MAO:524/19

A > Sanoma Media Finland Oy

tekijänoikeus - muunnelma - hyvitys

Diaarinumero: 2018/453
Antopäivä: 10.12.2019

Kanne

Vaatimukset

A on vaatinut, että markkinaoikeus

1.vahvistaa, että Sanoma Media Finland Oy on loukannut hänen tekijänoikeuttaan saattamalla yleisön saataviin Joutsenlaulu-nimisestä alkuperäisteoksesta tehtyä muunnelmaa, jota on esitetty 21.4.2017 Vain elämää -ohjelmassa television, radion ja internetin välityksellä

2. kieltää Sanoma Media Finland Oy:tä 50.000 euron sakon uhalla saattamasta yleisön saataviin hänen tekijänoikeudella suojatusta Joutsenlaulu -nimisestä teoksesta tehtyä kohdassa 1 mainittua muunnelmaa television, radion tai internetin välityksellä

3. velvoittaa Sanoma Media Finland Oy:n suorittamaan hänelle hyvityksenä 80.000 euroa sekä korvauksena 10.000 euroa viivästyskorkoineen 10.12.2018 lukien.

A on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Sanoma Media Finland Oy:n korvaamaan hänen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulunsa palkkion osalta 19.285,47 eurolla ja kulujen osalta 812,40 eurolla sekä asianosaiskulujen osalta 80 eurolla, kaikki määrät viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tekijänoikeuden loukkaus

Tekijällä on yksinoikeus määrätä kaikesta teoksensa taloudellisesti merkityksellisestä käytöstä ja oikeus määrätä teoksestaan muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen.

Sävellysteoksen sovittaminen on sävellysteoksen muuntelemista ja oikeus siihen kuuluu tekijälle. Mikäli sävellysteoksesta tehdään muunnelma ilman tekijän lupaa, tai muunnelmaa saatetaan yleisön saataviin, merkitsee se tekijän yksinoikeuden loukkaamista. Teoksen muuntelu voi tapahtua tekemällä teokseen lisäyksiä, poistamalla siitä osia tai tekemällä siihen tyylillisiä muutoksia. Sävellysteoksen sovittaminen esimerkiksi toiselle instrumentille tai siihen sovituksin tehtävät tyylilliset tai rakenteelliset muutokset ovat sävellysteoksen muuntelemista.

A:n (jäljempänä myös A) alkuperäistä Joutsenlaulu-teosta on muunneltu eli sovitettu ainakin siten, että yhdentoista säkeistön sijaan muunnelmassa ei ole lainkaan säkeistöjä 7, 8, 9 ja 10. Kyse on merkittävästä alkuperäisteoksen typistämisestä. Joutsenlaulu-teoksessa sanoitus on keskeinen osa teoskokonaisuutta. Muunnelmasta on jätetty pois olennainen osa teoksen sisältämästä kertomuksesta, kun teoksen keskeltä siirrytään suoraan sen loppunousuun kahta eri säkeistöä sekoittaen.

Alkuperäisen Joutsenlaulu-teoksen kesto on noin viisi ja puoli minuuttia. Muunnelman kesto on alle kolme minuuttia. Useita alkuperäisen Joutsenlaulu-teoksen sisältämiä musiikillisia elementtejä on jätetty pois. Tämän lisäksi muunnelmaan on lisätty uusia musiikillisia elementtejä, kuten kokonaan uusi kitaran näppäilykuvio, jolla on korvattu alkuperäisteokselle voimakkaasti leimaa antava ja tunnistettava jousisoitinintro. Lisäksi melodiaa on muutettu.

Sanoma Media Finland Oy (jäljempänä myös Sanoma) on loukannut A:n yksinoikeutta saattamalla yleisön saataviin Joutsenlaulu-teoksen muunnelmaa ilman A:n lupaa. Koska Sanomalla ei ole ollut oikeutta muunnelman käyttöön, tulee markkinaoikeuden vahvistaa tekijänoikeutta loukatun sekä kieltää Sanomaa sakon uhalla jatkamasta oikeudenloukkausta.

Jos kuitenkin katsottaisiin, että A on luovuttanut oikeudet Joutsenlaulu-teoksen muunnelman yleisön saataviin saattamiseen Vain elämää ohjelman tuotantoyhtiölle, oikeuksien luovutus ei kuitenkaan ole sisältänyt lupaa oikeuksien edelleen luovuttamiseen Sanomalle.

Muunnelman yleisön saataviin saattaminen on tapahtunut Vain elämää ohjelmassa, joka on 21.4.2017 esitetty Nelonen-televisiokanavalla ja internetissä Ruutu-palvelussa. Tämän jälkeen muunnelmaa on saatettu yleisön saataviin Radio Suomipop ja Radio Aalto -nimisillä radiokanavilla sekä Ilta-Sanomien Facebook-sivuilla. Ruutu-palvelussa tekijänoikeutta loukkaava aineisto on ollut yleisön saatavilla ainakin siihen saakka, kun haastehakemus on jätetty markkinaoikeuteen.

Hyvitys- ja korvausvaatimus

A ei ole antanut lupaa muunnelman tekemiseen tai yleisön saataviin saattamiseen. A on jo huhtikuun alussa 2017, eli ennen Vain elämää -ohjelman esittämistä, ilmoittanut julkisesti, ettei hän hyväksy alkuperäisteoksensa muuntelemista ja muunnelman käyttämistä. Tästä huolimatta Sanoma on alkanut käyttää muunnelmaa liiketoiminnassaan.

Sanoma on käyttänyt muunnelmaa pitkäaikaisesti. Muunnelmaa on pidetty yleisön saatavilla, vaikka A on viimeksi kesäkuussa 2018 vaatinut, että luvattoman muunnelman teoskappaleet hävitetään vastaajan tietokannoista ja tallentavilta alustoilta. Sanoman menettely on ollut tietoista ja tahallista sekä A:n tekijänoikeuksista piittaamatonta. Muunnelma on alkanut levitä internetissä, missä se on jatkuvasti ollut yleisön saatavilla.

Hyvitys teoksen luvattomasta käyttämisestä määräytyy tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentin perusteella. Kohtuullisena hyvityksenä teoksen luvattomasta käyttämisestä on pidettävä 80.000 euroa ottaen huomioon, että luvaton käyttö on kohdistunut erääseen Suomen tunnetuimmista ja soitetuimmista sävellysteoksista. Joutsenlaulu-teos on A:lle erityisen merkityksellinen ja henkilökohtainen. A ei olisi mistään rahallisesta korvauksesta antanut lupaa muunteluun ja käyttämiseen. Tästä syystä tuomittavan hyvityksen määrän on oltava moninkertainen verrattuna siihen korvaukseen, jolla A on vähemmän tärkeiden teosten osalta sopinut niiden käytöstä.

Sovituslupa ei olisi ollut rahalla ostettavissa, joten mitään normaalia käyttökorvausta ei ole olemassa. Sanoma ei olisi voinut saada lupaa niin sanotuilta vapailta markkinoilta, eikä mitään tariffia tai listahintaa tämänkaltaiseen alkuperäisteoksen muunteluun ole olemassa.

A:lla on voimakas tunneside Joutsenlaulu-teokseen. Alkuperäisteos kertoo A:lle läheisestä ja merkityksellisestä sukulaisesta. Sävellys ja sanoitus muodostavat kiinteän ja tarkkaan harkitun kokonaisuuden, kertomuksen, jolla on alku, keskiosa ja loppu. Joutsenlaulu-teos on aikanaan voitu julkistaa vain siinä muodossa missä A on tarkoittanut sen tulevan yleisön saataviin. Joutsenlaulu-teoksen muunnelma ei ole vastannut sitä, missä muodossa A on halunnut saattaa teoksen yleisön saataviin. Muunnelma on loukannut A:n moraalisia oikeuksia teokseen, koska se on tehty teoksen taiteellista arvoa ja omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla.

Sanoman menettely on ollut tahallista tai tuottamuksellista, ja se on loukannut A:n moraalisiin oikeuksiin kuuluvaa respektioikeutta. Menettely on lisäksi kärsimystä aiheuttavalla tavalla loukannut A:n oikeutta hyväksikäyttää Joutsenlaulu-teokseen liittyviä taloudellisia oikeuksia. Sanoma on näin ollen velvoitettava suorittamaan A:lle hyvityksen lisäksi tekijänoikeuslain 57 §:n 2 momentin perusteella korvausta kärsimyksestä ja muusta haitasta yhteensä 10.000 euroa.

Vastaus

Vaatimukset

Sanoma Media Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kanteen ja velvoittaa A:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut palkkion osalta 48.475 eurolla ja kulujen osalta 181,74 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen.

Perusteet

Kysymys ei ole lupaa edellyttävästä muunnelmasta

Teoksen muunteluun tekijänoikeudellisesti merkittävässä määrin on oltava tekijän lupa. Sävelletyn ja sanoitetun musiikkikappaleen esitys muuntuu aina eri esittäjien myötä. Joutsenlaulu-teoksen esittämisessä tapahtunut vähäinen muuntelu ei ole edellyttänyt tekijän lupaa. Oikeus muunteluun voi perustua esimerkiksi alalla vakiintuneesti noudatettavaan käytäntöön.

Joutsenlaulu-teoksen käsillä oleva versio on ollut alan vakiintuneen käytännön mukainen televisiokuvausten aikaisessa live-esitystilanteessa esitetty ja tallennettu niin sanottu cover-versio, eli televisio-ohjelman tarpeiden mukaisesti vähäisesti lyhennetty ja muokattu versio, jonka esittää joku muu kuin kappaleen alkuperäinen esittäjä tai säveltäjä. Tällaisten versioiden esittäminen on vakiintuneesti katsottu sallituksi päinvastoin kuin sellaisten versioiden, jotka ovat selkeästi alkuperäiskappaleen uudelleensovituksia. Mikäli teosta ei olisi mahdollista muokata esitystilanteissa, tämä jättäisi esittävien taiteilijoiden taiteellisen vapauden ja tulkintamahdollisuudet hyvin rajatuiksi ja se olisi musiikkiviihdeohjelmien tuotannoille kestämätön tilanne. Kysymyksessä olevan version yleisön saataviin saattaminen on kuulunut tekijänoikeuslain 25 f §:n mukaisen sopimuslisenssin piiriin.

Joutsenlaulu-teoksen käsillä oleva versio ei keskivertokuuntelijalle eikä alan ammattilaisille eroa alkuperäisestä, vaan se on vain esitystilanteelle tyypillisellä tavalla muokkautunut. Teoksen luonnetta ei ole muutettu ja se on ollut selkeästi tunnistettavissa alkuperäisen kaltaiseksi.

A ei ole kieltänyt Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry:tä (jäljempänä myös Teosto) lisensioimasta Joutsenlaulu-teosta. Sanomalla on siten ollut oikeus saattaa teos Vain elämää -ohjelmassa yleisön saataviin. Sanoma on tehnyt version käytöstä asianmukaiset ilmoitukset oikeudenhaltijoita edustaville tekijänoikeusjärjestöille ja A on saanut täten käytöstä tekijänoikeuskorvaukset. Sanoma on edellyttänyt ja saanut asiantuntijaselvitykset version esittämisen lainmukaisuudesta ja pyytänyt myös, että A.lle toimitetaan versio kuultavaksi.

A on Vain elämää -ohjelman esittämisen jälkeen 21.4.2017 ilmoittanut, että hän ei hyväksy version esittämistä. Sanoma ja tuotantoyhtiö ovat saaneet mainitun ilmoituksen kirjeellä vasta yli vuosi myöhemmin eli 5.6.2018. A:n oman ilmoituksen mukaan tähän ovat johtaneen muut periaatteelliset ja henkilökohtaiset syyt kuin version arvioiminen luvan edellyttämäksi muunnelmaksi.

Tekijän antama suostumus

A:lle on hänen pyynnöstä toimitettu 2.3.2017 kuunneltavaksi käsillä oleva versio. A:n on tullut käsittää, että häneltä odotetaan toimenpiteitä, mikäli hän haluaa kommentoida versiota. Samanlaista toimintatapaa on noudatettu myös A:n toisen musiikkiteoksen osalta. A:lta on lisäksi jo 4.11.2016 ja 5.12.2016 pyydetty kommentteja hänen säveltämiensä ja sanoittamiensa kappaleiden esittämisestä Vain elämää -ohjelmassa. A:lta on myös pyydetty lupaa oikeuksien edelleen luovuttamiseen, koska pyynnön yhteydessä on mainittu Vain elämää -ohjelma. A on tiennyt, että kysymyksessä on Sanoman televisiokanavalla esitettävä ohjelma, ja että tuotantoyhtiö ei tee A:n luvalla mitään ilman lupaa televisiokanavalla tapahtuvaan esittämiseen.

A ei ole kommentoinut Joutsenlaulu-teoksen versiota, vaikka hän on ollut tietoinen siitä, että tuotantoyhtiön käsityksen mukaan kyseessä on sallittu cover-versio, jota yhtiö aikoo käyttää Vain elämää -ohjelmassa sekä siitä, että televisio-ohjelman kuvausaikataulut edellyttävät kommenttien antamista tietyllä aikataululla. Tuotantoyhtiö on perustellusti katsonut, että A on hyväksynyt version esittämisen. Tätä on tukenut myös alan edellä todettu tavanomainen käytäntö.

Tuotantoyhtiö on lähettänyt Joutsenlaulu-teoksen version A:n kuultavaksi myös siitä syystä, että tuotantoyhtiö on jo aiemmin todennut Vain elämää -ohjelmassa esittetyn version teoksesta Rakkaus on lumivalkoinen olevan niin merkittävästi muunneltu, että A:n kanssa on käyty neuvotteluja. Näiden neuvottelujen yhteydessä A on pyytänyt saada kuultavakseen myös version Joutsenlaulu- teoksesta.

A:n kanssa käytyjen neuvotteluiden jälkeen hänelle on maksettu luvasta Rakkaus on lumivalkoinen -teoksen uudelleensovittamiseen 15.000 euroa. Tarkoituksena on ollut välttää tulkinta- ja rajanvetokysymykset, koska muuntelu on ollut huomattavasti laajempaa kuin useasti cover-versioissa. Toinen syy on ollut se, että kyseisestä teoksesta on haluttu tehdä erillinen tallenne muun muassa levytyskäyttöä ja Spotify-levitystä varten. Joutsenlaulu-teoksen versiota on sen sijaan käytetty ainoastaan Vain elämää -ohjelmassa ja radiossa televisio-ohjelman promootiotarkoituksessa.

Väite Sanoman menettelyn piittaamattomuudesta on perusteeton. Sanomalla ei ole voinut olla minkäänlaista tietoa siitä, että se olisi toiminut moitittavasti noudattamalla alan toimintatapoja ja toimimalla alan tunnustettujen asiantuntijoiden kanssa. Versiota ei ole esitetty vastaajan radiokanavilla 22.4.2017 jälkeen ja se on poistettu Ruutu-palvelusta.

Hyvitys- ja korvausvaatimukset

A on antanut luvan Rakkaus on lumivalkoinen teoksen uudelleen sovittamiseen 15.000 euron korvausta vastaan. Joutsenlaulu-teoksen versiota on muutettu huomattavasti vähemmän kuin ensin mainittua teosta. A:n hyvitysvaatimus on kohtuuton ja alan käytäntöjen vastainen. Oikeuskäytännössä hyvityksen määrän arvioinnin lähtökohtana on pidetty luvallista käyttöä koskevan käyttökorvauksen tai vastikkeen määrää. Määrää alentavana tekijänä on lisäksi otettava huomioon se hyöty, jonka A on saanut väittämästään loukkauksesta, kuten esimerkiksi lisääntyneistä Teosto-korvauksista ja levymyynnistä.

Oikeudenloukkauksen aiheuttaman vahingon korvaaminen edellyttää tosiasiallisen vahingon aiheutumista. Näyttötaakka vahingon aiheutumisesta on A:lla. A ei kuitenkaan ole millään tavoin yksilöinyt, mitä vahinkoa hänelle on aiheutunut.

Tekijän nimi on ilmoitettu teoksen yhteydessä hyvän tavan mukaisesti. Teosta ei ole muunneltu tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla. Sen sijaan esitettyä versiota on pidetty jopa kunnianosoituksena A:lle, ja se on lisännyt hänen ja Joutsenlaulu-teoksen tunnettuisuutta. Liikevoiton menetyksestä tai maineelle aiheutuneesta haitasta ei myöskään ole esitetty minkäänlaista selvitystä.

Todistelu

Asiakirjatodistelu

A

1. Alkuperäisen Joutsenlaulu-teoksen esitystallenne mp3-muodossa
2. Joutsenlaulu-teoksen muunnelman esitystallenne mp3-muodossa
3. Alkuperäisen Joutsenlaulu-teoksen sanoitus
4. A:n vaatimuskirje Sanomalle, 5.6.2018
5. Kuvaruutukaappaus Google-hausta ja ilmenevästä Ruutu-palvelun Vain elämää-esityksestä, 18.10.2018
6. Kuvaruutukaappaus Google-hausta ja ilmenevästä Ruutu-palvelun Vain elämää-esityksestä, 22.10.2018
7. Helsingin Sanomien artikkeli "Näin Yön Joutsenlaulu typistyi Vain Elämää -videolla – oman tätinsä tarinan sanoittaneen A:n oikeuksissa riittää yhä pohdittavaa", 20.4.2017
9. A:n ja Universal Music Oy:n välinen sopimus liitteineen, 15.3.2017 (salassapidettävä)
10. Tuotantoyhtiön sähköposti A:n asiamiehelle, 15.2.2017
11. Kuvaruutukaappauksia Ilta-Sanomien Facebook-sivulla saatavilla olevasta Joutsenlaulu-versiosta, 4.6.2019
12. Helsingin Sanomien artikkeli "Joutsenlaulun Vain elämää -versio soi myös radiossa vastoin A:n tahtoa – ’Sanoin, että laittakaa radio kiinni’", tallennettu 4.6.2019 ja Iltalehden artikkeli "HS: Joutsenlaulun lyhennetty versio soi myös radiossa – A hurjistui: ’Selvä rikos’", 24.4.2017
13. Kuvaruutukaappauksia Vain elämää -versiosta internetpalveluista Vimeo, Youtube ja Iltalehti, 4.6.2019
14. Yleisradion artikkeli "Joutsenlaulu paras porilainen pop-biisi", 11.9.2008
15. Iskelmä.fi-verkkosivuston artikkeli "Mitkä kappaleet ovat Yö-yhtyeen parhaat? Kuuntelijat äänestivät voittajat", 25.3.2016
16. MTV Uutisten artikkeli "Joutsenlaulu voitti kaikkien aikojen biisi äänestyksen", 12.3.2003
17. Yle Areena -verkkosivuston artikkeli "Joutsenlaulu on Suomi-surun toteemi", 17.7.2015
18. Tuotantoyhtiön tekstiviesti A:lle, 6.10.2017
19. Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n ohjelmistotoimikunnan kokouksen 16.5.2017 pöytäkirjanote
20. Ilta-Sanomien artikkeli "Yö-legenda aiheutti valtavan Vain elämää myrskyn – B: ’Joutsenlaulua ei julkaista’"
21. Ilta-Sanomien artikkeli "Yön hittibiisin Vain elämää -hinnaksi 15 000 euroa – A paljasti C:lle riidan taustat suorassa tv-lähetyksessä", 20.4.2017
22. Finnpanel Oy:n tutkimus Nelonen-televisiokanavan katsotuimmista ohjelmista viikolla 16 vuonna 2017
23. Sanoman selvitys käsillä olevan Joutsenlaulu-version käytöstä
24. Otteita Sanoman ja tuotantoyhtiön välisestä 23.2.2017 allekirjoitetusta ohjelmahankintasopimuksesta

Sanoma Media Finland Oy

1. Suomen Kuvalehden artikkeli "Periaatteen mies", 7.4.2017
2. Tuotantoyhtiön ja A:n asiamiehen välisiä sähköposteja 27.2.2017, 28.2.2017 ja 2.3.2017
4. Tuotantoyhtiön sähköpostit A:lle, 4.11.2016 ja 5.12.2016
5. Tuotantoyhtiön tekstiviesti A:lle, 3.1.2017

Henkilötodistelu

A

1. A, todistelutarkoituksessa
2. MH, säveltäjä, todistajana
3. AK, työhönvalmentaja, todistajana

Sanoma Media Finland Oy

1. B, Warner Music Finland Oy:n General Manager, todistajana
2. LL, säveltäjä, todistajana

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat

1. Riidatonta on, että A:lla on tekijänoikeus alkuperäiseen Joutsenlaulu-nimiseen sanoituksesta ja sävellyksestä muodostuvaan teokseen.

2. Sanoma on hankkinut tuotantoyhtiön kanssa tekemällään ohjelmahankintasopimuksella oikeuden saattaa yleisön saataviin tuotantoyhtiön valmistamaa Vain elämää -ohjelman kuudetta tuotantokautta. Riidatonta on, että Sanoma on hankkinut lisenssin alkuperäisen Joutsenlaulu-teoksen yleisön saataviin saattamiseen.

3. Joutsenlaulu-teoksesta on tehty Vain elämää ohjelmaa varten versio, joka on esitetty ohjelman kuudennen tuotantokauden kahdessa jaksossa. Lisäksi versiosta on tehty kolmen minuutin pituinen erillinen tallenne ja 3,33 minuutin mittaisessa "tulossa-ohjelma"-tallenteessa siitä on kuulunut 30 sekuntia. Versiosta on myös tehty äänitallenne radiokäyttöön.

4. Asiassa on kysymys siitä, onko Sanoma loukannut A:n tekijänoikeutta Joutsenlaulu-teokseen saattamalla siitä Vain elämää ohjelmaa varten tehtyä versiota yleisön saataviin televisiossa, radiossa tai internetissä. Esitettyjen vaatimusten mukaan asiassa ei sen sijaan ole kysymys kappaleiden valmistamisesta.

5. Asiassa on ensin arvioitava, onko edellä todettu versio poikennut sävellyksen tai sanoituksen osalta alkuperäisestä Joutsenlaulu-teoksesta siinä määrin, että kysymyksessä on ollut muunnelma, jonka yleisön saataviin saattamiseen on tullut olla alkuperäisen teoksen tekijän lupa ja onko A antanut tällaista lupaa. Jos A:n tekijänoikeutta on loukattu, tulevat arvioitaviksi vaatimukset hyvityksestä ja korvauksesta.

2 Arviointi väitetystä tekijänoikeuden loukkauksesta

6. Tekijänoikeuslain 2 §:n 1 momentin mukaan tekijänoikeus tuottaa, jäljempänä säädetyin rajoituksin, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen. Pykälän 3 momentin 1 kohdan mukaan teos saatetaan yleisön saataviin, kun se välitetään yleisölle johtimitse tai johtimitta, mihin sisältyy myös teoksen välittäminen siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana.

7. A:n asiakirjatodisteina 1–3 on esitetty Joutsenlaulu-teoksen alkuperäinen sanoitus ja äänitallenteet teoksen alkuperäisestä ja muunnellusta versiosta.

8. A:n mukaan Joutsenlaulu-teosta on muunneltu eli sovitettu ainakin siten, että yhdentoista säkeistön sijaan muunnelmassa ei ole lainkaan säkeistöjä 7, 8, 9 ja 10. Muunnelmasta on jätetty pois olennainen osa teoksen sisältämästä kertomuksesta, kun teoksen keskeltä siirrytään suoraan sen loppunousuun kahta eri säkeistöä sekoittaen. Alkuperäisen Joutsenlaulu-teoksen kesto on ollut noin viisi ja puoli minuuttia. Muunnelman kesto on alle kolme minuuttia. Useita alkuperäisen Joutsenlaulu-teoksen sisältämiä musiikillisia elementtejä on jätetty pois. Muunnelmaan on lisätty uusia musiikillisia elementtejä, kuten kokonaan uusi kitaran näppäilykuvio. Lisäksi melodiaa on muutettu.

9. Säveltäjä MH on todistajana kuultaessa kiinnittänyt huomiota muun ohella siihen, että alkuperäisessä teoksessa pianolla on melodiakulussa merkittävä rooli. Muunnelma on melodian osalta kitaravoittoinen ja huilulla sekä viululla soitetut instrumentaalisoolot on jätetty pois. Alkuperäisessä teoksessa säkeistön lopussa on laulumelodiassa loppunousu, mutta muunnelmassa melodia laskee. MH:n mukaan alkuperäisen teoksen sanoitus muodostaa tarinan, mutta muunnelmassa tarinan loppuosa on jätetty pois. Muunnelmaan on myös tehty uusi kertosäe.

10. Sanoman mukaan Joutsenlaulu-teoksen käsillä oleva versio ei keskivertokuuntelijalle eikä alan ammattilaisille eroa alkuperäisestä, vaan se on vain esitystilanteelle tyypillisellä tavalla muokkautunut. Teoksen luonnetta ei ole muutettu ja se on ollut selkeästi tunnistettavissa alkuperäisen kaltaiseksi.

11. Markkinaoikeus toteaa, että Sanoma ei ole sinänsä kiistänyt sitä, että käsillä oleva versio on poikennut alkuperäisestä teoksesta A:n esittämällä tavalla.

12. Tekijänoikeusneuvosto on lausunnossaan TN 2018:1 arvioinut alkuperäistä Joutsenlaulu-teosta ja nyt käsillä olevaa versiota. Tekijänoikeusneuvoston mukaan keston lyhentäminen ei ole tehnyt sävellysteoksesta muunnelmaa, eikä soitinintron poistaminen tai kitaran säestyskuvion lisääminen ole muuttanut teoksen kokonaisluonnetta (kohta 31). Sen sijaan laulutekstin muokkaaminen on muuttanut sanoituksen merkitystä ja painotuksia siten, että kyseessä on teoksen muunnelma (kohta 33).

13. Edellä lausuttuun nähden markkinaoikeus katsoo, että Joutsenlaulu-teosta on muutettu ainakin sanoituksen osalta merkittävällä tavalla. Kysymyksessä on ollut teoksen muunnelma, jonka yleisön saataviin saattamiseen on tullut olla tekijänoikeuslain 2 §:n 1 momentin mukaisesti alkuperäisen teoksen tekijän lupa.

14. Markkinaoikeus toteaa, että A ei ole antanut nimenomaista kirjallista tai suullista suostumusta muunnelman yleisön saataviin saattamiseen.

15. Sanoma on vedonnut siihen, että A ei ole vastannut yhteydenottoihin suostumuksen saamiseksi eikä A ole myöskään nimenomaisesti kieltänyt muunnelman yleisön saataviin saattamista. Sanoma on myös vedonnut siihen, että alalla vallitsevan käytännön mukaan tuotantoyhtiö on voinut perustellusti katsoa, että A on hyväksynyt muunnelman yleisön saataviin saattamisen.

16. Markkinaoikeus toteaa, että sen, joka vetoaa sopimuksen perusteella saamaansa oikeuteen, on näytettävä toteen sopimuksen olemassaolo. Markkinaoikeus katsoo, ettei lupapyyntöihin vastaamatta jättäminen osoita, että A olisi antanut suostumuksen muunnelman yleisön saataviin saattamiseen. Myöskään väitetyn alan käytännön perusteella A:n ei voi katsoa hyväksyneen muunnelman yleisön saataviin saattamista.

17. Markkinaoikeus katsoo, että Sanoma on edellä todetusti saattanut Joutsenlaulu-teoksen muunnelmaa yleisön saataviin ilman sen tekijän lupaa. Näin ollen tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla on vahvistettava, että Sanoma on loukannut A:n tekijänoikeutta ja kiellettävä tekijänoikeuslain 60 b §:n perusteella edellä todetun tekijänoikeuden loukkaamisen jatkaminen määrältään riidattoman sakon uhalla.

3 Hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset

3.1 Velvollisuus suorittaa hyvitystä

18. Teoksen oikeudettomasta käyttämisestä suoritettavasta hyvityksestä säädetään tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentissa. Mainitun lainkohdan mukaan se, joka käyttää teosta vastoin mainittua lakia, on velvollinen suorittamaan tekijälle kohtuullisen hyvityksen.

19. Tekijänoikeuslain mukaisen kohtuullisen hyvityksen tarkoituksena on osaltaan saattaa tekijänoikeuden haltija siihen asemaan, jossa hän olisi ollut ilman tekijänoikeuden loukkausta. Toisaalta hyvityksen taustalla on ajatus siitä, että loukkaaja ei saa päästä teosta oikeudettomasti käyttämällä parempaan asemaan kuin sitä luvallisesti käyttämällä. Hyvityksellä pyritään myös ehkäisemään tehokkaasti tekijänoikeuksien loukkaamista ja suojattujen teosten lainvastaista käyttöä (esim. KKO 2010:47, kohta 33). Hyvitysvastuun syntyminen ei edellytä, toisin kuin tekijänoikeuslain 57 §:n 2 momenttiin perustuvan vahingonkorvausvastuun, että tekijänoikeutta olisi loukattu tahallisesti tai tuottamuksellisesti taikka että teoksen käyttäjälle olisi kertynyt oikeudettomasta menettelystään taloudellista hyötyä.

20. Markkinaoikeus on edellä katsonut Sanoman loukanneen A:n tekijänoikeutta Joutsenlaulu-teokseen saattamalla siitä tehtyä muunnelmaa yleisön saataviin eli käyttämällä teosta tekijänoikeuslain 2 §:n vastaisesti. Sanoma on näin ollen velvoitettava suorittamaan A:lle hyvitystä.

21. Hyvitystä määrättäessä on lähtökohdaksi oikeuskäytännössä vakiintunut se vastike, jolla teoksen käyttäjä olisi voinut hankkia oikeudenhaltijalta luvan käyttää teosta. Hyvitys määräytyy tällöin normaalien käyttökorvausten eli lisenssimaksujen mukaisesti (esim. KKO 2010:47, kohta 34). Hyvityksen määrän on lain sanamuodonkin mukaan oltava kohtuullinen ja hyvityksen kohtuullisuutta arvioidaan tapauskohtaisesti. Hyvityksen kohtuullista määrää harkittaessa on huomiota kiinnitetty luvattoman käytön tarkoitukseen ja laajuuteen sekä tapahtuneen loukkauksen laatuun ja vahingollisuuteen (esim. KKO 2007:63, kohta 7 ja 10).

22. Asiassa esitetyn asiakirjatodistelun perusteella Sanoma on saattanut Joutsenlaulu-teoksesta tehtyä muunnelmaa yleisön saataviin ensinnäkin Vain elämää -ohjelman jaksot 1 ja 15 sisältäneiltä videotallenteilta, joilla muunnelma on ollut kokonaisuudessaan ja joita on esitetty televisiossa 11 kertaa sekä "tulossa ohjelma"-tallenteelta, jossa Joutsenlaulu-teosta on kuulunut 30 sekuntia ja jota on esitetty televisiossa 59 kertaa. Mainitut kolme videotallennetta sekä noin kolmen minuutin pituinen neljäs tallenne ovat lisäksi olleet saatavilla Ruutu-palvelussa huhti-kesäkuusta 2017 alkaen ainakin 22.11.2018 saakka, ja ne on poistettu sieltä viimeistään helmikuussa 2019. Ruutu-palvelun esitysmääristä ei ole tietoja. Muunnelman sisältänyt videotallenne on myös ollut nähtävillä ainakin Ilta-Sanomien Facebook-sivuilla, jolla A:n asiakirjatodisteen 11 mukaan on 4.6.2019 mennessä ollut 466.000 näyttökertaa. Muunnelman sisältävä äänitallenne on lisäksi esitetty kahdella radiokanavalla 18.–22.4.2017 yhteensä 15 kertaa.

23. Markkinaoikeus toteaa, että Joutsenlaulu-teoksesta tehtyä muunnelmaa on saatettu yleisön saataviin huhti-kesäkuussa 2017 televisiossa 11 kertaa ja radiokanavilla yhteensä 15 kertaa. Muunnelma on myös ollut saatavilla Ruutu-palvelussa, josta se on poistettu viimeistään helmikuussa 2019, ja Ilta-Sanomien Facebook-sivulla, josta se on poistettu heti 4.6.2019 jälkeen. Ottaen huomioon erityisesti televisio- ja radioesitysten rajallinen määrä rajoitettuna ajanjaksona markkinaoikeus katsoo, että kysymys ei ole ollut erityisen laajasta yleisön saataviin saattamisesta.

24. A:n ja levy-yhtiö Universal Music Oy:n välillä on 15.3.2017 tehty sopimus Rakkaus on lumivalkoinen -nimisen sanoituksesta ja sävellyksestä muodostuvan teoksen muunnelman käyttämisestä Vain elämää -ohjelmassa sekä muilla sopimuksessa tarkemmin yksilöidyillä tavoilla. Oikeuden luovutuksesta suoritettavaksi korvaukseksi on sovittu 15.000 euroa.

25. Todistajana kuullun B:n kertoman mukaan sopimuksen mukaisen kertakorvauksen maksaminen sen mukaisista julkaisuoikeuksista oli alan käytäntöihin nähden uutta, eikä hänelle ole tullut vastaan tilannetta, että cover-version tekeminen olisi kielletty. B:n mukaan mainitussa sopimuksessa luovutettu teoksen muunnelman käyttöoikeus on ollut nyt kysymyksessä olevaa yleisön saataviin saattamista laajempi, koska Joutsenlaulu-teoksen muunnelman osalta ei ole toteutunut levyttäminen eikä jakelu Spotify-suoratoistopalvelussa.

26. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, mikä on alan normaalien käyttökorvausten eli lisenssimaksujen taso vastaavan tyyppisen teoksen muunnelman yleisön saataviin saattamisen osalta. Markkinaoikeus katsoo, ettei edellä todettua A:n ja levy-yhtiön välistä yksittäistä ja alan käytäntöihin nähden uudentyyppistä sopimusta voida pitää selvityksenä lisenssimaksujen normaalista tasosta. Lisäksi sopimus on kattanut nyt kysymyksessä olevaa laajemman yleisön saataviin saattamisen. Markkinaoikeus katsoo, että alalla vakiintuneena lähtökohtana on pikemminkin ollut se, ettei teoksen muuntelemisesta ole vaadittu erillistä korvausta, koska alkuperäinen tekijä on tyypillisesti saanut taloudellista hyötyä Teosto-korvauksina ja muutoin muunnelman tekijänoikeudellisesti merkityksellistä käytöstä.

27. A on todistelutarkoituksessa kuultuna kertonut, että Joutsenlaulu-teos on ollut hänelle henkilökohtaisesti hyvin tärkeä, eikä hän olisi mistään hinnasta antanut lupaa teoksen muunteluun. Sen sijaan Rakkaus on lumivalkoinen -teos on levy-yhtiön pyynnöstä tehty tilaustyö, jolla on pyritty kaupalliseen menestykseen.

28. Markkinaoikeus toteaa, että kohtuullisen hyvityksen määrää on lähtökohtaisesti arvioitava objektiivisin perustein normaalien käyttökorvausten perusteella, tai jos niitä ei ole tai ne eivät sovellu arvioinnin perustaksi, tapauksen erityispiirteet huomioon ottaen. Hyvitykseen ei sisälly vahingonkorvauksellista ainesta (KKO 1989:87). Markkinaoikeus katsoo, että hyvityksen määrän arviointia ei voi perustaa niihin A:n esittämiin henkilökohtaisiin syihin, joiden perusteella hän ei olisi halunnut antaa lupaa muunnelman tekemiseen tai minkä vuoksi hyvityksen tulisi olla hyvin suuri.

29. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan riita-asiassa asianosaisen on näytettävä ne seikat, joihin hänen vaatimuksensa tai vastustamisensa perustuu. Pykälän 2 momentin mukaan seikan asettaminen tuomion perustaksi edellyttää, että asianosainen on esittänyt siitä uskottavan näytön. Pykälän 3 momentin mukaan, jos yksityisoikeudellisen saatavan määrästä ei ole saatavissa uskottavaa näyttöä taikka se olisi saatavissa vain vaikeuksin tai asian laatuun nähden kohtuuttomilla kustannuksilla tai kohtuuttomalla vaivalla, tuomioistuin arvioi määrän.

30. Pykälän esitöissä (HE 46/2014 vp s. 47) on 3 momentin osalta todettu sen tarkoituksena olevan estää se epäoikeudenmukaisena pidettävä tilanne, että saatavan perusteista on esitetty uskottava näyttö ja että maksuvelvollisuus on sinänsä kiistaton, mutta kanne joudutaan hylkäämään, koska määrästä ei ole riittävän vahvaa näyttöä. Säännös koskee vahingon määrän lisäksi soveltamisalaa laajentaen myös muita yksityisoikeudellisia saatavia.

31. Edellä todetulla tavalla luvasta muunnelman tekemiseen ei ole yleensä vaadittu erillistä korvausta, eikä normaalin käyttökorvauksen määrä ole siis todettavissa. Myöskään A:n toisesta teoksesta suoritettua käsillä olevaa tilannetta laajemman käytön korvausta ei voi ottaa lähtökohdaksi kohtuullisen hyvityksen määrän arvioinnissa. Muunnelman yleisön saataviin saattaminen ei ole ollut erityisen laajaa, mutta toisaalta Joutsenlaulu-teos on ollut varsin tunnettu. Lisäksi on otettava huomioon, että A on asiassa esitetyllä tavalla saanut alkuperäisen teoksen tekijänä myös sen muunnelman yleisön saataviin saattamisesta Teosto-korvaukset. Edellä todetuilla perusteilla markkinaoikeus harkitsee kohtuullisen hyvityksen määräksi 5.000 euroa.

3.2 Velvollisuus suorittaa vahingonkorvausta

32. Tekijänoikeuslain 57 §:n pykälän 2 momentin mukaan, jos teosta käytetään tahallisesti tai tuottamuksesta, hyvityksen lisäksi on suoritettava korvaus kaikesta muustakin menetyksestä, myös kärsimyksestä ja muusta haitasta.

33. Kuten jo edellä on todettu, oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan riita-asiassa asianosaisen on näytettävä ne seikat, joihin hänen vaatimuksensa tai vastustamisensa perustuu.

34. A on perustanut korvausvaatimuksensa siihen, että Sanoman menettely on loukannut hänen moraalisiin oikeuksiin kuuluvaa respektioikeutta, koska Joutsenlaulu-teos on ollut hänelle henkilökohtaisesti hyvin tärkeä, ja lisäksi hänen oikeuttaan hyväksikäyttää Joutsenlaulu-teokseen liittyviä taloudellisia oikeuksia. A on tältä osin viitannut muunnelman saatavilla oloon internetissä. Menettely on aiheuttanut hänelle kärsimystä ja muuta haittaa.

35. Respektioikeuden osalta tekijänoikeuslain 3 §:n 2 momentissa säädetään siitä, että teosta ei saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tahi omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla, eikä sitä myöskään saa saattaa yleisön saataviin tekijää sanotuin tavoin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä.

36. Tekijänoikeuslain säätämiseen johtaneessa tekijänoikeuskomitean mietinnössä (KM 1953:5, s. 49) on tuotu esiin, että muutoksen sanottua loukkaavuutta on arvioitava objektiivisesti, kuitenkin jossakin määrin ottaen huomioon myös tekijän subjektiivinen käsitys asiassa. Selvää on, että vähäpätöisten muutosten yleensä ei voida katsoa loukkaavan tekijän moraalisia oikeuksia, vaan kysymyksessä oleva suojasääntö tarkoittaa lähinnä törkeän laatuista muuttamista, vandalisointia, typistämistä ja muuta sellaista.

37. Oikeuskirjallisuudessa (Harenko ym., Tekijänoikeus, 2016, s. 70 ja 72) on todettu, että myös oikeuskäytännössä on katsottu ainoastaan törkeänlaatuinen muuttaminen respektioikeutta loukkaavaksi ja arvioinnissa otetaan huomioon teoksen luonne, tekijän teoksessaan ilmentämä ideologia ja tarkoitusperät sekä teoksen tavanmukainen käyttötapa ja -yhteys, mutta loukkauksen arviointi ei voi perustua yksinomaan tekijän subjektiiviseen näkemykseen loukkauksesta.

38. Edellä todetulla tavalla Joutsenlaulu-teosta on lyhennetty ja muutettu. Markkinaoikeus katsoo, että kysymys ei kuitenkaan ole ollut sellaisesta teoksen törkeänlaatuisesta muuttamisesta, että muunnelman saattaminen yleisön saataviin edellä todetulla tavalla ja yhteydessä olisi ollut luonteeltaan tekijän taiteellista arvoa loukkaavaa. Markkinaoikeus katsoo jääneen näyttämättä, että A:n moraalisiin oikeuksiin kuuluvaa respektioikeutta olisi loukattu, ja korvausvaatimus on kyseisen perusteen osalta hylättävä.

39. A ei ole yksilöinyt, mitä menetystä, kärsimystä tai muuta haittaa hänen tekijänoikeuslain 2 §:ssä tarkoitettujen taloudellisten oikeuksien loukkauksesta olisi aiheutunut. Taloudellisten oikeuksien loukkaamisen osalta B on kertonut, että A on saanut Joutsenlaulu-teoksen muunnelman esittämisestä kaikki hänelle tekijänoikeuden haltijana kuuluvat tuotot. Markkinaoikeus katsoo jääneen näyttämättä, että A:lle olisi tältä osin aiheutunut Sanoman menettelyn seurauksena sellaista tekijänoikeuslain 57 §:n 2 momentissa tarkoitettua menetystä, kärsimystä tai muuta haittaa, joka tulisi korvata edellä todetun hyvityksen lisäksi. Näin ollen vahingonkorvausvaatimus on hylättävä.

4 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

40. A on vaatinut arvonlisäverollisten oikeudenkäyntikulujensa korvaamista palkkion osalta 19.285,47 eurolla ja kulujen osalta 812,40 eurolla eli yhteensä 20.097,87 eurolla sekä asianosaiskulujen osalta 80 eurolla, kaikki määrät viivästyskorkoineen. Sanoma on kiistänyt vaatimukset perusteeltaan, mutta ei ole paljoksunut vaadittuja määriä.

41. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä. Mainitun luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä.

42. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan, mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle kuitenkin tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

43. A on voittanut asian kokonaan tekijänoikeuden loukkauksen vahvistamisen ja kiellon määräämisen osalta, ja hyvitystä koskeva vaatimus on hyväksytty ainoastaan osaksi. A on hävinnyt asian vahingonkorvausta koskevan vaatimuksen osalta. Markkinaoikeus katsoo, että hyvityksen osalta vaatimuksen hyväksymättä jäänyt osa on koskenut harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole ollut sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään, ja vahingonkorvausta koskevalla vaatimuksella on ollut vain vähäinen merkitys asiassa. Näin ollen A:n tulee saada täysi korvaus kuluistaan, joiden määrästä Sanomalla ei ole ollut huomauttamista.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus vahvistaa, että Sanoma Media Finland Oy on loukannut A:n tekijänoikeutta saattamalla yleisön saataviin Vain elämää -ohjelmaa varten tehtyä muunnelmaa Joutsenlaulu-nimisestä teoksesta television, radion ja internetin välityksellä.

Markkinaoikeus kieltää Sanoma Media Finland Oy:tä 50.000 euron sakon uhalla saattamasta yleisön saataviin A:n tekijänoikeudella suojatusta Joutsenlaulu-nimisestä alkuperäisteoksesta tehtyä edellä mainittua muunnelmaa television, radion tai internetin välityksellä.

Markkinaoikeus velvoittaa Sanoma Media Finland Oy:n suorittamaan A:lle tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentin mukaisena hyvityksenä 5.000 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 10.12.2018 lukien.

Markkinaoikeus velvoittaa Sanoma Media Finland Oy:n korvaamaan A:n oikeudenkäyntikulut palkkion osalta 19.285,47 eurolla ja kulujen osalta 812,40 eurolla sekä asianosaiskulujen osalta 80 eurolla, kaikki määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskoroa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää kanteen muilta osin.

Markkinaoikeus hylkää Sanoma Media Finland Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 10.2.2020.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Ville Parkkari ja Pekka Savola.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen

 
Julkaistu 12.12.2019