 15.3.2019 § 26, Kainuun uusi sairaala; Veto-ja suojakaapit.

VIREILLE: 1.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari
HANKINTAPÄÄTÖS: Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin päätös 5.3.2019, tuntiveloitusperusteiset rakennustyöt vuosille 2019–2020 + optio kaksi (2) vuotta.

VIREILLE: 1.4.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Eurajoen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Eurajoen kunnan teknisen lautakunnan päätös 13.3.2019 § 34, Eurajoen kunnan rakennuttamis- ja valvontakonsultointi, infrapalvelut.

VIREILLE: 28.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelut palvelulinjapäällikön päätös 13.3.2019 § 56, Satamakadun palvelukoti, ikäihmisten tehostettu palveluasuminen.

VIREILLE: 28.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Porin Satama Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Porin Satama Oy:n päätös 13.3.2019, Mäntyluodon Kallonlahden 12m laiturin, sataman ja kentän rakentaminen

VIREILLE: 27.3.2019
HANKINTAYKSIKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin päätös 11.3.2019 VD/7821/02.08.00.00/2018 Päätös hankintaoikaisuun Korso - Rekolan sosiaali- ja terveysaseman henkilöturvajärjestelmän ja sen kaapeloinnin hankinta

VIREILLE: 27.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS Logistiikka toimialajohtajan päätös 13.3.2019 § 20, HUS175-2018 verensokeritestiliuskat ja verensokerimittarit.

VIREILLE: 26.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Monetra Oulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Monetra Oulu Oy:n päätös, ajoneuvojen renkaat

VIREILLE: 22.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Fimlab Laboratoriot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Fimlab Laboratoriot Oy:n päätös 8.3.2019 T01/2019 Tuotantoratkaisu C.trachomatis ja N. gonorrhoeaen (CTNG) ja korkean riskin Human papilloma (hrHPV) - viruksen osoittamiseen nukleiinihappopohjaisella laitteistolla sopimuskaudeksi 1.3.2019-29.2.2024 + mahdollinen 24 kk optiokausi

VIREILLE: 20.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talous- ja konsernijaoston päätös 6.3.2019, § 11, HUSLABin veriviljelyanalytiikan hankinta

VIREILLE: 12.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Länsimetro Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Länsimetro Oy:n päätös 26.2.2019 Matinkylä-Kivenlahti hankkeen WC-moduulien hankinta

VIREILLE: 12.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Salon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Salon kaupungin kaupunkikehityslautakunnan päätös 26.2.2019 § 37, ostoliikenteen hankinta

VIREILLE: 8.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 22.2.2019 LAPELY/125/2019 LAP ELY Siltojen ylläpitourakka 2019; KU -tarjouskilpailu

VIREILLE: 8.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Ylivieskan Teollisuuskiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Ylivieskan Teollisuuskiinteistöt Oy:n hallituksen päätös 19.2.2019 § 5, valmistuskeittiön sähköurakka

VIREILLE: 7.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin päätös 21.2.2019 § 15/2019 VD/687/02.08.00.00/2019 Oppimateriaalien Hankintakanava digitaalisille ja painetuille oppimateriaaleille ja niihin liittyville oheismateriaaleille ja -tarvikkeille

VIREILLE: 7.3.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuntien Tiera Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuntien Tiera Oy:n päätös 21.2.2019 Oppimateriaalien Hankintakanava digitaalisille ja painetuille oppimateriaaleille ja niihin liittyville oheismateriaaleille ja -tarvikkeille

VIREILLE: 25.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Liperin kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Liperin kunnan elinympäristölautakunnan päätös 12.2.2019, kirkonkylän vesitornin saneeraus ja UV-laitteiston hankinta.

VIREILLE: 18.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin henkilöstöjohtajan päätös 4.2.2019 § 2/2019, henkilöstökoulutuksen eOppimisen järjestelmähankinta

VIREILLE: 18.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtajan päätös 4.2.2019 § 22, liikennevalojen ja liikenteenhallinnan järjestelmien ylläpitotöiden hankinta

VIREILLE: 18.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätös 4.2.2019 § 13, PACS-järjestelmän hankinta HUS Kuvantamiseen palveluna


VIREILLE: 12.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän välipäätös 29.1.2019, Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 putkipostijärjestelmä

VIREILLE: 11.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n päätös 28.1.2019, KLKH 158 kalusteet, osa-alue oppikalusteet.

VIREILLE: 8.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Verohallinto
HANKINTAPÄÄTÖS: Verohallinnon hankintapäätös 25.1.2019 dnro VH/1608/02.10.01/2018 Suurivolyymisten painatus-, tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelujen hankinta.

VIREILLE: 8.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin Teknisten liikelaitosten johtokunnan päätös 24.1.2019 7§ OUKA/1483/02.08.01/2018 Jätevesilietteen käsittelyn hankinta.

VIREILLE: 7.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen korkeakoulusäätiö sr ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen korkeakoulusäätiö sr ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hankintapäätös 23.1.2019 Työterveyshuollon palvelut – minikilpailutus.

VIREILLE: 6.2.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Apteekki/OYS apteekki hankintaoikaisupäätös 23.1.2019. 41238/2018 Trastutsumabi- ja rituksimabilääkevalmisteiden ja niiden biosimilaarien päätös ajalle 1.1.2019-31.12.2019.

VIREILLE: 31.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Naantalin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Naantalin kaupungin teknisen lautakunnan päätös 28.11.2018 § 128, Matalahden veneväylän ruoppaus

VIREILLE: 21.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Keskusrikospoliisi
HANKINTAPÄÄTÖS: Keskusrikospoliisin päätökset 7.1.2019, täysautomaattinen nesteenannostelija kulutustavaroineen ja palveluineen sekä poissulkeminen tarjouskilpailusta.

VIREILLE: 21.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala / apulaiskanpunginjohtaja, päätös 20.12.2018 § 91, mittaustyöt 2019 - 2021

VIREILLE: 17.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan päätös 20.12.2018 § 40, etähoidon ja etäkuntoutuksen käyttöliittymä videoyhteyksineen hankinta


VIREILLE: 7.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Loviisanseudun seurakuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Loviisanseudun seurakuntayhtymän päätös 18.12.2018, Sarvisalon kappelin korjaustyön urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 4.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 20.12.2018 Kela 26/43/2018, Kelan sairausvakuutuksesta korvaamat matkat ja palvelut Uudenmaan maakunnan alueella.

VIREILLE: 3.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 19.12.2018 UUDELY/9609/2018 Hankintapäätös. Tienpidon suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut Uudenmaan ELYn alueella 2019-2022 (puitesopimus).

VIREILLE: 3.1.2019
HANKINTAYKSIKKÖ: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtajan päätös 20.12.2018 45-2018, Myllypuron kampuksen välinehuollon laitteiden hankinta.


VIREILLE: 31.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: TeeSe Botnia Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: TeeSe Botnia Oy Ab:n päätös 17.12.2018, tarjouspyyntö 208493 kuljetuspalvelut tuntitöihin 2019-2020.


VIREILLE: 19.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy:n päätökset 5.12.2018, tilausajopalvelut 2019-2020 (2022), osa-alue 2: Itä-Suomen AVI-alue.

VIREILLE: 19.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy:n päätökset 5.12.2018, tilausajopalvelut 2019-2020 (2022), osa-alue 3: Lapin AVI-alue.

VIREILLE: 18.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan hankintatoimi
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan hankintatoimen päätös 4.12.2018, turvateknologiset ratkaisut kotona asuville asiakkaille.

VIREILLE: 14.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Apteekki/OYS apteekki hankintapäätös 5.12.2018 41238/2018, trastutsumabi- ja rituksimabilääkevalmisteiden ja niiden biosimilaarien päätös ajalle 1.1.2019-31.12.2019.

VIREILLE: 13.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin kaupunginjohtajan päätös 30.11.2018 19 §/2018, hankinnan hallinnan järjestelmä.

VIREILLE: 12.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Porin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porin kaupungin teknisen toimialan tilayksikön johtajan päätös 27.11.2018 § 25/2018, Noormarkun Lähipalvelukeskuksen ja Mäntylinnan hoitajakutsujärjestelmä.

.

VIREILLE: 11.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 28.11.2018 LIVI/4772/02.01.12/2018, suunnittelupalveluiden puitesopimushankinnat, osatehtävä 4) radanpidon vahvavirtasuunnittelu ja asiantuntijatehtävät.

VIREILLE: 11.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 28.11.2018 LIVI/4770/02.01.12/2018, suunnittelupalveluiden puitesopimushankinnat, osatehtävä 2) radanpidon turvalaitesuunnittelu ja asiantuntijatehtävät.

VIREILLE: 5.12.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 22.11.2018 Dnro VARELY/2582/2018, aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen perusvaiheesta Turun seudulla.

VIREILLE: 23.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Porin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porin kaupungin tekninen toimiala hankintailmoitus 30.10.2018, Porin led-katuvalaisimien hankinta.

VIREILLE: 21.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin teknisen ympäristötoimen teknisen toimen päätös 30.10.2018 § 179, siivouspalveluiden hankintaoikaisu.

VIREILLE: 13.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kotkan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kotkan kaupunki, Kymenlaakson pelastuslaitoksen viranhaltijapäätös 2.11.2018 hankintamenettelyn keskeyttäminen, D/22/02.07.01.00/2018 henkilöstöhallintasovelluksen hankinta.

VIREILLE: 9.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Fimlab Laboratoriot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Fimlab Laboratoriot Oy:n keskeytyspäätös 31.10.2018, immunofluoresenssi kokonaisautomaatio, niiden tuki- ja huoltopalvelut ja immunofluoresenssi antigeenilasit.


VIREILLE: 1.11.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kotkan kaupunki
HANKINTAYKSIKKÖ: Kotkan kaupunki, Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastusjohtajan päätös 19.10.2018 § 98, henkilöstöhallintasovelluksen hankinta.

VIREILLE: 31.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin konsernihallinnon hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 17.10.2018 § 67 2792-2018 (02 08 00), jätehuoltopalvelut ajalle 1.11.2018 - 31.10.2021.

VIREILLE: 30.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n keskeyttämispäätös 17.10.2018, KLKH 105 kirjastojen kirjallisuus, muut aineistot ja niihin liittyvät palvelut.

VIREILLE: 30.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n keskeyttämispäätös 17.10.2018, KLKH 134 oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit.

VIREILLE: 29.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Vihdin kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Vihdin kunnan Kunnanhallituksen päätös 15.10.2018 225/02.08.00/2018 Valokuituyhteyksien kilpailuttaminen Vihdin kunnalle ja kuntalaisille.

VIREILLE: 19.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallituksen päätös 28.9.2018 § 116, terveyspalvelujen hankinta.VIREILLE: 15.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 20.9.2018 Kela 54/331/2018, fysioterapia (yksilö), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri.

VIREILLE: 15.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 20.9.2018 Kela 54/331/2018, fysioterapia (yksilö), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri.

VIREILLE: 10.10.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-kiinteistöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Senaatti-kiinteistöt Itä-Suomen alueen päätös 26.9.2018 A13362, Olavinlinnan katsomon istuimet ja istuimien rungot.

ANHÄNGIGGJORT: 9.10.2018
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Landskapets Fastighetsverk
BESLUT: Landskapets Fastighetsverk beslut 25.9.2018 yrkande på upphandlingsrättelse av Landskapets Fastighetsverk beslut 3.9.2018 nr 150 Nybyggnad av rehabiliterings- och geriatribyggnad 2018

VIREILLE: 18.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Hämeenkyrön kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Hämeenkyrön teknisen lautakunnan päätös 21.8.2018 § 67, Kurjenmäkikodin peruskorjaushanke, hoitajakutsujärjestelmän hankinta.

VIREILLE: 10.9.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin sosiaali- ja terveysviraston hankinta, tarjouksen hylkäys, yksilölliset ortopediset apuvälineet, tarjouspyyntö HEL2018-004505 T02080200

VIREILLE: 9.8.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen teknologia yksikön päätös 20.7.2018 POL-2016-13272, aseet, aseita lievemmät voimankäyttövälineet sekä niiden varusteet, tarvikkeet ja varaosat/ osa-alue 4, partiokivääri, varusteet, tarvikkeet ja varaosat.

VIREILLE: 31.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 10.7.2018 Kela 31/331/2018 Kelan Keskisen vakuutuspiirin alueelle hankittavat suomenkieliset ammattilaiset kuntoutusselvitykset, 2019-2020.

VIREILLE: 31.7.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 10.7.2018 Kela 27/331/2018 Kelan Eteläisen vakuutuspiirin alueelle hankittavat suomenkieliset ammattilaiset kuntoutusselvitykset, 2019-2020.

VIREILLE: 4.6.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 21.5.2018 LIVI/2787/02.01.10/2018, sisävesimerenmittaukset 2018 Hydrographic surveying services in inland lakes HAKO2018

VIREILLE: 17.5.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Salon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Salon kaupunkikehitysjohtajan päätös 8.5.2018 § 6, tunneliastianpesukoneen hankinta.

VIREILLE: 20.4.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupunginkanslian hankintajohtajan päätös 12.4.2018 § 19, kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan hankinta.


VIREILLE: 5.2.2018
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen kaupunginhallituksen päätös 15.1.2018 § 33, koulukuljetukset 2018-2019.

 
Julkaistu 18.11.2019