MAO:63/04

Konsumentombudsmannen (KO) mot Stockmann Oyj Abp och Radiolinja Suomi Oy

oskäligt avtalsvillkor
betalningssätt
kontokredit
marknadsföringsuttryck
tilläggsförmåner

Diaarinumero: 118/03/M2
Antopäivä: 29.3.2004

Konsumentombudsmannen (KO) mot Stockmann Oyj Abp och Radiolinja Suomi Oy. Till Stockmann Dial-tjänsten hörde ett villkor enligt vilket det enda alternativet för betalningssättet utgjordes av det var ett arrangemang där faktureringen av tjänsten skedde genom ett Stockmannkonto med kredit. Marknadsdomstolen konstaterade bland annat att trots att faktureringen för Stockmann Dial-tjänsten skett genom ett konto med kredit, var det dock alltid möjligt för konsumenten att betala räkningen utan ränta och utan några som helst tilläggskostnader. Då fungerade Stockmannkontot i praktiken på samma sätt som kontantfakturering. Marknadsdomstolen ansåg att villkoret om betalningssättet inte kunde anses vara oskäligt med hänsyn till konsumenterna på det sätt som avses i 3 kap. 1 ' i konsumentskyddslagen.

Marknadsföringsmaterialet hade koncentrerats nästan enbart på en presentation av Stockmann Dial-tjänsten och de tilläggsförmåner som gällde en anskaffning en av den. Eftersom svarandenas marknadsföring inte kunde anses utgöra marknadsföring av konsumentkredit, förkastade marknadsdomstolen konsumentombudsmannens krav om att svarandena vid marknadsföring av konsumentkrediter till konsumenterna skulle förbjudas att erbjuda sådana tilläggsförmåner som inte direkt anknöt sig till krediten eller användningen av den.

I svarandenas marknadsföringsmaterial hade de erbjudna tilläggsförmånerna en central ställning i förhållande till den erbjudna Stockmann Dial-tjänsten och dess villkor. Tilläggsförmånerna hade dessutom presenterats på ett sådant uppseendeväckande sätt att konsumenternas huvudsakliga uppmärksamhet hade kunnat koncentreras på de säljfrämjande åtgärderna i stället för på Stockmann Dial-tjänsten och dess villkor. Marknadsdomstolen ansåg att svarandena, genom att de i sin marknadsföring som riktade sig till konsumenterna hade använt tilläggsförmåner så att presentationen av dem hade dominerat marknadsföringsmaterialet i stället för den erbjudna Stockmann Dial-tjänsten och dess villkor, hade i sin marknadsföring förfarit otillbörligt med hänsyn till konsumenterna.

KSL 3 kap. 1 '
KSL 2 kap. 1 ' och 7 '

Omröstning 
Julkaistu 29.3.2004