Dnro 2013/481

Nokian Renkaat Oyj > vannetukku.fi Oy

väliaikainen kielto

Diaarinumero: 2013/481
Antopäivä: 12.11.2013

HAKEMUS

Vaatimukset

Nokian Renkaat Oyj (jäljempänä myös Nokian Renkaat) on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää vannetukku.fi Oy:tä (jäljempänä myös Vannetukku) väliaikaisesti vähintään 100.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai uusimasta hyvän liiketavan vastaista tai muutoin sopimatonta, totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa sekä vertailevan mainonnan edellytykset täyttämätöntä, Nokian Renkaiden liiketoimintaa vahingoittavaa menettelyä käyttämällä markkinoinnissaan seuraavia tai samankaltaisia tekstejä:

1)

- "(Hakka Black)"
- "myydään Suomessa myös nimellä Hakka Black"
- "Nokian zLine on sama rengas kuin Suomessa myytävä Hakka Black. Merkittävin ero on hinta, Nokian renkaat ovat perinteisesti olleet Suomessa hyvin kalliita, mutta edullisempia muualla Euroopassa. EU-vapaakaupan johdosta Nokian on vaikea rajoittaa renkaiden liikkuvuutta, joten sen on täytynyt vaihtaa nimeä Euroopan markkinoille pitääkseen Suomen keinotekoisen korkeaa hintatasoa yllä. Älä maksa ekstraa, vaan hyödynnä eurooppalaisen vapaakaupan edut ja tilaa Nokian renkaasi Vannetukusta!"

2)

- "Rengas vastaa ominaisuuksiltaan ja EU-rengastestituloksiltaan hyvin pitkälle Suomessa myytävää Nokian Hakka Blue -rengasta. Merkittävin ero on hinta, Nokian renkaat ovat perinteisesti olleet Suomessa hyvin kalliita, mutta edullisempia muualla Euroopassa. EU-vapaakaupan johdosta Nokian on vaikea rajoittaa renkaiden liikkuvuutta, joten sen on täytynyt vaihtaa nimeä Euroopan markkinoille pitääkseen Suomen keinotekoisen korkeaa hintatasoa yllä. Älä maksa ekstraa, vaan hyödynnä eurooppalaisen vapaakaupan edut ja tilaa Nokian renkaasi Vannetukusta!"

3)

- "(Hakka Black)"
- "samaa kuviota myydään Suomessa myös nimellä Hakka Black"
- "Nokian zLine on kuvioltaan sama rengas kuin Suomessa myytävä Hakka Black. Merkittävin ero on hinta, Nokian renkaat ovat perinteisesti olleet Suomessa hyvin kalliita, mutta edullisempia muualla Euroopassa. Älä maksa ekstraa, vaan hyödynnä eurooppalaisen vapaakaupan edut ja tilaa Nokian renkaasi Vannetukusta!"

4)

- "Rengas vastaa ominaisuuksiltaan ja EU-rengastestituloksiltaan hyvin pitkälle Suomessa myytävää Nokian Hakka Blue -rengasta. Merkittävin ero on hinta, Nokian renkaat ovat perinteisesti olleet Suomessa hyvin kalliita, mutta edullisempia muualla Euroopassa. Älä maksa ekstraa, vaan hyödynnä eurooppalaisen vapaakaupan edut ja tilaa Nokian renkaasi Vannetukusta!"

5)

- "(Hakka Black)"
- "pintakuvio on sama kuin Suomessa myytävässä Hakka Black renkaassa"
- "Nokian zLine on kuvioltaan sama rengas kuin Suomessa myytävä Hakka Black. Merkittävin ero on hinta, Nokian renkaat ovat perinteisesti olleet Suomessa hyvin kalliita, mutta edullisempia muualla Euroopassa. Älä maksa ekstraa, vaan hyödynnä eurooppalaisen vapaakaupan edut ja tilaa Nokian renkaasi Vannetukusta!"

6)

- "Merkittävin ero esimerkiksi Suomen malliston vastaavaan kärkituotteeseen Hakka Blueen on hinta. Nokian renkaat ovat perinteisesti olleet Suomessa hyvin kalliita, mutta edullisempia muualla Euroopassa. Älä maksa ekstraa, vaan hyödynnä eurooppalaisen vapaakaupan edut ja tilaa Nokian renkaasi Vannetukusta!"

7)

- "Saimme Nokian renkailta kirjeen, jossa meitä uhkailtiin kovasanaisesti olemaan kertomatta asiakkaillemme että myymämme Nokian zLine rengas on kuvioltaan sama kuin Suomessa myytävä Hakka Black."

8)

- "Moi, saimme teiltä kirjeen jossa kovasanaisesti uhkaillaan että emme saisi sivuillamme kertoa myymämme Nokian zLinen renkaan olevan kuvioltaan tarkalleen sama kuin Hakka Black. Miksi haluatte näin tiukasti salata asian suomalaisilta asiakkailta? Onko tähän muuta syytä kuin se, että Vannetukun hinta esim suositussa 225/40-18 koossa on 75 €/kpl halvempi kuin esimerkiksi teidän Vianorin hintanne? Onko teidän normaali tapanne toimia pyrkiä lakiteitse piilottamaan asiakkailta tarpeellista informaatiota suojellaksenne Suomen katteita?"

Perusteet

Nokian Renkaat valmistaa ja kehittää renkaita sekä talvi- että kesäolosuhteisiin. Nokian Renkaat myy kuluttajille renkaita tytäryhtiönsä Vianor Oy:n kautta.

Vannetukku, joka on eri valmistajien vanteita ja renkaita myyvä ja markkinoiva nettikauppa, markkinoi verkkosivuillaan Nokian Renkaiden Keski-Eurooppaan suunnittelemia Nokian zLine ja Nokian Line rengasmalleja antaen kuluttajien ymmärtää, että kysymyksessä olisi Suomeen ja Pohjoismaihin kehitettyjä Nokian Renkaiden Hakka Black ja Hakka Blue -renkaita vastaava tai jopa sama tuote.

Vannetukun markkinoinnissa annetaan kuluttajille harhaanjohtava kuva siitä, että Vannetukun markkinoima Nokian zLine -rengas olisi käytännössä sama tuote kuin Nokian Renkaiden Hakka Black -rengas otsikoimalla mainos "Nokian zLine (Hakka Black)" ja esittämällä, että tuotteissa on kysymys kuvioltaan samanlaisista tuotteista, joissa merkittävin ero on hinta. Nokian zLine ja Hakka Black ovat kuitenkin kaksi eri tuotetta, eikä renkaiden pintakuvio ole renkaiden ominaisuuksista tuotetta määrittelevä ominaisuus. Nokian Hakka Black ja Nokian zLine renkaiden pintamalli on samanlainen, mutta niissä on erilainen rakenne. Myös mainittujen renkaiden vyöpaketti ja kulutuspintasekoitukset eroavat toisistaan. Kumisekoitus vaikuttaa muun muassa renkaan pito-ominaisuuksiin ja kulumiskestävyyteen. Renkaiden erilaiset kumisekoitukset myös toimivat eri tavalla eri lämpötiloissa.

Myös Vannetukun Nokian Line -renkaan markkinoinnissa annetaan harhaanjohtavasti kuva siitä, että tuotteen ominaisuudet vastaisivat Hakka Blue -renkaan ominaisuuksia ja että mainituissa tuotteissa olisi kysymys käytännössä samoista tuotteista. Nokian Line ja Nokian Hakka Blue renkaissa on kuitenkin eri pintamallit, kulutuspintasekoitukset, rakenteet ja nopeusluokat. On myös harhaanjohtavaa tuoda samankaltaisuutta esiin väittämällä, että renkaat vastaisivat EU-rengastestituloksiltaan toisiaan, sillä renkaita ei ole kehitetty lainkaan samanlaisiin olosuhteisiin.

Vannetukku antaa markkinoinnissaan kuluttajien ymmärtää, että kuluttaja voisi ostaa Vannetukun verkkosivujen kautta Nokian Renkaiden Hakka-tuoteperheen renkaita vastaavat renkaat halvemmalla kuin muualta. Jos kuluttaja tietäisi, että Vannetukun markkinoimat renkaat on suunniteltu ja kehitetty Keski-Euroopan oloihin ja että ne poikkeavat ominaisuuksiltaan tästä syystä Suomessa markkinoiduista renkaista, kuluttaja ei välttämättä ostaisi kyseisiä tuotteita Vannetukun nettikaupasta. Vannetukun mainoksissaan ilmaisemat harhaanjohtavat tiedot ovat siten omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen, jota hän ei ilman annettuja harhaanjohtavia tietoja olisi tehnyt.

Vannetukku ei ole markkinoinnissaan verrannut puheena olevien tuotteidensa ja Nokian Renkaiden tuotteiden hintoja puolueettomasti. Vannetukku on perusteettomasti ainoastaan korostanut Nokian Renkaiden Hakka-tuoteperheen renkaiden kalleutta tuomatta markkinoinnissaan esiin, että Vannetukun markkinoimat renkaat eivät ole samoja tuotteita kuin markkinoinnissa viitatut Hakka-tuoteryhmään kuuluvat tuotteet. Vannetukku on väittäessään Nokian renkaiden tuotteita yleisesti kalliiksi Suomessa, Nokian Renkaiden pyrkivän keinotekoisesti pitämään korkeaa hintatasoa yllä Suomessa ja estävän EU:ssa tavaroiden vapaata liikkuvuutta sekä mainostamalla, että kuluttajan kannattaa ostaa renkaita Vannetukulta, koska muualta ostettuina kuluttaja maksaa kyseisistä tuotteista liikaa, toiminut hyvän liiketavan vastaisesti ja Nokian Renkaiden tuotteita ja Nokian Renkaiden liiketoimintaa lainvastaisesti halventavalla tavalla.

Vannetukku on myös tietoisesti halunnut julkisesti antaa Nokian Renkaista halventavan kuvan Nokian Renkaiden asiakkaille kirjoittamalla omille ja Nokian Renkaiden Facebook-sivuille totuudenvastaisesti ja harhaanjohtavasti, että Nokian Renkaat haluaisi salata jotain tuotteita koskevia tietoja. Lisäksi Vannetukku on antanut totuudenvastaista ja harhaanjohtavaa tietoa asiakkaille siitä, että Nokian Renkaat olisi uhkaillut sitä, vaikka tosiasiassa Nokian Renkaat on asianmukaisesti ennen hakemuksen jättämistä markkinaoikeuteen pyytänyt Vannetukkua poistamaan verkkosivuiltaan lainvastaiset mainokset.

VASTAUS

Vaatimukset

vannetukku.fi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää Nokian Renkaat Oyj:n väliaikaista kieltoa koskevan vaatimuksen.

Perusteet

Vannetukku ei ole käyttänyt totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia ilmaisuja markkinoidessaan ja verratessaan Nokian zLine -renkaita Hakka Black -renkaiden ominaisuuksiin sekä Nokian Line -renkaita Hakka Blue -renkaiden ominaisuuksiin ja tuodessaan esille kyseisten renkaiden hintatason välisen huomattavan eron.

Nokian Renkaiden markkinoinnissaan Nokian zLine -renkaista ja Hakka Black -renkaista esittämät, renkaiden keskeisiä ominaisuuksia määrittävät tiedot ovat pintakuviota, kulutuspintaseosta, monikerros-rakennetta ja runkorakennetta myöten täysin samat. Myös mainittujen renkaiden viralliset EU-arvot ovat samat. Vannetukun väite samasta renkaasta tai samasta pintakuviosta Nokian zLine ja Hakka Black renkaiden välillä on totuudenmukainen eikä johda asiakkaita ja kuluttajia miltään osin harhaan. Vannetukulla on ollut oikeus käyttää markkinoinnissaan paikkansapitäviä ja totuudenmukaisia ilmaisuja renkaiden samankaltaisuudesta.

Vannetukku ei ole markkinoinnissaan väittänyt, että Nokian Line rengas olisi sama rengas kuin Hakka Blue, vaan Vannetukun markkinointi on nimenomaisesti koskenut renkaiden ominaisuuksien ja EU-arvojen samankaltaisuutta. Mainittujen kahden renkaan pääominaisuuksien kuvaukset ovat Nokian Renkaiden omassakin markkinoinnissa lähes sanasta sanaan samat, ja myös renkaiden viralliset EU-arvot ja nopeusluokat ovat samat. Näin ollen Vannetukun väite, jonka mukaan kyseiset renkaat vastaavat ominaisuuksiltaan ja EU-rengastestituloksiltaan hyvin pitkälle toisiaan, pitää paikkansa.

Merkittävin ero Nokian Renkaiden Hakka Black ja Hakka Blue renkaiden sekä Vannetukun markkinoimien Nokian zLine ja Nokian Line -renkaiden välillä on hinnassa. Nokian renkaat ovat Suomessa kalliita verrattuna muun Euroopan hintoihin. Esimerkiksi Hakka Black on Suomessa myyjäliikkeestä riippuen 63–177 prosenttia Nokian zLine renkaan eurooppalaista hintatasoa kalliimpi.

Vannetukku ei ole esittänyt Nokian Renkaita tai tämän toimintaa halventavia väitteitä. Selvyyden vuoksi Vannetukku on poistanut Nokian zLine ja Nokian Line -renkaiden markkinointiteksteistä kaikki sellaiset väitteet, jotka mahdollisesti voitaisiin tulkita Nokian Renkaita halventaviksi.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Arvioinnin lähtökohdat

Markkinaoikeus voi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan kieltää elinkeinonharjoittajaa jatkamasta tai uudistamasta lain 1–3 §:n vastaista menettelyä. Lain 7 §:n mukaan kielto, jota 6 §:ssä tarkoitetaan, voidaan määrätä myös väliaikaisena, jolloin kielto on voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin ei sisälly erikseen säännöksiä siitä, millä edellytyksillä väliaikainen kielto voidaan määrätä. Lain alkuperäisen väliaikaista kieltoa koskeneen säännöksen esitöissä (HE 114/1978 vp s. 18) on todettu, että väliaikainen kielto tulee antaa lähinnä vain silloin, kun on todennäköistä, että lain 1–3 §:n vastainen menettely tullaan vähintään samassa laajuudessa kieltämään myös lopullisessa ratkaisussa.

Väliaikaista kieltoa koskevan vaatimuksen ratkaisu perustuu väitetyn oikeudenvastaisuuden osalta summaariseen tutkintaan. Väliaikaisen kiellon määräämisen edellytysten täyttymistä harkittaessa ei asian luonteesta johtuen yleensä kuulu tutkia enemmälti kysymystä siitä, onko se, johon vaatimus kohdistuu, menetellyt hakemuksessa kerrotulla tavalla ja onko hakemuksessa tarkoitettua menettelyä pidettävä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain säännösten vastaisena. Sanottu kuuluu vasta pääasian yhteydessä käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

Väliaikaisesta kiellosta päätettäessä on arvioitava myös asian laatua ja kiireellisyyttä sekä kiellon määräämisen ja määräämättä jättämisen vaikutuksia osapuolten ja kuluttajien kannalta.

Väliaikaisen kiellon määräämisen edellytysten osalta on korkeimman oikeuden ratkaisussa 2008:96 todettu, että väliaikaisen kiellon torjumisen edellytyksenä vertailevan mainonnan osalta voidaan pitää sitä, että elinkeinonharjoittajan on välittömästi kyettävä esittämään sellaiset perustelut ja näyttö mainonnassa esitetyn vertailun puolueettomuudesta, merkityksellisyydestä ja totuudenmukaisuudesta, ettei sitä ainakaan ilman tarkempaa selvittämistä voida pitää paikkansapitämättömänä tai harhaanjohtavana (kohta 6).

Asian arviointi

Asiassa on Nokian Renkaiden hakemuksen perusteella kysymys ennen muuta siitä, onko Vannetukku esittänyt vertailevassa markkinoinnissaan markkinoimistaan Nokian zLine ja Nokian Line -renkaista sekä Nokian renkaiden Hakka Black ja Hakka Blue -renkaista harhaanjohtavia tai totuudenvastaisia ilmaisuja tai väitteitä taikka riippumatta edellä tarkoitettujen ilmaisujen oikeellisuudesta Nokian Renkaita halventavia ilmaisuja.

Kieltovaatimuksen kohteina olevista ilmaisuista vaatimuskohdat 1, 3 ja 5 ovat koskeneet Nokian zLine -renkaan markkinointia ja vaatimuskohdat 2, 4 ja 6 Nokian Line -renkaan markkinointia. Vaatimuskohdissa 7 ja 8 on puolestaan ollut kysymys Vannetukun omille Facebook-sivuilleen sekä Nokian Renkaiden Facebook-sivuille kirjoittamista teksteistä.

Asianosaiset ovat esittäneet vastakkaisia käsityksiä Vannetukun markkinoinnin lainmukaisuudesta. Asianosaisten vaatimustensa tueksi esittämät perusteet ja todistelu hakemuksessa väitetyistä menettely-tavoista tulevat perusteellisesti arvioitaviksi vasta pääasian käsittelyn yhteydessä.

Arvioitaessa väliaikaisen kiellon määräämisen edellytyksiä markkinaoikeus toteaa siltä osin, kuin Vannetukku on markkinointi-ilmaisuissaan Nokian zLine -renkaan osalta esittänyt, että rengasta myydään Suomessa myös nimellä Hakka Black, ja antanut ilmaisulla "Nokian zLine (Hakka Black)" ja muutenkin kuluttajien ymmärtää, että mainituissa renkaissa on kysymys samoista renkaista, että vähäistä merkittävämpikään tuotteiden samankaltaisuus ei vielä oikeuta elinkeinonharjoittajaa markkinoimaan kahta eri tuotetta samana tuotteena. Markkinaoikeus katsoo, ettei Vannetukku ole kyennyt vastauksessaan esittämään sanotulle vertailevalle mainonnalleen sellaisia perusteluja ja näyttöä, jotka vastoin Nokian Renkaiden esittämää osoittaisivat, että Nokian zLine -renkaissa olisi kysymys täysin samoista renkaista kuin Hakka Black -renkaissa. Väliaikaisen kieltovaatimuksen tueksi on siten tältä osin katsottava esitetyn riittävän todennäköiset perusteet.

Sen sijaan siltä osin, kuin Vannetukku on Nokian zLine -renkaan osalta markkinointi-ilmaisuissaan esittänyt, että renkaan kuvio on Hakka Black -renkaaseen verrattuna sama, markkinaoikeus katsoo Vannetukun selvityksen perusteella, ettei asiassa ole tarvetta määrätä väliaikaista kieltoa.

Vannetukku on kiistänyt, että sen tuotteiden hinnoista esittämät ilmaisut ja sen Nokian Line -renkaiden markkinoinnissa käyttämät ilmaisut olisivat totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia, ja esittänyt selvitystä tältä osin, sekä ilmoittanut poistaneensa Nokian zLine ja Nokian Line renkaiden markkinointiteksteistä kaikki sellaiset väitteet, jotka mahdollisesti voitaisiin tulkita Nokian Renkaita halventaviksi. Ottaen huomioon edellä lausuttu ja se, että asianosaisten vaatimustensa tueksi esittämät perusteet ja niitä koskeva todistelu tulevat tarkemmin arvioitaviksi vasta pääasian käsittelyn yhteydessä, markkinaoikeus katsoo, ettei Nokian Renkaat ole tältä osin esittänyt vaatimansa kiellon tueksi riittävän todennäköisiä perusteita eikä väliaikaisen kiellon määräämiselle ole siten sanotuilta osin edellytyksiä.

Kiellon määrääminen

Asiassa voidaan todennäköisin syin katsoa, että Vannetukun edellä sopimattomaksi katsottu menettely saattaa jatkua ja että siitä voi aiheutua vahinkoa Nokian Renkaille. Näin ollen edellytysten väliaikaisen kiellon määräämiselle päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla on katsottava täyttyvän. Tällaisen kiellon määräämisen väliaikaisena ei voida katsoa rajoittavan kohtuuttomasti Vannetukun toimintavapautta.

Markkinaoikeuden on sopimattomasta menettelystä elinkeino-toiminnassa annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan tehostettava asiassa annettavaa kieltoa uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta. Markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole laissa tarkoitettuja erityisiä syitä olla asettamatta uhkasakkoa kiellon tehosteeksi. Harkittaessa väliaikaisen kiellon tehosteeksi asetettavan uhkasakon suuruutta on otettava huomioon erityisesti se, että sakon uhka on omiaan tehokkaasti ehkäisemään annettavan väliaikaisen kiellon rikkomisen. Tähän nähden markkinaoikeus katsoo riittäväksi, että uhkasakko asetetaan 50.000 euron määräisenä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus kieltää vannetukku.fi Oy:tä väliaikaisesti jatkamasta tai uudistamasta renkaita koskevassa markkinoinnissaan ilmaisujen

- Nokian zLine (Hakka Black), myydään Suomessa myös nimellä Hakka Black
- Nokian zLine on sama rengas kuin Suomessa myytävä Hakka Black

tai muiden samankaltaisten ilmaisujen, joissa esitetään Nokian zLine renkaissa ja Hakka Black -renkaissa olevan kysymys samoista renkaista, käyttämistä.

Kieltoa on noudatettava heti 50.000 euron sakon uhalla. Kielto on voimassa siihen saakka kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Väliaikaista kieltoa koskeva vaatimus hylätään enemmälti.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 13.1.2014.

Markkinaoikeustuomari Pasi Yli-Ikkelä

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 13.12.2013