MAO:363/20

Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Loomis AB

yrityskauppa - määräajan pidentäminen

Diaarinumero: 2020/328
Antopäivä: 13.8.2020


Hakemus

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (jäljempänä myös virasto) on 12.8.2020 pyytänyt, että markkinaoikeus pidentää kilpailulain 26 §:n 2 momentissa säädettyä määräaikaa 23.9.2020 saakka.

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 8.4.2020 ilmoitettu järjestely, jossa Loomis AB hankkii määräysvallan Automatia Pankkiautomaatit Oy:ssä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 14.5.2020 tehnyt kilpailulain 26 §:n 1 momentissa tarkoitetun päätöksen jatkoselvitykseen ryhtymisestä. Kilpailulain 26 §:n 2 momentissa säädetty 69 työpäivän määräaika päättyy siten 21.8.2020.

Yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämiseksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tehnyt laajoja selvityksiä arvokuljetus- ja rahankäsittelypalveluiden sekä pankkien kokonaisrahahuoltopalveluiden markkinoilla. Selvitysten toteuttamista ovat hidastaneet ja vaikeuttaneet merkittävästi koronakriisin aiheuttamat poikkeusolot. Kun otetaan huomioon asiassa tehtyjen selvitysten laajuus sekä se, että yrityskaupan osapuolille voidaan varata riittävä aika tulla kuulluksi ja asianmukaisesti vastata viraston selvityksiin, yrityskaupan arviointi edellyttää määräajan pidentämistä. Pyydettyä lyhyempi määräajan pidennys ei viraston ja yrityskaupan osapuolten arvion mukaan olisi asian laajuus huomioon ottaen riittävä asian käsittelyn päättämiseksi.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 12.8.2020 toimittanut markkinaoikeudelle Loomis AB:n asiamiehen ilmoituksen, jonka mukaan Loomis AB ei vastusta määräajan pidentämistä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kilpailulain 26 §:n 2 momentin mukaan, jollei Kilpailu- ja kuluttajavirasto aseta ehtoja eikä tee esitystä yrityskaupan kieltämisestä 69 työpäivän kuluessa siitä, kun se päätti jatkoselvitykseen ryhtymisestä, yrityskaupan katsotaan tulleen hyväksytyksi. Markkinaoikeus voi pidentää määräaikaa enintään 46 työpäivällä.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston hakemuksen mukaan kysymyksessä olevan yrityskaupan arviointi edellyttää määräajan pidentämistä. Viraston markkinaoikeudelle toimittaman Loomis AB:n asiamiehen ilmoituksen mukaan yrityskaupan ilmoittaja ei vastusta määräajan pidentämistä.

Markkinaoikeus katsoo, että Kilpailu- ja kuluttajaviraston hakemuksessa esitetyn perusteella kilpailulain 26 §:n 2 momentissa säädettyä määräaikaa on syytä pidentää hakemuksessa esitetyn mukaisesti.

Lopputulos

Markkinaoikeus pidentää kilpailulain 26 §:n 2 momentissa säädettyä määräaikaa 23.9.2020 saakka.

Muutoksenhaku

Kilpailulain 44 §:n 2 momentin nojalla tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Markkinaoikeustuomari Pasi Yli-Ikkelä

 
Julkaistu 21.8.2020