MAO:311/18

Columbia Pictures Industries, Inc., Disney Enterprises, Inc., Paramount Pictures Corporation, Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal City Studios Productions LLLP ja Warner Bros. Entertainment Inc. > Blue Lake Communications Oy, DNA Oyj, Elisa Oyj, Kaisanet Oy, Lounea Palvelut Oy, MPY Palvelut Oyj ja
Telia Finland Oyj

tekijänoikeus - estomääräys

Diaarinumero: 2018/21
Antopäivä: 7.6.2018

HAKEMUS

Vaatimukset

Columbia Pictures Industries, Inc. myötäpuolineen ovat vaatineet, että markkinaoikeus määrää Blue Lake Communications Oy:n, DNA Oyj:n, Elisa Oyj:n, Kaisanet Oy:n, Lounea Palvelut Oy:n, MPY Palvelut Oyj:n ja Telia Finland Oyj:n estämään asiakkailtaan pääsyn Rarbg- ja Yify-torrent-nimisiin internetpalveluihin poistamalla nimipalvelimiltaan niiden käyttämät domain-nimet rarbg.to, rarbg.com, rarbgmirror.com, rarbg.is, rarbgproxy.com, rarbgunblock.com, rarbg.unblockall.org, rarbg.bypassed.st ja rarbg.unblocker.cc sekä yify-torrent.org ja estämällä asiakkaidensa pääsy niiden käyttämiin IP-osoitteisiin 185.37.100.122, 185.37.100.121 ja 185.37.100.123 sekä 46.148.16.26. Estomääräys on annettava vuodeksi.

Estomääräyksen voimassaolon kuluessa estomääräyksen piiriin tulee markkinaoikeudelle osoitetulla erillisellä hakemuksella voida lisätä uusia IP-osoitteita tai domain-nimiä.

Perusteet

Yleisön saataviin saattamisen merkittävyys ja oikeuksien vaarantuminen

Rarbg- ja Yify-torrent-verkkosivustot (jäljempänä myös kohdesivustot) ovat tunnettuja laittomia BitTorrent-tekniikkaa hyödyntäviä vertaisverkkopalveluita, joilla on kuukausittain useita miljoonia vierailijoita. Kohdesivustot ovat suosittuja myös Suomessa. Lokakuussa 2017 SimilarWebin seurannan mukaan Rarbg.to oli Suomen 474. ja Yify-torrent.org 23.562. suosituin sivusto, ja Rarbg-sivustolla vieraillaan Suomesta pöytäkoneilta kuukausittain keskimäärin yli 518.000 kertaa ja Yify-torrent-sivustolla yli 6.800 kertaa.

Rarbg.is ja rarbgmirror.com ovat Rarbg-sivuston käyttämiä itsenäisiä verkkotunnuksia, joiden kautta on saatavilla sama sisältö kuin sivuston ensisijaisesta osoitteesta rarbg.to. Sen sijaan Rarbgproxy.com, rarbgunblock.com, rarbg.unblockall.org, rarbg.bypassed.st ja rarbg.unblocker.cc toimivat osoitettuina (dedicated) proxy-sivustoina, joiden kautta käyttäjien on mahdollista saada pääsy Rarbg-sivustolla saatavilla olevaan sisältöön vaihtoehtoista kautta. Proxy-sivustoja voidaan käyttää estomääräysten kiertämiseen ja tämä tarkoitus ilmenee jo niiden nimeämisestä. Suosittuihin sivustoihin liittyviä proxy-sivustoja voi olla perustettu paljon ja niiden lukumäärä kasvaa estomääräyksiä toteutettaessa. Oikeudenloukkaajien ei tule olla mahdollista kiertää tuomioistuinten antamia estomääräyksiä ja jatkaa pääsyn tarjoamista loukkaaville sivustoille vaihtoehtoehtoisia proxy-sivustoja tarjoamalla. Kyseiset proxy-sivustot mahdollistavat pääsyn Rarbg-sivustolle, joten on perusteltua estää myös nämä sivustot.

Kohdesivustojen kautta on saatavilla jatkuvasti ja runsaassa määrin hakijoiden elokuvateoksia sekä myös muuta tekijänoikeuden alaista aineistoa. Kahdestakymmenestä Suomen vuoden 2016 katsotuimmasta elokuvasta Rarbg-sivustolta löytyi 18 ja Yify-torrent-sivustolta 13. Kohdesivustojen ylläpitäjät saavat mainostuloja sivustoilla olevista mainoksista. Rarbg-sivustolla hakijoiden elokuvateoksia on saatettu yleisön saataviin jopa ennen niiden Suomen ensi-iltaa.

Teknisellä selvityksellä marras-joulukuussa 2017 todettiin, että torrent-kuvaustiedostot vastaavat sisällöltään ilmoitettua ja elokuvateoksia jaettiin suomalaisista IP-osoitteista. Asiakirjatodisteessa 5 luetelluista teoksista suoritettiin koelataus. Tammikuussa 2017 on lisäksi otettu kuvakaappauksia yleisön saataviin saatettavista kymmenistä muista hakijoiden elokuvateoksista.

Hakijat eivät ole antaneet kohdesivustoille lupaa teostensa jakamiseen internetissä. Hakijoiden oikeuksia loukkaava teosten saataville saattaminen tapahtuu Suomessa tekijänoikeuslain vastaisesti ja suomalaiset myös lataavat ja jakavat aineistoa ahkerasti. Verkkoympäristössä tapahtuvista tekijänoikeusloukkauksista aiheutuu Suomessa sisällöntuotantoalalle vuosittain satojen miljoonien eurojen taloudellinen vahinko.

Estomääräyksen tarpeellisuutta ei vähennä se, että estotoimet ovat mahdollisesti joidenkin käyttäjien toimesta kierrettävissä. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan toimenpiteet ovat riittävän tehokkaita silloin, kun ne estävät luvattavan tutustumisen suojattuun aineistoon tai ainakin huomattavasti vaikeuttavat tutustumista ja merkittävästi vähentävät sen houkuttelevuutta. Suomessa toteutetuista tutkimuksista käy myös ilmi, että aiemmat esto- ja keskeyttämismääräykset ovat aiheuttaneet sivustojen kävijämäärän huomattavan laskun ja vähentäneet niiden houkuttelevuutta.

Kun otetaan huomioon kohdesivustojen kautta tapahtuvan oikeudenloukkauksen laajuus, suunnitelmallisuus sekä luvatta yleisön saataviin saatettujen teosten ja palvelun käyttäjien suuri määrä, on ilmeistä, että tekijänoikeuksien toteutuminen vaarantuu vakavasti, mikäli estomääräystä ei anneta.

Väitetty loukkaaja on tuntematon ja häntä on yritetty tunnistaa

Kohdesivustojen ylläpitäjä ei ole hakijoiden tiedossa. Hakijoiden kansainvälinen edustusjärjestö Motion Picture Association (MPA) on yrittänyt tunnistaa ylläpitäjiä. Kohdesivustoja koskevat WHOIS-haut ovat osoittautuneet tuloksettomiksi. Ylläpitäjät laiminlyövät direktiivissä säädetyn, tietoyhteiskuntakaaren 176 §:n mukaisen velvollisuutensa pitää saatavilla säännöksessä tarkoitetut yhteystiedot.

Yify-torrent-sivuston ylläpidon tunnistaminen on ollut tuloksetonta. Ylläpidosta ei ole eikä ole ollut saatavilla WHOIS-hauin minkäänlaista tietoa, koska sivusto on alusta lähtien hyödyntänyt WHOIS-yksityisyydensuojaa tarjoavaa palvelua. Ylläpitoa ei ole voitu tunnistaa myöskään itse sivustoa, sen lähdekoodista löydettyä Googlen UA-koodia tai sivustoa koskevia sosiaalisen median tilejä tutkimalla.

MPA on lähettänyt Yify-sivustolla ilmoitettuun osoitteeseen sähköpostitse huomautuksen lokakuussa 2016, johon ei ole vastattu. MPA on myös yrittänyt selvittää sivuston useasti vaihtuneita internetpalveluntarjoajia. Sivusto hyödynsi aiemmin Cloudflare-palvelua, joka tietopyynnöstä luovutti Voxility-nimisen palveluntarjoajan yhteystiedot. Voxilitylle lähetettiin huomautus lokakuussa 2016, ja se poisti sivuston palvelimiltaan. Sivuston uudeksi palveluntarjoajaksi osoittautui Cloudflarelle tehdyn uuden tietopyynnön perusteella ukrainalainen FOP Smirnov, joka on tunnettu siitä, ettei se reagoi oikeudenhaltijoiden tekijänoikeudenloukkauksia koskeviin yhteydenottoihin, eikä MPA:n lähettämään huomautukseen ole vastattu. Sivuston nykyinen palveluntarjoaja Infium LTD on niin ikään tunnettu reagoimattomuudestaan oikeudenhaltijoiden yhteydenottoihin, eikä sille lähetettyyn huomautukseen ole vastattu.

Myöskään yhteydenotot verkkotunnukseen liittyen eivät ole johtaneet ylläpidon tunnistamiseen. Vuonna 2017 verkkotunnusvälittäjä kehotti MPA:ta kääntymään sivuston ylläpidon tai internetpalveluntarjoajan puoleen ja .org-päätettä hallinnoiva Public Interest Registry ilmoitti, että oikeudenhaltijoiden tulee nostaa kanne tekijänoikeudenloukkauksesta Yhdysvalloissa. Toimenpide on kohtuuton ottaen huomioon kokemukseen perustuvat syyt, kuten suuren todennäköisyyden siitä, että ylätason verkkotunnusta vaihdetaan.

MPA on yrittänyt tunnistaa myös Rarbg-sivuston ylläpitäjää vuodesta 2015 alkaen. Ensisijaisena verkkotunnuksena on vuodesta 2015 lähtien ollut rarbg.to, jonne tätä ennen ensisijaisesti käytössä olleen osoitteen rarbg.com liikenne on ohjattu. Rarbg.to:n WHOIS-tietoja ei ole saatavilla, koska .to-verkkotunnuksia hallinnoiva rekisteri on tunnettu siitä, ettei se tietoja julkaise. Rarbg.com-sivuston osalta WHOIS-tiedot ovat olleet puutteelliset. Joulukuussa 2017 tietoon tuli, että sivusto käyttää myös verkkotunnuksia rarbg.is ja rarbgmirror.com. Sivuston ylläpitoa ei ole kyetty tunnistamaan myöskään itse sivustoa tai sitä koskevia epävirallisia sosiaalisen median tilejä tutkimalla.

MPA on yrittänyt ottaa yhteyttä Rarbg-sivuston ylläpitoon vuosien 2015–2017 aikana lähettämällä sivuston käyttämiin sähköpostiosoitteisiin huomautuksia, joissa on vaadittu sivuston kautta tapahtuvan oikeudenloukkauksen lopettamista ja vastaisten oikeudenloukkausten estämistä. Yhteenkään kirjeeseen ei ole vastattu. Myöskään sivuston nykyiseltä internetpalveluntarjoajalta ei ole saatu vastausta useisiin vuosina 2015–2017 tehtyihin yhteydenottoihin, joissa on vaadittu oikeudenloukkauksen lopettamisen lisäksi ylläpidon yhteystietojen luovuttamista. Verkkotunnusvälittäjään ei ole ollut mahdollista ottaa yhteyttä, koska .to-päätteisten tietojen julkaisemattomuudesta johtuen verkkotunnusvälittäjää ei voida selvittää. Kyseisiä Tongan kuningaskunnan verkkotunnuksia hallinnoiva rekisteri on puolestaan vakiomuotoisessa vastauksessaan ilmoittanut, että oikeudenhaltijan lähettämän yhteydenoton käsiteltäväksi ottamisen edellyttävän tuomioistuimen määräystä, jollaisen hakeminen olisi kohtuutonta ottaen huomioon kokemukseen perustuvat syyt, kuten suuren todennäköisyyden siitä, että ylätason verkkotunnusta vaihdetaan.

Myös rarbg.is- ja rarbgmirror.com-verkkotunnusten WHOIS-tiedot ovat puutteelliset, eikä niistä ilmene minkäänlaisia tietoja ylläpitäjän tunnistamiseksi. Rarbgmirror.com käyttää WHOIS-yksityisyydensuojaa tarjoavaa palvelua sekä Cloudflare-palvelua. Rarbg.is-verkkotunnuksen WHOIS-tiedoissa mainittu yksityishenkilö ei ole sivuston ylläpitäjä, vaan verkkotunnusvälittäjäyrityksen toimitusjohtaja, eikä sivuston ylläpitäjää voi kyseisistä tiedoista tunnistaa. MPA:n aikaisemman kokemuksen perusteella sille lähetetyt tekijänoikeusloukkauksia koskevat huomautukset eivät johda toimenpiteisiin.

Rarbg-sivustoon liittyvien proxy-sivustojen rarbgproxy.com, rarbgunblock.com, rarbg.unblockall.org, rarbg.bypassed.st ja rarbg.unblocker.cc osalta olisi kohtuutonta, jos oikeudenhaltijoiden velvollisuutena olisi selvittää varsinaisten sivustojen ylläpitäjien lisäksi myös potentiaalisesti lukuisten yhdessä tarkoituksessa toimivien proxy-sivustojen ylläpitäjiä.

Oikeudelliset toimenpiteet, sikäli kuin ne tapauskohtaisesti soveltuvan lainsäädännön nojalla ovat edes mahdollisia, edellyttävät merkittäviä panostuksia. Samaan aikaan ylläpitäjien on helpoin ja nopein toimenpitein mahdollista vaihtaa oikeustoimien kohteena olevaa palveluntarjoajaa, mikä voisi johtaa loputtomaan aloitettujen oikeusprosessien ketjuun eri valtioissa. Ei ole myöskään mitään takeita siitä, että kohdesivustojen ylläpitäjät olisivat antaneet palveluntarjoajille paikkansapitävät tiedot itsestään, vaan ylläpitäjien järjestelmällinen yhteystietojen salaaminen antaa aiheen olettaa päinvastaista. Ratkaisevaa merkitystä ei ole sillä seikalla, että jossakin maassa saattaisi olla mahdollista hakea oikeuden määräystä IP-osoitteen haltijatietojen luovuttamisesta.

Kieltokanteen nostaminen ei ole mahdollista, koska väitetty loukkaaja on tuntematon. Näin ollen estomääräys on ainoa keino oikeudenloukkauksen estämiseksi.

Määräyksen kohtuullisuus ja kolmasien osapuolten oikeudet

Kohdesivustojen luonne ja toiminta vastaavat KickassTorrents-sivustoa, jonka osalta markkinaoikeus on katsonut, ettei estomääräystä tullut pitää kohtuuttomana väitetyn loukkaajan, aineistoa vastaanottavan eli käyttäjän taikka tekijän kannalta. Vastaavat perusteet soveltuvat myös tässä asiassa.

Väitetyn loukkaajan oikeuksien osalta molempien kohdesivustojen tarjoamasta aineistosta lähes kaikki on tekijänoikeudella suojattua. Rarbg-sivustolta marraskuussa 2017 satunnaisesti valitulle aineistolle suoritetun analyysin perusteella 99 prosenttia, ja Yify-torrent-sivustolta 96 prosenttia, oli kaupallisesti saatavilla eli aineisto on myös luultavasti tekijänoikeudella suojattua. Ylläpitäjät ovat varmasti tietoisia siitä, että palvelussa on runsaasti tekijänoikeuksia loukkaavaa aineistoa. Tätä tukevat edellä mainitut prosenttiosuudet ja se, että sivustoilla on näennäinen mahdollisuus lähettää alasottoilmoituksia, joihin ei kuitenkaan ole reagoitu asianmukaisella tavalla. Myöskään MPA:n lähettämiin useisiin huomautuksiin ei ole vastattu eikä oikeudenloukkauksia ole lopetettu. Kohdesivustoilla ei ole muuta merkittävää tarkoitusta kuin loukata ansiotarkoituksessa tekijänoikeuksia suojattuun aineistoon.

Kohdesivustoilta teoksia voidaan saattaa ja saatetaan yleisön saataviin muun muassa asiaan osallisten teleoperaattoreiden tarjoamia internetliittymiä käyttäen. Kohdesivustot toimivat ulkomailta käsin, joten ainoa Suomessa käytettävissä oleva keino on kyseisten teleoperaattoreiden asiakkaiden pääsyn estäminen sivustoille. Teleoperaattorit voivat kohtuullisella vaivalla poistaa kohdesivustojen käyttämät domain-nimet nimipalvelimiltaan ja estää asiakkaidensa pääsy kohdesivustojen käyttämiin IP-osoitteisiin. Oikeudenloukkauksen tehokas estäminen edellyttää vähintään näitä kahta toimenpidettä. Asiaan osalliset teleoperaattorit kattavat valtaosan Suomen laajakaistaliittymistä. Teleoperaattorit ovat myös sopimusehdoissaan edellyttäneet, että asiakkaan on noudatettava lakia ja että teleyritys voi tuomioistuimen määräyksestä rajoittaa palvelun käyttöä. Estomääräystä ei näin ollen voi pitää kohtuuttomana teleoperaattoreiden tai niiden asiakkaiden kannalta.

Kohdesivustojen potentiaalisia käyttäjiä ovat kaikki asiaan osallisten ja välittäjinä toimivien palveluntarjoajien asiakkaat. Kohdesivustojen käyttö edellyttää käyttäjältä aktiivista toimintaa. BitTorrent-tekniikka tekee käytännössä kaikista tiedostoja lataavista käyttäjistä myös tiedostojen jakajia ja näin ollen kaikki suojattua aineistoa lataavat henkilöt syyllistyvät myös itse tekijänoikeutta loukkaavaan sisältöjen jakamiseen. Vaikka kohdesivustoista löytyisikin luvallisesti palveluun lisättyä aineistoa, tämä ei ole esteenä estomääräyksen antamiselle. Kohdesivustoja käyttävät suomalaiset ovat tietoisia toimintansa laittomasta luonteesta ja loukkaavat tekijänoikeuksia tahallisesti. Estomääräystä ei näin ollen voi pitää kohtuuttomana myöskään aineistoa vastaanottavan henkilön kannalta.

Erittäin merkittävä määrä kohdesivustoilla olevasta aineistosta on tekijänoikeudella suojattua ja luvatta palvelussa. Hakijat eivät ole antaneet kohdesivustoille lupaa saattaa teoksiaan yleisön saataviin, eivätkä myöskään kansainväliset keskeiset äänitetuottajat eivät ole näin tehneet. Koska asiaan osalliset välittäjät kattavat valtaosan Suomen teletoiminnasta, pääsyn estäminen kohdesivustoille vähentäisi merkittävästi tekijänoikeutta loukkaavan aineiston yleisön saataviin saattamista. Tekijän oikeuksien kannalta olisi kohtuutonta jättää estomääräys antamatta.

Estomääräyksen antaminen ei vaaranna kolmannen oikeutta lähettää ja vastaanottaa viestejä. Estomääräys ei estä palveluntarjoajien asiakkaita muutoin käyttämästä internetyhteyttään. Asiakirjatodisteista ilmenee ja henkilötodistelu täydentää ajantasaista selvitystä kohdesivustojen käytössä olevista domain-nimistä ja IP-osoitteista. MPA:n selvitystoimien perusteella sen parhaan tietämyksen mukaan pääsyn estäminen IP-osoitteisiin ei vaikuttaisi mihinkään muihin, hakemuksen ulkopuolisiin verkkosivustoihin. Käsillä olevat IP-osoitteet on tuomioistuinten määräyksillä estetty Englannissa ja Walesissa sekä Irlannissa. Päätöksissä oikeudenhaltijoille on asetettu velvollisuus varmistaa, ettei estolla ole vaikutusta kolmannen tahon sivustoihin. MPA:n parhaan tietämyksen mukaan pääsyn estämisellä ei ole ollut vaikutusta kolmansien tahojen verkkosivustoihin. Tässä asiassa sama voidaan varmistaa myöntämällä hakijoille mahdollisuus päivittää annettua estomääräystä sen määräaikaisen voimassaolon aikana.

Estomääräyksen muutettavuus

Ainakin Rarbg-sivuston domain-nimissä ja kummankin kohdesivuston IP-osoitteissa on tapahtunut palveluiden perustamisen jälkeen muutoksia. Koska nämä tulevat mahdollisesti jatkossakin muuttumaan, tulee estomääräyksessä olla mahdollisuus päivittää sitä siten, että siitä voidaan poistaa tai estomääräykseen voidaan lisätä uusia IP-osoitteita tai domain-nimiä uudella markkinaoikeudelle osoitetulla hakemuksella. Tällaista hakemusasiaa ei olisi tarpeen käsitellä tätä asiaa vastaavassa laajuudessa. Hakijat lisäksi varaavat oikeuden jatkaa estomääräyksen voimassaoloa uudella hakemuksella, mikäli siihen on silloin perusteltu syy.

ASIAAN OSALLISTEN LAUSUMAT

Blue Lake Communications Oy, Kaisanet Oy, Lounea Palvelut Oy ja MPY Palvelut Oyj eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausumaa.

DNA Oyj on esittänyt, että kyseisillä estomääräyksillä ei ole pysyvää vaikutusta tekijänoikeudella suojatun aineiston estämisessä, ja mahdollisesti annettavien estomääräysten tulisi olla korkeintaan kuuden kuukauden mittaisia, jotta niistä ei tulisi pysyviä rasitteita verkkopalveluja tarjoaville yhtiöille. Aiempien vastaavien hakemusten johdosta DNA Oyj:llä on edelleen ylläpidettävänään 48 verkkotunnusta koskevaa määräystä, joille ei ole asetettu takarajaa. Verkkotunnusten osalta estomääräys on toteutettavissa DNA Oyj:n julkisesti tarjoamissa nimipalvelimissa, mutta esto ei luonnollisesti vaikuta niihin tahoihin, jotka eivät sen tarjoamia nimipalveluita käytä. Sen sijaan IP-osoitteiden osalta estomääräyksen antaminen ei ole perusteltua. IP-osoitteet eivät ole loppukäyttäjän valitsemia, vaan palveluntarjoajan käytettäväksi antamia. Domain-nimeä vastaava IP-osoite saattaa muuttua, eikä IP-osoite välttämättä myöskään vastaa yhtä domain-nimeä, vaan saman osoitteen takana saattaa olla myös muita loppukäyttäjiä eli domain-nimiä, josta saattaa aiheutua oheisvahinkoja.

Elisa Oyj on esittänyt, että se ei vastusta hakemusta, mutta markkinaoikeuden tulee tutkia estomääräyksen antamisen edellytykset huolellisesti ja perusteellisesti. Hakijat eivät ole vaatineet markkinaoikeutta asettamaan uhkasakkoa määräyksen tehosteeksi, eikä uhkasakon määrääminen asiassa ole tarpeellista. Määräyksen täytäntöönpanokulujen merkittävyyttä arvioitaessa tulee ottaa huomioon,

että teleyritykselle esto- ja vastaavien muiden määräysten täytäntöönpanosta aiheutuvat kokonaiskulut voivat määräysten perusteella estettyjen domain-nimen ja IP-osoitteiden määrän kasvaessa kohota merkittäviksi, vaikka yksittäiseen estomääräykseen ei sisältyisi kuin joitakin domain-nimiä ja IP-osoitteita.

Telia Finland Oyj on esittänyt, että mikäli markkinaoikeus katsoo, että laissa säädetyt edellytykset määräyksen antamiselle täyttyvät, tulee määräyksen olla toteutettavissa siten, että siitä koituu mahdollisimman vähän haittaa sen verkon toiminnalle ja asiakkaille. Määräys tulee muotoilla siten, että Telia Finland Oyj voi itse päättää sille parhaiten sopivan ajankohdan muutosten toteuttamiselle esimerkiksi viikon sisällä päätöksen voimaantulosta ja viikon kuluessa siitä, kun päätöksen voimassaolo lakkaa.

TODISTELU

Asiakirjatodistelu

Hakijat

1. Rarbg.to- ja yify-torrent.org-verkkotunnuksia koskevat otteet SimilarWeb-palvelusta (6.12.2017)
2. Motion Picture Associationin edustajan MD:n Rarbg-sivustoa koskeva lausunto ja sen auktorisoitu käännös
3. Motion Picture Associationin edustajan MD:n Yify-torrent-sivustoa koskeva lausunto ja sen auktorisoitu käännös
4. Kohdesivustoilla 17.1.2018 jaossa olleet elokuvat Suomen vuoden 2016 katsotuimpien elokuvien listalta sekä Suomen elokuvasäätiön julkaisu Elokuvavuosi 2016
5. Tekninen selvitys hakijoiden teosten luvattomasta jakamisesta kohdesivustoilla aikavälillä 23.11.–19.12.2017 koelatauksineen
6. Rarbg-sivustolla 17.1.2018 jaossa olleiden todisteen 5 elokuvien kuvaustiedostojen aikaisimmat lisäysajankohdat ja elokuvien Suomen ensi-iltojen ajankohdat Finnkinon teattereissa
7. Kuvakaappauksia muita hakijoiden elokuvia koskevista torrent-kuvaustiedostoista Rarbg-sivustolla 3.–4.1.2018 ja Yify-torrent-sivustolla 3.1.2018
8. International Federation of the Phonographic Industry:n (IFPI) edustajan JO:n lausunto ja sen auktorisoitu käännös
9. Selvitys The Pirate Bay -keskeyttämismääräyksen vaikutuksista Suomessa
10. Selvitys KickassTorrents-estomääräyksen vaikutuksista Suomessa
11. Lisäselvitys domain-nimistä rarbg.is ja rarbgmirror.com (1.2.2018)

Henkilötodistelu

Hakijat

1. DB, Motion Picture Association, Senior Manager (Content Protection)

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1 Asian tausta ja kysymyksenasettelu

1. Asiassa on kysymys tekijänoikeuslain 60 e §:ssä tarkoitetusta estomääräyksestä, jolla estettäisiin pääsy Rarbg- ja Yify-torrent verkkosivustoihin (jäljempänä myös kohdesivustot), joiden avulla tekijänoikeutta loukkaavaksi väitettyä aineistoa saatetaan yleisön saataviin. Rarbg-sivuston osalta on kysymys myös samaan sisältöön vaihtoehtoista pääsyä tarjoavien niin sanottujen välityssivustojen (proxy-sivustojen) estämisestä.

2. Tekijänoikeuslain 60 e §:n 1 momentin mukaan jos kieltokanteen nostaminen ei ole mahdollista sen vuoksi, että väitetty loukkaaja on tuntematon, tuomioistuin voi tekijän tai hänen edustajansa hakemuksesta määrätä välittäjän sakon uhalla estämään tekijänoikeutta loukkaavaksi väitetyn aineiston saattamisen yleisön saataviin. Estomääräyksen antaminen edellyttää, että tekijänoikeutta loukkaavaksi väitettyä aineistoa merkittävissä määrin saatetaan yleisön saataviin ilman tekijän suostumusta tai on ilmeistä, että tekijän oikeuksien toteutuminen muussa tapauksessa vakavasti vaarantuisi. Pykälän 2 momentin mukaan määräyksen hakijan on ilmoitettava, mitä hän on tehnyt väitetyn loukkaajaan tunnistamiseksi. Pykälän 3 momentin mukaan estomääräyksen antamisen edellytyksenä lisäksi on, ettei määräystä voida pitää kohtuuttomana ottaen huomioon väitetyn loukkaajan, välittäjän, aineistoa vastaanottavan henkilön ja tekijän oikeudet. Määräys ei saa myöskään vaarantaa kolmannen oikeutta lähettää ja vastaanottaa viestejä. Pykälän 4 momentin mukaan estomääräys annetaan määräajaksi, kuitenkin enintään vuodeksi kerrallaan.

3. Asiaan osalliset ovat internetyhteyksiä tarjoavia yrityksiä, jotka ovat säännöksessä tarkoitettuja välittäjiä. Kohdesivustot ovat näiden välittäjien kautta käytettävissä, eivätkä välittäjät ole sinänsä vastustaneet hakemusta.

4. Muun ohella tekijänoikeuslain 60 e §:ää koskevasta hallituksen esityksestä 181/2014 vp (jäljempänä esityöt) ilmenee (s. 61), että hakemuksen hyväksyminen edellyttää objektiivista näyttöä vaatimuksen tueksi esitetyistä perusteista. Edellä todettu merkitsee, että tuomioistuimen on tutkittava, täyttyvätkö estomääräyksen antamisen edellytykset. Määräystä ei voi perustaa yksinomaan hakijan esittämään käsitykseen asiasta eikä toisaalta siihen, että hakemusta ei ole vastustettu.

5. Estomääräys tulee edeltä ilmenevän mukaisesti kysymykseen vain silloin, kun väitetty loukkaaja on tuntematon. Kun tuntematonta loukkaajaa ei ole mahdollista kuulla estomääräystä koskevan hakemuksen johdosta, on tämä seikka otettava muiden edellytysten ohella huomioon estomääräyksen edellä mainittuja edellytyksiä arvioitaessa. Esitöissä (s. 32) kuten myös lakivaliokunnan lakiesityksestä antamassa lausunnossa (LaVL 22/2014 vp s. 4) on korostettu, että kynnys estomääräyksen saamiselle tulee olla keskeyttämismääräystä korkeammalla. Sivistysvaliokunnan lakiesityksestä antaman mietinnön (SiVM 26/2014 vp s. 6) mukaan tuomioistuin voi antaa estomääräyksen vain erittäin vakavissa tietoverkon kautta tapahtuvissa oikeudenloukkauksissa.

6. Estomääräystä koskevan säännöksen taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa (tietoyhteiskuntadirektiivi) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta (niin sanottu täytäntöönpano- tai enforcement-direktiivi).

7. Tietoyhteiskuntadirektiivin 8 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus hakea kieltoa tai määräystä sellaisia välittäjiä vastaan, joiden palveluita kolmas osapuoli käyttää tekijänoikeuden tai lähioikeuden rikkomiseen. Tietoyhteiskuntadirektiivin johdantolauseessa 59 on todettu, että välittäjiin kohdistuviin kieltoihin ja määräyksiin liittyvät edellytykset on jätettävä jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä määriteltäviksi. Enforcement-direktiivi vastaa tietoyhteiskuntadirektiiviä mainituilta osin.

2 Yleisön saataviin saattamisen merkittävyys tai oikeuksien vakava vaarantuminen

8. Tekijänoikeuslain 60 e §:n 1 momentin mukaan estomääräyksen antaminen edellyttää, että tekijänoikeutta loukkaavaksi väitettyä aineistoa merkittävissä määrin saatetaan yleisön saataviin ilman tekijän suostumusta tai on ilmeistä, että tekijän oikeuksien toteutuminen muussa tapauksessa vakavasti vaarantuisi. Kyseisistä edellytyksistä toisenkin täyttyminen on riittävää, ja markkinaoikeus arvioi asiaa aluksi ensiksi mainitun perusteella. Säännöksen esitöistä (s. 53 ja 58) ilmenee, että estomääräyksen antaminen saattaa tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun väitetty loukkaaja on tiedostonjakopalvelu tai muu aineistoja yleisölle välittävä verkkopalvelu, jonka kautta välitetään suomalaisten oikeudenhaltijoiden aineistoa yleisön saataviin Suomessa.

9. Asiassa todistajana kuullun DB:n ja hakijoiden asiakirjatodisteen 2 mukaan Rarbg.to-sivustolla oli 22.11.2017 noin 850.000 torrent-kuvaustiedostoa, joista noin 330.000 kuului kategorioihin elokuvat tai televisio-ohjelmat. Viimeksi mainituista kategorioista suoritettiin analyysi satunnaisotantaan perustuen ja sen perusteella on arvioitu, että 99 prosentin varmuudella ainakin 96,54 prosenttia aineistosta oli kaupallisesti saatavilla ja oletettavasti tekijänoikeudella suojattua. Vastaavasti DB on kertonut ja hakijoiden asiakirjatodisteesta 3 ilmenee, että Yify-torrent-sivustolla 23.11.2017 kuvaustiedostoja oli noin 4.600, jotka olivat kaikki elokuvia. Näistä satunnaisotantaan perustuen suoritettiin analyysi ja sen perusteella on arvioitu, että 99 prosentin varmuudella ainakin 91 prosenttia aineistosta oli kaupallisesti saatavilla ja oletettavasti tekijänoikeudella suojattua.

10. Hakijoiden asiakirjatodisteen 2 mukaan Rarbg-sivustoa voidaan käyttää ainakin verkkotunnuksilla rarbg.to, rarbgmirror.com ja rarbg.is sekä rarbg.com, joka uudelleenohjaa verkkotunnukseen rarbg.to. Lisäksi DB:n kertoman perusteella hakemuksen kohteena olevat rarbgproxy.com, rarbgunblock.com, rarbg.unblockall.org, rarbg.bypassed.st ja rarbg.unblocker.cc ovat välityssivustoja, joiden kautta on sellaisenaan tai mahdollisine lisämainoksineen tai muine toiminnallisuuksineen pääsy Rarbg-sivuston sisältöön. Markkinaoikeus katsoo selvitetyksi, että kaikkien edellä mainittujen sivustojen kautta on saatavilla sama edellä mainittu sisältö.

11. Hakijoiden asiakirjatodisteessa 5 on lisäksi esitetty kunkin hakijan teosten osalta esimerkinomainen koelatauksiin perustuva selvitys siitä, että kysymys on ollut torrent-kuvaustiedoston mukaisesta elokuvasta ja että elokuvaa on saatettu vertaisverkossa yleisön saataviin asiaan osallisten välittäjien asiakkaiden käyttämästä IP-osoitteesta.

12. Hakijoiden mukaan ne eivät ole antaneet kohdesivustoille lupaa niiden teosten yleisön saataviin saattamiseen. DB:n kertoman ja hakijoiden asiakirjatodisteista 2 ja 3 ilmenevän mukaan niiden kansainvälinen edustusjärjestö Motion Picture Association (MPA) on myös lähettänyt sivustoille useita huomautuksia ja vaatimuksia tekijänoikeuden loukkauksen lopettamiseksi, mutta huomautuksiin ei ole vastattu tai niihin ei ole asianmukaisesti reagoitu. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että välityssivustoille olisi lähetetty vastaavia huomautuksia tai vaatimuksia. Asiassa esitetyn perusteella epäselväksi on kuitenkin jäänyt, mikä oikeudellinen merkitys kyseisten huomautuskirjeiden lähettämiselle olisi nyt esillä olevassa asiassa annettava.

13. Hakijan asiakirjatodisteiden 2 ja 3 ja DB:n kertoman perusteella on myös selvitetty, että Rarbg- ja Yify-torrent-verkkosivustoilla ja mahdollisesti myös välityssivustoilla on ollut muun ohella VPN-palveluja koskevia mainoksia tulojen saamiseksi. Saatujen mainostulojen määrästä ei ole kuitenkaan esitetty selvitystä.

14. Euroopan unionin tuomioistuin on katsonut (tuomio 14.6.2017, Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456, kohta 48), että yleisölle välittämisen käsite kattaa pääasiassa kyseessä olleen kaltaisissa tilanteissa sellaisen internetissä toimivan jakoalustan saataville saattamisen ja hallinnoinnin, joka indeksoimalla suojattuja teoksia koskevia metatietoja ja tarjoamalla käyttöön hakukoneen antaa kyseisen jakoalustan käyttäjille mahdollisuuden paikallistaa nämä teokset ja jakaa niitä vertaisverkossa (peer-to-peer).

15. Mainitusta tuomiosta ilmenee, että siinä kysymyksessä olleen The Pirate Bay verkkosivuston ylläpitäjät eivät olleet voineet olla tietämättä siitä, että tämä alusta mahdollisti pääsyn ilman tekijänoikeuden haltijoiden lupaa julkaistuihin teoksiin, kun erittäin suuri määrä kyseisellä sivustolla olevista torrent-tiedostoista johti ilman tekijänoikeuden haltijoiden lupaa julkaistuihin teoksiin (kohta 45). Niin ikään kyseisen kaltaisen onlinejakoalustan saataville saattamisen ja hallinnoinnin tarkoituksena oli hyödyn saaminen, sillä tämä alusta tuotti huomattavat mainostulot (kohta 46).

16. Markkinaoikeus katsoo edellä mainituilla perusteilla, että Rarbg- ja Yify-torrent-verkkosivustojen ylläpitäjät eivät ole voineet olla tietämättä sivustojen sisällöstä ja katsoo selvitetyksi, että kohdesivustot ovat asiaan osallisten välittäjien internetyhteyksien kautta niiden asiakkaiden saatavilla ja ne saattavat yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta.

17. Hakijoiden asiakirjatodisteessa 1 on lisäksi esitetty, että SimilarWeb-palvelun mukaan Rarbg-sivusto on ollut loppuvuonna 2017 Suomen 474. ja Yify-torrent-sivusto 23.562. suosituin verkkosivusto. Edelleen hakijoiden asiakirjatodisteista 2 ja 3 sekä DB:n kertoman perusteella Rarbg-sivuston verkkotunnuksiin rarbg.to, rarbgmirror.com ja rarbg.is on ollut lokakuussa 2017 Suomesta pöytäkoneilta noin 530.000 käyntiä ja vastaavasti Yify-torrent-sivustoon noin 8.000 käyntiä ja viimeksi mainituilta osin määrä on viime aikoina kasvanut merkittävästi. DB:n mukaan rarbg.com-verkkotunnuksesta ei ole tietoja käyntien määrästä käytössä olevan uudelleenohjauksen vuoksi.

18. Esitöiden (s. 58) mukaan luvattomasti jaettujen teosten lukumäärän ja palvelun käyttäjämäärän ohella keskeistä on se, miltä osin hakijan edustamat teokset ovat aiemmin julkaisemattomia teoksia, uutuuksia tai muuten palvelussa kaikkein suosituimpien ladattujen teosten joukossa. Hakijoiden asiakirjatodisteen 4 mukaan Rarbg-sivustolla on ollut saatavilla 18 ja Yify-torrent-sivustolla 13 kahdestakymmenestä Suomen vuonna 2016 suosituimmasta elokuvasta. Hakijoiden asiakirjatodisteen 6 mukaan kuvaustiedostoja on lisätty tai ollut saatavilla pääsääntöisesti samaan aikaan kun elokuva on ollut nähtävillä elokuvateattereissa.

19. Markkinaoikeus katsoo, että esitetyn selvityksen perusteella Rarbg-sivuston kautta tapahtuvaa yleisön saataviin saattamista voidaan pitää hyvin merkittävänä. Tähän liittyvien välityssivustojen kautta tapahtuva yleisön saataviin saattaminen voidaan tässä tapauksessa katsoa niin ikään merkittäväksi, vaikka niiden osalta merkittävyydestä ei olekaan esitetty itsenäistä selvitystä. Yify-torrent-verkkosivusto ei ole toistaiseksi ollut Suomessa vastaavalla tavalla erityisen laajasti käytetty ja merkityksellinen, mutta yleisön saataviin saattamista voidaan kuitenkin pitää merkittävänä ottaen huomioon sen viime aikoina huomattavasti kasvanut kävijämäärä ja erikoistuminen elokuviin, jolloin keskeistä osaa käynneistä voidaan pitää nimenomaan hakijoina olevien elokuvayhtiöiden kannalta olennaisina. Markkinaoikeus katsoo, että estomääräyksen antamiselle on tältä osin edellytykset, eikä asiassa ole tarpeen lausua siitä, olisiko estomääräyksen antamiselle perusteita tekijän oikeuksien toteutumisen ilmeisen vakavan vaarantumisen vuoksi.

3 Toimenpiteet väitetyn loukkaajan tunnistamiseksi

3.1 Tarkastelun lähtökohdat

20. Edellä todetusti estomääräyksen antamisen edellytyksenä on, että tekijänoikeuslain 60 b §:n mukaisen kieltokanteen nostaminen ei ole mahdollista sen vuoksi, että väitetty loukkaaja on tuntematon, ja estomääräyksen hakijan on ilmoitettava, mitä hän on tehnyt väitetyn loukkaajan tunnistamiseksi. Esitöiden (s. 58) mukaan hakijan on näytettävä, että hän on yrittänyt selvittää väitetyn loukkaajan henkilöllisyyttä siinä kuitenkaan onnistumatta. Esitöistä (s. 35) ilmenee, että hakijalta ei voida edellyttää enempää kuin kohtuullisia toimenpiteitä väitetyn loukkaajan tunnistamiseksi.

21. Esitöistä (s. 35 ja 65) myös ilmenee, että estomääräyksen tarkoitus on tehdä mahdolliseksi puuttuminen sellaisten palveluiden ja sivustojen toimintaan, joiden ylläpitäjät määrätietoisesti ja tarkoituksella salaavat henkilöllisyytensä ja siten estävät palveluihin kohdistuvien oikeussuojakeinojen käytön. Estomääräyksen edellytyksenä olevaa loukkaajan tuntemattomuutta arvioitaessa on näin ollen otettava eräänä seikkana huomioon, voidaanko loukkaajan olettaa tarkoituksella välttelevän henkilöllisyytensä paljastumista. Esitöiden

(s. 34) mukaan hakijan tulee tarvittaessa selvittää, minkä teleyrityksen asiakas tietyn IP-osoitteen haltija on ja onko ulkomainen teleyritys mahdollista velvoittaa luovuttamaan tiedot IP-osoitteen haltijasta. Edelleen esitöiden mukaan (s. 34 ja 58) mikäli kyseisessä maassa ei ole tiedonsaannin mahdollistavaa lainsäädäntöä, tämän on katsottava olevan riittävä näyttö siitä, ettei loukkaajaa voida tunnistaa. Lakivaliokunta on lakiesityksestä antamassaan lausunnossa (LaVL 22/2014 vp s. 4) todennut, että sen arvioiminen, onko hakija pyrkinyt riittävästi selvittämään väitettyä loukkaajaa, kuuluu tuomioistuimelle ja kysymystä arvioidaan tuomioistuimessa tapauskohtaisesti.

22. Hakijoiden mukaan niiden tiedossa ei ole, kuka ylläpitää kohdesivustoja ja MPA on jo vuosia tuloksetta yrittänyt selvittää ylläpitäjiä. Asiassa on näin ollen arvioitava, onko väitettyä loukkaajaa pidettävä tuntemattomana ottaen huomioon ne toimenpiteet, joita hakijat ovat tehneet väitetyn loukkaajan tunnistamiseksi.

3.2 Asiassa esitetty selvitys ja päätelmät välityssivustojen osalta

23. Hakijoiden asiakirjatodisteen 3 ja DB:n kertoman mukaan yify-torrent.org-verkkotunnuksen julkisen WHOIS-rekisterin tiedoissa on alusta alkaen käytetty yksityisyyden suojaa tarjoavaa palvelua. Ylläpitoa ei ole voitu tunnistaa myöskään sivuston lähdekoodissa olevaa Google UA-koodia tai sosiaalisen median tilejä tutkimalla. MPA on lähettänyt sivustolla ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen huomautuksia, joihin ei ole reagoitu. Verkkotunnusvälittäjään yhteyttä otettaessa tämä kehotti kääntymään toisaalle ja .org-päätettä hallinnoiva Public Interest Registry ilmoitti, että tekijänoikeudenloukkauksesta tulisi nostaa kanne Yhdysvalloissa. Edelleen sivusto on käyttänyt aiemmin Cloudflare-palveluntarjoajaa, jolta saatujen tietojen perusteella palveluntarjoaja on ollut ensin Voxility ja sen jälkeen ukrainalainen FOP Smirnov, joka ei ole hakijoiden mukaan yhteistyöhaluinen tekijänoikeusloukkaustapauksissa, ja Cloudflaren käytön loppumisen jälkeen niin ikään yhteistyöhaluton Infium LTD. DB:n mukaan tiedossa ei ole, minkä maan lainsäädännön alaisuudessa tämä toimii.

24. Hakijoiden asiakirjatodisteen 2 ja DB:n kertoman mukaan rarbg.to verkkotunnuksesta ei ole julkaistu WHOIS-tietoja ja rarbg.com-verkkotunnuksen tiedot ovat virheelliset siten, että merkitystä "RRD Invest D.D" -nimisestä yhtiöstä ei ole löytynyt mitään viitteitä eikä sitä ole rekisteröity Bosniassa, puhelinnumero on ollut liian lyhyt ollakseen oikea eikä rekisteriin merkityssä asuinalueella sijaitsevassa osoitteessa ole näkynyt merkkejä yhtiöstä. Rarbgmirror.com-verkkotunnuksessa on käytössä yksityisyyden suojaa tarjoava palvelu ja rarbg.is-verkkotunnuksen yhteystiedoissa on ilmoitettu yhteystahoksi Gransy s.r.o. -niminen tsekkiläinen verkkotunnusvälittäjä sekä tämän edustaja, jotka eivät kuitenkaan ole vastuussa verkkosivustosta. DB:n mukaan oikeusprosessi tätä vastaan vaatisi paljon työtä ja aikaa, ja ylläpitäjä voisi vaihtaa välittäjää, eivätkä palveluntarjoajalla olevat tiedot olisi välttämättä oikeita.

25. Hakijoiden asiakirjatodisteen 2 ja DB:n kertoman mukaan rarbg.to-verkkosivuston palveluntarjoaja on ollut netsaap.com ilmeisesti vuodesta 2013 tai ainakin 2015 lukien ja IP-osoitteet ovat säilyneet samoina. Kyseinen palveluntarjoaja ei ole reagoinut MPA:n lähettämiin huomautuksiin. DB:n mukaan tiedossa ei ole, minkä maan lainsäädännön alaisuudessa se toimii. Tongan kuningaskuntaan rekisteröityjen .to-päätteisten verkkotunnusten tietoja ei julkaista ja MPA:n yhteydenoton käsittelemisen on ilmoitettu edellyttävän tuomioistuimen määräystä. Myöskään sosiaalisen median tilejä tutkimalla ei ole löytynyt viitteitä sivuston ylläpitäjästä.

26. Markkinaoikeus on hakemuksen vireille tulon jälkeen varannut hakijoille tilaisuuden lausua ja tarvittaessa täydentää hakemustaan estomääräyksen edellytyksistä muun ohella ylläpitäjien tuntemattomuuden osalta. Hakijat ovat toimittaneet lisäselvitystä rarbgmirror.com- ja rarbg.is-verkkotunnuksista. Hakijoiden mukaan Rarbg-sivustoon liittyvien välityssivustojen rarbgproxy.com, rarbgunblock.com, rarbg.unblockall.org, rarbg.bypassed.st ja rarbg.unblocker.cc osalta olisi kohtuutonta, jos oikeudenhaltijoiden velvollisuutena olisi selvittää varsinaisten sivustojen ylläpitäjien lisäksi myös potentiaalisesti lukuisten yhdessä tarkoituksessa toimivien välityssivustojen ylläpitäjiä.

27. Markkinaoikeus toteaa, että hakijat eivät ole esittäneet minkäänlaista selvitystä mainittujen välityssivustojen ylläpitäjän tunnistamiseksi tehdyistä toimenpiteistä. DB:n kertoman mukaan näistä viidestä sivustosta ei ole uutta tutkimusta eikä kaikista ole tehty syvällistä tutkimusta, eikä yhdistäviä linkkejä varsinaisen sivuston ylläpitoon ole löydetty. Ainakin välityssivustolla rarbg.bypassed.st on myös ollut välityssivuston lisäämiä mainoksia ja se on, toisin kuin Rarbg-verkkosivusto, käyttänyt Cloudflare-palveluntarjoajaa.

28. Markkinaoikeus toteaa, että kyseisiltä osin tekijänoikeutta loukkaavaksi väitettyä aineistoa saatetaan yleisön saataviin välityssivustojen kautta ja estomääräystä on vaadittu kohdistettavaksi niihin. Estomääräyksen antamisen edellytysten tulee täyttyä kunkin hakemuksen kohteena olevan IP-osoitteen tai nimen osalta. Nämä edellytykset ovat samat niin välityssivustojen kuin varsinaisten sivustojenkin osalta. Kun hakijat eivät ole edes väittäneet pyrkineensä millään tavoin tunnistamaan välityssivustojen ylläpitäjiä eikä asiassa ole perusteita arvioida, että välityssivustoilla olisi samat ylläpitäjät kuin varsinaisilla sivustoilla, estomääräyksen kohdistaminen tällaiseen jossakin määrin itsenäiseen ja mahdollisesti erillisen tahon ylläpitämään välityssivustoon ei ole mahdollista yksinomaan sillä hakijoiden esittämällä perusteella, että välityssivuston kautta on saatavilla sama loukkaava aineisto kuin varsinaiselta sivustolta.

29. Markkinaoikeus katsoo jääneen selvittämättä, että estomääräyksen antamiselle olisi edellytyksiä välityssivustojen rarbgproxy.com, rarbgunblock.com, rarbg.unblockall.org, rarbg.bypassed.st ja rarbg.unblocker.cc osalta ja näiltä osin hakemus on hylättävä. Muilta osin seuraavaksi arvioidaan esitettyä selvitystä.

3.3 Markkinaoikeuden arviointi

30. Markkinaoikeus katsoo selvitetyksi, että Rarbg- ja Yify-torrent-sivustojen ylläpitäjät ovat määrätietoisesti ja tarkoituksella salanneet henkilöllisyytensä, sekä Rarbg-verkkosivuston osalta rarbg.com-, rarbg.is- ja rarbgmirror.com verkkotunnusten WHOIS-tietoihin ilmoittanut esitetyn selvityksen perusteella virheelliset tiedot, ja siten pyrkineet vaikeuttamaan palveluihin kohdistuvien oikeussuojakeinojen käyttöä.

31. Tällä ei voi kuitenkaan katsoa olevan ratkaisevaa merkitystä asiassa, koska hakijat eivät ole esittäneet selvitystä siitä, minkä lainsäädännön alaisuudessa kyseiset verkkosivustot ovat toimineet ja onko sivustojen ylläpitäjillä ollut ylipäänsä oikeudellista velvollisuutta yhteystietojensa julkistamiseen taikka velvollisuutta myötävaikuttaa siihen, että heihin voitaisiin kohdistaa oikeudellisia toimenpiteitä. Toisaalta tämän voi katsoa viittaavan siihen, että kyseiset ylläpitäjät eivät ainakaan aktiivisesti pyri tulluksi kuulluiksi heidän ylläpitämäänsä verkkosivustoa mahdollisesti koskevassa käsillä olevan kaltaisessa oikeudenkäynnissä.

32. Markkinaoikeus toteaa, että Rarbg-sivuston verkkotunnukset rarbg.to, rarbg.is ja rarbg.com sekä näitä vastaavat IP-osoitteet ovat esitetyn selvityksen perusteella viimeksi vaihtuneet helmikuussa 2015. Tätä ennen vuodesta 2007 alkavien tietojen mukaan IP-osoitteet ovat vaihtuneet keskimäärin muutaman kerran vuodessa. Yify-torrent-sivuston palveluntarjoajat ja IP-osoitteet ovat esitetyn selvityksen perusteella vaihtuneet viimeisen neljän vuoden aikana useaan kertaan verkkotunnuksen pysyessä samana, viimeksi helmikuussa 2017.

33. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että verraten pitkään samoina pysyneisiin palveluntarjoajiin olisi missään vaiheessa kohdistettu oikeudellisia toimenpiteitä verkkosivuston ylläpitäjän tunnistamiseksi tai siitä, ettei tämä olisi ollut sovellettavan lainsäädännön mukaan mahdollista. Hakijoiden ja niiden lukuun toimivan MPA:n toimenpiteet ovatkin rajoittuneet lähinnä julkisten tietojen tarkistamiseen ja analysointiin sekä vapaamuotoisiin eri osapuolille lähetettyihin huomautuksiin tai tietopyyntöihin. Selvittämättä on jäänyt, olisiko palveluntarjoajalla ollut tällaisen tietopyynnön perusteella oikeudellista velvollisuutta tai välttämättä edes oikeutta luovuttaa tietoja sivuston ylläpitäjästä.

34. Hakijoiden mukaan oikeudelliset toimenpiteet eivät olisi kohtuullisia tai tarkoituksenmukaisia. Selvitystä ei ole kuitenkaan esitetty siitä, että oikeudelliset toimenpiteet olisivat mahdottomia tai aiheuttaisivat kohtuutonta vaivaa. DB:tä kuultaessa hän ei voinut nimetä yhtäkään esimerkkiä siitä, että MPA olisi edes yrittänyt hakea tällaista määräystä ja että siinä olisi epäonnistuttu tai että tiedot olisivat olleet virheellisiä. DB on myös kertonut, että palveluntarjoajalla ei välttämättä ole ylläpitäjän henkilötietoja tai pankkiyhteystietoja, ja tiedossa on palveluntarjoajia, joissa asiakkuuden voi hoitaa nimettömästi. Markkinaoikeus toteaa, että hakijoilla olisikin ilmeisesti ollut mahdollista hakea oikeuden määräystä ylläpitäjää koskevien tietojen saamiseksi, mutta epävarmaa on, olisiko näiden tietojen perusteella ylläpitäjän tunnistaminen ollut mahdollista.

35. Markkinaoikeus katsoo kuitenkin käsillä olevia olosuhteita kokonaisuutena arvioiden, ottaen erityisesti huomioon ylläpitäjien aktiivisen pyrkimyksen salata henkilöllisyytensä ja Rarbg-sivuston osalta virheellisten yhteystietojen ilmoittamisen sekä lähtökohtaisesti Euroopan unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden palveluntarjoajien luonne, että väitettyä loukkaajaa ei ole onnistuttu tunnistamaan sellaisin toimenpitein, joiden on kokonaisuutena arvioiden katsottava olleen kohtuullisia nyt kysymyksessä olevassa asiassa. Näin ollen asiassa ei tältä osin ole estettä estomääräyksen antamiselle.

4 Estomääräyksen kohtuullisuutta koskeva arviointi

36. Estomääräyksen antamisen edellytyksenä on lisäksi, ettei määräystä voida pitää kohtuuttomana ottaen huomioon väitetyn loukkaajan, välittäjän, aineistoa vastaanottavan henkilön ja tekijän oikeudet.

37. Estomääräyksen edellytyksiin liittyvä kohtuullisuusharkinta vastaa sisällöltään tekijänoikeuslain 60 c §:n 2 momentin mukaiseen keskeyttämismääräykseen liittyvää kohtuullisuusarviointia. Pykälän osalta esitöissä (s. 54) on todettu, että tuomioistuimen on kohtuullisuusarvioinnissa otettava huomioon erityisesti se, miltä osin haettu määräys estäisi pääsyn palvelussa laillisesti olevaan aineistoon. Keskeistä on tarkastella välitettävän laittoman aineiston määriä ja toiminnan muotoa sekä tekijänoikeuksia loukkaavan toiminnan merkitystä määräyksen kohteena olevan verkkoyhteyden käytössä. Jos esimerkiksi luvattoman aineiston osuus kaikesta palvelun kautta yleisölle välitettävästä aineistosta on huomattavan vähäinen, ei aineiston yleisön saataviin saattamista voida keskeyttää.

38. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, etteivät unionin oikeudessa tunnustetut perusoikeudet ole eräin edellytyksin esteenä sille, että internetyhteyden tarjoajaa kielletään tuomioistuimen antamalla määräyksellä tarjoamasta asiakkailleen pääsyä internetsivustolle, jolle on ladattu suojattua aineistoa ilman oikeudenhaltijoiden lupaa (tuomio 27.3.2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, kohta 64).

39. Edellä kohdissa 9 ja 10 todetulla tavalla valtaosa kohdesivustojen avulla saatavilla olevasta aineistosta on mitä ilmeisimmin tekijänoikeuslain suojaamaa ja luvatta saatavilla. Asiassa ei ole ilmennyt, että kohdesivustoilla olisi sellaisia olennaisia käyttötarkoituksia esimerkiksi asiassa edustamattomiin tekijöihin tai lailliseen aineistoon liittyen, että estäminen johtaisi kokonaisarvioinnissa kohtuuttomuuteen tekijöiden tai aineistoa vastaanottavien henkilöiden kannalta.

40. Markkinaoikeus katsoo siten jo tällä perusteella, että estomääräystä ei ole pidettävä kohtuuttomana väitetyn loukkaajan, aineistoa vastaanottavan eli käyttäjän taikka tekijän kannalta. Arvioitaessa kohtuuttomuutta väitetyn loukkaajan kannalta on lisäksi otettava huomioon edellä kohdissa 30 ja 31 lausuttu kohdesivustojen ylläpitäjien pyrkimyksestä aktiivisesti salata henkilöllisyytensä.

41. Asiaan osallisille välittäjille on varattu tilaisuus tulla kuulluksi ja näin ollen estomääräyksen vaikutusta välittäjien asemaan tulee arvioida lähinnä sen perusteella, mitä välittäjät ovat itse esittäneet. Yksikään asiaan osallisista välittäjistä ei ole vastustanut hakemusta eikä esittänyt haetun estomääräyksen olevan omalta kannaltaan kohtuuton.

42. Elisa Oyj on kuitenkin esittänyt, että kokonaiskustannukset esto- ja vastaavien muiden määräysten täytäntöönpanosta voivat estettävien kohteiden määrän kasvaessa kohota merkittäviksi kuitenkaan edes esittämättä, että tällainen tilanne olisi nyt käsillä. DNA Oyj on esittänyt, että estomääräysten tulisi olla korkeintaan kuuden kuukauden mittaisia.

43. Markkinaoikeus katsoo, etteivät välittäjät ole esittäneet sellaisia perusteita, että käsillä olevan estomääräyksen antamista voitaisiin pitää niidenkään kannalta kohtuuttomana.

5 Estomääräyksen vaikutus kolmannen oikeuteen lähettää ja vastaanottaa viestejä

44. Tekijänoikeuslain 60 e §:n 3 momentin mukaan määräys ei saa vaarantaa kolmannen oikeutta lähettää ja vastaanottaa viestejä. Säännöstä vastaavan lain 60 c §:n 2 momentin esitöiden (s. 54) mukaan määräys on annettava, mikäli määräyksen antamisesta puolesta puhuvat näkökohdat ovat vahvempia kuin sitä vastaan puhuvat näkökohdat. Erikseen on todettu, että määräystä antaessaan tuomioistuimen on varmistuttava, ettei määräyksen seurauksena esty esimerkiksi sellaisten viestipalveluiden käyttö, joilla ei ole mitään tekemistä laittoman palvelun kanssa, mutta jotka käyttävät samaa IP-osoitetta kuin laiton palvelu. Hakijoiden on esitöiden (s. 33) mukaan varmistuttava siitä, että hakemuksessa mainituista IP-osoitteista todellisuudessa pääsee laittomaan palveluun. Tuomioistuimen on esitöiden (s. 53–54) mukaan varmistuttava siitä, että määräyksen antamisen edellytykset täyttyvät myös määräyksen antamishetkellä, jos asian käsittelyyn kuluneen ajan vuoksi on mahdollista, että tilanne on muuttunut.

45. Markkinaoikeus toteaa, että käsillä olevien verkkotunnusten poistaminen nimipalvelimilta voi vaikuttaa varsinaisen verkkosivuston käytön estämistä koskevan tarkoituksen ohella kyseisiin verkkotunnuksiin liittyviin ja sinänsä mahdollisesti lainmukaisiin käyttötarkoituksiin, kuten sähköpostin lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Tässä ei ole kuitenkaan kysymys säännöksessä tarkoitetulla tavalla kolmannen oikeudesta lähettää ja vastaanottaa viestejä, eikä tämä oikeus muutoinkaan verkkotunnusten osalta vaarannu.

46. DNA Oyj on lausumassaan tuonut esiin sen, että IP-osoitteiden osalta estomääräyksen antaminen ei ole perusteltua muun ohella koska ne ovat palveluntarjoajan loppukäyttäjän käytettäväksi antamia, ja IP-osoitteet voivat vaihtua.

47. Tältä osin hakijoiden asiakirjatodisteista 2 ja 3 ja DB:n kertomuksesta ilmenee, että hakemuksen kohteena olevista IP-osoitteista on selvitetty ilmeisesti lähinnä reverseip.domaintools.com-sivustoa käyttäen, onko kyseistä IP-osoitetta rekisteröity minkään muun verkkotunnuksen käyttöön. Muita verkkotunnuksia ei ole tullut ilmi. Niin ikään kyseiset IP-osoitteet on estetty eräissä muissa maissa annetuilla määräyksillä, eikä kolmansiin tahoihin kohdistuvia haittavaikutuksia ole ilmennyt.

48. Markkinaoikeus toteaa, ettei mainitulla menetelmällä ole mahdollista välttämättä havaita kaikkia kyseistä IP-osoitetta käyttäviä verkkosivustoja tai muita palveluita, mutta asiassa esitetyn selvityksen perusteella kyseisiin IP-osoitteisiin liittyvien kolmansien osapuolten palveluiden todennäköisyys on katsottava siinä määrin vähäiseksi, ettei hakemusasian istunnossa 26.4.2018 selvitetyn perusteella kolmansien oikeus lähettää tai vastaanottaa viestejä vaarantuisi IP-osoitteita koskevan eston antamisella.

49. Esitöissä (s. 36–37 ja 56) on tuotu esiin, että on mahdollista, että määräyksen piirissä oleva IP-osoite otetaan toiseen käyttöön, jolloin on tarpeen poistaa tämä osoite määräyksen piiristä ja tämä voidaan hakijan toimesta toteuttaa ilman erillistä hakemusta tuomioistuimelle. Esitöistä lisäksi ilmenee, että välittäjä olisi IP-osoitteen velvollinen poistamaan ainakin ulosottomiehen täytäntöönpanomääräyksen perusteella. Esitöiden mukaan hakijalla on parhaat edellytykset seurata määräyksen toteutumista käytännössä.

50. Markkinaoikeus katsoo, kun otetaan huomioon lakisääteinen määräyksen vuoden enimmäiskesto ja hakijoiden mahdollisuus poistaa määräyksen kohteena olevia nimiä tai IP-osoitteita, että mahdollisuus IP-osoitteiden siirtymisestä toiseen käyttöön määräyksen voimassa ollessa on niin etäinen, ettei kolmannen viestintämahdollisuuksien voida katsoa säännöksessä tarkoitetulla tavalla vaarantuvan.

6. Estomääräyksen toteutuksesta

51. Hakijat ovat vaatineet Rarbg- ja Yify-torrent-verkkosivustojen verkkotunnusten poistamista nimipalvelimilta ja IP-osoitteisiin pääsyn estämistä. Markkinaoikeus katsoo, että näiltä osin hakemukselle on tekijänoikeuslain 60 e §:ssä säädetyt edellytykset ja määräys voidaan lähtökohtaisesti antaa vuoden määräajaksi.

52. Telia Finland Oyj on pyytänyt, että määräys tulee antaa siten, että se voi itse päättää sille parhaiten sopivan ajankohdan muutosten toteuttamiselle esimerkiksi viikon sisällä päätöksen voimaantulosta ja viikon kuluessa siitä, kun päätöksen voimassaolo lakkaa. Hakijat ovat ilmoittaneet, että ne eivät vastusta määräyksen antamista tällä tavalla.

53. Kyseinen pyyntö huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että päätöksessä voidaan selvyyden vuoksi lausua siitä, millä aikataululla määräys tulisi panna täytäntöön ja milloin estot voidaan poistaa. Tässä tilanteessa on lisäksi aiheellista määrätä, että määräys tulee voimaan vasta viikon kuluttua tämän päätöksen antamisesta. Määräys on näin ollen muotoiltava päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla.

54. Hakijat ovat vielä vaatineet, että estomääräyksen voimassaolon kuluessa estomääräyksen piiriin tulee markkinaoikeudelle osoitetulla erillisellä hakemuksella voida lisätä uusia IP-osoitteita tai domain-nimiä. Hakijat ovat lisäksi esittäneet varaavansa oikeuden jatkaa estomääräyksen voimassaoloa uudella hakemuksella.

55. Tekijänoikeuslain 60 e §:n 4 momentin mukaan estomääräys annetaan määräajaksi, kuitenkin enintään vuodeksi kerrallaan. Estomääräyksen voimassaoloa voidaan hakemuksesta jatkaa, jos siihen on perusteltu syy. Lain esitöistä (s. 25, 37 ja 59) ilmenee, että määräystä voidaan muuttaa ja uusi IP-osoite voidaan lisätä määräyksen piiriin vain uudella hakemuksella ja että hakijan tulee toimittaa määräyksen voimassaolon jatkamiseksi tuomioistuimelle näyttöä siitä, että määräyksen edellytykset ovat edelleen olemassa.

56. Markkinaoikeus on pyytänyt hakijoita lausumaan muun ohella siitä, onko kyseisellä vaatimuksella vaadittu jotakin muuta tai enemmän kuin mitä laissa asiasta säädetään. Mitään tällaista seikkaa ei ole tuotu esiin ja hakijat ovat lähinnä esittäneet, että uutta hakemusasiaa ei olisi tarpeen käsitellä tätä asiaa vastaavassa laajuudessa. Markkinaoikeus katsoo, ettei tässä asiassa ole tarpeen antaa erillistä määräystä estomääräyksen muuttamisesta eikä lausua mahdollisten uusien hakemusten käsittelystä, ja kyseinen vaatimus on hylättävä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus määrää Blue Lake Communications Oy:n, DNA Oyj:n, Elisa Oyj:n, Kaisanet Oy:n, Lounea Palvelut Oy:n, MPY Palvelut Oyj:n ja Telia Finland Oyj:n estämään asiakkailtaan pääsyn Rarbg- ja Yify-torrent-nimisiin internetpalveluihin poistamalla nimipalvelimiltaan niiden käyttämät verkkotunnukset rarbg.to, rarbg.com, rarbgmirror.com ja rarbg.is sekä yify-torrent.org ja estämällä asiakkaidensa pääsy niiden käyttämiin IP-osoitteisiin 185.37.100.122, 185.37.100.121 ja 185.37.100.123 sekä 46.148.16.26.

Estomääräys tulee voimaan 14.6.2018 ja se on voimassa 14.6.2019 saakka. Estomääräys tulee panna täytäntöön viikon kuluessa sen voimaan tulemisesta ja määräyksen mukaiset estot voidaan poistaa aikaisintaan viikko ennen sen voimassaolon päättymistä.

Markkinaoikeus hylkää hakemuksen muilta osin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 6.8.2018.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Markus Mattila ja Pekka Savola.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 15.6.2018