MAO:275/19

Kansaneläkelaitos - vuoden 2019 äitiyspakkauksen tuotteiden täydennyshankinta

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

Diaarinumero: 2018/359
Antopäivä: 14.6.2019

ASIAN TAUSTA

Kansaneläkelaitos (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 12.5.2018 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta vuoden 2019 äitiyspakkauksen tuotteiden täydennyshankintaa koskevasta tavarahankinnasta ajalle 24.9.2018–31.1.2020. Hankinta on jaettu kahteen osaan: 1) tuotteet 1–2: Tekstiilituotteet (myssy nauhoilla ja ruokalappu) ja 2) tuote 3: pehmolelu.

Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikkö on 4.9.2018 tekemällään hankintapäätöksellä asiassa Kela 6/42/2018 muun ohella valinnut ruokalapun osalta TJH PROMOTIONS OY:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut enintään 209.600 euroa.

Hankintasopimusta ruokalapun osalta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Hankintayksikön ilmoituksen mukaan kyseinen hankinta on järjestetty väliaikaisesti.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Rhymetime Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen siltä osin kuin se koskee hankinnan kohteena olevaa ruokalappua ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 2.000 eurolla lisättynä arvonlisäveron määrällä viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan valittu ruokalappu ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen.

Tarjouspyynnön liitteessä 1 on ilmoitettu tuotekohtaisesti tuotteita koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset. Ruokalapun osalta on vaadittu seuraavaa:

"Ruokalappu, etupuoli kuviollinen (pohjaväri ei vaaleansävyinen), edessä tasku, säädettävä kiinnitys, materiaali pyyhittävä, kemiallisista päästöistä vapaa. Ruokalappu ei saa päästää kosteaa ruokaa läpi."

Voittaneen tarjoajan ruokalapussa tasku on ollut tarjouspyynnön vastaisesti ruokalapun takana. Lisäksi voittaneen tarjoajan ruokalappu on ollut tarjouspyynnön vastaisesti vaaleansävyinen. Virheellinen väri on käynyt ilmi jo voittaneen tarjoajan omasta tuotekuvauksesta, jossa ruokalapun väriksi on ilmoitettu vaaleansininen.

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti myös tarjousten pisteytyksessä ja käyttänyt tarjousten vertailussa seikkoja, joita ei ole mainittu tarjouspyynnössä.

Hankintayksikkö on antanut valittajan tarjoamalle ruokalapulle RL 19201 toiminnallisesta laadusta ainoastaan yhden pisteen. Ainoana syynä pisteiden vähentämiseen on mainittu "pienehkö mitoitus kaulalla". Hankintayksikkö ei ole määritellyt tarjouspyynnössä kaula-aukon minimikokoa. Valittajan tarjoama ruokalappu on ollut malliltaan yleisesti käytössä oleva ruokalappu ja kaula-aukoltaan erittäin hyvin säädettävä nauhakiinnityksen ansiosta. Kaula-aukon mitoitus on ollut normaali mitoitus alle 1-vuotiaan ruokalapulle, ja tarjouspyynnössä on pyydetty nimenomaan alle 1-vuotiaalle sopivaa ruokalappua eikä taaperokoon mallia, jota muut tarjoajat ovat ilmeisimmin tarjonneet. Nauhakiinnityksellä ruokalapun kaula-aukon säädettävyys on ollut jopa 16–36 senttimetriä, mikä riittää ruokalapun käyttöön myös taaperoiällä. Valittajan ruokalapun RL 19201 olisi tullut saada puolitoista pistettä.

Hankintayksikkö on antanut valittajan tarjoamalle toiselle ruokalapulle RL 19202 toiminnallisesta laadusta nolla pistettä. Syyksi huonoon laatuun on ilmoitettu "aivan liian pieni mitoitus kaulalla". Valittajan ruokalapun kaula-aukon mitta on säädettävissä 19–26 senttimetrin välillä. Kaula aukon koko on normaali alle 1-vuotiaan ruokalapulle. Esimerkiksi pohjoismaiden markkinajohtajan ruokalappujen kokosäätö, 19–30 senttimetriä on suunnattu lapsille, jotka ovat iältään neljästä kuukaudesta kolmeen vuotta. Koska valittajan ruokalapussa RL 19202 ei ole ollut muita puutteita, sen olisi tullut saada toiminnallisesta laadusta puolitoista pistettä.

Brands4Kids A/S:n ruokalappu on saanut esteettisen laadun osalta virheellisesti keskimääräistä tasoa kuvaavan yhden pisteen, vaikka sen kuviointi ja väritys ei ole hankintayksikön arvioinnin mukaisesti ollut soveltuva molemmille sukupuolille. Hankintayksikkö on todennut tuotteesta seuraavaa: "Tuote on esteettisesti keskimääräistä tasoa, ei erotu edukseen. Poikamainen kuosi ja väritys." Tarjouspyynnön mukaan äitiyspakkaukseen tarjottavien vaatteiden ja muiden tekstiilituotteiden on tullut soveltua kaikille sukupuolille. Valinta- ja vertailuperusteiden osalta esteettisyyden ensimmäisenä kriteerinä on mainittu "kuvioinnin ja värityksen sopivuus kaikille sukupuolille".

Hankintayksikön hankintamenettely ei vaikuta syrjimättömältä ja oikeudenmukaiselta vaan viittaa siihen, että tarjoajia ei ole kohdeltu tasapuolisesti. Lisäksi esteettisyyden käyttäminen yhtenä laatukriteerinä on ollut omiaan antamaan hankintayksikölle rajoittamattoman valinnanvapauden, ja siten sen käyttäminen vertailuperusteena on ollut tarjoajia syrjivää. Esteettisyyden arviointi perustuu henkilökohtaisiin mielipiteisiin, eikä laatua voi sen osalta mitata objektiivisesti.

Vastine

Vaatimukset

Kansaneläkelaitos on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 800 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tuotteiden arviointi on perustunut objektiivisiin seikkoihin, ja tarjoajia on kohdeltu tuotteiden valinnassa tasapuolisesti. Hankintamenettelyssä on menetelty asianmukaisesti.

Voittaneen tarjoajan valitussa ruokalapussa on ollut takapuolelta käännettävä tasku. Ruokalappua käytettäessä siinä on edessä tasku, kuten ruokalapulta on vaadittu. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyssä vaatimuksessa ei ole otettu kantaa taskun tekniseen toteuttamistapaan, eli on merkityksetöntä, millä tavoin tasku on ommeltu ruokalappuun, kunhan ruokalapussa on sitä käytettäessä tasku edessä. Vastaavalla tekniikalla toteutetut ruokalaput on valittu äitiyspakkaukseen vuosina 2016 ja 2017, jolloin tarjouspyyntöasiakirjoissa on esitetty ruokalapun taskun osalta sama vaatimus kuin nyt kysymyksessä olevassa kilpailutuksessa.

Vaalealla, ei hyväksyttävällä pohjavärillä hankintayksikkö on tarkoittanut eri sävyisiä valkoisia tai muutoin hyvin värittömän oloisia värejä, joihin likatahroista jää helposti jälkiä pesusta tai puhdistuksesta huolimatta. Väriä ei tule arvioida sen nimen perusteella niin, että vaaleansininen olisi kielletty vaaleansävyinen ja esimerkiksi keltainen ja turkoosi eivät, vaikka värin tummuudessa ei olisikaan eroa vaaleansiniseen.

Ruokalapun osalta vaatimukset ovat olleet samat jo useamman äitiyspakkauksen kilpailutuksen ajan. Valittaja on osallistunut näihin kilpailutuksiin, ja hankintayksikön vaaleaa pohjaväriä koskeva tulkintalinja on tullut sille tutuksi. Hankintayksikön toiminta ruokalappujen pohjavärin hyväksyttävyyden arvioinnissa on ollut johdonmukaista, eikä arviointia ole tehty syrjivästi. Huomattakoon lisäksi, että vaikka voittaneen tarjoajan valittu ruokalappu olisi todettu tarjouspyynnön vastaiseksi, valittajan ruokalappu ei olisi tullut valituksi.

Tarjouspyyntömateriaalissa ilmoitetun mukaisesti laatuarvioinnissa on tarkasteltu tuotteen toiminnallisuutta ja esteettisyyttä esitettyihin kriteereihin nähden ja suhteessa toisiinsa. Pisteytys on perustunut kokonaisarviointiin, jossa on otettu huomioon tuotteen hyvät ja huonot ominaisuudet. Toiminnallisuuden arvioinnissa on ilmoitettu otettavan huomioon muun ohella mittasuhteet ja mallin sopivuus vauvalle.

Ruokalapun on tullut olla tarjouspyyntöasiakirjoissa vaaditun mukaisesti alle 1-vuotiaalle lapselle sopiva. Vauvan ruumiinrakenne on erityyppinen kuin aikuisen, ja ruokalapun sopivuutta arvioitaessa sovitus tulee tehdä vauvalle eikä valittajan oikaisuvaatimuksessa esittämin tavoin aikuiselle naiselle. Vauvan kaula on lyhyt ja tukeva muihin mittoihin nähden. Hankintayksikkö on testannut kaikki vertailuun päässeet ruokalaput hankintayksikön käytössä olevalle alle vuoden ja yli kuuden kuukauden ikäisen vauvan kokoa vastaavalle sovitusnukelle, jota on käytetty vertailun apuvälineenä jo useiden vuosien ajan. Nuken kaulan ympärysmitta on 27 senttimetriä. Äitiyspakkaukseen valittavan ruokalapun tulee sopia alle vuoden ikäisille lapsille, joten ruokalapun kiinnityksessä tulee olla riittävästi säätövaraa, jotta se sopii kaikille alle vuoden ikäisille ruokalappua käyttäville eli kiinteiden ruokien syömisen aloittaneille lapsille.

Valittu ruokalappu on istunut hyvin sovitusnuken päälle ja on suojannut hyvin myös nuken hartiat. Malli on ollut sopivan kokoinen myös kuuden kuukauden ikäiselle vauvalle ja suojannut hyvin vauvan etuosan ja hartiat. Muut tarjouskilpailussa mitoituksen osalta moitteettomaksi todetut ruokalaput ovat mitoitukseltaan vastanneet valittua mallia.

Valittajan ruokalapun malli RL 19202 on ollut kaulan mitoituksen osalta hyvin pieni, ja mallinuken päälle puettaessa se on saatu juuri ja juuri kiinni. Vauvan päälle puettaessa ruokalappua on ollut vaikea saada kiinni ja vauva on hermostunut. Niukasta mitoituksesta johtuen on ollut oletettavaa, että osalle alle vuoden ikäisistä lapsista tuote ei olisi ollut käyttökelpoinen, ja kun tarralaput kiinnittyvät toisiinsa vain hyvin pieneltä osin, kiinnitys jää niin heikoksi, että vauva voisi helposti repäistä sen irti. Valittajan ruokalappu RL 19202 on perustellusti todettu vertailussa mitoituksesta johtuen merkittävästi puutteelliseksi, ja se on saanut laadun toiminnallisuudesta nolla pistettä.

Valittajan ruokalapun mallista RL 19201 annettu arvio "pienehkö mitoitus kaulalla" ei ole viitannut kiinnitysnauhojen pituuteen. Malli on ollut pienikokoinen kaulan sivuilla leveydeltään, eli malli ei ole suojannut kunnolla vauvan hartioita. Vauvan käännellessä päätään pelkkä edessä oleva suojaus on ollut toisiin tarjottuihin ruokalappuihin nähden puutteellinen. Ruokalapun kaula-aukko on ollut myös pienikokoinen, sillä kaula-aukon leveys on ollut vain kahdeksan senttimetriä. Mitoituksesta johtuen tuote on perustellusti todettu arvioinnissa vähäisen puutteen omaavaksi, ja se on saanut laadun toiminnallisuudesta yhden pisteen.

Ruokalapun esteettisyyden arvioinnissa on ilmoitettu huomioitavan soveltuvin osin seuraavat seikat: kuvioinnin ja värityksen sopivuus kaikille sukupuolille, kivan / pirteän näköinen, kauniskuosinen ja värinen, värien yhteensopivuus, kuviointi, tyylikäs, nykyaikainen kuvitus / väritys, hauskat yksityiskohdat ja neulos. Kokonaisarvioinnin perusteella pisteitä on todettu annettavan seuraavasti:

- 2 pistettä: esteettisesti erittäin hyvä tuote; poikkeaa edukseen muista tarjotuista tuotteista jollain esteettisyyteen liittyvällä yksilöitävissä olevalla tekijällä
- 1 piste: tuote on esteettisesti keskimääräistä tasoa; ei erotu edukseen
- nolla pistettä: esteettisesti sopimaton tuote; kuvioinniltaan, väritykseltään ja / tai ulkonäöltään äitiyspakkaukseen sopimaton; valittu samanlainen tuote (kuosi ja väri) toisesta positiosta erikokoisena.

Äitiyspakkaukseen esteettisesti sopimaton olisi esimerkiksi tuote, jossa on lapsille sopimaton kuvio. Värin ja kuvion poika- tai tyttömäisyys ei tee tuotteesta sopimatonta, mutta äitiyspakkaukseen halutaan mahdollisuuksien mukaan valita sellaisia tuotteita, jotka eivät yleisesti aiheuta mielikuvaa tuotteen kuulumisesta pääasiassa tytöille tai pojille. Brands4Kids A/S:n ruokalappu on saanut raadilta kritiikkiä värin ja kuvion poikamaisuudesta, mikä on osaltaan vaikuttanut siihen, ettei tuote ole esteettisyydeltään poikennut edukseen muista tarjotuista tuotteista.

Esteettisyyden huomioiminen tuotteiden valintaan vaikuttavana laadun osalta vertailtavana seikkana on hankintasäännösten mukaan hyväksyttävää. Kysymyksessä olevassa hankinnassa esteettisyys on seikka, jolla on äitiyspakkauksen saajana oleville edunsaajille suuri merkitys. Monelle edunsaajalle tuotteiden esteettisyys on ratkaisevassa asemassa, kun he päättävät, ottavatko he äitiysavustuksen rahana vai äitiyspakkauksena.

Kuultavan lausunto

TJH PROMOTIONS OY ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnön vaatimusten tulisi olla yksiselitteisiä eivätkä ne saisi olla tulkinnanvaraisia. Hankintayksikkö olisi voinut esittää vaatimuksinaan esimerkiksi, että "etupuoli kuviollinen (pohjaväri ei valkoinen tai värittömän oloinen) ja tasku". Suomen kielessä vaalean määritelmä ei ole selitettävissä hankintayksikön esittämin tavoin erisävyisiksi valkoisiksi. Suomen kielitoimiston mukaan vaalea väri on sellainen, joka heijastaa suhteellisen paljon väriä.

Hankintayksikkö on vastineessaan kuvannut myös valintakriteereitä, jotka eivät ole käyneet ilmi tarjouspyyntömateriaalista. Toive likatahrojen värjäämättömyydestä ei ole tullut tarjousmateriaalissa esiin. Lisäksi hankintayksikkö on ilmoittanut arvostaneensa vertailussa ruokalappuja, jotka suojaavat hyvin nuken hartioita. Hankintayksikkö ei ole tarjouspyyntömateriaalissa ilmoittanut arvioivansa hartioiden peittoavuutta koskevaa ominaisuutta. Hankintayksikön ei tulisi tulkita haluamiaan ominaisuuksia vapaasti päätösvaiheessa. Mitoituksen vertaaminen taaperokoon mitoin tehtyyn ruokalappuun on lisäksi perusteetonta ja syrjivää. Jos hankintayksikkö olisi tarjouspyynnössä määritellyt hakevansa taaperokoon ruokalappua tai hartiat peittävää mallia, valittaja olisi voinut tarjota hankintayksikön toivomaa mallia. Nyt tarjotun ruokalapun pisteytyksessä on virheellisesti vähennetty pisteitä pyydetyn mukaisesta kokoluokituksesta.

Hankintayksikkö ei lähetä kuvia tarjouskilpailuissa mukana olleista tuotteista hankintapäätöstensä mukana, ja siten aikaisempina vuosina valittujen ruokalappujen taskujen tekniset toteutukset ja värivalikoimat eivät ole olleet valittajalle tuttuja. Toisaalta useiden vuosien virheellinen toiminta ei muuta hankintayksikön toimintaa tarjoajia kohtaan lailliseksi, tasapuoliseksi ja oikeudenmukaiseksi.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on valituksessa esitetyn johdosta kysymys ensinnäkin siitä, onko tarjouspyyntö ollut hankintasäännösten mukainen ja onko hankintayksikkö menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden mukaisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta. Asiassa on tämän jälkeen tarvittaessa arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti pisteyttäessään valittajan ja Brands4Kids A/S:n tarjoamat ruokalaput.

Hankintayksikön mukaan hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo, 209.600 euroa, on koskenut tilannetta, jossa hankittava määrä on 32.000 kappaletta. Hankintayksikön mukaan ja hankintailmoituksesta ilmenevin tavoin hankintayksikkö on kuitenkin varannut oikeuden ostaa äitiyspakkauksen tuotteita enintään 41.400 kappaletta. Edellä todetun perusteella ja ottaen huomioon hankintayksikön saamien tarjousten tarjoushinnat markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut arvioida hankinnan ylittävän julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 26 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisen tavarahankintoja koskevan EU kynnysarvon, joka on hankintailmoituksen julkaisemishetkellä ollut 221.000 euroa. Hankintaan on näin ollen sovellettava EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevia hankintalain säännöksiä.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 71 §:n 1 momentin mukaan hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät sekä niihin mahdollisesti sisältyvät tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä, neuvottelukutsussa tai näiden liitteissä ja niissä on vahvistettava rakennusurakoilta, palveluilta tai tavaroilta vaadittavat ominaisuudet. Määritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun, eivätkä ne saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain 93 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa hinta-laatusuhteen vertailuperusteita, jotka liittyvät laadullisiin, yhteiskunnallisiin, ympäristö- tai sosiaalisiin näkökohtiin tai innovatiivisiin ominaisuuksiin. Laatuun liittyviä perusteita voivat olla tekniset ansiot, esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, esteettömyys, kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu, käyttökustannukset, kustannustehokkuus, myynnin jälkeinen palvelu ja tekninen tuki, huolto ja toimituspäivä tai toimitus- tai toteutusaika sekä muut toimitusehdot. Pykälän 5 momentin mukaan vertailuperusteiden on liityttävä hankinnan kohteeseen lain 94 §:n mukaisesti, ne eivät saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta ja niiden on oltava syrjimättömiä ja varmistettava todellisen kilpailun mahdollisuus.

Hankintalain 94 §:n mukaan hinta-laatusuhteen vertailuperuste liittyy hankinnan kohteeseen, jos se liittyy kyseisen sopimuksen perusteella toimitettaviin rakennusurakoihin, tavarahankintoihin tai palveluihin liittyvään sopimukseen miltä tahansa osin ja missä tahansa niiden elinkaaren vaiheessa.

Tarjouspyyntö

Valittaja on esillä olevassa asiassa valittanut hankintapäätöksestä siltä osin kuin hankinnan kohteena on ollut äitiyspakkaukseen sisällytettävä ruokalappu.

Tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" on esitetty vähimmäisvaatimuksena muun ohella, että tarjotut tuotteet täyttävät liitteessä 1 määritellyt tuotekohtaiset vähimmäisvaatimukset. Kyseisen kohdan mukaan tarjoukseen on tullut liittää värivalokuvat jokaisesta tarjotusta tuotteesta ja värivaihtoehdosta ja lisäksi tarjoajan on tullut toimittaa tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä lopullista tuotetta vastaavat tuotemallit tarjouspyynnössä ilmoitettuun osoitteeseen.

Lisäksi tarjouspyynnön kohdassa "Hankittavia tuotteita koskevat vähimmäisvaatimukset ja pyydettävät selvitykset" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjouspyynnön liitteessä 1 on määritelty tuotekohtaisesti tuotteita koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset. Tarjottavan tuotteen tulee olla vaatimusten mukainen. Tarjoajan tulee tutustua vähimmäisvaatimuksiin huolella.

Lisäksi tarjouspyynnön liitteessä 2 on määritelty yleiset vähimmäisvaatimukset, jotka äitiyspakkaukseen tarjottavien tuotteiden tulee täyttää soveltuvin osin. Tarjoajan tulee vakuuttaa tarjoamiensa tuotteiden täyttävän kaikki tarjottavaan tuotteeseen soveltuvat vaatimukset."

Tarjouspyynnön liitteen 1 "Äitiyspakkaukseen 2019 täydennyshankinnassa tarjottavat tuotteet ja hinnat" kohdassa "Ohjeet tuotteille" on todettu muun ohella, että hankintayksikkö toivoo tuotteisiin esimerkiksi iloisia, kirkkaita ja raikkaita värejä tai tyylikkäitä nykyaikaisia kuvituksia ja värejä.

Liitteestä 1 ilmenee, että ruokalappu on määritelty liitteessä tuotteeksi numero 2. Liitteessä 1 on esitetty tuotteiden 1 ja 2 osalta yhteisesti seuraavaa:

"Valintaperusteena kokonaistaloudellinen edullisuus.

Laatuarvioinnissa otetaan huomioon seuraavat seikat soveltuvin osin:

1. Toiminnallisuus: 0–2 pistettä (= 0,1,1½ ja 2 pistettä)
• mittasuhteet ja mallin sopivuus vauvalle (hyvin istuva malli, hyvä kaavoitus)
• käytetty materiaali (joustavuus, kestävyys, pehmeys, laatu)
• painonappien, nauhojen ja kiinnitystarrojen toimivuus
• pesunkestävyys (mallimuutokset, kuosissa pysyminen, nyppyyntyminen/nukkaantuminen, virttyminen, ompeleiden kestävyys, värien pysyvyys)
• ompelutyön laatu (riittävät saumavarat, kestävät ja viimeistellyt ompeleet, pehmeät saumarakenteet)
• painatuksen laatu
• innovatiivinen toteutus määrittelyjen puitteissa

2. Esteettisyys: 0–2 pistettä (= 0,1 ja 2 pistettä)
• kuvioinnin ja värityksen sopivuus kaikille sukupuolille
• kivan/pirteän näköinen, kauniskuosinen ja -värinen, värien yhteensopivuus, kuviointi, tyylikäs, nykyaikainen kuvitus/väritys
• hauskat yksityiskohdat
• neulos".

Liitteessä 1 on todettu yksin ruokalapun osalta seuraava vähimmäisvaatimus:

"Ruokalappu, etupuoli kuviollinen (pohjaväri ei vaaleasävyinen), edessä tasku, säädettävä kiinnitys, materiaali pyyhittävä, kemiallisista päästöistä vapaa. Ruokalappu ei saa päästää kosteaa ruokaa läpi."

Lisäksi liitteen 1 sarakkeessa "koko" on todettu ruokalapun osalta seuraavaa: "alle 1 vuotiaalle lapselle sopiva."

Tarjouspyynnön liitteen 2 "Äitiyspakkauksen tuotteita koskevat vaatimukset" kohdassa 2 "Vaatteet ja muut tekstiilituotteet" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Äitiyspakkaukseen tarjottavien vaatteiden ja muiden tekstiilituotteiden tulee olla soveltuvia kaikille sukupuolille. Tuotteita voi tarjota valkoisena/luonnonvalkoisena, värillisenä tai kuviollisena sen mukaan kuin liitteessä 1 on tarkemmin positiokohtaisesti määritelty."

Tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tuotteiden valinnat ja vertailu tehdään tuotekohtaisesti. Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus (ks. tarkemmin liite 3).

Tuotteiden laadun arvioinnissa Kelan apuna toimii äitiysavustusraati. Raati arvioi tarjottuja tuotteita tarjoajien toimittamien tuotemallien ja tarjouksessa mainittujen tietojen perusteella. Tuotteiden tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastamisessa ja/tai laadun arvioinnissa voidaan käyttää tukena myös ulkopuolista asiantuntijaa ja/tai ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation suorittamaa tuotteiden testausta."

Tarjouspyynnön liitteen 3 "Valinta- ja vertailuperusteet" kohdassa 1 "Tuotteet 1–2, Myssy nauhoilla, Ruokalappu" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Arvioinnissa otetaan huomioon seuraavat seikat soveltuvin osin:

1) Toiminnallisuus, 0–2 pistettä

[– –]

2 = erittäin laadukas, virheetön tuote; poikkeaa edukseen muista tarjotuista tuotteista jollain toiminnallisuuteen liittyvällä yksilöitävissä olevalla tekijällä

1,5 = hyvälaatuinen tuote; ei puutteita/virheitä

1 = tuote on laadultaan keskimääräistä tasoa; käyttökelpoinen tuote, jossa on yksi tai useampia vähäisiä puutteita/virheitä jollain toiminnallisuuteen liittyvällä tekijällä (esim. hieman nukkaantunut, langanpätkiä ompeleissa)

0 = huonolaatuinen tuote; tuotteen laadussa useita ja/tai merkittävä puute/puutteita

2) Esteettisyys, 0–2 pistettä

[– –]

2 = esteettisesti erittäin hyvä tuote; poikkeaa edukseen muista tarjotuista tuotteista jollain esteettisyyteen liittyvällä yksilöitävissä olevalla tekijällä

1 = tuote on esteettisesti keskimääräistä tasoa; ei erotu edukseen

0 = esteettisesti sopimaton tuote; kuvioinniltaan, väritykseltään ja/tai ulkonäöltään äitiyspakkaukseen sopimaton; valittu samanlainen tuote (kuosi ja väri) toisesta positiosta erikokoisena."

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikön olisi tullut sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Valittajan mukaan voittaneen tarjoajan tarjoama ruokalappu on ollut tarjouspyynnön vastaisesti pohjaväriltään vaaleasävyinen ja lisäksi sen tasku on ollut tarjouspyynnössä esitetyn vaatimuksen vastaisesti ruokalapun takapuolella. Valittaja on esittänyt myös, että esteettisyyden käyttäminen yhtenä laatukriteerinä on ollut omiaan antamaan hankintayksikölle rajoittamattoman valinnanvapauden tarjousten vertailussa ja tämä on ollut tarjoajia syrjivää. Lisäksi valittaja on esittänyt, että tarjouspyyntö on ollut ruokalapulle asetetun värivaatimuksen ja taskun sijaintia koskevan vaatimuksen osalta epäselvä. Vielä valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on pisteyttänyt valittajan ja Brands4Kids A/S:n tarjoamat ruokalaput virheellisesti. Valittajan mukaan sen tarjoamien ruokalappujen mitoituksessa ei ole ollut hankintayksikön toteamia puutteita ja molempien ruokalappujen olisi siten tullut saada toiminnallisesta laadusta täydet puolitoista pistettä. Brands4Kids A/S:n ruokalappu on puolestaan saanut esteettisen laadun osalta virheellisesti keskimääräistä tasoa kuvaavan yhden pisteen, vaikka sen kuviointi ja väritys ei ole hankintayksikön arvioinnin mukaisesti ollut soveltuva molemmille sukupuolille.

Hankintayksikön mukaan voittaneen tarjoajan tarjoama ruokalappu on ollut tarjouspyynnön mukainen. Hankintayksikön mukaan tarjouspyynnössä esitetty vaatimus ei-vaaleasävyisestä pohjaväristä on tarkoittanut eri sävyisiä valkoisia tai muutoin hyvin värittömän oloisia värejä, joihin likatahroista jää helposti jälkiä pesusta tai puhdistuksesta huolimatta. Valittu ruokalappu ei ole ollut pohjaväriltään tällä tavoin vaaleasävyinen. Hankintayksikön mukaan voittaneen tarjoajan valitun ruokalapun takapuolelta käännettävä tasku on ruokalappua käytettäessä ruokalapun edessä, kuten tarjouspyynnössä on vaadittu. Lisäksi hankintayksikkö on esittänyt, että tuotteiden esteettisyydellä on äitiyspakkauksen saajana oleville edunsaajille suuri merkitys ja sen huomioiminen tuotteiden valintaan vaikuttavana laatuvertailtavana seikkana on hankintasäännösten mukaan hyväksyttävää. Hankintayksikön mukaan laatuarvioinnissa on tarkasteltu tarjouspyyntömateriaalissa ilmoitetun mukaisesti tuotteen toiminnallisuutta ja esteettisyyttä esitettyihin kriteereihin nähden ja suhteessa toisiinsa. Ruokalapun on tullut olla tarjouspyyntöasiakirjoissa vaaditun mukaisesti alle 1-vuotiaalle lapselle sopiva, ja hankintayksikkö on testannut kaikki vertailuun päässeet ruokalaput kuuden kuukauden – yhden vuoden ikäisen vauvan kokoa vastaavalle sovitusnukelle. Molemmat valittajan ruokalaput ovat olleet arvioinnin mukaan mitoitukseltaan puutteellisia, ja niiden saamat pisteytykset ovat olleet perusteltuja. Brands4Kids A/S:n ruokalappu puolestaan on saanut raadilta kritiikkiä värin ja kuvion poikamaisuudesta, mikä on osaltaan vaikuttanut siihen, ettei se ole saanut täysiä pisteitä. Värin ja kuvion poikamaisuus ei kuitenkaan ole tehnyt tuotteesta äitiyspakkaukseen sopimatonta.

Valittajan esittämän johdosta asiassa on ensin arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten mukaisesti tarjouspyyntöä laatiessaan ja siinä esitettyjä vertailuperusteita asettaessaan.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on laaja harkintavalta sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet. Vertailuperusteiden tulee kuitenkin liittyä hankinnan kohteeseen, eivätkä ne saa olla syrjiviä tai antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta.

Tarjouspyynnössä on kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiksi asetettu laadun osalta tuotteen toiminnallisuutta ja esteettisyyttä koskevia perusteita. Tuotteen esteettisyydestä on voinut saada 0–2 laatupistettä. Tarjouspyynnön liitteistä 1 ja 3 ovat ilmenneet esteettisyyden arvioinnissa huomioon otettavat seikat ja se, millä perustein minkäkin pistemäärän on voinut saada. Tarjouspyyntöasiakirjoissa todetuin tavoin tuotteiden laadun arvioinnissa hankintayksikön apuna on toiminut äitiysavustusraati, joka on arvioinut tarjottuja tuotteita tarjoajien toimittamien tuotemallien ja tarjouksessa esitettyjen tietojen perusteella.

Ottaen huomioon, että esteettisyyttä koskevat vertailuperusteet ovat esillä olevassa asiassa liittyneet suoraan hankinnan kohteeseen ja hankinnan kohteena on ollut tuote, jonka ulkonäöllä ja laadulla on sen saajana olevalle loppukäyttäjälle merkitystä, esteettisyyttä koskevien laadullisten perusteiden käyttämistä kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteina ei voida pitää hankintasäännösten vastaisena. Asiassa esitetystä selvityksestä ei myöskään ilmene, että esteettisyyttä koskevat laatuperusteet olisivat olleet tarjoajia syrjiviä tai antaneet hankintayksikölle rajoittamattoman harkintavallan tarjottujen tuotteiden arvioinnissa.

Hankintayksiköllä on laaja harkintavalta myös sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset. Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset tulee kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Tarjouspyynnön liitteenä 1 olevassa taulukossa on ruokalappua koskevina vähimmäisvaatimuksina esitetty muun ohella, että ruokalapun pohjaväri ei ole vaaleasävyinen ja ruokalapussa on edessä tasku. Tarjouspyynnön liitteessä 2 on todettu, että tuotteita voi tarjota valkoisena/luonnonvalkoisena, värillisenä tai kuviollisena sen mukaan kuin liitteessä 1 on tarkemmin tuotekohtaisesti määritelty.

Ottaen huomioon hankinnan kohde ja tarjouspyynnössä todettu, markkinaoikeus toteaa, että alan ammattimaisen tarjoajan on tullut tarjouspyynnöstä ymmärtää, että vaaleasävyisten pohjavärien kieltämisellä on ruokalapuissa haettu sen puhtaana pysymisen kannalta käytännöllisiä värejä. Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön ilmaisu ei ole täysin yksiselitteinen, mutta se on kuitenkin edellä kuvatusti asiayhteydestään ammattimaisen tarjoajan ymmärrettävissä. Tarjouspyynnön voidaan katsoa tältä osin olevan riittävän täsmällinen yhteismitallisten ja keskenään vertailukelpoisten tarjousten tuottamiseen. Ottaen huomioon hankinnan kohteen käyttötarkoitus, myöskään ruokalapun taskun sijaintia koskevaa vaatimusta ei voida pitää epäselvänä.

Edellä esitetyin perustein markkinaoikeus katsoo, etteivät tarjouspyynnössä esitetyt kokonaistaloudellisen edullisuuden laadulliset vertailuperusteet tai ruokalappua koskevat vähimmäisvaatimukset ole olleet valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisia.

Valittajan esittämän johdosta asiassa on seuraavaksi arvioitava, olisiko voittaneen tarjoajan tarjous tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu voi toteutua tarjousvertailussa ainoastaan, jos tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Hankintayksikkö on tästä syystä velvollinen hylkäämään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

Edellä todetuin tavoin ruokalappua koskevina vähimmäisvaatimuksina on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa muun ohella, että ruokalapun pohjaväri ei ole vaaleasävyinen ja ruokalapussa on edessä tasku. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan kuvannut valittua ruokalappuaan seuraavasti: "Metsäkuosi; ruokalappu, vaaleansininen, materiaali: PUL, takapuolelta käännettävä tasku, säädettävä kiinnitys, ’turva-tarranauha’."

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ja ottaen huomioon, mitä edellä on todettu ruokalapun pohjaväriä koskevasta vaatimuksesta, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti katsoessaan voittaneen tarjoajan ruokalapun tarjouspyynnön mukaiseksi sen pohjavärin osalta. Koska tarjouspyynnössä todetuin tavoin tarjottuja tuotteita on arvioitu muun ohella tarjoajien toimittamien tuotemallien perusteella, sillä miten voittanut tarjoaja on kielellisesti määritellyt tarjoamansa ruokalapun värin, ei ole asian arvioinnissa ratkaisevaa merkitystä.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan valitussa ruokalapussa tasku on ommeltu ruokalapun takapuolelle siten, että se käännetään ruokalappua käytettäessä tämän etupuolelle. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ja ottaen huomioon ruokalapun käyttötarkoitus, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti katsoessaan voittaneen tarjoajan ruokalapun tarjouspyynnön mukaiseksi myös ruokalapun taskun sijainnin osalta.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole sulkenut TJH PROMOTIONS OY:n valittua tarjousta tarjouskilpailusta.

Valittajan esittämän johdosta asiassa on vielä arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti pisteyttäessään valittajan ja Brands4Kids A/S:n tarjoukset hankintapäätöksestä ilmenevällä tavalla.

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan tarjottavan ruokalapun on tullut olla sopiva alle 1-vuotiaalle lapselle ja soveltua kaikille sukupuolille. Toiminnallisen laadun arvioinnissa on ilmoitettu otettavan huomioon muun ohella tuotteen mittasuhteet ja mallin sopivuus vauvalle. Esteettisen laadun arvioinnissa on puolestaan ilmoitettu otettavan huomioon muun ohella kuvioinnin ja värityksen sopivuus kaikille sukupuolille.

Tuotteiden laadun arvioinnissa hankintayksikön apuna on toiminut äitiysavustusraati, joka on arvioinut tarjottuja tuotteita tarjoajien toimittamien tuotemallien ja tarjouksessa mainittujen tietojen perusteella. Hankintayksikön mukaan ruokalappujen arvioinnissa on käytetty muun ohella kahden eri-ikäisen vauvan kokoa vastaavaa sovitusnukkea.

Markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden nojalla hankintayksikön esittämiä havaintoja valittajan ruokalappujen mitoituksen puutteellisuudesta ei tulisi pitää uskottavina. Hankintayksikön ei siten voida katsoa menetelleen virheellisesti, kun se on vähentänyt valittajan tarjoamien ruokalappujen pisteitä toiminnallisen laadun osalta hankintapäätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta ilmenevin tavoin. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut arvioida myös Brands4Kids A/S:n tarjouksen sen esteettisen laadun osalta hankintapäätöksen liitteestä ilmenevin tavoin.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisesti pisteyttäessään valittajan ja Brands4Kids A/S:n tarjoukset hankintapäätöksestä ilmenevällä tavalla.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Rhymetime Oy:n korvaamaan Kansaneläkelaitoksen oikeudenkäyntikulut 800 eurolla viivästyskorkoineen.

Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Mirva Näsi ja Markus Ukkola.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 27.6.2019