MAO:27/19

Kanne

Vaatimukset

Crystalis Entertainment UG on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa A:n suorittamaan sille hyvityksenä televisiosarjan kahden jakson luvattomasta yleisön saataviin saattamisesta 1.000 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 17.7.2018 lukien.

Crystalis Entertainment UG on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa A:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut yhteensä 23.060 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Crystalis Entertainment UG (jäljempänä myös Crystalis) on televisiosarjan Black Sails tekijänoikeuden haltija ja sillä on sopimukseen perustuva yksinoikeus sarjan välittämiseen yleisölle vertaisverkossa.

A (jäljempänä myös vastaaja) on loukannut Crystaliksen tekijänoikeutta televisiosarjan Black Sails kahteen jaksoon. Vastaaja on Suomesta käsin luvattomasti saattanut internetissä, BitTorrent-vertaisverkossa yleisön saataviin televisiosarjan Black Sails kolmannen kauden jaksoja 4 ja 5.

Crystaliksen tekijänoikeutta loukkaava teosten jakaminen on tapahtunut vastaajan nimissä olleen teleliittymän 9.3.2016 kello 17.19.49 (UTC-aika) käytössä olleesta IP-osoitteesta 91.157.195.187. Teosten jakaminen on tapahtunut aikavälillä 29.2.2016 kello 21.16.59 – 9.3.2016 kello 17.54.33 (UTC-aika). Kaikkien IP-osoitteesta 91.157.195.187 havaittujen oikeudenloukkausten kohdalla on käytetty samaa porttia 24290 ja µTorrent-ohjelmaa. BitTorrent-ohjelma arpoo käyttöönotettaessa itselleen tiedonsiirtoa varten tiedonsiirtoportin, jonka numero säilyy ohjelmaa käytettäessä pääsääntöisesti samana niin kauan kuin ohjelmaa ei päivitetä tai sen asetuksiin ei aiheudu muutoksia. Sisällöllinen ja ajallinen jatkuvuus BitTorrent-liikenteessä viittaa siihen, että IP-osoitteesta 91.157.195.187 havaittu liikenne on peräisin vastaajan laitteesta.

Vastaaja on itse tehnyt oikeudenloukkaukset. Vastaaja on käyttänyt BitTorrent-ohjelmaa. BitTorrent-ohjelmaa on mahdollista käyttää myös etäyhteyden avulla. Vastaajan IP-osoitteesta on yhdistetty vastaajan harrastamaa One Piece -animaatiota jakaviin BitTorrent-parviin sekä vastaajan harrastamaa sukeltamista koskevia teoksia jakaviin BitTorrent-parviin. Vastaajan IP-osoitteesta on lisäksi juuri ennen vastaajan ulkomaanmatkaa yhdistetty hylkysukellukseen liittyvää materiaalia jakaviin BitTorrent-parviin samalla teknisellä profiililla millä Crystaliksen teoksia on jaettu. Vastaajan IP-osoitteesta on hänen sukellusmatkansa aikana yhdistetty Crystaliksen samoja teoksia jakaneisiin BitTorrent-parviin kuin vastaajan sukellusmatkan päätyttyä.

Hyvityksen määrän tulee olla tuntuva, koska teoksia on saatettu huomattavan suurten yleisömäärien saataviin. Vastaaja on omalla panoksellaan edesauttanut vertaisverkon tavoitteen toteutumista. Vastaaja on jakanut Crystaliksen teoksia osallistuen parviin, jotka ovat havaintopäivien aikana olleet vähintään useiden tuhansien käyttäjien kokoisia. Kun kutakin teosta jaetaan useissa eri parvissa, ja koska yleisön kiinnittyminen kuhunkin parveen on täysin sattumanvaraista, on vastaajan kokonaisyleisöksi laskettava kaikki teoksiin eri parvissa kiinnittyneet käyttäjät yhteensä. Kokonaisyleisöt ovat olleet kymmeniä tuhansia käyttäjiä yhden päivän aikana. Kun BitTorrent-verkkoteknologiaa on kehitetty siten, että tietoa tiedostonjaon toteutuneesta tavumäärästä ja jaettujen teoskappaleiden lukumäärästä ei enää tallennu, ei hyvitystä määritettäessä merkitystä tule antaa sellaisen selvityksen puuttumiselle, jonka hankkimisen tekijänoikeutta loukkaavat tahot ovat tietoisesti pyrkineet estämään.

Hyvityksen määrän tulee olla tuntuva myös siksi, että teokset ovat olleet uusia, minkä vuoksi teko on ollut omiaan aiheuttamaan huomattavan suurta vahinkoa. Black Sails -sarjan kolmannen kauden neljännen jakson kansainvälinen ensi-ilta on ollut 13.2.2016 ja viidennen jakson 20.2.2016. Vastaaja on saattanut yleisön saataviin Crystaliksen teoksia helmi maaliskuussa 2016.

Hyvityksen määrän tulee olla tuntuva myös sen vuoksi, että teoksia on jaettu pitkällä aikavälillä. Sarjan Black Sails kolmannen kauden neljännestä jaksosta on tehty vahvistettuja jakohavaintoja yhtenätoista päivänä ja viidennen jakson jakamisesta seitsemänä päivänä. Oikeudenloukkauksen jatkuminen pitkän ajan korostaa oikeudenloukkauksen vakavuutta, minkä vuoksi hyvityksen määrän tulee vastaavasti olla korkeampi.

Hyvityksen määrän tulee olla tuntuva lisäksi siksi, että vastaajan tekijänoikeuksia loukkaava toiminta on ollut tahallista ja ilmentänyt välinpitämättömyyttä tekijänoikeuksista. Vastaajan on tullut käsittää BitTorrent-verkon toimintaperiaate tiedostojen edelleen jakamiseksi sekä suojattujen teosten levittämisen lainvastaisuus. BitTorrent-verkon käyttö ei tapahdu vahingossa, vaan edellyttää käyttöön suunnitellun erillisen ohjelman asentamista tietokoneelle. BitTorrent-ohjelmien käyttöliittymästä käy tavanomaisen käytön aikana ilmi, että ohjelma jakaa ladattavaa tiedostoa edelleen latauksen aikana.

Hyvityksen määrän tulee olla tuntuva vielä siksi, että teoksia on jaettu kopiosuojaamattomassa muodossa, mikä edesauttaa niiden luvatonta levittämistä. Luvallisesti levitettynä tällainen aineisto on saatavilla vain suojatussa muodossa, jolloin sen kopiointi edelleen ei ole mahdollista ja teokset ovat tekijän jälkikontrollin piirissä.

Suoratoistopalvelun tilaaja hankkii itselleen katseluoikeuden palvelun sisältämiin teoksiin, mutta teosten kopiointi omalle laitteelle siten, että tilaajalle jäisi pysyvä kopio teoksesta haltuunsa, ei ole sallittua. Näin ollen suoratoistopalvelun kuukausihinta ei muodosta vertailukelpoista normaalia lisenssimaksua tai muuta vastaavaa käyttökorvausta. Joka tapauksessa hyvityksen määrä tulee olla vähintään markkinaoikeuden aiemman oikeuskäytännön mukainen 50 euroa sarjan jaksolta.

Vastaus

Vaatimukset

A on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kanteen.

Lisäksi A on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Crystalis Entertainment UG:n korvaamaan hänen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulunsa 12.463,74 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Vastaaja ei ole jakanut kysymyksessä olevia teoksia vertaisverkossa. Vastaaja ei ole voinut jakaa teoksia, sillä hän on ollut lomamatkalla Egyptissä väitettyjen tekijänoikeusloukkausten tekoajankohtina. Vastaaja ei ole matkansa aikana käyttänyt tietokonettaan muuhun kuin sukellusvideoiden katsomiseen ja niiden muokkaamiseen. Tietokoneen käyttö on ollut rajoittunutta ajankäytöllisten rajoitteiden vuoksi ja sen vuoksi, että verkkoyhteys on ollut niin huonolaatuinen, että minkäänlainen tiedostojen lataaminen ei olisi ollut mahdollista.

Vastaajan IP-osoitteelle Suomessa kuulunut laajakaistaliittymän kautta jaettu langaton internetyhteys on ollut avoin väliaikaisesti vastaajan Egyptin-matkan aikana ja matkan ajallisessa läheisyydessä ennen ja jälkeen matkan, mistä johtuen sitä on voitu käyttää myös vastaajan kodin ulkopuolelta esimerkiksi naapureiden tai ohikulkijoiden toimesta. Vastaaja on asunut tapahtuma-ajankohtana kerrostaloasunnossa, jossa avoimen verkkoliittymän kantama on voinut riittää naapuriasunnossa ja rakennuksen ulkopuolella oleskeleviin henkilöihin. Verkon oikeudeton käyttäjä on saattanut myös murtautua vastaajan tietokoneeseen asentamalla siihen haittaohjelman. Kun BitTorrent-ohjelma ja sen asetukset ovat olleet järjestelmässä jo valmiina, verkon oikeudeton käyttäjä on haittaohjelman etäkäytöllä voinut käyttää BitTorrent-ohjelmaa tiedostojen jakamiseen samaa porttia käyttäen.

Mikäli vastaaja olisi jakanut tiedostoja, olisi hän käyttänyt jakonopeuden rajoitinta. Vaikka BitTorrent-ohjelmaa käytetään oletusasetuksilla, niin useimmiten käy niin, ettei lataamisen aikana kukaan muu ehdi ladata kuin pieniä, vain nimellisiä osia tiedostosta. Jos pakatusta tiedostosta puuttuu pienikin osa, se on käyttökelvoton. Lisäksi verkkoyhteyden epäsymmetrisyys johtaa siihen, että yhtä latausta kohden ei käyttäjä tulisi edes korkeilla jakoasetuksilla jakaneeksi tiedostoa kuin murto-osan verrattuna lataamisensa määrään. Lataajia saattaa olla useita kymmeniä ellei tuhansia, jolloin yhden tiedoston osalta jako-osuus on vain muutama promille.

Vastaajalle ei olisi ollut mielekästä yrittää hyödyntää kysymyksessä olevia tiedostoja niiden heikon laadun vuoksi, eikä ainakaan ladata ja saattaa niitä yleisön saataviin juuri ennen matkaa tai matkan aikana. Muut samasta IP-osoitteesta ladatut ja jaetut tiedostot ovat olleet laadultaan hyviä. Jo kohtuullisen osaamaton BitTorrent-käyttäjä osaa arvioida ennen latauspäätöksen tekemistä tiedoston laadun. Kysymyksessä olevat teokset ovat olleet maksutta katsottavissa YouTube-palvelussa helmikuusta 2016 lukien, joten vastaaja olisi helposti saanut jaksot katsottavakseen joka tapauksessa vapaasti ja nopeammin, niitä samalla jakamatta.

Hyvitystä ei tule määrätä maksettavaksi lainkaan, koska tiedostojen levittäminen edes yhden kokonaisen tiedoston osalta ei ole ollut mahdollista tai vähintäänkin se on ollut epätodennäköistä. Kohtuullinen hyvityksen määrä on 0,995 euroa kustakin levitetystä tiedostosta, eli yhteensä 1,99 euroa, tai 4,80 euroa perustuen latauspalvelu iTunesin hinnastoon taikka korkeintaan 25 prosenttia Crystaliksen alun perin esittämästä 50 eurosta, eli 12,50 euroa. Suuri parvi ei tarkoita automaattisesti tiedostojen levitystä suurelle joukolle, sillä suuren parven sisällä on mahdollista levittää tiedostoja myös vain muutamalle jäsenelle. Se että tiedostot saattavat vertaisverkoissa olla kopiosuojattomia on edellytys niiden hyödyntämiselle tekijänoikeuksien omistajien mahdollisesti järjestämässä markkinointitarkoituksessa, jossa näiden näytetiedostojen lataaminen saattaa kestää huomattavan pitkään ja epäonnistua kokonaan sekä ne vaativat useimmiten erikseen tekstitystiedostojen hankinnan ja asettamisen, mikä siten ohjaa käyttäjän lopulta tilaamaan tai ostamaan tuotteen. Lisäksi kysymyksessä olevat tiedostot eivät vastaa alkuperäisiä tiedostoja, vaan ne ovat niin sanottuja ripattuja kopioita, eli heikompilaatuisia näytteitä.

Todistelu

Asiakirjatodistelu

Kantaja

1. TECXIPIO GmbH:n tekninen selvitys NARS-ohjelman lokitiedoista
2. TECXIPIO GmbH:n tekninen selvitys IP-osoitteen 91.157.195.187 toiminnasta BitTorrent-verkossa (salassapidettävä)
3. Kuvakaappaus µTorrent-ohjelman verkkosivuilta
4. Kuvakaappaus vastaajan Twitter-tililtä
5. Ote Remote Desktop Manager -verkkosivustolta
6. Hakutuloslistaus WiGLE.net-verkkosivuston tietokannasta
7. Ote WiGLE.net-verkkosivustolta
8. Kuvakaappaus WiGLE.net-sivuston karttanäkymästä
9. Kuvakaappaus GoogleMaps-palvelusta

Vastaaja

1. Kuvakaappaus sukellusmatkan järjestäjän verkkosivuilta
2. Kuvakaappaus sukellusmatkan järjestäjän verkkosivuilta
3. Sukelluspäiväkirja liitteineen
4. Kuvakaappaus vastaajan Facebook-profiilista
5. Vastaajan Facebook-profiilin käyttöhistoriatiedot
6. Ote internetsivustolta Black Sails on Steam
7. Kuvakaappaus MyBroadband-sivustolta
8. Kuvakaappaus thenextweb.com-sivustolta
9. Kuvakaappaus smallbusiness.chron.com-sivustolta
10. EL:n ja ML:n asiantuntijalausunto Torrent-tiedostoanalyysi 15.10.2018

Asiantuntijanlausunto

Kantaja

1. EL:n ja ML:n asiantuntijalausunto Torrent-tiedostoanalyysi 15.10.2018

Henkilötodistelu

Kantaja

1. EL, asiantuntijana

Vastaaja

1. A, todistelutarkoituksessa
2. SS, todistajana
3. IK, todistajana

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat

1. Tekijänoikeuslain 2 §:n 1 momentin mukaan tekijänoikeus tuottaa muun ohella yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta saattamalla se yleisön saataviin muuttamattomana tai muutettuna. Pykälän 3 momentin 1 kohdan mukaan teos saatetaan yleisön saataviin, kun se välitetään yleisölle johtimitse tai johtimitta, mihin sisältyy myös teoksen välittäminen siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana.

2. Crystaliksen vastaajaan kohdistama hyvitysvaatimus perustuu siihen, että vastaaja on saattanut Black Sails -nimisen televisiosarjan kolmannen kauden kahta jaksoa yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa Crystaliksen tekijänoikeuksia loukaten. Crystaliksella on asiassa riidattomasti asiavaltuus esittää kanteen mukaisia vaatimuksia.

3. BitTorrent on yhteyskäytäntö eli protokolla, joka on tarkoitettu tiedostojen jakamiseen vertaisverkossa käyttäjien tietokoneilta toisille internetin välityksellä ilman palvelinta. Vertaisverkon käyttämiseksi tarvitaan internetliittymä ja jokin BitTorrent-protokollaa tukeva ohjelmisto, kuten µTorrent. Kun käyttäjä haluaa jakaa tiedoston, BitTorrent-ohjelma pilkkoo sen pieniin palasiin ja lisäksi tuottaa siitä kuvaustiedoston, joka sisältää BitTorrent-protokollan tarvitsemat tiedot jaettavasta tiedostosta. Ne käyttäjät, jotka haluavat ladata tiedoston itselleen, antavat omalle BitTorrent-ohjelmalleen käskyn hakea sen saamansa kuvaustiedoston perusteella. Ohjelma hakee kaikki tiedostoon kuuluvat palaset niiltä vertaisverkkoon liittyneiltä tietokoneilta, jotka sitä jakavat, ja koostaa niistä uudelleen alkuperäisen tiedoston. Tiedostoa verkosta lataavat käyttäjät yleensä jakavat tiedostoa samanaikaisesti myös muille käyttäjille. Samaa tiedostoa jakavien ja lataavien BitTorrent-käyttäjien joukkoa kutsutaan parveksi. BitTorrent-vertaisverkossa kuka tahansa voi liittyä parveen. Siten yleisö, jonka saataviin teos saatetaan, voi kasvaa suureksi.

4. Tekijänoikeuslain 2 §:n 3 momentin esitöistä (HE 28/2004 vp s. 77‒78) ilmenee, että pykälässä tarkoitettua teoksen välittämistä voi olla esimerkiksi teoksen saattaminen yleisön saataviin tietoverkon välityksellä. Pelkkä mahdollisuus teoksen saataviin saamiseen riittää. Yleisölle välittämisestä on kysymys myös silloin, kun tietoverkkoon kytkeytynyt käyttäjä sallii tietokoneensa muistilaitteen sisällön käyttämisen tietoverkon välityksellä muille verkon käyttäjille tällaisen toiminnan mahdollistavan tietokoneohjelmiston avulla (peer to peer). Teoksen välittää tietoverkossa yleisölle se henkilö, jonka aloitteesta ja vastuulla teos välitetään tietoverkossa tai teos on tietoverkkoon kytketyllä palvelimella yleisöön kuuluvien henkilöiden saatavilla.

2 Vastaajan väitetty teosten yleisön saataviin saattaminen

2.1 Ovatko tiedostot sisältäneet väitettyjä televisiosarjan jaksoja?

5. Asiassa on riidatonta, että vastaajan liittymän käytössä olleesta IP-osoitteesta 91.157.195.187 on 29.2.2016 kello 21.16.59 – 9.3.2016 kello 17.54.33 (UTC-aika) saatettu yleisön saataviin Black Sails -nimisen televisiosarjan kolmannen kauden jaksoiksi neljä ja viisi nimettyjä tiedostoja.

6. Crystaliksen esittämästä asiantuntijalausunnosta ilmenee, että asiantuntijan tutkiman aineiston ja Crystaliksen asiakirjatodisteesta 1 ilmenevien yleisön saataviin saatettujen tiedostojen nimet ovat vastanneet toisiaan. Asiantuntijalausunnosta ilmenee myös, että mainitusta asiakirjatodisteesta 1 ilmenevä tiivistesumma viittaa Google-hakukoneella haettaessa Black Sails -televisiosarjaan. Asiantuntijalausunnosta ilmenee lisäksi, että Crystaliksen toimittamia videotiedostoja on vertailtu HBO Nordic -palvelussa laillisesti saatavilla olevaan aineistoon. Asiantuntijalausunnon päätelmänä on esitetty, että aineistona olleiden videotiedostojen sisältö on vastannut Black Sails televisiosarjan kolmannen tuotantokauden neljättä ja viidettä jaksoa. Markkinaoikeus katsoo asiassa tulleen näytetyksi, että vastaajan liittymän käytössä olleesta IP-osoitteesta edellä mainittuna aikana yleisön saataviin saatetut Black Sails nimisen televisiosarjan kolmannen kauden jaksoiksi neljä ja viisi nimetyt tiedostot ovat sisältäneet nämä jaksot.

2.2 Miltä laitteelta teokset on saatettu yleisön saataviin?

7. Asiassa on riidatonta, että se, kuka on ladannut ja edelleen välittänyt kysymyksessä olevia televisiosarjan jaksoja, on ollut sama henkilö. Riidatonta on myös, että teosten jakamiseen on käytetty samaa tiedonsiirtoporttia 24290 ja BitTorrent-ohjelmaa sekä että µTorrent-ohjelma käyttää oletuksena aina samaa porttia. Nämä seikat puhuvat vahvasti sen puolesta, että teosten yleisön saataviin saattaminen on tapahtunut myös samalta laitteelta.

8. Asiassa on lisäksi riidatonta, että vastaajalla ei ole enää käytössään laitteita, joita hän käytti kanteessa tarkoitettuna tapahtuma-aikana helmi maaliskuun vaihteessa 2016. Vastaaja on häntä todistelutarkoituksessa kuultaessa kertonut, että hänen taloudessaan on alkuvuodesta 2016, ollut kaksi pöytätietokonetta, hänen Windows tietokoneensa ja avopuolison Ubuntu Linux -tietokone. Ainoat BitTorrent-ohjelmat ovat olleet vastaajan Windows-tietokoneella.

9. Crystalis on esittänyt asiakirjatodisteena 2 edellä mainitun vastaajan liittymän käytössä olleen IP-osoitteen DHT-protokollalla havaittua BitTorrent-liikennettä koskevat lokitiedot ajalta 7.8.2015‒28.6.2016. Asiassa on riidatonta, että asiakirjasta ilmenee BitTorrent-liikennettä tiedostonimien tasolla. Asiassa ei ole edes väitetty, että asiakirjassa listatut tiedostot eivät sisältäisi niitä sisältöjä, mihin niiden tiedostonimet viittaavat.

10. Mainitusta asiakirjatodisteesta 2 ilmenee, että vastaajan liittymän käytössä olleesta IP-osoitteesta ajalla 7.8.2015‒28.6.2016 havaitussa BitTorrent-liikenteessä useimmin käytetty tiedonsiirtoportti on ollut portti 24290. Edellä todetulla tavalla Crystaliksen teosten jakamiseen on käytetty riidattomasti tätä samaa porttia 24290. EL on häntä asiantuntijana kuultaessa kertonut, että DHT-protokollassa käytettyjä portteja on yli 65.000. Näin ollen on pidettävä varsin todennäköisenä, että samasta IP-osoitteesta ja samasta portista tapahtunut tietoliikenne on tapahtunut samalta laitteelta. Markkinaoikeus siten katsoo, että ainakin se asiakirjatodisteesta 2 ilmenevä BitTorrent-liikenne, jossa on käytetty porttia 24290, on tapahtunut samasta laitteesta kuin riidan kohteena olevien Crystaliksen teosten yleisön saataviin saattaminen.

11. Edellä mainitusta asiakirjatodisteesta 2 ilmenee lisäksi, että siitä ilmenevä BitTorrent-liikenne on muodostunut pääasiassa elokuvista ja televisiosarjoista. BitTorrent-liikenne on sisältänyt muun ohella One Piece animaatioihin liittyviä tiedostoja sekä sukeltamiseen liittyviä videoita. Asiassa on riidatonta, että vastaaja on One Piece animaatioiden ja sukeltamisen harrastaja ja että vastaajalla on ollut käytössään BitTorrent-ohjelma. Markkinaoikeus katsoo, että ainakin se asiakirjatodisteesta 2 ilmenevä BitTorrent-liikenne, jossa on käytetty porttia 24290, kuvaa vastaajan tietokoneelta tapahtunutta BitTorrent-liikennettä.

12. Vastaaja on liittymänsä langattoman verkon osalta kertonut, että verkko on ollut suojattu. Hän oli kuitenkin juuri ennen 28.2.2016 alkanutta Egyptin matkaansa avannut salauksen mahdollisten vierailijoiden varalta, ja jotta hänen heikommat IT-taidot omaavan avopuolisonsa olisi ollut helpompi käyttää verkkoa. Vastaajan avopuoliso SS on häntä todistajana kuultaessa kertonut olevansa ammatiltaan tuotantosuunnittelija ja käyttävänsä Linux-käyttöjärjestelmää tietokoneessaan. Hän on myös kertonut rakentaneensa oman kotitietokoneensa vastaajan vanhasta tietokoneesta. Hän ei ollut tiennyt, oliko verkko ollut avoin vai suojattu. Hän oli tiennyt langattoman verkon salasanan sijainnin ja tarvittaessa salasana oli kerrottu vieraille. SS:n kertomaan nähden vastaajan kertomalle suljetun verkon salauksen avaamisesta ei ole annettava enemmälti painoarvoa.

13. Vastaaja on kertonut lisäksi, että hänen silloinen kerrostaloasuntonsa on sijainnut sisäpihan puoleisessa alimmassa kerroksessa ja laitteistot oli sijoitettu lähelle ikkunaa, mistä syystä verkon kantavuus esimerkiksi sisäpihalle on ollut hyvä. Markkinaoikeus toteaa, että edellä kohdissa 10–11 ja kohdassa 12 langattomasta verkosta todettuun nähden ei ole kuitenkaan uskottavaa, että teosten yleisön saataviin saattaminen olisi tapahtunut vastaajan asunnon ulkopuolelta.

14. Edellä todettujen seikkojen perusteella markkinaoikeus katsoo, että asiassa on tullut näytetyksi se, että Crystaliksen teosten yleisön saataviin saattaminen on tapahtunut vastaajan pöytätietokoneelta.

2.3 Onko vastaaja itse saattanut teokset yleisön saataviin?

15. Edellä todetulla tavalla asiassa on tullut näytetyksi se, että teosten yleisön saataviin saattaminen on tapahtunut vastaajan tietokoneelta. Tämä seikka puhuu jo itsessään sen puolesta, että vastaaja on saattanut teokset yleisön saataviin. Asiassa on kuitenkin vielä arvioitava, onko vastaaja itse saattanut teokset yleisön saataviin ottaen erityisesti huomioon sen seikan merkitys, että vastaaja on riidattomasti ollut 28.2.‒7.3.2016, eli suuren osan hänen tekemäkseen väitetyn tekijänoikeusloukkauksen aikaan 29.2.‒9.3.2016 sukellusmatkalla Egyptissä.

16. Asiassa on todettu riidattomaksi, että vastaajalla on ollut käytössään BitTorrent-ohjelma, joskaan vastaaja ei häntä kuultaessa ole muistanut tarkemmin mistä BitTorrent-ohjelmasta on ollut kysymys. Vastaaja on myös kertonut, miten BitTorrent-ohjelmaa käytetään tiedostojen lataamiseen ja että ladattavien tiedostojen valitsemiseen häneltä kuluu aikaa alle minuutti.

17. Asiassa on niin ikään riidatonta, että µTorrent-ohjelmaa on mahdollista käyttää etäyhteydellä ja että se on mahdollista asettaa käynnistymään automaattisesti Windows-käyttöjärjestelmän käynnistymisen yhteydessä.

18. Vastaaja on kertonut, että Egyptin matkalla hänen päivänsä olivat täyttyneet sukelluksista, mitä kertomusta tukee myös vastaajan asiakirjatodisteena 3 esitetty sukelluspäiväkirja. Vastaaja on kertonut myös, että tietoliikenneyhteydet matkan aikana olivat olleet erittäin rajalliset, eikä tiedostojen jakaminen olisi ollut mahdollista. Myös todistajana kuultu IK on kertonut yhteyksien olleen rajalliset.

19. Vastaaja on myös kertonut, että hän oli muistikuvansa mukaan sulkenut pöytätietokoneensa lähtiessään 28.2.2016 iltapäivällä matkalle ja avannut sen saavuttuaan matkalta. Asunnon tulostinta oli ollut mahdollista käyttää vain vastaajan tietokoneen kautta, mistä syystä vastaajan avopuoliso oli saattanut käyttää vastaajan tietokonetta vastaajan matkan aikana. Tässä tarkoituksessa avopuolisolla on ollut käytössään vastaajan tunnus ja salasana vastaajan tietokoneelle päästäkseen. Tietokoneissa ei ole ollut etäyhteysohjelmia eikä niihin ollut pääsyä etäyhteydellä. Kenelläkään muulla kuin vastaajan avopuolisolla ei ole ollut pääsyä vastaajan tietokoneeseen.

20. Vastaajan avopuoliso SS on kertonut, että heillä tietokoneet on pidetty yleensä aina päällä. Jos hän oli halunnut tulostaa jotakin, hän oli mahdollisesti käynnistänyt vastaajan tietokoneen täksi ajaksi. Matkalle lähtiessään vastaaja oli sammuttanut tietokoneensa.

21. Crystaliksen asiakirjatodisteesta 2 ilmenee, että vastaajan liittymän käytössä olleesta IP-osoitteesta ja tiedonsiirtoportista 24290 on havaittu BitTorrent-liikennettä myös vastaajan sukellusmatkan aikana ja siten, että osasta tiedostoja on havaintoja sekä ennen vastaajan sukellusmatkaa että myös sukellusmatkan aikana. Todisteesta ilmenee myös, että teleliittymästä ja suurella todennäköisyydellä myös vastaajan tietokoneelta on jaettu ainakin yhtä teosta jokaisena helmi- ja maaliskuun 2016 vuorokautena. Kyseinen eri teosten jakamisen jatkuvuus viittaa siihen, että vastaajan tietokone olisi ollut päällä tai että sitä olisi käytetty jokaisena päivänä.

22. Crystaliksen asiakirjatodisteesta 1 ilmenee, että Black Sails televisiosarjan kolmannen tuotantokauden viidennen jakson yleisön saataviin saattaminen edellä todetusti vastaajan tietokoneelta on ensimmäisen kerran havaittu koelatauksin 1.3.2016 kello 3.52.22 (UTC-aika) ja viimeinen havainto on ollut 9.3.2016 kello 17.54.31 (UTC-aika). Televisiosarjan neljännen jakson osalta vastaava aikaväli on ollut 29.2.2016 kello 21.16.59 – 9.3.2016 kello 17.19.49. Crystaliksen asiakirjatodisteesta 2 puolestaan ilmenee, että Crystalis on saanut tiedon DHT-protokollan avulla siitä, että ensimmäisen kerran kummastakin edellä mainitusta jaksosta on havainto 29.2.2016, eli toisen teoksen osalta hiukan aiemmin kuin mitä koelatauksin on ensimmäisen kerran havaittu.

23. Edellä todetulla tavalla Crystaliksen teoksia on havaittu saatetun yleisön saataviin ensimmäistä kertaa vasta vastaajan matkalle lähdön jälkeen. Crystaliksen mukaan sen tekemä valvonta perustuu siihen, että TECXIPIO:n ohjelma on pystynyt yhdistämään vastaajan liittymää käyttäneeseen laitteeseen. Tämä yhdistäminen ei välttämättä onnistu välittömästi sen jälkeen, kun laite on liittynyt BitTorrent-parveen, vaan ensimmäinen havainto voi tulla huomattavasti sen jälkeen, kun laite on liittynyt BitTorrent-parveen. Markkinaoikeus katsoo, että TECXIPIO:n ohjelman toimintatavasta sanotun vuoksi voidaan pitää teknisesti mahdollisena, että jakaminen alkaa jo ennen sitä ajankohtaa, kun valvontaohjelman yhdistäminen tapahtuu. Muuta ei asiassa ole väitettykään. Näin ollen sillä seikalla, että ensimmäinen havainto on tehty vasta vastaajan matkalle lähdön jälkeen, ei voida tässä asiassa antaa ratkaisevaa merkitystä arvioitaessa sitä, onko vastaaja saattanut teokset yleisön saataviin, kun edellä todetusti on tullut näytetyksi se, että yleisön saataviin saattaminen on tapahtunut vastaajan pöytätietokoneelta.

24. Markkinaoikeus katsoo asiassa esitetty todistelu vastaajan Egyptin matkasta ja tätä koskevat riidattomat seikat huomioon ottaen, että asiassa on sinänsä jäänyt näyttämättä se, että vastaaja olisi matkansa aikana Egyptistä käsin etäyhteyttä käyttäen saattanut teoksia yleisön saataviin kotonaan olevalta pöytätietokoneeltaan. Kun kuitenkin otetaan huomioon edellä todettu siitä, että µTorrent-ohjelma on riidattomasti mahdollista asettaa käynnistymään automaattisesti Windows-käyttöjärjestelmän käynnistymisen yhteydessä, markkinaoikeus katsoo, että sillä seikalla, että vastaaja ei ole ollut kotonaan teosten jakamisen aikana ei voida poissulkea sitä, että vastaaja on jättänyt käyntiin tai muulla tavoin käynnistysvalmiuteen teosten jakamisen mahdollistavan BitTorrent-ohjelman ennen kotoa poistumistaan. Asiassa ei myöskään ole tullut ilmi seikkoja, jotka puhuisivat sen vastaajan väitteen puolesta, että teosten yleisön saataviin saattaminen olisi johtunut vastaajan pöytätietokoneessa olevasta haittaohjelmasta.

2.4 Johtopäätös vastaajan menettelystä

25. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan riita-asiassa asianosaisen on näytettävä ne seikat, joihin hänen vaatimuksensa tai vastustamisensa perustuu. Pykälän 2 momentin mukaan seikan asettaminen tuomion perustaksi edellyttää, että asianosainen on esittänyt siitä uskottavan näytön.

26. Asiassa on siten arvioitava, onko Crystalis esittänyt uskottavan näytön siitä, että vastaaja on saattanut Crystaliksen teoksia yleisön saataviin.

27. Asiassa on edellä todetusti tullut näytetyksi se, että Crystaliksen teosten saataviin saattaminen on tapahtunut vastaajan pöytätietokoneelta. Vastaaja on itse kertonut, että hänen pöytätietokoneeseensa ei ole ollut pääsyä hänen lisäkseen muilla kuin hänen avopuolisollaan. Vastaajan avopuoliso on puolestaan kertonut käyttäneensä vastaajan pöytätietokonetta tulostamiseen. Vastaajalla on riidattomasti ollut käytössään BitTorrent-ohjelma ja hän on kertomansa mukaan käyttänyt pöytätietokonettaan juuri ennen matkalleen lähtöä. Markkinaoikeus katsoo erityisesti nämä seikat ja lisäksi edellä selostettu muu näyttö sekä siitä tehdyt johtopäätökset huomioon ottaen, että Crystalis on esittänyt asiassa riittävän uskottavan näytön siitä, että vastaaja on saattanut vertaisverkossa yleisön saataviin televisiosarjan Black Sails kolmannen kauden jaksoja neljä ja viisi.

28. Markkinaoikeus katsoo, että vastaaja on loukannut Crystaliksen tekijänoikeuslain mukaista yksinoikeutta määrätä kysymyksessä olevista teoksista välittämällä niitä osaltaan BitTorrent-vertaisverkossa vapaasti rajoittamattoman ja ennalta määrittelemättömän uuden yleisön saataviin.

3 Hyvityksen määrääminen

3.1 Velvollisuus suorittaa hyvitystä

29. Tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentin mukaan muun ohella joka vastoin tätä lakia käyttää teosta, on velvollinen suorittamaan tekijälle kohtuullisen hyvityksen.

30. Tekijänoikeuslain mukaisen kohtuullisen hyvityksen tarkoituksena on osaltaan saattaa tekijänoikeuden haltija siihen asemaan, jossa hän olisi ollut ilman tekijänoikeuden loukkausta. Toisaalta hyvityksen taustalla on ajatus siitä, että loukkaaja ei saa päästä teosta oikeudettomasti käyttämällä parempaan asemaan kuin sitä luvallisesti käyttämällä. Hyvityksellä pyritään myös ehkäisemään tehokkaasti tekijänoikeuksien loukkaamista ja suojattujen teosten lainvastaista käyttöä (esimerkiksi KKO 2010:47, kohta 33). Hyvitysvastuun syntyminen ei edellytä, että tekijänoikeutta olisi loukattu tahallisesti tai tuottamuksellisesti taikka että teoksen käyttäjälle olisi kertynyt oikeudettomasta menettelystään taloudellista hyötyä.

31. Vastaajan on edellä katsottu osaltaan saattaneen kysymyksessä olevia Crystaliksen teoksia BitTorrent-vertaisverkossa yleisön saataviin. Menettelyssä on kysymys tekijänoikeuslain 2 §:ssä tarkoitetun yksinoikeuden loukkauksesta ja siten teoksen käyttämisestä tekijänoikeuslain vastaisesti. Vastaaja on näin ollen velvoitettava suorittamaan Crystalikselle hyvitystä.

3.2 Kohtuullisen hyvityksen määrä

32. Hyvitystä määrättäessä on lähtökohdaksi oikeuskäytännössä vakiintunut se vastike, jolla teoksen käyttäjä olisi voinut hankkia oikeudenhaltijalta luvan käyttää teosta. Hyvitys määräytyy tällöin normaalien käyttökorvausten eli lisenssimaksujen mukaisesti (esimerkiksi KKO 2010:47, kohta 34). Kohtuullisen hyvityksen määrää arvioitaessa on lähtökohtana sen selvittäminen, onko tekijänoikeutta loukannut teoksen käyttötapa sellainen, jonka osalta on olemassa normaali lisenssimaksu tai muu vastaava käyttökorvaus. Korkein oikeus on toisaalta ratkaisukäytännössään (esimerkiksi KKO 2010:47, kohta 35) katsonut, että normaalia lisenssimaksua tai vastaavaa korvausta, vaikka se olisi voitu määritelläkin, ei voida sellaisenaan ottaa kaikissa tapauksissa hyvityksen perusteeksi. Mitä enemmän teoksen luvaton käyttö poikkeaa sellaisesta teoksen hyödyntämisestä, jota tavanomaista käyttökorvausta määrättäessä on ajateltu, sitä vähemmän tavanomainen korvaus soveltuu sellaisenaan hyvityksen pohjaksi. Koska kysymyksessä on lain sanamuodonkin mukaan kohtuullinen hyvitys, tuomioistuimen on hyvityksen suuruutta arvioidessaan otettava huomioon tapauksen erityispiirteet.

33. Markkinaoikeus katsoo, että kohtuullisen hyvityksen lähtökohtana tulisi sinänsä olla hinnoittelu siinä jakelutavassa, joka lähinnä vastaisi loukkauksessa toteutunutta menettelyä. Nyt esillä olevassa asiassa vastaaja on saattanut Crystaliksen teokset uuden yleisön saataviin lataamalla ne omalle tietokoneelleen ja samalla osallistumalla teosten osien välittämiseen edelleen muille käyttäjille. Teosten tämän tyyppiseen jakelutapaan perustuvista myyntihinnoista tai käyttökorvauksista ei ole esitetty selvitystä. Vastaaja on esittänyt selvitystä ainoastaan hinnoista koskien kappaleen laillista hankkimista omaan käyttöön, jota koskevasta hyvityksestä ei nyt ole kysymys.

34. Kun teosten luvaton tekijänoikeutta loukkaava käyttö on tapahtunut tavalla, jonka osalta ei edellä todetun mukaisesti ole olemassa vertailukelpoista normaalia lisenssimaksua tai muuta vastaavaa käyttökorvausta, on kohtuullisen hyvityksen määrä määritettävä kokonaisharkintaan perustuvan arvion pohjalta. Tällöin on otettava huomioon hyvityksen merkitys osana tekijänoikeuden tehokasta teosten luvatonta käyttöä ehkäisevää seuraamusjärjestelmää ja toisaalta hyvityksen kohtuullisuus. Korkein oikeus on oikeuskäytännössään katsonut, että hyvityksen kohtuullisuutta koskevassa harkinnassa on otettava huomioon tapauksen erityispiirteet, kuten luvattoman käytön tarkoitus sekä loukkauksen toteuttamistapa ja vahingollisuus (KKO 2010:47, kohta 36).

35. Tässä tapauksessa vastaaja on ollut osallisena teosten välittämiseen internetissä melko pian niiden julkaisemisen jälkeen, mikä on voinut vähentää lailliseen jakelukanavaan kohdistuvaa kuluttajien mielenkiintoa. Asiassa on riidatonta, että Black Sails -televisiosarjan kolmannen kauden neljännen jakson kansainvälinen ensi-ilta on ollut 13.2.2016 ja viidennen jakson 20.2.2016. Vastaaja on jakanut kolmannen kauden neljättä jaksoa ensimmäisen kerran 29.2.2016 ja viidettä jaksoa 1.3.2016. Tämä seikka edellyttää, että hyvitys on määrältään tuntuva.

36. Lisäksi vastaaja on edellä todetusti osallistunut teosten välittämiseen yhdessä muiden BitTorrent-vertaisverkon käyttäjien kanssa parven jäsenenä, eikä hän ole voinut vaikuttaa siihen, kuinka paljon muita lataajia BitTorrent-parvessa on ollut, minkä vuoksi teosten leviäminen BitTorrent-vertaisverkossa on ollut hallitsematonta. Myös tämä seikka sekä seuraamusjärjestelmän tehokkuus edellyttävät, että hyvitys on määrältään tuntuva.

37. Toisaalta vastaaja ei ole ainakaan suoranaisesti taloudellisesti hyötynyt siitä, että hänen lataamansa tiedostot ovat osaltaan mahdollistaneet Crystaliksen teosten lataamisen BitTorrent-vertaisverkossa. Vastaaja ei ole pyrkinyt saamaan vastiketta niiltä käyttäjiltä, jotka ovat teoksen omalle tietokoneelleen ladatakseen käyttäneet hyväksi vastaajan tietokoneelle ladattua tiedostoa. Tämä seikka on otettava huomioon hyvityksen määrää alentavana seikkana. Sen sijaan sillä, että yleisön saataviin saatetut teokset olisivat vastaajan väittämin tavoin heikompilaatuisia kopioita kuin alkuperäiset, ei ole olennaista merkitystä kohtuullisen hyvityksen määrää tässä asiassa arvioitaessa.

38. Hyvityksen määrää edellä mainitut seikat huomioon ottaen kokonaisuutena arvioituaan markkinaoikeus katsoo, että kohtuullisena hyvityksenä on pidettävä televisiosarjan yhden jakson osalta 50 euroa, eli kahden jakson osalta 100 euroa.

4 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

39. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

40. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan. Saman pykälän 2 momentin mukaa, mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle kuitenkin tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

41. Crystalis on vaatinut arvonlisäverottomien oikeudenkäyntikulujensa korvaamista kulujen osalta 6.800 eurolla ja palkkion osalta 16.260 eurolla viivästyskorkoineen.

42. Vastaaja on hävinnyt asian ja hän on siten lähtökohtaisesti velvollinen korvaamaan kaikki Crystaliksen tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Markkinaoikeus katsoo, että tekijänoikeuslain mukaisen kohtuullisen hyvityksen määrän osalta kysymyksessä on tässä tapauksessa ollut harkinnanvarainen seikka, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään. Vastaaja on paljoksunut vaatimusta siltä osin kuin siinä on vaadittu korvaamaan asiamiehen palkkiota tuomioon tutustumisesta ja päämiehelle kommunikoinnista yli 1,5 tunnin ajalta. Markkinaoikeus katsoo, että kolmen tunnin varausta lopputoimiin ei asian laatuun ja siihen nähden, että Crystalis on ulkomainen yhtiö, voida pitää tarpeettomana toimenpiteenä ja tästä aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja kohtuullisina. Näin ollen vastaaja on velvoitettava korvaamaan Crystaliksen oikeudenkäyntikulut vaaditun määräisenä.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus velvoittaa A:n suorittamaan Crystalis Entertainment UG:lle tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentin mukaista hyvitystä 100 euroa viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti 17.7.2018 lukien.

Markkinaoikeus velvoittaa A:n korvaamaan Crystalis Entertainment UG:n oikeudenkäyntikulut 23.060 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 18.3.2019.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Pekka Savola (eri mieltä) ja Riikka Pirttisalo sekä asiantuntijajäsen Olli Pitkänen (eri mieltä).

Asiassa on äänestetty. Eri mieltä olevien jäsenten äänestyslausunto on liitetty tuomioon.

Eri mieltä olevien jäsenten lausunto

Asiantuntijajäsen Pitkänen:

Katson enemmistön tavoin näytetyksi, että Crystaliksen Black Sails televisiosarjan kahden jakson yleisön saataviin saattaminen on tapahtunut vastaajan pöytätietokoneesta, ja olen samaa mieltä perustelujen kohdista 1–22. Tämän jälkeen lausun seuraavaa.

Crystalis ei ole edes väittänyt, että ensimmäisen teoksen yleisön saataviin saattaminen olisi alkanut ennen 29.2.2016 noin kello 23 ja toisen teoksen 1.3.2016 noin kello 6 Suomen aikaa. Lisäksi vasta tällöin kyseisten teosten yleisön saataviin saattamisesta on tehty koelatauksin ensimmäiset havainnot. Olennaista merkitystä ei ole sillä, että DHT-protokollalla on tehty havainto BitTorrent-liikenteestä molempien teosten osalta jo 29.2.2016, kun tämän merkitys on jäänyt lähemmin selvittämättä ja kun tällaistakaan havaintoa ei ole tehty viimeistään 28.2.2016, jolloin vastaajan ulkomaanmatka on riidattomasti alkanut.

Ensimmäisen teoksen yleisön saataviin saattamisesta on noin 10 vuorokauden aikana tehty 221 koelatausta ja toisesta noin yhdeksän vuorokauden aikana 64 koelatausta. Molemmista tai yhdestä on tehty jokaisena vuorokautena eri ajankohtina koelatauksin useita havaintoja. Vastaajan pöytätietokoneesta on tehty DHT-protokollan avulla havaintoja erinäisiin teoksiin liittyvään BitTorrent-liikenteeseen jokaisena helmi- ja maaliskuun 2016 vuorokautena. Kuitenkin nyt käsillä olevista teoksista näitä havaintoja on tehty vasta vastaajan jo ollessa ulkomailla.

Katson mainittujen valvontahavaintojen osoittavan Crystaliksen suorittaman valvonnan laajuutta ja tehokkuutta. Näin ollen, jos vastaaja olisi aloittanut yleisön saataviin saattamisen ollessaan Suomessa, valvontajärjestelmä olisi varsin todennäköisesti tehnyt tästä jonkinlaisen havainnon.

Katson jääneen näyttämättä, että vastaaja olisi käyttänyt pöytätietokonettaan etäyhteyden avulla ja aloittanut kyseisten teosten yleisön saataviin saattamisen Egyptistä käsin. Katson myös jääneen näyttämättä, että vastaaja olisi ennen matkalle lähtöään ajastanut kyseisten teosten yleisön saataviin saattamisen alkamaan myöhemmin ja että yleisön saataviin saattaminen olisi tämän vuoksi alkanut vasta useamman vuorokauden kuluttua. Katson lisäksi jääneen näyttämättä, että vastaajan itsensä aloittama yleisön saataviin saattaminen olisi alkanut myöhemmin myöskään sen vuoksi, että vastaajan avopuoliso olisi ulkomaanmatkan aikana käynnistänyt tietokoneen ja käyttänyt sitä.

Kanne on perustettu siihen, että vastaaja on itse tehnyt kyseiset oikeudenloukkaukset. Vastaajan ulkomailla oleminen väitettyyn tapahtuma-aikaan on ollut riidatonta. Crystalis ei ole esittänyt tarkempaa selvitystä valvontajärjestelmän toiminnasta ja siitä, että järjestelmässä olisi merkittävää, vuorokausienkin viivettä uusien oikeudenloukkauksien havaitsemisessa. Katson jääneen näyttämättä, että vastaajan väitetysti aloittama yleisön saataviin saattaminen olisi tämän vuoksi havaittu vasta huomattavasti myöhemmin. Muilta osin Crystaliksen esittämät perusteet olisivat näissä olosuhteissa edellyttäneet varsin epätodennäköisinä pidettäviä tapahtumainkulkuja. Esitettyä näyttöä kokonaisuutena arvioitaessa katson jääneen näyttämättä, että vastaaja olisi itse henkilökohtaisesti tehnyt väitetyt oikeudenloukkaukset ja hylkään kanteen.

Äänestyksen tuloksen johdosta velvollisena lausumaan oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta ilmoitan olevani samaa mieltä kuin enemmistö.

Markkinaoikeustuomari Savola:

Olen samaa mieltä kuin asiantuntijajäsen Pitkänen.

Vakuudeksi:

Puheenjohtaja Anne Ekblom-Wörlund

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.