MAO:318/20

Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Mehiläinen Yhtiöt Oy

yrityskauppa - määräajan pidentäminen

Diaarinumero: 2020/276
Antopäivä: 26.6.2020


Hakemus

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (jäljempänä myös virasto) on 25.6.2020 pyytänyt, että markkinaoikeus pidentää kilpailulain 26 §:n 2 momentissa säädettyä määräaikaa 27.8.2020 saakka.

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 10.2.2020 ilmoitettu järjestely, jossa Mehiläinen Yhtiöt Oy hankkii määräysvallan Pihlajalinna Oyj:ssä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 12.3.2020 tehnyt kilpailulain 26 §:n 1 momentissa tarkoitetun päätöksen jatkoselvitykseen ryhtymisestä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 27.5.2020 tehnyt päätöksen käsittelymääräajan jatkamisesta asiassa ja ilmoittanut pidentävänsä kilpailulain 26 §:n 3 momentin nojalla yrityskauppa-asian käsittelymääräaikaa samalla määrällä päiviä kuin mitä 14. ja 20.5.2020 pyydettyjen tietojen toimittaminen myöhästyy niiden toimittamiselle asetetuista määräajoista. Koska ensimmäinen määräpäivä on alun perin ollut 20.5.2020 ja puuttuvat tiedot on toimitettu Kilpailu- ja kuluttajavirastolle 24.6.2020, kilpailulain 26 §:n 2 momentissa säädetty 69 työpäivän määräaika päättyy 27.7.2020.

Yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämiseksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tehnyt laajoja selvityksiä terveyspalveluiden markkinoilla. Selvitysten toteuttamista ovat hidastaneet ja vaikeuttaneet merkittävästi koronakriisin aiheuttamat poikkeusolot. Kun otetaan huomioon asiassa tehtyjen selvitysten laajuus, selvitysten kohteena olevien markkinoiden suuri lukumäärä ja se, että yrityskaupan osapuolille voidaan varata riittävä aika viraston laajoihin selvityksiin vastaamiseksi, yrityskaupan arviointi edellyttää määräajan pidentämistä. Pyydettyä lyhyempi määräajan pidennys ei viraston ja yrityskaupan osapuolten arvion mukaan olisi asian laajuus huomioon ottaen riittävä asian käsittelyn päättämiseksi.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 25.6.2020 toimittanut markkinaoikeudelle Mehiläinen Yhtiöt Oy:n asiamiehen ilmoituksen, jonka mukaan Mehiläinen Yhtiöt Oy ei vastusta määräajan pidentämistä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kilpailulain 26 §:n 2 momentin mukaan, jollei Kilpailu- ja kuluttajavirasto aseta ehtoja eikä tee esitystä yrityskaupan kieltämisestä 69 työpäivän kuluessa siitä, kun se päätti jatkoselvitykseen ryhtymisestä, yrityskaupan katsotaan tulleen hyväksytyksi. Markkinaoikeus voi pidentää määräaikaa enintään 46 työpäivällä.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston hakemuksen mukaan kysymyksessä olevan yrityskaupan arviointi edellyttää määräajan pidentämistä. Viraston markkinaoikeudelle toimittaman Mehiläinen Yhtiöt Oy:n asiamiehen ilmoituksen mukaan yrityskaupan ilmoittaja ei vastusta määräajan pidentämistä.

Markkinaoikeus katsoo, että Kilpailu- ja kuluttajaviraston hakemuksessa esitetyn perusteella kilpailulain 26 §:n 2 momentissa säädettyä määräaikaa on syytä pidentää hakemuksessa esitetyn mukaisesti.

Lopputulos

Markkinaoikeus pidentää kilpailulain 26 §:n 2 momentissa säädettyä määräaikaa 27.8.2020 saakka.

Muutoksenhaku

Kilpailulain 44 §:n 2 momentin nojalla tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.


Markkinaoikeustuomari Pasi Yli-Ikkelä

 
Julkaistu 1.7.2020