MAO:390/19

Vaunula Oy > RK

toiminimi - toiminimen loukkaus - tavaramerkki - tavaramerkin loukkaus

Diaarinumero: 2019/48
Antopäivä: 9.9.2019


Asian tausta

Markkinaoikeus on Vaunula Oy:n kanteesta 10.1.2019 antamallaan yksipuolisella tuomiolla numero 14/19 kieltänyt RK:ta 50.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa käytetään Vaunula Oy:n toiminimeä tai logoa "Vaunula" ilman Vaunula Oy:n lupaa. Lisäksi markkinaoikeus on velvoittanut RK:n korvaamaan Vaunula Oy:n oikeudenkäyntikulut 7.445 eurolla viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut mainitun markkinaoikeuden yksipuolisen tuomion antamisesta.

Markkinaoikeus on RK:n vaatimuksesta 14.2.2019 antamallaan päätöksellä 70/19 kieltänyt 10.1.2019 antamansa yksipuolisen tuomion numero 14/19 täytäntöönpanon tai mikäli täytäntöönpano on alkanut, määrännyt sen keskeytettäväksi.

Kanne

Vaatimukset

Vaunula Oy on vaatinut, että markkinaoikeus 50.000 euron sakon uhalla kieltää RK:ta jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa käytetään Vaunula Oy:n toiminimeä tai logoa "Vaunula" ilman Vaunula Oy:n lupaa.

Lisäksi Vaunula Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa RK:n korvaamaan Vaunula Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 2.000 eurolla ja palkkion osalta 12.370 eurolla eli yhteensä 14.370 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Vaunula Oy:n toiminimi "Vaunula" on rekisteröity kaupparekisteriin 1.3.2010. Yhtiön rekisteröitynä toimialana on kaikki laillinen liiketoiminta. Mainittu toiminimi on myös vakiintunut, koska yhtiö on toiminut autokaupan parissa kymmenkunta vuotta ja se toimii viidellä paikkakunnalla Etelä-Suomessa. Vaunula Oy on ollut yksi suurimmista Ford-autojen vähittäismyyjistä. Vaunula Oy:n logo "Vaunula" on tavaramerkkinä vakiintunut, koska yhtiö käyttää logoa kaikessa toiminnassaan ja se on yleisesti tunnettu kohderyhmässään ja sen ulkopuolella.

RK on Vaunula Oy:n ja RK:n omistaman Databit Oy:n välisen 10.6.2015 vireille laitetun oikeudenkäynnin aikana ja sen jälkeen ryhtynyt väittämään, että hänen yhtiönsä taloudelliset vaikeudet ja myöhempi konkurssi olisivat aiheutuneet Vaunula Oy:n hakemasta turvaamistoimesta.

Tämän jälkeen RK:lle on 22.11.2017 rekisteröity kansainvälisen ICANN-domainpalvelun verkkotunnus vaunula.net. RK on verkkosivuillaan jäljitellyt Vaunula Oy:n tunnettua ja vakiinnutettua Vaunula-logoa. RK on verkkosivuillaan antanut ymmärtää, että kysymyksessä on Vaunula Oy:n hallitsemat ja omistamat sivut. Verkkosivuilla on toistettu useassa eri kohdassa, että ne sisältävät Vaunula Oy:n uutiset kootusti netissä. Lisäksi kyseisten verkkosivujen etusivulla on todettu, että "Olemme listanneet Vaunula Oy:n hakemia turvaamistoimia ja muita Vaunulaa koskevia uutisia." Ilmaisu "Vaunula Oy:n uutiset" on antanut virheellisen kuvan siitä, että kysymyksessä olisi ollut Vaunula Oy:n toimesta julkaistut kyseiseen yritykseen liittyvät uutiset.

Kokonaisuudessaan edellä todetuilla verkkosivuilla on lukenut "Vaunula Oy" seitsemän kertaa ja sana "Vaunula" edellä mainittujen lisäksi viisi kertaa. Tämän lisäksi sana "Vaunula" on lukenut myös verkkotunnuksessa vaunula.net. RK:n selvänä pyrkimyksenä on ollut aiheuttaa vahinkoa Vaunula Oy:lle ja tämän asiakas- ja liikesuhteille luomalla harhaanjohtavasti kuva siitä, että hänen verkkosivujensa sisältö on Vaunula Oy:n hyväksymää ja tuottamaa. RK:n menettely on vähentänyt Vaunula Oy:n toiminimen liikearvoa.

RK:n menettely on ollut lainvastaista ottaen huomioon toiminimi- ja tavaramerkkilainsäädäntö, kun hän on käyttänyt verkkosivuillaan logoa vaunula.net, joka on sekoitettavissa Vaunula Oy:n rekisteröityyn toiminimeen ja Vaunula Oy:n logoon, joka on vakiintunut tavaramerkki. Tunnusten nimet sisältävät identtisen osan "Vaunula" ja ne ovat lähes identtisiä sekä kirjoitusasultaan että ulkonäöltään.

Vastaus

Vaatimukset

RK on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää Vaunula Oy:n kanteen.

Lisäksi RK on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Vaunula Oy:n korvaamaan hänen oikeudenkäynti- ja asianosaiskulunsa 22.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Verkkosivuilla vaunula.net ei ole Vaunula Oy:n verkkosivujen mukaista logoa ottaen huomioon logojen erilainen kirjasinlaji ja eri väri. Sana Vaunula on lisäksi yleisesti käytössä muun muassa lastenvaunuja kauppaavilla verkkosivuilla vaunula.fi.

Vaunula Oy:n käyttämä nimi ei ole vakiintunut nimi. Vaunula ei ole myöskään suojattu nimi, merkki tai rekisteröity tavaramerkki, joten se tulee katsoa vapaasti käytettäväksi. Vaunula Oy:n logo ei ole rekisteröity tavaramerkki eikä Vaunula Oy:n esittämän todistelun perusteella myöskään vakiintunut tavaramerkki. Verkkosivut vaunula.net eivät myöskään sisällä loukkaavaa tai rikolliseen toimintaan kehottavia ilmaisuja.

Verkkosivuilla vaunula.net ei ole esitetty millään muotoa, että Vaunula Oy olisi antanut tietoja tai sisältöä. Sisältö on koottu eri uutisista, kuten Kauppalehdestä. Uutisten ja linkkien jakaminen ei ole lain mukaan kiellettyä. Jakamisesta tulee kertoa avoimesti ja selvästi, jotta verkkosivuja ei erehdyttävästi luulla uutissivustoiksi. Vastaavasti toimivat useat toimijat Suomessa, kuten esimerkiksi Otavamedian omistama ampparit.com. Sananvapaus estää viestinnän tarpeettoman rajoittamisen.

Suomen lainsäädäntö ei sääntele eikä voi säännellä ulkomaisia verkkotunnuksia, kuten .net tai .com millään tavoin. Asianosaisten välinen verkkotunnuksia vaunula.net ja vaunula.com koskeva erimielisyys tulisi ratkaista UDRP-riidanratkaisumenettelyssä.

Vaunula Oy ei ole antanut vastaajalle mahdollisuutta korjata menettelyään, vaan se on heti lähestynyt vastaajaa haastehakemuksella.

Todistelu

Asiakirjatodistelu

Vaunula Oy

1. Databit Oy:n kaupparekisterinote
2. Vaunula Oy:n kaupparekisterinote
3. Vantaan käräjäoikeuden 24.1.2017 antama tuomio numero 17/648
4. Tuloste verkkosivuilta vaunula.net, 2.12.2017
5. Tuloste Vaunula Oy:n Facebook-sivuilta, 2.3.2018
6. ICANN-domainpalvelun hakutulos verkkosivujen vaunula.net rekisteröinnistä, 2.3.2018
7. Kuvakaappaus verkkosivuilta vaunula.fi, 7.3.2019
8. Kolme Vaunula Oy:n mainosta

RK

1. Kuva Vaunula Oy:n käyttämästä logosta "Vaunula"
2. Kuva verkkosivuilla vaunula.net olevasta logosta "Vaunula.net"
3. Wikipedia-artikkeli "Ampparit", 19.6.2018
4. Ote lastenvaunukaupan verkkosivuilta vaunula.fi, 19.6.2018
5. Kauppalehden kootut uutiset Vaunula Oy:stä
6. Uutinen verkkosivuilta yle.fi "Verkkotunnuksen uusintamaksun laiminlyönti johtaa osoitteen menetykseen", 29.1.2014

Henkilötodistelu

Vaunula Oy

1. RKE, Lease Deal Group Oyj:n talous- ja henkilöstöpäällikkö

RK

1. RK, todistelutarkoituksessa

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Vastaajan menettely ja asianosaisten tunnukset

1. Vaunula Oy:n ja RK:n määräysvallassa olleen Databit Oy:n välinen palvelussopimusta koskeva riita-asia on pantu vireille Vantaan käräjäoikeudessa 10.6.2015. Riidan taustalla on ollut autokauppaa harjoittavan Vaunula Oy:n ja ATK-alalla toimineen Databit Oy:n loppuvuodesta 2013 tekemä Vaunula Oy:n tietoliikennepalveluja, kuten sähköpostien ylläpitoa, koskeva sopimus. Vantaan käräjäoikeus on antanut kyseisessä riita-asiassa tuomion 24.1.2017 (Vaunula Oy:n asiakirjatodiste 3). Asianosaisten kertoman mukaan asia on edelleen vireillä Helsingin hovioikeudessa. Kyseisen oikeudenkäynnin kuluessa Databit Oy on asetettu konkurssiin, ja konkurssin alkaminen on rekisteröity 7.12.2017 (Vaunula Oy:n asiakirjatodiste 1).

2. RK:lle on luotu verkkotunnus vaunula.net 22.11.2017 (Vaunula Oy:n asiakirjatodiste 6). Verkkosivuilla vaunula.net on käytetty logoa

Logo Vaunula.net

ja muun ohessa ilmaisua "Vaunula.net – Vaunula Oy:n uutiset, kootusti netissä!". Mainituilla verkkosivuilla on ollut useita linkkejä esimerkiksi Kauppalehden verkkosivuille. Kutakin linkkiä on edeltänyt ilmeisesti sen sisältöä kuvaava ilmaisu, kuten esimerkiksi "24.2.2017 – Kauppalehti: Databit Oy voitti Vaunula Oy:n Vantaan käräjäoikeudessa, takavarikko oli aiheeton" (Vaunula Oy:n asiakirjatodiste 4).

3. Vaunula Oy:n kyseinen toiminimi on rekisteröity kaupparekisteriin 1.3.2010, ja yhtiön rekisteröitynä toimialana on "kaikki laillinen liiketoiminta" (Vaunula Oy:n asiakirjatodiste 2). Vaunula Oy on verkkosivuillaan (Vaunula Oy:n asiakirjatodiste 5) ja muussakin markkinoinnissaan (Vaunula Oy:n asiakirjatodiste 8) käyttänyt logoa

Logo Vaunula

Asian arvioinnin lähtökohdat

4. RK:n on vaatiessaan Vaunula Oy:n kanteen hylkäämistä katsottava vaatineen myös edellä asian taustassa todetun yksipuolisen tuomion kumoamista. Mainitun yksipuolisen tuomion mukaan markkinaoikeus on kieltänyt RK:ta 50.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa käytetään Vaunula Oy:n toiminimeä tai logoa "Vaunula" ilman Vaunula Oy:n lupaa.

5. Vaunula Oy:n kannevaatimus on perustettu toiminimen Vaunula Oy käytön osalta toiminimilain säännöksiin ja logon "Vaunula" käytön osalta tavaramerkkilain säännöksiin. Markkinaoikeus arvioi asiaa ensin toiminimi- ja sen jälkeen tavaramerkkioikeudellisesta näkökulmasta.

Toiminimioikeudellinen arviointi

6. Asiassa on selvää, että toiminimi Vaunula Oy on rekisteröity toiminimi. Riitaista asiassa sen sijaan on mainitun nimen vakiintuneisuus. Markkinaoikeus arvioi Vaunula Oy:n kannevaatimuksen toiminimioikeudellista puolta ensin siitä lähtökohdasta käsin, että toiminimi Vaunula Oy on rekisteröity toiminimi. Sen jälkeen tarvittaessa markkinaoikeus arvioi Vaunula Oy:n mainittua vaatimusta kyseisen toiminimen väitettyyn vakiintuneisuuteen perustettuna.

7. Toiminimilain 3 §:n 1 momentin mukaan yksinoikeus rekisteröityyn toiminimeen sisältää sen, että toinen elinkeinonharjoittaja ei saa tässä maassa käyttää sellaiseen toiminimeen sekoitettavissa olevaa toiminimeä, ellei näytetä, että toiminimen haltija ei saata kärsiä siitä vahinkoa.

8. Toiminimilain 5 §:n 1 momentin mukaan toiminimien sekoitettavuuteen voidaan vedota vain, jos niiden haltijat harjoittavat samaa tai samankaltaista toimintaa. Mainitun säännöksen esitöissä (HE 238/1978 vp s. 20) on tuotu esiin, että sekoitettavuus sinänsä on olemassa, milloin toiminimet ulkoisesti muistuttavat toisiaan, mutta kuitenkin vasta toiminnan samankaltaisuus ratkaisee, onko sekoitettavuudella oikeudellista merkitystä. Edelleen mainituissa esitöissä (s. 21) on korostettu sitä, että konkreettisessa riitatilanteessa tosiasiallisesti harjoitetulla toiminnalla eikä rekisteriin merkityllä toimialalla on ratkaiseva merkitys.

9. Markkinaoikeudessa Vaunula Oy:n nimeämänä todistajana kuullun RKE:n mukaan Vaunula Oy:n tosiasiallinen toiminta on henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppaa ja huoltoa. Tähän viittaa myös asiassa esitetty kirjallinen selvitys koskien Vaunula Oy:n toimintaa.

10. RK tai Databit Oy:kään, joka on toiminut ATK-alalla (Vaunula Oy:n asiakirjatodisteet 1 ja 3), eivät ole harjoittaneet samaa tai samankaltaista toimintaa kuin Vaunula Oy tosiasiallisesti harjoittaa. Näin ollen Vaunula Oy:n toiminimioikeudellista vaatimusta ei voida hyväksyä toiminimilain 5 §:n 1 momentista johtuen.

11. Toiminimilain 3 §:n 2 momentin mukaan vakiintumiseen perustuva yksinoikeus toiminimeen sisältää sen, että toinen elinkeinonharjoittaja ei saa sillä alueella, jolla toiminimi on vakiintunut, käyttää siihen sekoitettavissa olevaa toiminimeä.

12. Toiminimilain 5 §:n 2 momentin perusteella sekoitettavuuteen voidaan kuitenkin edellä todetun 5 §:n 1 momentin estämättä vedota toiminimen hyväksi, joka on erittäin hyvin vakiintunut ja on yleisesti tunnettu, mikäli tähän katsoen toisen samankaltaisen toiminimen käyttäminen tietäisi ensiksi mainitun toiminimen liikearvon sopimatonta hyväksikäyttöä tai toiminimen hyväksi, joka on vakiintunut, milloin toiminnan erityiseen laatuun nähden toisen samankaltaisen toiminimen käyttäminen ilmeisesti vähentäisi ensiksi mainitun liikearvoa.

13. Jotta toiminimi Vaunula Oy voisi saada suojaa toiminimilain 5 §:n 2 momentin perusteella, sen tulee olla vähintään vakiintunut.

14. Toiminimilain 2 §:n 3 momentin mukaan toiminimi katsotaan vakiintuneeksi, jos se on yleisesti tunnettu niiden keskuudessa, joihin elinkeinonharjoittajan toiminta suuntautuu. Mainitun säännöksen esitöiden mukaan (HE 238/1978 vp s. 18) vakiintumisen perusteella yksinoikeuteen vetoavan elinkeinonharjoittajan on voitava näyttää vakiintumisen edellytysten toteutuneen. Edelleen esitöiden mukaan ilmaisu "yleisesti tunnettu" ei edellytä, että kaikki asiakas- ja kilpailijapiirit tuntisivat kysymyksessä olevan toiminimen, vaan riittää, että toiminimi on käytön perusteella saanut goodwill-arvon. Kun elinkeinonharjoittaja joutuu näyttämään vakiintumisen toteen, saattaa alan järjestön käsityksellä asiassa olla merkittävää todistusarvoa.

15. Oikeuskirjallisuudessa (Castrén: Toiminimi, 2008, s. 62–63) on lisäksi todettu, että toiminimen vakiintuminen on osoitettavissa paitsi kuluttajille suunnatuilla haastattelututkimuksilla myös epäsuoralla todistelulla toiminimen haltijan myynnin ja mainonnan laajuudesta.

16. Vaunula Oy:n asiakirjatodisteesta 5 ilmenee, että se myy hinnaltaan varsin tavanomaisia henkilöautoja. Vaunula Oy:n puolesta on markkinaoikeuden pääkäsittelyssä lisäksi todettu, että se on Suomessa toinen kahdesta Ferrari-autojen jälleenmyyjästä ja että se myy myös Maserati-autoja, joiden kumpienkin asiakaskunta on niiden hinnasta johtuen varsin rajallinen.

17. Markkinaoikeus toteaa, ettei Vaunula Oy ole esittänyt näyttönä toiminimensä vakiintumisesta muuta kuin epäsuoraa todistelua eli ennen muuta kolme mainosta, joissa esitetään yhtiön käyttämä logo "Vaunula" ja mainitaan automerkit Ford ja Toyota (Vaunula Oy:n asiakirjatodiste 8). Lisäksi todistajana kuultu RKE on kertonut yhtiön nimeä Vaunula Oy käytetyn muun muassa mainostavaroissa ja sähköposteissa. Mainitun selvityksen tai Vaunula Oy:n verkkosivujenkaan perusteella ei voi tehdä päätelmiä yhtiön markkinoinnin laajuudesta tai ajallisesta kestosta. Markkinaoikeus katsoo, ettei Vaunula Oy:n esittämä näyttö tai muutkaan sen esittämät näkökohdat riitä osoittamaan, että sen toiminimi on toiminimilain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuin tavoin yleisesti tunnettu niiden keskuudessa, joihin sen toiminta suuntautuu eli henkilöautoja ostavien asiakkaiden keskuudessa. Näin ollen asiassa ei myöskään täyty toiminimilain 5 §:n 2 momentin soveltamisen edellytykset.

18. Edellä todettu huomioon ottaen Vaunula Oy:n kannevaatimus on toiminimioikeudelliselta osin hylättävä riippumatta siitä, onko RK ollut toiminimilain 3 §:ssä tarkoitettu toinen elinkeinonharjoittaja tai onko kanteen mukaisessa menettelyssä ollut kysymys mainitun pykälän mukaisesta toiminimen käyttämisestä.

Tavaramerkkioikeudellinen arviointi

19. Asiassa on selvää, että Vaunula Oy:n käyttämä edellä kohdassa 3 kuvattu logo "Vaunula" ei ole rekisteröity tavaramerkki. Riitaista asiassa sen sijaan on mainitun logon vakiintuneisuus. Asiassa ei ole edes väitetty, että kyseinen logo olisi laajalti tunnettu.

20. Nykyinen tavaramerkkilaki (544/2019) on sen 106 §:n perusteella tullut voimaan 1.5.2019 ja sillä on kumottu vuoden 1964 tavaramerkkilaki (7/1964). Ensiksi mainitun lain 107 §:n 1 momentin mukaan kyseisen lain voimaan tullessa vireillä olevan riita-asian käsittelyyn sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Kun otetaan huomioon, että nyt käsillä oleva Vaunula Oy:n kanne on tullut vireille vuonna 2018, tähän asiaan sovelletaan lähtökohtaisesti vuoden 1964 tavaramerkkilakia.

21. Tavaramerkkilain (7/1964) 4 a §:n 1 momentin (616/2016) mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisteröintiä, kun tavaramerkki on vakiinnutettu.

22. Tavaramerkkilain (7/1964) 4 a §:n 3 momentin (616/2016) mukaan tavaramerkki katsotaan vakiinnutetuksi, jos se on Suomessa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä.

23. Tavaramerkkilain (7/1964) 6 §:n 1 momentin (616/2016) mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää jäljempänä säädetyin poikkeuksin sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka on sama kuin samoja tavaroita varten suojattu tavaramerkki tai merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

24. Jotta Vaunula Oy:n käyttämä logo "Vaunula" voisi saada suojaa kanteessa väitettyä loukkausta kohtaan tavaramerkkisäännösten perusteella, sen on oltava vakiinnutettu tavaramerkki.

25. Todistustaakka tavaramerkin vakiintumisesta on siihen vetoavalla. Selvitys merkin vakiintumisesta voi sisältää esimerkiksi mainoksia, tuotepakkauksia, myyntilukuja, selvityksiä mainontaan käytetyistä resursseista ja lehtijuttuja. Tavanomaisesti käytetty tapa osoittaa vakiintuminen on vedota ammattitaitoisen ja puolueettoman tahon suorittamaan riittävän laajaan markkinatutkimukseen. Vakiintumisen arviointi on kokonaisharkintaa, jossa otetaan huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat.

26. Markkinaoikeus toteaa, ettei Vaunula Oy ole esittänyt näyttönä käyttämänsä logon "Vaunula" vakiintumisesta tavaramerkkinä muuta kuin lähinnä kopion verkkosivuiltaan ja kolme lehtimainosta (Vaunula Oy:n asiakirjatodisteet 5 ja 8). Kyseisessä Vaunula Oy:n markkinointimateriaalissa logoa "Vaunula" on sinänsä käytetty, mutta mainitun materiaalin perusteella ei voi tehdä päätelmiä yhtiön markkinoinnin laajuudesta tai ajallisesta kestosta. Markkinaoikeus katsoo, ettei Vaunula Oy:n esittämä näyttö riitä osoittamaan, että sen käyttämä logo "Vaunula" olisi tavaramerkkilain (7/1964) 4 a §:n 3 momentissa (616/2016) tarkoitetuin tavoin Suomessa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä. Näin ollen jo Vaunula Oy:ltä puuttuvan tavaramerkkioikeudellisen yksinoikeuden vuoksi asiassa ei täyty tavaramerkkilain (7/1964) 6 §:n 1 momentin (616/2016) soveltamisen edellytykset, ja Vaunula Oy:n kannevaatimus on siten hylättävä tavaramerkkioikeudelliselta osin.

Johtopäätös

27. Edellä todettu tarkoittaa sitä, että Vaunula Oy:n kannevaatimus on tullut kokonaisuudessaan hylätyksi.

Oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut

28. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä. Mainitun luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä.

29. Vaunula Oy on hävinnyt asian, joten se on lähtökohtaisesti velvoitettava korvaamaan RK:n oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut.

30. RK:n oikeudenkäynti- ja asianosaiskuluvaatimus on ollut määrältään 22.500 euroa viivästyskorkoineen. RK on markkinaoikeudessa kertonut, että kyseinen määrä muodostuu hänen oikeudellisesta avusta maksamastaan palkkiosta ja hänen omasta työstään. RK:lla ei ollut esittää selvitystä maksamastaan palkkiosta. Hän arvioi käyttäneensä omaa aikaa asian hoitamiseen 50–80 tuntia.

31. Vaunula Oy:n mukaan RK:n vaatimus on hylättävä selvittämättömänä siltä osin kuin se on perustettu hänen maksamaansa palkkioon. Lisäksi Vaunula Oy on kiistänyt RK:n omasta työstä aiheutuneen menestyksen 1.000 euroa ylittäviltä osin.

32. Markkinaoikeus katsoo, ettei RK ole esittänyt sellaista selvitystä oikeudenkäynnin hänelle aiheuttamista kustannuksista, että vaatimus voitaisiin hyväksyä osaksikaan muuhun kuin omaan työhön perustettuna. RK:n asianosaiskulujen kohtuulliseksi määräksi markkinaoikeus arvioi muun selvityksen puuttuessa 2.000 euroa.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus kumoaa 10.1.2019 antamansa yksipuolisen tuomion numero 14/19, peruuttaa 14.2.2019 antamallaan päätöksellä numero 70/19 määräämänsä yksipuolisen tuomion täytäntöönpanoa koskevan määräyksen ja hylkää Vaunula Oy:n kanteen.

Markkinaoikeus velvoittaa Vaunula Oy:n korvaamaan RK:n asianosaiskulut 2.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 8.11.2019.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Pertti Virtanen ja Sami Myöhänen.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen

 
Julkaistu 11.9.2019