MAO:243/16

ASIA

Tekijänoikeuslain 60 e §:n mukaista estomääräystä koskeva hakemus

HAKEMUS

Vaatimukset

Hakijat ovat vaatineet, että markkinaoikeus määrää välittäjinä toimivat palveluntarjoajat Anvia Oyj:n, DNA Oy:n, Elisa Oyj:n, Kaisanet Oy:n, Lounea Oy:n, MPY Palvelut Oyj:n ja TeliaSonera Finland Oyj:n estämään asiakkailtaan pääsyn KickassTorrents-nimiseen internetpalveluun (jäljempänä myös KAT-sivusto) ja näin estämään tekijänoikeutta loukkaavan aineiston saattamisen yleisön saataviin KAT-sivustoa käyttäen.

Markkinaoikeuden tulee määrätä välittäjinä toimivat palveluntarjoajat toteuttamaan edellä mainittu esto
1) poistamalla nimipalvelimiltaan KAT-sivuston käyttämät verkkotunnukset ka.tt, kastatic.com, kat.cr, kat.ph, kickass.to ja kickasstorrents.com, ja
2) estämällä asiakkaidensa pääsy KAT -sivuston käyttämiin IP osoitteisiin 67.212.88.10, 67.212.88.146, 68.71.58.34, 78.138.99.144, 94.199.48.231, 95.215.61.203, 119.81.66.220, 176.123.6.225, 193.24.208.252, 195.3.144.238, 195.3.147.99, 205.204.64.122, 213.128.85.42 ja 216.185.103.182.

Estomääräys on annettava vuodeksi. Sen varalta, että verkkotunnukset ja IP-osoitteet mahdollisesti muuttuvat markkinaoikeuden päätöksen antamisen jälkeen, estomääräyksessä on lausuttava mahdollisuudesta tarvittaessa päivittää sitä markkinaoikeudelle osoitettavalla hakemuksella.

Perusteet

Tekijänoikeuksien loukkaaminen

Musiikkikappaleet, elokuvat ja kirjat ovat tekijänoikeuslain 1 §:ssä tarkoitettuja teoksia. Tekijänoikeuslain 2 §:n mukaan teosten tekijöillä on yksinoikeus valmistaa teoksista kappaleita ja saattaa teos yleisön saataviin. Tekijöiden lisäksi esittävillä taiteilijoilla ja ääni- ja kuvatallenteen tuottajilla on omat lähioikeutensa esityksiin tai tallenteisiin tekijänoikeuslain 45, 46 ja 46 a §:n nojalla, jotka kattavat tallenteiden kopioinnin ja niiden levittämisen yleisön keskuuteen. Hakijoilla ja heidän edustamillaan tahoilla on asiavaltuus suoraan lain nojalla tai luovutuksensaajina.

KickassTorrents-verkkosivusto on laajalti tunnettu BitTorrent-tekniikkaa hyödyntävä laiton tiedostojenjakopalvelu, jolla on MetricsBot.com-verkkosivuston mukaan yli 18 miljoonaa yksittäistä käyttäjää päivittäin. KickassTorrents-palvelu on oikeudenhaltijoiden seurannan mukaan Suomen suosituin laiton BitTorrent-palvelu ja suurin laittomien tiedostojen lähde. Internetin eri verkkosivustojen käyttäjämääriä seuraavan Alexa-palvelun mukaan kat.cr-verkkosivusto oli 22.9.2015 Suomen 69. suosituin verkkosivusto. Viimeisimpien comScore-seurannalla saatujen tietojen mukaan KickassTorrents-palvelussa on kuukausittain yli 121.000 suomalaista käyttäjää.

Palvelun kautta on runsaasti ja jatkuvasti saatavilla myös kotimaista musiikkia, elokuvia, tv-sarjoja ja kirjoja. Pelkästään Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n vuoden 2014 top 100 -listan jäsenlähioikeuksien alaisia äänitteitä oli 22.9.2015 yleisön saatavilla ilman oikeudenhaltijoiden lupaa ainakin 62 äänilevyllistä, eli noin 680 musiikkikappaletta. Tämän lisäksi KAT-sivustolta löytyy vuoden 2014 20 katsotuimmasta kotimaisesta elokuvasta kahdeksan elokuvaa ja kaikkien Suomessa vuonna 2014 katsotuimpien 20 elokuvan listalta jopa 14 elokuvaa. Lisäksi KAT-sivustolta löytyy kotimaista kirjallisuutta eri muodoissa.

Hakijoina olevat oikeudenhaltijat ovat tallentaneet näytön KAT-sivuston kautta tapahtuvasta oikeudenloukkauksesta ja sen laajuudesta alkusyksyllä 2015. Oikeudenhaltijat ovat suorittaneet 12 teoksesta koelatauksen sen varmistamiseksi, että ladattu tiedosto vastaa nimeään. Lisäksi kaikkien kysymyksessä olevien 12 teoksen jakamisesta on tallennettu 3.−18.9.2015 näyttöä välittäjinä toimivien palveluntarjoajien asiakkaiden IP-osoitteiden osalta.

Hakijoina olevat oikeudenhaltijat eivät ole antaneet KAT-sivustolle lupaa tallennettujen teosten jakamiseen internetissä. Hakijoiden oikeuksia loukkaava teosten saataville saattaminen tapahtuu Suomessa Suomen tekijänoikeuslain vastaisesti ja suomalaiset myös lataavat ja jakavat aineistoa ahkerasti. KAT-sivuston avulla tapahtuva oikeudenloukkaus aiheuttaa huomattavaa haittaa ja vahinkoa oikeudenhaltijoille. Tietoverkkopiratismin on jo vuonna 2010 arvioitu aiheuttaneen musiikkialalle 73 miljoonan euron vuotuiset menetykset ja elokuva-alalle 195 miljoonan euron menetykset. Kun otetaan huomioon oikeudenloukkauksen laajuus, suunnitelmallisuus sekä luvatta yleisön saataville saatettujen teosten ja palvelun käyttäjien suuri määrä, tekijänoikeuksien toteutuminen vaarantuu vakavasti ilman estomääräyksen antamista.

Loukkaajaa ei ole tunnistettu

Hakemuksen kohteena oleva estomääräys on ainoa keino oikeudenloukkauksen estämiseksi. Kieltokanteen nostaminen ei ole mahdollista, koska väitetty loukkaaja on tuntematon. Hakijoina olevien oikeudenhaltijoiden tiedossa ei ole, kuka ylläpitää KAT-sivustoa.

Sivuston rekisteröintitiedot ovat muuttuneet viimeisten seitsemän vuoden aikana vaihdellen Belizessä, Ranskassa, Liettuassa, Serbiassa, Espanjassa, Ukrainassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevien paikkojen välillä. Musiikkituottajia maailmanlaajuisesti edustava International Federation of the Phonographic Industry (jäljempänä myös IFPI) on jo vuosia

KAT-sivuston rekisteröintitietoja hyödyntäen yrittänyt selvittää sen ylläpitäjää. Myös eri maiden viranomaiset, tekijänoikeusjärjestöt ja palkatut yksityisetsivätkin ovat tuloksetta yrittäneet löytää sivuston ylläpitäjää, mutta sivuston rekisteröintitiedot ovat kerta toisensa jälkeen osoittautuneet virheellisiksi tai jopa keksityiksi. KAT-sivuston todellinen IP-osoite on piilotettu CloudFlare-sisällönjakeluverkoston avulla. KAT-sivuston kanadalainen internetpalvelun tarjoaja ei luovuta minkäänlaisia tietoja asiakkaistaan ilman oikeuden määräystä. Määräys ei ole mahdollinen, koska KAT-sivuston ylläpito on tuntematon.

Ylläpitäjien selvittämisen lisäksi IFPI on yrittänyt vuosia selvittää sivuston internetpalvelun tarjoajia. Viimeisen viiden vuoden aikana KickassTorrents-verkkosivusto on vaihdellut lukuisten Kanadassa, Ranskassa, Saksassa, Luxemburgissa, Puolassa, Romaniassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Ukrainassa sijaitsevien palveluntarjoajien välillä. Jatkuva palveluntarjoajan vaihtaminen ja välillä jopa useamman palveluntarjoajan yhtäaikainen käyttäminen ovat tehneet KAT-sivuston palveluntarjoajaan kohdistuvat toimet vaikeiksi. Mihin tahansa palveluntarjoajaan kohdistuvan hakemuksen laatimiseen kuluu aikaa ja sivusto on todennäköisesti ehtinyt vaihtaa palveluntarjoajaansa jo ennen hakemuksen valmistumista. Esimerkiksi Belgian antipiratismijärjestö BAF aloitti oikeustoimet KAT-sivuston silloista internetpalveluntarjoajaa vastaan Luxemburgissa, mutta sen saadessa toukokuussa 2011 palveluntarjoajaan kohdistuvan kieltomääräyksen, KAT-sivusto oli ehtinyt jo siirtyä ruotsalaisen ja kanadalaisen palveluntarjoajan asiakkaaksi.

Estomääräyksen vaikutukset väitetyn loukkaajan asemaan

Estomääräystä ei voida pitää kohtuuttomana väitetyn loukkaajan kannalta. Suurin osa KAT-sivuston tarjoamasta aineistosta on tekijänoikeudella suojattua. Syyskuussa 2015 tehdyn analyysin perusteella 85,5 prosenttia KAT-sivustolla olevasta musiikista, 92 prosenttia sivustolla olevista elokuvista, jopa 98,8 prosenttia sivustolla olevista televisio-ohjelmista ja 73,9 prosenttia sivustolla olevasta kirjallisuudesta on myös laillisesti kaupallisesti saatavilla. Sivustolla jaossa olleista teoksista otetun tuhannen tiedoston otoksesta yhteensä 88,8 prosenttia oli myös laillisesti kaupallisesti saatavilla. Kaupallisesti saatavilla olo tarkoittaa yleensä poikkeuksetta sitä, että aineisto on myös tekijänoikeudella suojattua. Suomalaisen oikeuskäytännön mukaan piraattipalvelun ylläpidon katsotaan täyttävän tekijänoikeusrikoksen tunnusmerkistön.

KAT-sivuston ylläpitäjät ovat varmasti tietoisia siitä, että palvelussa on runsaasti tekijänoikeuksia loukkaavaa aineistoa ja että oikeudenhaltijat eivät hyväksy teostensa luvatonta yleisön saataville saattamista palvelun kautta. KAT-sivuston säännöissä kielletään erikseen esimerkiksi eläin- tai lapsipornon lisääminen palveluun. Kielletyn materiaalin lisäämisestä palveluun seuraa käyttäjän IP-osoitteen estäminen. Sivuston ylläpitäjät siis seuraavat, että palveluun lisätty aineisto noudattaa sen omia sääntöjä. Ylläpitäjät eivät voi olla tietämättä, millaista aineistoa palveluun lisätään. Ylläpitäjien tietoisuutta osoittaa myös se, että sivustolla on näennäinen mahdollisuus lähettää aineistoa koskevia niin sanottuja alasottopyyntöjä, joihin ei kuitenkaan reagoida asianmukaisella tavalla. IFPI:n vuoden 2015 aikana lähettämistä yli 12.000 alasottopyynnöstä vain hieman yli 1.100 on johtanut luvattoman sisällön poistamiseen palvelusta ainakin hetkellisesti.

KAT-sivuston ylläpitäjille on annettu mahdollisuus lopettaa oikeudenloukkaus, mitä ei kuitenkaan ole tapahtunut. IFPI on jo vuonna 2013 lähettänyt sivustolle kieltokirjeen, jossa se on muun ohella vaatinut poistamaan sivustolta kaikki IFPI:n jäsenten omistamia tai hallinnoimia tekijänoikeuksia loukkaavat torrent-tiedostot ja ilmoittamaan sivuston ylläpidon yhteystiedot. IFPI ei saanut vastausta kirjeeseensä eikä KickassTorrents-palvelu reagoinut vaaditulla tavalla. KickassTorrents-palvelulla ei ole muuta merkittävää tarkoitusta kuin tekijänoikeudella suojatun materiaalin jakaminen ansiotarkoituksessa. Palvelulla harjoitetaan ansiotarkoituksessa laajamittaista mainosrahoitteista liiketoimintaa laittomasti ja ilman asianmukaisia sopimuksia, joten estomääräys ei voi olla kohtuuton.

Estomääräyksen vaikutukset välittäjän asemaan

Estomääräystä ei voida pitää kohtuuttomana myöskään teleoperaattoreiden kannalta. KAT-sivustolta teokset saatetaan yleisön saataville muun muassa asiaan osallisten teleoperaattoreiden tarjoamia internetliittymiä käyttäen. KickassTorrents toimii ulkomailta käsin, joten ainoat Suomessa käytettävissä olevat keinot palvelun käyttäjien pääsemisen estämiseksi sanottuun palveluun ovat siten toimet, joilla estetään suomalaisten teleoperaattoreiden asiakkaiden pääsy KickassTorrents-palveluun näiden teleoperaattoreiden toimenpitein. Välittäjinä toimivat palvelun tarjoajat voivat estää hakijoiden oikeuksia loukkaavan aineiston saattamisen yleisön saataviin, eli tässä tapauksessa asiakkaidensa saataville, KAT-sivuston kautta. Teleoperaattorit voivat kohtuullisin kustannuksin poistaa palvelun käyttämät verkkotunnukset nimipalvelimeltaan ja estää asiakkaidensa pääsyn KAT-sivuston käyttämiin IP-osoitteisiin. Oikeudenloukkauksen tehokas estäminen edellyttää vähintään näitä kahta toimenpidettä.

Asiaan osallisten teleoperaattoreiden voidaan katsoa ennakoineen kuluttaja-asiakkaita koskevissa yleisissä sopimusehdoissaankin hyvin käsillä olevan estomääräyshakemuksen kaltaisen tilanteen toteutumisen. Esimerkiksi DNA Oy:n yleisien sopimusehtojen mukaan asiakas vastaa siitä, että asiakkaan tilaama, hankkima tai toimittama aineisto tai palvelun käyttö ei aiheuta häiriötä verkolle tai toisille käyttäjille, ei vaaranna tietoturvaa tai käytettävyyttä, eikä loukkaa teleyrityksen tai muiden oikeuksia, hyvää tapaa tai lain ja viranomaisten määräyksiä. Lisäksi kysymyksessä olevien yleisien sopimusehtojen mukaan teleyrityksellä on oikeus estää palvelun käyttö tai sulkea asiakkaan palvelu, jos teleyritys, viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, että asiakas on hankkinut, toimittanut tai välittänyt palvelun avulla tai sen kautta edellä kuvatun kaltaista, haitallista aineistoa jollekin tai sitä on muutoin asetettu saataville tai palvelua on käytetty näiden ehtojen vastaisesti. Mainittujen ehtojen mukaan teleyritys voi myös sulkea liittymän tai palvelun taikka rajoittaa niiden käyttöä muun ohella, jos poliisi tai muu toimivaltainen viranomainen tätä vaatii tai asiakas ei kehotuksesta huolimatta noudata muita sopimusehtoja.

Myös muilla asiaan osallisilla välittäjinä toimivilla teleoperaattoreilla on vastaavanlaiset ehdot kuluttaja-asiakkaita koskevissa yleisissä sopimusehdoissaan. Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry on neuvotellut nämä sopimusehdot kuluttaja-asiamiehen ja Viestintäviraston kanssa, ja nämä sopimusehdot ovat myös teleoperaattoreiden asiakkaiden tiedossa ja heitä sitovia.

Estomääräyksen vaikutukset aineistoa vastaanottavan henkilön asemaan

Estomääräystä ei voida pitää kohtuuttomana myöskään teleoperaattorien asiakkaiden eli aineistoa vastaanottavien henkilöiden kannalta.

KAT-sivuston potentiaalisia käyttäjiä ovat kaikki asiaan osallisten ja välittäjinä toimivien palveluntarjoajien asiakkaat. KAT-sivuston käyttö edellyttää käyttäjältään aktiivista toimintaa. Tiedostojen lataaminen ja jakaminen eivät tapahdu vahingossa. BitTorrent-tekniikka tekee käytännössä kaikista tiedostoja lataavista käyttäjistä myös tiedostojen jakajia ja näin ollen kaikki KAT-sivustolta tekijänoikeudella suojattua aineistoa lataavat henkilöt syyllistyvät myös itse tekijänoikeutta loukkaavaan sisältöjen jakamiseen.

BitTorrent-tekniikka perustuu tiedostojen pilkkomiseen ja monilähteiseen jakamiseen. Itse jako koostuu kahdesta osasta eli varsinaisista jaettavista tiedostoista sekä torrent-päätteisestä kuvaustiedostosta, jonka ensijakaja luo asiakasohjelmansa avulla. Jakamiseen kuuluu yleensä kolme osapuolta: käyttäjät, seurantapalvelin ja www-palvelin, joka levittää kuvaustiedostoja. KickassTorrents on palvelu, joka ylläpitää kuvaustiedostoja levittävää verkkosivustoa.

Halutessaan ladata tiedoston, esimerkiksi musiikkitallenteen, käyttäjän on ensin asennettava koneelleen asiakasohjelma. Torrent-kuvaustiedoston avulla asiakasohjelma ottaa yhteyden seurantapalvelimeen saadakseen selville haluttua tiedostoa tarjoavien käyttäjien sijainnin. Ohjelma yhdistää käyttäjät toisiinsa ja tiedoston osien lataus voi alkaa. BitTorrent-tekniikkaa käytettäessä kukin käyttäjä jakaa tiedoston osia toisille samalla kun itse lataa, mikä mahdollistaa osaltaan erittäin suuret siirtonopeudet.

Laittoman BitTorrent-palvelun käyttäjät syyllistyvät lähtökohtaisesti kukin osaltaan tekijänoikeuslain säännösten rikkomiseen eikä heidän kannaltaan keskeyttämismääräyksen antaminen voi olla kohtuutonta ainakaan sellaisissa tapauksissa, joissa käyttäjien internet-yhteyksien käyttäminen ei muutoin esty. Vaikka kohteena olevasta palvelusta löytyisi myös luvallisesti palveluun lisättyä aineistoa, tämä ei ole esteenä estomääräyksen antamiselle.

KAT-sivustoa käyttävät suomalaiset ovat tietoisia toimintansa laittomasta luonteesta ja loukkaavat tekijänoikeuksia tahallisesti. Taloustutkimus Oy:n Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien

Lyhty-projektin toimeksiannosta kesäkuussa 2015 tekemän Tekijänoikeusbarometrin mukaan 94 prosenttia kaikista suomalaisista tietää, että musiikin ja elokuvien luvaton jakaminen internetissä on laitonta.

Estomääräyksen vaikutukset tekijän asemaan

Merkittävä määrä KAT-sivustolla olevasta aineistosta on tekijänoikeudella suojattua ja luvatta palvelussa. Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n jäsenyhtiöt edustavat noin 95 prosenttia äänitteiden kokonaismarkkinoista Suomessa. Yksikään jäsenyhtiöistä ei ole antanut KAT-sivustolle lupaa saattaa niiden tekijänoikeuden alaisia teoksia yleisön saataville. Tämän lisäksi lähes kaikki sävelteosten tekijät (säveltäjät, sanoittajat ja sovittajat) ovat siirtäneet oikeutensa hakijana olevalle Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:lle joko asiakassopimusten tai ulkomaalaisten musiikin tekijöiden osalta vastavuoroisuussopimusten perusteella. Myöskään Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry ei ole lisensoinut musiikkia

KAT-sivustolle. Muutkaan hakijat eivät ole antaneet KAT-sivustolle lupaa saattaa niiden tekijänoikeuden alaisia teoksia yleisön saataville. Lisäksi yksikään Motion Picture Associationin edustamista suurista yhdysvaltalaisista elokuvastudioista tai niiden yhteydessä toimivista yhtiöistä ei ole antanut KickassTorrents-palvelulle oikeutta saattaa niiden tekijänoikeuden alaisia teoksia yleisön saataville.

Asiaan osalliset ja välittäjinä toimivat palveluntarjoajat kattavat valtaosan Suomen laajakaistaliittymistä ja niiden asiakkaat käyttävät KAT-sivustoa. DNA Oy:llä, Elisa Oyj:llä ja TeliaSonera Finland Oyj:llä on yhteensä 89 prosentin markkinaosuus Suomen teletoiminnasta. Anvia Oyj, Kaisanet Oy, Lounea Oy ja MPY Palvelut Oyj ovat liikevaihdoltaan suurimmat jäsenyhtiöt Finnet-ryhmässä, jolla on 11 prosentin markkinaosuus Suomessa. Tekijänoikeutta loukkaavan aineiston saataville saattaminen vähentyisi merkittävästi estämällä kysymyksessä olevien teleoperaattoreiden asiakkaiden pääsy KAT-sivustolle.

Estomääräyksen vaikutus kolmannen oikeuteen lähettää ja vastaanottaa viestejä

Estomääräyksen antaminen ei vaaranna kolmannen oikeutta lähettää ja vastaanottaa viestejä. Estomääräys ei millään tavalla estä palveluntarjoajien asiakkaita muutoin käyttämästä internetyhteyttään. Haetun estomääräyksen kohteina olevat 14 IP-osoitetta johtivat hakemushetkellä 1.107 eri verkkotunnukseen ja laitenimeen, joista kaikilla paitsi viidellä osoitteella on ollut selvä yhteys KAT-sivuston toimintaan. Oikeudenhaltijat ovat myöhemmin havainneet, että kolme edellä mainituista verkkotunnuksista ja laitenimistä ei enää ole yhteydessä vaaditun estomääräyksen kohteena olevaan IP-osoitteeseen eikä niillä ole yhteyttä KAT-sivuston toimintaan. Niillä kahdella jäljelle jääneellä verkkotunnuksella, joilla ei ole selvää yhteyttä KAT-sivuston toimintaan, ei ole myöskään kaupallista tai strategista merkitystä. Nämä osoitteet eivät johda mihinkään.

Estomääräyksen tekninen toteutus

Välittäjinä toimivien palveluntarjoajien tulee toteuttaa esto poistamalla KAT-sivuston käyttämät verkkotunnukset nimipalvelimiltaan ja estämällä asiakkaidensa pääsy KAT-sivuston käyttämiin IP-osoitteisiin. Oikeudenloukkauksen tehokas estäminen edellyttää vähintään näitä kahta toimenpidettä. Koska verkkotunnukset ja IP-osoitteet mahdollisesti muuttuvat, on estomääräyksessä lausuttava mahdollisuudesta tarvittaessa päivittää sitä.

Alun perin kickasstorrents.com-nimellä tunnettu KAT-sivusto vaihtoi nimensä huhtikuussa 2011 kat.ph:ksi ja kesäkuussa 2013 kickass.to:ksi johtuen Yhdysvaltojen ja Filippiinien viranomaisten toimista osoitteiden takavarikoimiseksi. KAT-sivusto päätti muuttaa marraskuussa 2014 osoitteeseen kickass.so sekä huhtikuussa 2015 ensin hetkeksi mansaarelaiseen kickass.im-osoitteeseen että lopulta nykyiseen kat.cr -osoitteeseensa.

Estomääräyksen tarpeellisuutta ei vähennä se, että estotoimet ovat mahdollisesti joidenkin käyttäjien toimesta kierrettävissä. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan toimenpiteet ovat riittävän tehokkaita silloin, kun ne estävät luvattoman tutustumisen suojattuun aineistoon tai ainakin huomattavasti vaikeuttavat tutustumista ja merkittävästi vähentävät sen houkuttelevuutta, että internetin käyttäjät tutustuvat oikeudenvastaisesti saataville saatettuun aineistoon. Suomessa on tutkittu muutoksia The Pirate Bay -palvelun kävijämäärissä ennen Helsingin käräjäoikeuden myöntämiä keskeyttämismääräyksiä ja niiden jälkeen. On selkeästi käynyt ilmi, että keskeyttämismääräykset ovat vähentäneet The Pirate Bay -palvelun houkuttelevuutta aiheuttaen kävijämäärän huomattavan laskun.

Täytäntöönpano- ja oikeudenkäyntikulut sekä vakuus

Tekijänoikeuslain 60 f §:n mukaan estomääräyksen täytäntöönpanosta aiheutuneista kuluista vastaa ensisijaisesti määräyksen saanut välittäjä. Vaatimukset täytäntöönpanokulujen korvaamisesta ovat lakiin perustumattomia ja määrältään liialliset. Estomääräyksen täytäntöönpano ei lain mukaan myöskään edellytä vakuuden asettamista.

Estomääräystä koskevassa asiassa asiaan osalliset vastaavat itse myös oikeudenkäyntikuluistaan, jollei tuomioistuin erityisestä syystä velvoita asianosaista korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikuluja osaksi tai kokonaan.

ASIAAN OSALLISTEN LAUSUMAT

Asiaan osalliset Anvia Oy, DNA Oy, Elisa Oyj, Kaisanet Oy, Lounea Oy, MPY Palvelut Oy ja TeliaSonera Finland Oyj eivät ole vastustaneet hakemusta. Kukin niistä on kuitenkin vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hakijat korvaamaan estomääräyksen täytäntöönpanosta niille aiheutuvat kustannukset 500 eurolla kutakin verkkotunnusta tai IP-osoitetta kohden.

Anvia Oy, DNA Oy, Kaisanet Oy, Lounea Oy ja MPY Palvelut Oy ovat myös vaatineet estomääräyksestä mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamista. Anvia Oyj ja Kaisanet Oy ovat lisäksi vaatineet kumpikin oikeudenkäyntikulujensa korvaamista 625 eurolla.

DNA Oy on vielä kiinnittänyt huomiota hakemuksen tarkkarajaisuuteen ja lisäksi vaatinut, että estomääräyksessä on otettava huomioon mahdollisesti sivullisille aiheutuvat vahingot siten, että mahdolliset korvausvaatimukset tulee voida kohdistaa hakijoihin tai vaihtoehtoisesti hakijat tulee määrätä asettamaan riittävä vakuus sivullisten mahdollisten korvausvaatimusten varalta.

TODISTELU

Asiakirjatodistelu

Hakijat

1. Kuvakaappaus 22.9.2015 Alexa.com-verkkosivuilta
2. Vuoden 2014 Suomen Top 100 -albumilista; luettelo KAT-sivustolla 22.9.2015 jaossa olleista albumeista kyseisellä listalla
3. Suomen Elokuvasäätiön Elokuvavuosi 2014 -kertomus sisältäen listaukset 20 katsotuimmasta elokuvasta ja 20 katsotuimmasta kotimaisesta elokuvasta Suomessa vuonna 2014; luettelo KAT-sivustolla 22.9.2015 jaettavana olleista edellä mainituilla listoilla mainituista kotimaisista elokuvista
4. Luettelo KAT-sivustolla yleisön saatavilla olleista ja koeladatuista sekä suomalaisten käyttäjien jakamista teoksista sekä teosten oikeudenhaltijoista
5. Selvitys "Ainoat oikeat" -elokuvan jakamisesta 18.9.2015 Mikkelin Puhelin Oyj:n (MPY) asiakkaan IP-osoitteesta sisältäen torrent-tiedoston, listauksen yleisön saatavilla olevista tiedostoista, torrent-tiedostoa ja koelatausta koskevat tarkemmat tiedot, lokitiedot, tutkintatiedot
6. Selvitys Aku Ankka -sarjakuvan numeron 27/2013 (ilmestynyt 3.7.2013) jakamisesta 17.9.2015 DNA Oy:n asiakkaan IP-osoitteesta
7. Selvitys Astrid Lindgrenin "Melukylän lapset" -äänikirjan jakamisesta 18.9.2015 Anvia Oyj:n asiakkaan IP-osoitteesta
8. Selvitys "Vain Elämää – Kausi 3 Päivä" -äänitteen jakamisesta 17.9.2015 Elisa Oyj:n asiakkaan IP-osoitteesta
9. Selvitys "Mielensäpahoittaja" -elokuvan jakamisesta 16.9.2015 Kaisanet Oy:n asiakkaan IP-osoitteesta
10. Selvitys "Nightmare 2 – Painajainen jatkuu" -elokuvan jakamisesta 17.9.2015 Elisa Oyj:n asiakkaan IP-osoitteesta
11. Selvitys "Onneli ja Anneli" -elokuvan jakamisesta 3.9.2015 TeliaSonera Oyj:n asiakkaan IP-osoitteesta
12. Selvitys "Päin seinää" -elokuvan jakamisesta 16.9.2015 Lounea Oy:n (entinen SSP Yhtiöt Oy) IP-osoitteesta
13. Selvitys "Risto Räppääjä ja Liukas Lennart" -elokuvan jakamisesta 18.9.2015 TeliaSonera Oyj:n asiakkaan IP-osoitteesta
14. Selvitys Sonata Arctican "Pariah’s Child" -äänitteen jakamisesta 18.9.2015 DNA Oy:n asiakkaan IP-osoitteesta
15. Selvitys Tuomas Holopaisen "The Life and Times of Scrooge" -äänitteen jakamisesta 17.9.2015 DNA Oy:n asiakkaan IP-osoitteesta
16. Selvitys Viikatteen "Panosvyö" -äänitteen jakamisesta 16.9.2015 Elisa Oyj:n asiakkaan IP-osoitteesta
17. Kooste kaikista selvityksen kohteena olleista IP-osoitteista
18. Motion Picture Associationin Vice President ja Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan alueen lakiasianjohtaja OV:n lausunto
19. comScore-selvitys The Pirate Bay -verkkosivustoa koskevan keskeyttämismääräyksen vaikutuksista palvelun käyttäjämääriin Suomessa
20. Kuvakaappaukset verkko-osoitteista ns1.businesschannelturk.com, server.dkyapim.com, shm1.dkyapim.com, 216.185.103.182- static.reverse.softlayer.com ja b6.67.b9d8.static.theplanet.com
21. Kuvakaappauksia torrentfreak.com- ja whatsmydns.net verkkosivustoilta sekä luettelo hakemuksen kohteena oleviin IP-osoitteisiin johtavista verkkotunnuksista ja laitenimistä

Henkilötodistelu

Hakijat

1. A, Head of Anti-Piracy Research and Analysis, IFPI
2. B, Director of Anti-Piracy, IFPI

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1. Asian tausta ja kysymyksenasettelu

1. Asiassa on kysymys tekijänoikeuslain 60 e §:ssä tarkoitetusta estomääräyksestä, jolla estettäisiin pääsy KickassTorrents-verkkosivustoon, jonka avulla tekijänoikeutta loukkaavaksi väitettyä aineistoa saatetaan yleisön saataviin.

2. Estomääräystä koskeva säännös on lisätty tekijänoikeuslakiin lailla 607/2015, joka tuli voimaan 1.6.2015. Estomääräys, toisin kuin aikaisemmin säädetty tekijänoikeuslain 60 c §:n mukainen keskeyttämismääräys, voidaan antaa tilanteessa, jossa väitettyä tekijänoikeuksien loukkaajaa vastaan ei ole mahdollista nostaa kieltokannetta siitä syystä, että väitetty loukkaaja on tuntematon. Tekijänoikeuslain muuttamiseen johtaneessa hallituksen esityksessä 181/2014 vp (jäljempänä esityöt) on todettu lain muutosten tavoitteena olevan muun ohella parantaa oikeudenhaltijoiden mahdollisuuksia puuttua laittomiin palveluihin myös silloin, kun varsinainen loukkaaja on ulkomailla tai palvelun yhteystietoja ei ole saatavilla (s. 25).

3. Asiaan osalliset ovat internetyhteyksiä tarjoavia yrityksiä, jotka ovat säännöksessä tarkoitettuja välittäjiä. KAT-sivusto on näiden välittäjien kautta käytettävissä, eivätkä välittäjät ole vastustaneet hakemusta.

4. Esitöiden (s. 61) mukaan hakemuksen hyväksyminen edellyttää objektiivista näyttöä kantajan vaatimuksensa tueksi esittämistä perusteista. Edellä todettu merkitsee, että tuomioistuimen on tutkittava, täyttyvätkö estomääräyksen antamisen edellytykset. Määräystä ei voi perustaa yksinomaan hakijan esittämään käsitykseen asiasta eikä toisaalta siihen, että hakemusta ei ole vastustettu.

5. Estomääräyksen antaminen edellyttää tekijänoikeuslain 60 e §:n 1 momentin mukaan ensiksikin, että väitetty loukkaaja on tuntematon. Pykälän 2 momentin mukaan määräyksen hakijan on ilmoitettava, mitä hän on tehnyt väitetyn loukkaajaan tunnistamiseksi. Toiseksi estomääräyksen antaminen edellyttää pykälän 1 momentin mukaan joko, että tekijänoikeutta loukkaavaksi väitettyä aineistoa merkittävissä määrin saatetaan yleisön saataviin ilman tekijän suostumusta tai, että on ilmeistä, että tekijän oikeuksien toteutuminen muussa tapauksessa vakavasti vaarantuisi.

6. Estomääräyksen antamisen edellytyksenä on pykälän 3 momentin mukaan lisäksi, ettei määräystä voida pitää kohtuuttomana ottaen huomioon väitetyn loukkaajan, välittäjän, aineistoa vastaanottavan henkilön ja tekijän oikeudet. Määräys ei saa myöskään vaarantaa kolmannen oikeutta lähettää ja vastaanottaa viestejä.

7. Tekijänoikeuslain 60 g §:stä seuraa, että estomääräystä koskevaa säännöstä sovelletaan vastaavasti lähioikeuden haltijaan tai hänen edustajaansa.

8. Asiassa on siten ensiksi arvioitava saatetaanko KAT-sivustosta yleisön saataviin ilman tekijän suostumusta tekijänoikeutta loukkaavaksi väitettyä aineistoa merkittävissä määrin taikka onko ilmeistä, että tekijän oikeuksien toteutuminen ilman estomääräyksen antamista vakavasti vaarantuisi. Toiseksi on arvioitava sitä, ovatko hakijoiden toimet väitettyjen loukkaajien tunnistamiseksi olleet riittäviä. Kolmanneksi on vielä arvioitava täyttyvätkö muut estomääräyksen antamisen edellytykset.

9. Estomääräys tulee edellä todetulla tavalla kysymykseen vain silloin, kun väitetty loukkaaja on tuntematon. Kun tuntematonta loukkaajaa ei ole mahdollista kuulla estomääräystä koskevan hakemuksen johdosta, on tämä seikka otettava muiden edellytysten ohella huomioon estomääräyksen edellä mainittuja edellytyksiä arvioitaessa. Esitöissä (s. 32) kuten myös lakivaliokunnan lakiesityksestä antamassa lausunnossa (LaVL 22/2014 vp s. 4) on korostettu, että kynnys estomääräyksen saamiselle tulee olla keskeyttämismääräystä korkeammalla. Sivistysvaliokunnan lakiesityksestä antaman mietinnön (SiVM 26/2014 vp s. 6) mukaan tuomioistuin voi antaa estomääräyksen vain erittäin vakavissa tietoverkon kautta tapahtuvissa oikeudenloukkauksissa.

10. Estomääräystä koskevan säännöksen taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa (tietoyhteiskuntadirektiivi) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta (niin sanottu täytäntöönpano- tai enforcement-direktiivi).

11. Tietoyhteiskuntadirektiivin 8 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus hakea kieltoa tai määräystä sellaisia välittäjiä vastaan, joiden palveluita kolmas osapuoli käyttää tekijänoikeuden tai lähioikeuden rikkomiseen. Tietoyhteiskuntadirektiivin johdantolauseessa 59 on todettu, että välittäjiin kohdistuviin kieltoihin ja määräyksiin liittyvät edellytykset on jätettävä jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä määriteltäviksi. Enforcement-direktiivi vastaa tietoyhteiskuntadirektiiviä mainituilta osin.

2. Tekijänoikeuksien toteutumisen vakava vaarantuminen

12. Tekijänoikeuslain 60 e §:n 1 momentin mukaan estomääräyksen antaminen edellyttää, että tekijänoikeutta loukkaavaksi väitettyä aineistoa merkittävissä määrin saatetaan yleisön saataviin ilman tekijän suostumusta tai on ilmeistä, että tekijän oikeuksien toteutuminen muussa tapauksessa vakavasti vaarantuisi. Kyseisistä edellytyksistä toisenkin täyttyminen on riittävää. Säännöksen esitöistä (s. 53 ja 58) ilmenee, että estomääräyksen antaminen saattaa tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun väitetty loukkaaja on tiedostonjakopalvelu tai muu aineistoja yleisölle välittävä verkkopalvelu, jonka kautta välitetään suomalaisten oikeudenhaltijoiden aineistoa yleisön saataviin Suomessa.

13. Hakijat ovat esittäneet, että tekijänoikeuksien toteutuminen vaarantuisi vakavasti ilman estomääräyksen antamista, joten estomääräyksen edellytyksiä on arvioitava tältä kannalta. Estomääräystä koskevan hakemuksen kohteena olevat verkkotunnukset ja IP-osoitteet liittyvät KickassTorrents-verkkosivustoon. Teoksia tai muita suojan kohteita sisältävät tiedostot eivät ole välittömästi saatavilla kyseiseltä sivustolta, vaan sivusto sisältää niin sanottuja torrent- eli kuvaustiedostoja, joiden avulla verkossa BitTorrent-tekniikalla jaettavat tiedostot ovat sivuston käyttäjien löydettävissä ja saatavilla muiden käyttäjien tietokoneilta. Tiedostoja lataavat käyttäjät pääsääntöisesti jakavat niitä samanaikaisesti tietokoneiltaan myös toisille käyttäjille.

14. Asiassa todistajana kuullun IFPI:n A:n mukaan

KAT-sivuston kautta saatavilla oleva aineisto on jaettavissa yhdeksään eri kategoriaan, jotka ovat anime, ohjelmistosovellukset, televisio-ohjelmat, aikuisviihde, pelit, kirjat, elokuvat, musiikki ja muut aineistot. A on kertonut suorittaneensa analyysin aineistosta 11.9.2015. Tuolloin sivuston kautta on ollut saatavilla yhteensä 6.790.044 torrent-tiedostoa. Tuhannen teoksen satunnaisotannan perusteella suoritettu analyysi kattoi sisältöryhmistä musiikin, ohjelmistot, kirjat, pelit, elokuvat ja televisio-ohjelmat, joiden osalta kaupallinen saatavuus on A:n mukaan muita kategorioita helpommin selvitettävissä. A:n mukaan 88 prosenttia kyseisestä satunnaisotannalla valitusta aineistosta on tuolloin ollut myös kaupallisesti saatavilla. Tällaisen kaupallisesti saatavilla olevan aineiston osalta voi pitää lähtökohtaisena olettamana, että aineisto saa tekijänoikeussuojaa. A:n mukaan otoksen kattamista kirjoista 73,9 prosenttia oli kaupallisesti saatavilla. Elokuvien osalta vastaava luku oli 92 prosenttia, musiikin osalta 85,5 prosenttia ja televisio-ohjelmien osalta 98,8 prosenttia. Suosituimmat KAT-sivuston kautta saatavilla olevat aineistot olivat uusia elokuvia ja televisiosarjojen jaksoja sekä musiikkialbumeja, joiden osalta on A:n mukaan selvää, että niistä suurin osa on kaupallisesti saatavilla. A:n mukaan aineisto, joka ei ole kaupallisesti saatavilla, on usein saatavilla muilta verkkosivuilta, joihin käyttäjät itse lataavat aineistoa, kuten esimerkiksi YouTubesta. Vaikka selvitystä kaikista kategorioista ei olekaan esitetty, markkinaoikeus katsoo, että suojatun aineiston määrää ja osuutta suhteessa muuhun aineistoon on pidettävä huomattavana.

15. Hakijat ovat esittäneet, että niiden aineistot ovat olleet KAT-sivuston avulla yleisölle välitettävinä ilman niiden lupaa. Asiassa todistajana kuullun IFPI:n B:n mukaan IFPI on lähettänyt KAT-sivuston kautta sen ylläpitäjille noin 12.000 alasottopyyntöä tekijänoikeutta loukkaavan aineiston poistamiseksi. Ainoastaan noin 1.000 alasottopyyntöä on johtanut aineiston poistamiseen. Alasottopyynnöt ovat B:n käsityksen mukaan johtaneet aineiston poistamiseen täysin sattumanvaraisesti eikä tältä osin ole ollut havaittavissa mitään selkeätä kaavaa. IFPI on yrittänyt myös olla yhteydessä sivuston ylläpitäjiin julkisesti saatavilla olevien osoitteiden kautta, mutta ei ole saanut vastausta yhteydenottoihin. Hakijoiden mukaan myöskään yksikään Motion Picture Associationin edustamista suurista yhdysvaltalaisista elokuvastudioista tai niiden yhteydessä toimivista yhtiöistä ei ole antanut KickassTorrents-palvelulle oikeutta saattaa niiden tekijänoikeuden alaisia elokuvateoksia yleisön saataville.

16. Hakijoiden mukaan palvelun kautta on saatavilla runsaasti myös suomalaista musiikkia, elokuvia, tv-sarjoja ja kirjoja. Kirjallisista todisteista 5−16 ilmenee KAT-sivuston avulla yleisön saatavilla olleita hakijoiden teoksia tai muuta suojattua aineistoa, joista hakijat ovat suorittaneet koelataukset sen varmistamiseksi, että kyseiset ladatut tiedostot sisältävät nimensä mukaisen aineiston. Näihin aineistoihin lukeutuu elokuvia, musiikkiäänitteitä, sarjakuvalehti ja äänikirja. Edellä mainituista todisteista ilmenee myös, että kyseisiä aineistoja on syyskuussa 2015 jaettu myös asiaan osallisten välittäjien asiakkaiden käyttämistä IP-osoitteista.

17. Tekijänoikeuslain 60 e §:n esitöiden (s. 58) mukaan tekijänoikeudet voivat vaarantua vakavasti muun ohella silloin, kun ilman oikeudenhaltijoiden lupaa tapahtuvan yleisölle välittämisen määrät ja käyttäjämäärät ovat merkittäviä. Kirjallisena todisteena 2 esitetyn alexa.com-verkkosivuilta tulostetun otteen mukaan kat.cr on ollut Suomen 69. suosituin verkkosivusto. Todistaja A:n mukaan KAT-sivuston käyttäjämääriä on lisäksi mitattu maailmanlaajuiseen käyttäjäpaneeliin perustuvalla comScore-seurannalla heinäkuussa 2015. Suoritetusta otannasta tehdyn laskelman perusteella KAT-sivustolla on ollut Suomesta kuukaudessa 121.346 yksittäistä käyttäjää, jotka ovat vierailleet sivustolla vähintään kerran kuukauden aikana. Päivittäin sivustolla on ollut Suomesta keskimäärin 17.961 käyttäjää. Markkinaoikeus katsoo, että määriä on pidettävä varsin suurina.

18. Edelleen esitöiden (s. 58) mukaan myös luvattomasti jaettujen teosten lukumäärän ohella keskeistä on se, miltä osin hakijan edustamat teokset ovat aiemmin julkaisemattomia teoksia, uutuuksia tai muuten palvelussa kaikkein suosituimpien ladattujen teosten joukossa. Kirjalliseen todisteeseen 3 sisältyvästä Suomen Elokuvasäätiön Elokuvavuosi -kertomuksesta ilmenee, että kaikki edellä mainitut KAT-sivustolta koeladatut elokuvat ovat olleet vuoden 2014 suosituimpien kotimaisten elokuvien listalla. Kahdeksan elokuvaa yhteensä kahdestakymmenestä suosituimmasta kotimaisesta elokuvasta on ollut saatavilla KAT-sivuston kautta. Kirjalliseen todisteeseen 2 sisältyvästä Suomen Top 100 albumilistasta ilmenee, että kaikki koeladatut äänitteet ovat olleet kyseisellä listalla. KAT-sivustolla on ollut hakijoiden mukaan saatavilla ainakin 62 äänitettä kyseisestä vuoden 2014 Top 100 listasta.

19. Vielä esitöiden (s. 58) mukaan myös laittoman palvelun vastikkeellisuus tai mainosrahoitteisuus voisi olla näyttö siitä, että tekijän mahdollisuus saada taloudellista hyötyä jakelusta on olennaisesti vähentynyt ja oikeuksien toteutuminen on sen vuoksi vakavasti vaarantunut. Todistaja A:n kertomuksen mukaan KAT-sivustolla esiintyy mainoksia, joista sivuston ylläpitäjät saavat A:n arvion mukaan tulojen sivulatausten perusteella noin 4,5−22,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuosittain. Määrät perustuvat arvioituun 725 miljoonaan sivulataukseen vuodessa.

20. Kun edellä todetuin tavoin otetaan huomioon mainosrahoitteisen KAT-sivuston avulla yleisön saatavilla olevan aineiston suuri määrä, josta valtaosa on mitä ilmeisimmin tekijänoikeudella suojattua ja palvelussa luvatta, aineiston uutuudesta ja suosittuudesta esitetty sekä sivuston merkittävä käyttäjämäärä Suomessa, markkinaoikeus katsoo olevan ilmeistä, että tekijänoikeuksien toteutuminen vakavasti vaarantuu laissa tarkoitetulla tavalla, ellei estomääräystä anneta.

3. Toimenpiteet väitetyn loukkaajan tunnistamiseksi

21. Tekijänoikeuslain 60 e §:n 1 momentin mukaan estomääräyksen antamisen edellytyksenä on, että tekijänoikeuslain 60 b §:n mukaisen kieltokanteen nostaminen ei ole mahdollista sen vuoksi, että väitetty loukkaaja on tuntematon. Pykälän 2 momentin mukaan estomääräyksen hakijan on ilmoitettava, mitä hän on tehnyt väitetyn loukkaajan tunnistamiseksi. Pykälän esitöiden (s. 58) mukaan hakijan on näytettävä, että hän on yrittänyt selvittää väitetyn loukkaajan henkilöllisyyttä siinä kuitenkaan onnistumatta.

22. Hakijoiden mukaan niiden tiedossa ei ole, kuka ylläpitää KAT-sivustoa. Hakijat ovat lisäksi esittäneet, että musiikkituottajia maailmanlaajuisesti edustava IFPI on jo vuosia tuloksetta yrittänyt selvittää KAT-sivuston ylläpitäjää ja sen internetpalvelun tarjoajia.

23. Asiassa on näin ollen arvioitava, onko väitettyä loukkaajaa pidettävä tuntemattomana ottaen huomioon ne toimenpiteet, joita hakijat ovat tehneet väitetyn loukkaajan tunnistamiseksi.

24. Todistaja B on kertonut, että IFPI on seurannut KAT-sivuston toimintaa vuodesta 2010 lukien. Tänä aikana sivustolla on ollut yhteensä kuusi ensisijaista verkkotunnusta, joilla sivuston toimintaa on ensisijaisesti harjoitettu. Verkkotunnus on aluksi ollut kickasstorrents.com ja sen jälkeen Filippiineille rekisteröity kat.ph, Tongalle rekisteröity kickass.to, Somaliaan rekisteröity kickass.so, Man-saarelle rekisteröity kickass.im ja tällä hetkellä kat.cr, joka on rekisteröity Costa Ricaan. Todistaja B:n mukaan verkkotunnusten haltijoita koskevat julkiset tiedot ovat johtaneet kuuteen eri maahan, jotka ovat olleet Ranska, Liettua, Ukraina, Serbia, Yhdysvallat ja Belize. Verkkotunnusten haltijoita koskevat rekisteritiedot ovat kuitenkin niitä eri maissa tarkistettaessa osoittautuneet vääriksi.

25. Myös kirjalliseen todisteeseen 21 sisältyvistä tulosteista torrentfreak.com-verkkosivuilta ja kuvakaappauksista kat.cr- ja kat.ph -verkkosivuilta ilmenee, että KAT-sivuston toimintaa on edellä kuvatuin tavoin säännöllisin väliajoin siirretty uusiin verkkotunnuksiin ja että ainakin osasyynä tähän ovat olleet oikeudenhaltijoiden KAT-sivustoon kohdistamat toimenpiteet. Edellä mainittuun todisteeseen sisältyvän torrentfreak.com-sivustolta otetun tulosteen ja myös todistaja B:n mukaan esimerkiksi KAT-sivuston viimeisin siirto Costa Ricaan rekisteröityyn verkkotunnukseen kat.cr on johtunut siitä, että Man-saaren viranomaiset ovat takavarikoineet kickass.im-verkkotunnuksen. Todistaja B:n mukaan Man-saaren viranomaiset eivät luovuta verkkotunnusten haltijatietoja. B:n mukaanKAT-sivusto pyrkii käyttämään sellaisia verkkotunnusrekisterinpitäjiä, jotka eivät kovin tarkasti tarkasta haltijoiden tietoja tai jotka eivät ole yhteistyöhaluisia tekijänoikeuksien haltijoiden kanssa.

26. Todistaja B:n mukaan KAT-sivusto käyttää CloudFlare-sisällönjakelupalvelua, joka osaltaan peittää taakseen sivuston pääasialliset IP-osoitteet. B on myös kertonut, että IFPI on yrittänyt selvittää tietoja KAT-sivuston internetpalvelun tarjoajista. KAT-sivuston palveluntarjoajat ovat B:n tietojen mukaan vaihdelleet kahdeksan eri maan alueella. Tällä hetkellä palveluntarjoajat sijaitsevat B:n mukaan pääosin Kanadassa ja Moldovassa. Näiden maiden lainsäädäntö ei B:n mukaan mahdollista palveluntarjoajan velvoittamista luovuttamaan asiakastietoja.

27. Myöskään muista maista ei ole B:n mukaan aiemmin onnistuttu saamaan tietoa KAT-sivuston palveluntarjoajista. Jonkin verran IP-osoitteita on vuonna 2015 sijainnut myös Romaniassa ja Saksassa. Romaniassa vastaavia tietoja on B:n mukaan yritetty selvittää jo kaksi vuotta siinä kuitenkaan onnistumatta. B on kertonut, että Romaniassa tai muuallakaan tietoja ei ole yritetty saada oikeusteitse. Saksan osalta tiedot ovat B:n mukaan suureksi osaksi vanhentuneita. B:n mukaan KAT-sivusto toimii maailmanlaajuisesti ja reagoi nopeasti, jos jonkin verkkotunnuksen tai IP-osoitteen käyttö estyy. B:n käsityksen mukaan KAT-sivusto käyttää useaa eri IP-osoitetta paitsi verkkoliikenteen ja käyttäjämäärien tasapainottamiseen liittyvistä syistä, myös luodakseen palvelulle rakenteen, joka kestää siihen kohdistuvia viranomaistoimenpiteitä.

28. Tekijänoikeuslain 60 e §:n esitöistä (s. 35 ja 65) ilmenee, että estomääräyksen tarkoitus on tehdä mahdolliseksi puuttuminen sellaisten palveluiden ja sivustojen toimintaan, joiden ylläpitäjät määrätietoisesti ja tarkoituksella salaavat henkilöllisyytensä ja siten estävät palveluihin kohdistuvien oikeussuojakeinojen käytön. Estomääräyksen edellytyksenä olevaa loukkaajan tuntemattomuutta arvioitaessa on näin ollen otettava eräänä seikkana huomioon, voidaanko loukkaajan olettaa tarkoituksella välttelevän henkilöllisyytensä paljastumista. Esitöiden (s. 34) mukaan hakijan tulee tarvittaessa selvittää, minkä teleyrityksen asiakas tietyn IP-osoitteen haltija on ja onko ulkomainen teleyritys mahdollista velvoittaa luovuttamaan tiedot IP-osoitteen haltijasta. Edelleen esitöiden mukaan (s. 34 ja 58) mikäli kyseisessä maassa ei ole tiedonsaannin mahdollistavaa lainsäädäntöä, tämän on katsottava olevan riittävä näyttö siitä, ettei loukkaajaa voida tunnistaa. Lakivaliokunta on lakiesityksestä antamassaan lausunnossa (LaVL 22/2014 vp s. 4) todennut, että sen arvioiminen, onko hakija pyrkinyt riittävästi selvittämään väitettyä loukkaajaa, kuuluu tuomioistuimelle ja kysymystä arvioidaan tuomioistuimessa tapauskohtaisesti.

29. Markkinaoikeus toteaa, että KAT-sivuston verkkotunnusten ja IP-osoitteiden palveluntarjoajat ovat vaihtuneet säännöllisesti ja usein maailmanlaajuisesti lukuisien eri maiden välillä. Asiassa esitetystä todistelusta on ilmennyt, että ainakin osasyynä tähän vaihtumiseen on ollut nimenomainen pyrkimys välttää KAT-sivustoon ja sen ylläpitäjiin kohdistuvia oikeudellisia toimenpiteitä. Vastaavaa pyrkimystä osoittavat myös eri julkisiin rekistereihin annetut väärät haltija- ja yhteystiedot. Markkinaoikeus katsoo edellä mainittujen seikkojen osoittavan, että KAT-sivuston ylläpitäjät pyrkivät järjestelmällisesti ja aktiivisesti salaamaan henkilöllisyytensä. Tätä osoittaa osaltaan myös se, että verkkotunnukset ja palveluntarjoajat ovat pääosin sijainneet maissa, joista tietojen saaminen sivuston ylläpitäjistä on hakijoiden ja todistaja B:n kertoman mukaan hankalaa tai jopa mahdotonta.

30. KAT-sivuston IP-osoitteita on toisaalta edellä todetuin tavoin aiemmin kuulunut myös EU-maissa sijaitseville palveluntarjoajille, joiden osalta IP-osoitteiden haltijoiden tietoja on lähtökohtaisesti mahdollista pyrkiä selvittämään oikeusteitse. Asiassa ei ole ilmennyt, että hakijat olisivat oikeusteitse pyrkineet saamaan tietoa IP-osoitteiden haltijoista kyseisiltä palveluntarjoajilta. Todistaja B:n kertomuksen perusteella on kuitenkin selvää, että IFPI on määrätietoisesti useiden vuosien ajan ja useissa eri maissa pyrkinyt muilla keinoilla selvittämään palvelun ylläpitäjien henkilöllisyyttä siinä kuitenkaan onnistumatta.

31. Tekijänoikeuslain 60 e §:n esitöistä (s. 35) ilmenee, että hakijalta ei voida edellyttää enempää kuin kohtuullisia toimenpiteitä väitetyn loukkaajan tunnistamiseksi. Nyt esillä olevassa asiassa on siten arvioitava, onko väitetyn loukkaajan tunnistamiseksi tehty toimenpiteet, joita on pidettävä kohtuullisina asiassa esille tulleisiin olosuhteisiin nähden. Tältä osin kyse on kokonaisarvioinnista.

32. Vaikka joissakin maissa olisi saattanut olla mahdollista hakea oikeuden määräystä IP-osoitteen haltijatietojen luovuttamisesta, tälle seikalle ei ole yksinään annettava ratkaisevaa merkitystä nyt esillä olevassa asiassa. Ottaen huomioon KAT-sivuston maailmanlaajuisen rakenteen ja sen ylläpitäjien aktiivisen sekä järjestelmällisen pyrkimyksen salata henkilöllisyytensä, markkinaoikeus katsoo, että väitettyä loukkaajaa ei ole onnistuttu tunnistamaan sellaisin toimenpitein, joiden on kokonaisuutena arvioiden katsottava olevan kohtuullisia nyt kysymyksessä olevassa asiassa. Näin ollen asiassa ei tältä osin ole estettä estomääräyksen antamiselle.

4. Estomääräyksen kohtuullisuutta koskeva arviointi

4.1. Kohtuullisuuden arvioinnista yleisesti

33. Tekijänoikeuslain 60 e §:n 3 momentin mukaan estomääräyksen antamisen edellytyksenä on edellä todetun lisäksi, ettei määräystä voida pitää kohtuuttomana ottaen huomioon väitetyn loukkaajan, välittäjän, aineistoa vastaanottavan henkilön ja tekijän oikeudet.

34. Estomääräyksen edellytyksiin liittyvä kohtuullisuusharkinta vastaa sisällöltään tekijänoikeuslain 60 c §:n 2 momentin mukaiseen keskeyttämismääräykseen liittyvää kohtuullisuusarviointia. Tekijänoikeuslain 60 c §:n osalta esitöissä (s. 54) on todettu, että tuomioistuimen on kohtuullisuusarvioinnissa otettava huomioon erityisesti se, miltä osin haettu määräys estäisi pääsyn palvelussa laillisesti olevaan aineistoon. Keskeistä on tarkastella välitettävän laittoman aineiston määriä ja toiminnan muotoa sekä tekijänoikeuksia loukkaavan toiminnan merkitystä määräyksen kohteena olevan verkkoyhteyden käytössä. Jos esimerkiksi luvattoman aineiston osuus kaikesta palvelun kautta yleisölle välitettävästä aineistosta on huomattavan vähäinen, ei aineiston yleisön saataviin saattamista voitaisi keskeyttää.

35. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, etteivät unionin oikeudessa tunnustetut perusoikeudet ole eräin edellytyksin esteenä sille, että internetyhteyden tarjoajaa kielletään tuomioistuimen antamalla määräyksellä tarjoamasta asiakkailleen pääsyä internetsivustolle, jolle on ladattu suojattua aineistoa ilman oikeudenhaltijoiden lupaa (tuomio UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, kohta 64).

4.2. Estomääräyksen vaikutukset väitetyn loukkaajan, aineistoa vastaanottavan henkilön ja tekijän asemaan

36. Perustelujen kohdissa 14 ja 20 todetuin tavoin valtaosa KAT-sivuston avulla saatavilla olevasta aineistosta on mitä ilmeisimmin tekijänoikeuslain suojaamaa ja luvatta saatavilla. Todistaja A:n mukaan aineistoa, joka ei ole kaupallisesti saatavilla, on usein saatavilla muilta verkkosivuilta, joihin käyttäjät itse lataavat sitä. Asiassa ei ole ilmennyt, että KAT-sivustolla olisi sellaisia olennaisia käyttötarkoituksia esimerkiksi asiassa edustamattomiin tekijöihin tai lailliseen aineistoon liittyen, että estäminen johtaisi kokonaisarvioinnissa kohtuuttomuuteen tekijöiden tai aineistoa vastaanottavien henkilöiden kannalta.

37. Markkinaoikeus katsoo siten jo tällä perusteella, että estomääräystä ei ole pidettävä kohtuuttomana väitetyn loukkaajan, aineistoa vastaanottavan eli käyttäjän taikka tekijän kannalta. Arvioitaessa kohtuuttomuutta väitetyn loukkaajan kannalta on lisäksi otettava huomion mitä perustelujen kohdassa 29 on lausuttu KAT-sivuston ylläpitäjän pyrkimyksestä järjestelmällisesti ja aktiivisesti salata henkilöllisyytensä.

4.3. Estomääräyksen vaikutus välittäjien asemaan

38. Tässä tapauksessa estomääräyksen vaikutusta asiaan osallisten välittäjien asemaan tulee arvioida lähinnä sen perusteella, mitä välittäjät ovat itse esittäneet. Yksikään asiaan osallisista välittäjistä ei ole edellä todetulla tavalla vastustanut hakemusta eikä suoraan esittänyt haetun estomääräyksen sinänsä olevan niiden kannalta kohtuuton. Elisa Oyj on kuitenkin esittänyt, että estomääräyksen täytäntöönpanosta sille aiheutuvat kulut tulee ottaa huomioon estomääräyksen edellytyksiä arvioitaessa.

39. Asiaan osalliset välittäjät ovat vaatineet hakijoiden velvoittamista korvaamaan estomääräyksen täytäntöönpanosta teleyhtiöille aiheutuvat kustannukset 500 eurolla kutakin verkkotunnusta tai IP-osoitetta kohden.

40. Markkinaoikeus katsoo, että välittäjien osalta estomääräyksestä aiheutuvia kokonaiskustannuksia ei voi tässä tapauksessa pitää välittäjien kannalta kohtuuttomina, kun otetaan myös huomioon mitä jäljempänä on lausuttu estomääräyksen toteutuksesta.

5. Estomääräyksen vaikutus kolmannen oikeuteen lähettää ja vastaanottaa viestejä

41. Tekijänoikeuslain 60 e §:n 3 momentin mukaan määräys ei saa vaarantaa kolmannen oikeutta lähettää ja vastaanottaa viestejä. Säännöstä vastaavan lain 60 c §:n 2 momentin esitöiden (s. 54) mukaan määräys on annettava, mikäli määräyksen antamisesta puolesta puhuvat näkökohdat ovat vahvempia kuin sitä vastaan puhuvat näkökohdat. Erikseen on todettu, että määräystä antaessaan tuomioistuimen on varmistuttava, ettei määräyksen seurauksena esty esimerkiksi sellaisten viestipalveluiden käyttö, joilla ei ole mitään tekemistä laittoman palvelun kanssa, mutta jotka käyttävät samaa IP-osoitetta kuin laiton palvelu. Hakijoiden on esitöiden (s. 33) mukaan varmistuttava siitä, että hakemuksessa mainituista IP-osoitteista todellisuudessa pääsee laittomaan palveluun.

42. Kirjallisesta todisteesta 21 käyvät ilmi verkkotunnukset ja laite- eli host-nimet, joihin hakemuksen kohteena olevat KAT-sivustoon yhteydessä olevat IP-osoitteet ovat johtaneet estomääräystä haettaessa. Todistaja B:n mukaan hakemusajankohtana yhteensä yli 1.100 verkkotunnuksesta tai laitenimestä ainoastaan viidellä ei ole ollut selvää yhteyttä KAT-sivustoon. Sittemmin B:n mukaan näistä kolme laitenimeä ei enää johda haetun estomääräyksen kohteena olevaan IP-osoitteeseen. Lisäksi yksikään viidestä nimestä ei hakijoiden mukaan johda mihinkään, mikä ilmenee myös kirjallisena todisteena 20 olevista kuvakaappauksista, eikä niillä siten näyttäisi olevan merkitystä viestinnän kannalta. Markkinaoikeus katsoo edellä todetuilla perusteilla, että estomääräyksen antaminen ei näiltä osin vaaranna kolmannen oikeutta lähettää ja vastaanottaa viestejä.

43. Tuomioistuimen on esitöiden (s. 53–54) mukaan varmistuttava siitä, että määräyksen antamisen edellytykset täyttyvät myös määräyksen antamishetkellä, jos asian käsittelyyn kuluneen ajan vuoksi on mahdollista, että tilanne on muuttunut. Näin ollen mikäli IP-osoite on poistunut estettävänä olevan sivuston käytöstä tai siirtynyt muuhun käyttöön, perustetta estämiselle ei ole ja tämä voi myös vaarantaa kolmannen viestintämahdollisuuksia.

6. Estomääräyksen toteutus

44. Hakijoiden mukaan markkinaoikeuden tulee määrätä välittäjät toteuttamaan estomääräys IP/DNS-estolla eli estämällä asiakkaidensa pääsy KAT-sivuston käyttämiin IP-osoitteisiin ja poistamalla KAT-sivuston käyttämät verkkotunnukset nimipalvelimiltaan, jotta estomääräys olisi riittävän tehokas.

45. Toteutettavat estot saattavat sinänsä olla teknisesti asiantuntevien tai jonkin verran vaivaa näkevien käyttäjien kierrettävissä, mutta tämä seikka ei merkitse estomääräyksen olevan tehoton ja siten tarpeeton. Markkinaoikeus toteaa, että estämisen edellytys tai tarkoitus ei ole eston täydellinen vaan riittävä tehokkuus. Esimerkiksi kirjallisena todisteena 19 olevasta The Pirate Bay -sivuston käyttäjämääriä koskevasta comScore-selvityksestä käy ilmi, että käyttäjämäärät ovat Suomessa huomattavasti laskeneet sen jälkeen, kun palveluun kohdistuneet keskeyttämismääräykset annettiin lokakuussa 2011 ja kesäkuussa 2012.

46. Markkinaoikeus katsoo hakijoiden esittämin tavoin, että estomääräyksen kohdistaminen ainoastaan joko verkkotunnuksiin tai IP-osoitteisiin jossain määrin helpottaa estomääräyksen kiertämistä. Estomääräystä, jossa tyhjentävästi todetaan määräyksen kohteena olevat verkkotunnukset ja IP-osoitteet, on myös pidettävä välittäjien kannalta riittävän tarkkarajaisena ottaen erityisesti huomioon, että välittäjät voivat itse päättää teknisistä yksityiskohdista, joilla estomääräys toteutetaan. Näin ollen asiassa ei lähtökohtaisesti ole estettä estomääräyksen antamiselle koskemaan sekä IP-osoitteita että verkkotunnuksia. Asiassa on kuitenkin vielä arvioitava, toteutuvatko estomääräyksen antamisedellytykset kunkin yksittäisen verkkotunnuksen ja IP-osoitteen osalta.

47. Todistaja B on kertonut, että Filippiineillä toimiva rekisterinpitäjä on peruuttanut kat.ph-verkkotunnuksen rekisteröinnin, mutta rekisteröintiä on mahdollista hakea uudestaan. Markkinaoikeus katsoo, että B:n kertomuksen perusteella on jäänyt epäselväksi, minkälainen merkitys peruutetulla kat.ph-verkkotunnuksella on KAT-sivuston tämänhetkiselle toiminnalle. Näin ollen estomääräystä koskeva hakemus on hylättävä siltä osin kuin se koskee verkkotunnusta kat.ph.

48. Muista verkkotunnuksista B:n mukaan kat.cr on tällä hetkellä KAT-sivuston ensisijainen osoite ja kickass.to sekä kickasstorrents.com aikaisempia ensisijaisia osoitteita. Osoitteessa kastatic.com sijaitsevalla palvelimella on B:n käsityksen mukaan todennäköisesti merkitystä KAT-sivuston käyttäjäliikenteen hallinnassa ja tasapainotuksessa, vaikka sen merkitys ei olekaan yhtä keskeinen KAT-sivuston toiminnan kannalta kuin muilla verkkotunnuksilla. Verkkotunnus ka.tt on B:n käsityksen mukaan varalla KAT-sivuston tulevia käyttötarpeita varten. Kaikki kyseiset verkkotunnukset liittyvät B:n mukaan KAT-sivustoon ja ohjaavat verkkoliikenteen kat.cr-osoitteeseen, jossa KAT-sivusto tällä hetkellä varsinaisesti toimii. Markkinaoikeus katsoo, että KAT-sivuston toimintaa on arvioitava kokonaisuutena ja B:n todistajankertomuksen perusteella verkkotunnuksen kat.cr lisäksi myös verkkotunnusten ka.tt, kastatic.com, kickass.to ja kickasstorrents.com on katsottava liittyvän KAT-sivuston toimintaan siten, että estomääräys voi koskea myös niitä siitä huolimatta, että palvelun ensisijainen verkkotunnus on tällä hetkellä kat.cr.

49. Kirjallisen todisteen 21 perusteella kaikki hakemuksen kohteina olevat IP-osoitteet ovat välittömästi ennen hakemusajankohtaa johtaneet muun ohella niihin verkkotunnuksiin, joita hakemus koskee. Perustelujen kohdassa 42 todetuin tavoin IP-osoitteet ovat hakemusajankohtana johtaneet ainoastaan viiteen verkkotunnukseen tai laitenimeen, joilla ei ole ollut selvää yhteyttä KAT-sivustoon ja yksikään näistä viidestä nimestä ei johda mihinkään. Estettä estomääräyksen kohdistamiselle kyseisiin IP-osoitteisiin ei siten tällä perusteella lähtökohtaisesti ole.

50. Hakemuksen kohteena olevat verkkotunnukset ja IP-osoitteet ovat perustuneet IFPI:n ja todistaja B:n tekemiin selvityksiin. Todistaja B on häntä kuultaessa muun ohella todennut, ettei ole aivan äskettäin tarkastanut, ovatko hakemuksen kohteena olevat IP-osoitteet edelleen KAT-sivuston käytössä. B:n mukaan IP-osoitteet ovat luonteeltaan dynaamisia eikä hän ole kuultaessa sulkenut pois mahdollisuutta, että jokin IP-osoite olisi hakemusajankohdan jälkeen poistunut käytöstä tai siirtynyt muuhun käyttöön. Markkinaoikeus katsoo, ottaen huomioon IP-osoitteiden dynaamisen luonteen ja hakemusajankohdan sekä B:n kuulemisen välillä kuluneen ajan, ettei asiassa ole riittävällä varmuudella todettavissa, että estomääräyksen antamisen edellytykset olisivat hakemusajankohdan jälkeen pysyneet ennallaan IP-osoitteiden osalta. Näin ollen hakemus on hylättävä siltä osin kuin estomääräystä on vaadittu kohdistettavaksi IP-osoitteisiin.

51. Tarkoitukseensa nähden pelkkiin verkkotunnuksiin kohdistuvaa estomääräystä on pidettävä riittävän tehokkaana.

7. Täytäntöönpanosta aiheutuvien kustannusten ja vahinkojen korvaamista sekä vakuuden asettamista koskevat vaatimukset

52. Tekijänoikeuslain 60 f §:n 2 momentin mukaan lain 60 e §:ssä tarkoitetun estomääräyksen täytäntöönpanosta aiheutuneista kuluista vastaa ensisijaisesti määräyksen saanut välittäjä. Pykälän 3 momentin mukaan kieltokanteen käsittelyn yhteydessä ratkaistaan asiaan osallisten vaatimuksesta se, kenen kannettavaksi lopullisesti jäävät estomääräyksen hakemisesta ja täytäntöönpanosta aiheutuneet kulut.

53. Estomääräyksen täytäntöönpanosta aiheutuneista kuluista vastaa edellä todetun mukaisesti ensisijaisesti määräyksen saanut välittäjä. Nyt kysymyksessä olevassa asiassa tämä merkitsee, että kuluista vastaavat asiaan osalliset välittäjät kukin omalta osaltaan. Siinä tapauksessa, että väitetty loukkaaja pystytään myöhemmin tunnistamaan ja tätä vastaan nostetaan tekijänoikeuslain 60 b §:n mukainen kieltokanne, lopullista kuluvastuuta koskeva ratkaisu voidaan tehdä kyseisen kieltokanteen yhteydessä. Markkinaoikeus jättää kustannusten korvaamista koskevat Anvia Oy:n, DNA Oy:n, Elisa Oyj:n, Kaisanet Oy:n, Lounea Oy:n, MPY Palvelut Oy:n ja TeliaSonera Finland Oyj:n vaatimukset tämän asian yhteydessä tehtyinä tutkimatta.

54. Siltä osin kuin Anvia Oy, DNA Oy, Kaisanet Oy, Lounea Oy ja MPY Palvelut Oy ovat vaatineet estomääräyksestä mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamista, markkinaoikeus toteaa, että yhtiöt eivät ole esittäneet vahingoista tai niiden määristä selvitystä. Tällaisen selvityksen esittäminen ei edes olisi mahdollista tämän asian yhteydessä, koska kysymys on tulevaisuudessa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Vaatimukset on siten jätettävä tutkimatta ennenaikaisina. Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että tekijänoikeuslakiin ei sisälly säännöstä estomääräykseen perustuvien vahinkojen korvaamisesta toisin kuin 60 c §:n mukaiseen keskeyttämismääräykseen perustuvien vahinkojen osalta.

55. DNA Oy on lisäksi vaatinut, että hakijat tulee määrätä asettamaan vakuus siltä varalta, että kolmannet osapuolet mahdollisesti esittävät estomääräyksen täytäntöönpanon johdosta sille korvausvaatimuksia. Estomääräyksen täytäntöönpanon osalta laissa ei ole määräyksiä vakuuden asettamisesta. Näin ollen vakuuden asettamista koskeva vaatimus on hylättävä lakiin perustumattomana.

8. Muut määräystä koskevat seikat

56. Asianosaiset ovat esittäneet näkemyksiä siitä, missä ajassa määräys on pantava täytäntöön. Hakijoiden ei tarvitse asettaa vakuutta, eikä määräystä ole annettu noudatettavaksi sakon uhalla. Erillisen määräyksen antaminen täytäntöönpanon määräajasta ei ole tarpeen.

57. Hakijat ovat esittäneet, että koska verkkotunnukset ja IP-osoitteet mahdollisesti muuttuvat jatkossa, estomääräyksessä on oltava mahdollisuus tarvittaessa päivittää sitä markkinaoikeudelle osoitettavalla hakemuksella. Tekijänoikeuslain 60 e §:n 4 momentin mukaan estomääräyksen voimassaoloa voidaan hakemuksesta jatkaa, jos siihen on perusteltu syy. Jos syytä, jonka vuoksi estomääräys on annettu, ei enää ole, tuomioistuimen on asiaan osallisen hakemuksesta määrättävä määräys peruutettavaksi. Lain esitöissä (s. 36–37 ja 55–56) on muun ohella todettu, että uusi IP-osoite voidaan lisätä määräyksen piiriin vain uudella hakemuksella, että määräyksen täytäntöönpano voidaan hakijan pyynnöstä peruuttaa myös ilman tuomioistuinmenettelyä määräyksen piirissä olevien IP-osoitteiden osalta, ja että hakijalla on parhaat edellytykset seurata määräyksen toteutumista käytännössä. Asiassa ei ole tarpeen antaa erillistä määräystä estomääräyksen muuttamisesta.

9. Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset

58. Tekijänoikeuslain 60 f §:n 4 momentin mukaan estomääräystä koskevassa asiassa asiaan osalliset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan, jollei tuomioistuin erityisestä syystä velvoita asianosaista korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikuluja osaksi tai kokonaan.

59. Anvia Oyj ja Kaisanet Oy eivät ole esittäneet asiassa sellaista erityistä syytä, jonka perusteella hakijat olisi velvoitettava korvaamaan niiden oikeudenkäyntikuluja. Näin ollen Anvia Oyj ja Kaisanet Oy saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus määrää Anvia Oyj:n, DNA Oy:n, Elisa Oyj:n, Kaisanet Oy:n, Lounea Oy:n, MPY Palvelut Oyj:n ja TeliaSonera Finland Oyj:n estämään asiakkailtaan pääsyn KickassTorrents-nimiseen verkkosivustoon poistamalla nimipalvelimiltaan sivuston käyttämät verkkotunnukset ka.tt, kastatic.com, kat.cr, kickass.to ja kickasstorrents.com.

Estomääräys on voimassa 29.4.2017 saakka.

Markkinaoikeus hylkää hakemuksen muilta osin.

Markkinaoikeus jättää tutkimatta vaatimukset estomääräyksen täytäntöönpanokustannusten korvaamisesta ja Anvia Oy:n, DNA Oy:n, Kaisanet Oy:n, Lounea Oy:n ja MPY Palvelut Oy:n vaatimukset estomääräyksestä aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta.

Markkinaoikeus hylkää DNA Oy:n vaatimuksen vakuuden asettamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Anvia Oyj:n ja Kaisanet Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 28.6.2016.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Pekka Savola.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.