Hankinta-asiat

 • Hämeenlinnan kaupunki - tilintarkastuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä - kuljetusten matkapalvelukeskuspalvelut
  julkinen hankinta - palveluja koskeva käyttöoikeussopimus - hankintailmoituksen virheellisyys - hankintasanasto (CPV)

 • Seinäjoen kaupunki - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - syrjimätön kohtelu

 • Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - rautateiden suunnittelupalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - rautateiden suunnittelupalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Turun kaupunki - jätehuoltopalvelut
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Sysmän kunta - kiinteistöjen auraussopimus
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen ja kynnysarvon alittuminen

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - puheentunnistusjärjestelmät
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (aikaisemmin Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä) - työterveyspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Kotkan kaupunki - työterveyshuoltopalvelut
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - tarjouspyyntö - tarjousten vertailu - tasapuolinen kohtelu

 • Tampereen kaupunki - ympäristötekniset konsulttipalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouspyyntö

 • Janakkalan kunta - kadun ja kunnallistekniikan rakentaminen
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Rovaniemen kaupunki - Napapiirin koulun väistötilat
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - vertailuperusteiden soveltaminen

 • Turun kaupunki - kotihoidon optimointihanke - kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmään hankittava optimointijärjestelmä
  julkinen hankinta - hankintasopimuksen muutos - kilpailuttamisvelvollisuus

 • Lahden kaupunki - tilaelementtitoimitus - tilojen vuokraus
  julkinen hankinta - suorahankinta - hyvitysmaksun edellytykset

 • Kemin kaupunki - kiinteistöjen talvihoitourakat
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Kuopion kaupunki - tekojääradan rakennusurakat
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - muiden yksiköiden voimavarojen käyttö

 • Jyväskylän kaupunki - Tampereen kaupunki - Vantaan kaupunki - asuntosuunnittelukohteiden suunnittelukilpailu
  julkinen hankinta - suunnittelukilpailu - asianosaisuus - tutkimatta jättäminen

 • KL-Kuntahankinnat Oy - teleoperaattoripalvelut
  julkinen hankinta - asianosaisuus - syrjimätön kohtelu - puitejärjestely - hankinnan laajuudesta ilmoittaminen

 • Kauhavan kaupunki - talonrakennus- ja talotekniikkatöiden työmaavalvonta
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - hyvitysmaksun edellytykset

 • Turun kaupunki - ajoneuvorenkaat ja rengaspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Valkeakosken kaupunki - kuljetustenohjauskeskusjärjestelmä
  julkinen hankinta - yhteishankintayksikkö - kilpailuttamisvelvollisuus - uhkasakon tuomitsemista koskeva hakemus

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - vertailuperusteiden soveltaminen

 • Senaatti-kiinteistöt - katsomon istuimet ja rungot
  julkinen hankinta - hankintalaji - hankintasanasto (CPV), hankintailmoituksen virheellisyys

 • Porvoon kaupunki - rakennusautomaatiotyöt
  julkinen hankinta - määräaika valituksen tekemiselle - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - sairaalakaasut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - valmennuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - vertailu

 • Loimaan kaupunki - henkilökohtaisen avun palveluhankinta
  julkinen hankinta - hankintailmoituksen virheellisyys - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - hyvitysmaksun määräämisen edellytykset

 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä - suun terveydenhuollon laitteiden ja hoitohuoneiden kalusteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu - tasapuolinen kohtelu

 • Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - rautatien huomiovalojärjestelmä
  julkinen hankinta - erityisalojen hankintalaki - markkinaoikeuden toimivalta - hankintalaji

 • Helsingin kaupunki ja Helsingin Konsernihankinta Oy - rakennuspiirustusten kopiointi- ja tulostuspalvelut

  julkiset hankinnat - poikkeuksellisen alhainen hinta

 • Evijärven kunta - koulukuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys - tarjoajan soveltuvuus - yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu

 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä - potilastietojärjestelmä
  julkinen hankinta - uhkasakon tuomitsemista koskeva hakemus

 • Kansaneläkelaitos - lasten ja nuorten ryhmäpsykoterapia
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kansaneläkelaitos - yksilöfysioterapia

  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - tarjoajien valinta - epäselvä tarjouspyyntö - tasapuolinen kohtelu

 • Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Valtatie 2:n leventäminen
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - markkinaoikeuden toimivalta - valitusosoitus

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - kuulokojeiden korvakappaleet
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Länsimetro Oy - pääsähkönjakelu-urakka
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouksen täydennyttäminen

 • Tuomi Logistiikka Oy - kuulokojeet
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys

 • Janakkalan kunta - kunnallistekniika
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - tarjousten avaaminen

 • Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy - rakennusurakka
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - HUSLABin automaatiolaboratorion sekä alueen sairaalalaboratorioiden kemian ja immunokemian analytiikan hankinta

  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - harkinnanvarainen poissulkemisperuste

 • Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - sairaalajätteiden tuhoamis-, ongelmajäte- ja kuljetuspalveluhankinnasta, sisältäen jätelaitteiston huoltopalvelut sekä ympäristöasiantuntijapalvelut
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden asettaminen - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Kansaneläkelaitos - vuoden 2019 äitiyspakkauksen tuotteiden täydennyshankinta
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice - avfallstömning i fyrfackskärl
  offentlig upphandling - avbrytande av upphandlinsförfarande

 • Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy - piha-alueurakka
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Suomen eOppimiskeskus ry - painotuotteiden suunnittelu- ja painatuspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Liikenne- ja viestintävirasto - merikarttojen jakelu- ja kustannussopimuspalvelut
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Rosk’n Roll Oy Ab - kaasunkeräysjärjestelmän rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Kansaneläkelaitos - yksilötoimintaterapiaa
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen - tasapuolinen kohtelu

 • Kansaneläkelaitos - yksilötoimintaterapia
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen - tasapuolinen kohtelu

 • Mikkelin kaupunki - asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelut
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - hankintailmoituksen virheellisyys

 • Liikenne- ja viestintävirasto - Suomen sisävesien mittauspalvelut
  julkinen hankinta - hankinnan kokonaisarvo - optio - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten täsmentäminen - vertailuperusteet - vertailtu vain hintaa - seuraamuksen määrääminen

 • Rovaniemen kaupunki - suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmät
  julkinen hankinta - hankinnan väliaikainen järjestäminen - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

 • Rovaniemen kaupunki - suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmät
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - kokonaistaloudellinen edullisuus - hintavertailu

 • Business Finland Oy - Health Tourism: PR Agency to Russia Market Area” palvelut
  julkinen hankinta - hankinta-asiakirjojen muuttaminen kesken hankintamenettelyn - syrjimätön kohtelu - avoimuusperiaate

 • Ylöjärven Jäähalli Oy - Ylöjärven jäähallin modernisoinnin, erityisesti kylmälaitteiden uusimisen suunnittelu ja toteutus
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Lahden kaupunki - koulun väistötilojen tilaelementtitoimitus ja tilojen vuokraus
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouksen täydennyttäminen

 • Rovaniemen seurakunta - krematorion tuhkauslaitteisto
  julkinen hankintata - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu

 • Salon kaupunki - tunneliastianpesukone
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksu

 • Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - väylänhoidot
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - väylänhoidot
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Kotkan kaupunki - tulkkauspalvelut
  julkinen hankinta - hankinnan kohde

 • Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - videoasiointijärjestelmä
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - vain yksi tarjous

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - henkilövakuutukset
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - takaisinsoittojärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Lahden kaupunki - linja-autoliikennepalvelut
  julkinen hankinta - optio - oikeussuojan tarve

 • Kuntien Tiera Oy - IT-tutkimus- ja analyytikkopalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Väestörekisterikeskus - Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelu
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys

 • Väestörekisterikeskus - Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelu
  julkinen hankinta - hankinta-asiakirjojen muuttaminen

 • Raahen kaupunki - koulukeskuksen rakennusurakka
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen

 • Espoon kaupunki - urologiset hoitotarvikkeet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Porin kaupunki - kyydinvälityspalvelu
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - vartiointipalvelut
  julkinen hankinta - asiavaltuutus - tutkimatta jättäminen

 • Helsingin kaupunki - AV-laitteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksun edellytykset

 • Tuomi Logistiikka Oy - toimistokalusteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kansaneläkelaitos - yksilöallasterapia
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen - tasapuolinen kohtelu

 • Kansaneläkelaitos - yksilöfysioterapia
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen - tasapuolinen kohtelu

 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia - keittiölaiteurakka
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksu

 • Turun kaupunki - lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu
  julkinen hankinta - palveluja koskeva käyttöoikeussopimus - hankinnasta ilmoittaminen

 • Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - radan turvalaitteiden asiantuntijapalvelut

  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kittilän kunta - Levin katujen talvihoitotyöt
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Tampereen kaupunki - viher- ja katualueiden kesä- ja talviylläpitourakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Kuntien Tiera Oy - IT-laitteiden ja -ohjelmistojen verkkokauppa ja lähitukipalvelut
  julkinen hankinta - hankinnan väliaikainen järjestäminen - uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi

 • Mestaritoiminta Oy - sisäilmapuhdistimien vuokrauspalvelu
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - vertailuperusteiden ilmoittaminen

 • Turun kaupunki - henkilökuljetusten tukipalvelut
  julkinen hankinta - hankintaoikaisu - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Oulun kaupunki - kodin turvapalvelulaitteet ja hälytysten vastaanottojärjestelmä
  julkinen hankinta - hankinatalaji - hyvitysmaksun edellytykset

 • Vantaan kaupunki - ajoneuvojen paikannus- ja raportointijärjestelmäpalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - poroaitaurakka
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

 • Sastamalan kaupunki - nurmenleikkuu
  julkinen hankinta - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

 • Kouvolan Vesi Oy - lietteenkäsittelypalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajien valinta - neuvottelumenettely

 • Lappeenrannan kaupunki - tilintarkastuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjousten vertailu

 • Imatran kaupunki - tilintarkastuspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - IT-laitteet
  julkinen hankinta - käsittelylupa - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tehottomuusseuraamus - sopimuskauden lyhentäminen - hyvitysmaksun edellytykset

 • Hämeenlinnan kaupunki - liikennöintipalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Parikkalan kunta - rantatien rakennusurakka
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalot - viemärisaneeraus
  julkinen hankinta - hankinta-asiakirjojen muuttaminen kesken hankintamenettelyn - määräaika tarjousten jättämiselle - syrjimätön kohtelu - avoimuusperiaate - vertailuperusteet

 • Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - verensokerimittarit
  julkinen hankinta - hankinta-asiakirjojen muuttaminen kesken hankintamenettelyn - syrjimätön kohtelu - avoimuusperiaate

 • Länsimetro Oy - ratalinjan rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouksen täydennyttäminen

 • Suupohjan Koulutuskuntayhtymä - muutos- ja peruskorjausurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - hyvitysmaksu

 • Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - tiestön talvi- ja kesähoito
  julkinen hankinta - peruutettu valitus - oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

 • Kuusamon kaupunki - skeittiparkki
  julkinen hankinta - tasapuolinen kohtelu - tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun

 • Yleisradio Oy - televisio-ohjelmien lähetyspalvelut
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - kilpailumahdollisuuksien hyödyntäminen - tarjouspyyntö - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys - tarjousten voimassaoloaika

 • Kiinteistö Oy Kärrykartano - kiinteistönhoidon palvelut

  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - sairaala-apteekin keräilyvarastoautomaatiojärjestelmät
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - kauko-ohjausjärjestelmän (KAKO) käyttöönottotarkastuspalvelut
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Helsingin kaupunki - työnohjauspalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - vertailuperusteet - tarjousten vertailu

 • Joensuun kaupunki - palveluasuminen
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - epäselvä tarjouspyyntö - tasapuolinen kohtelu - tutkimatta jättäminen

 • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori - palvelimet ja integroidut ratkaisut
  julkinen hankinta - puitejärjestely - käsittelylupa - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Tampereen kaupunki - ikäihmisten asumismuodot ja erikoislääkäripalvelut
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Turun kaupunki - pieneläinpäivystyspalvelut
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - hankintailmoituksen virheellisyys

 • Oulunkaaren kuntayhtymä - perintäpalvelut
  julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - kansallinen hankinta

 • Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - demonstraatiohanke
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankintailmoituksen virheellisyys - tarjousten täsmentäminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksun edellytykset

 • Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - demonstraatiohanke
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankintailmoituksen virheellisyys - tarjousten täsmentäminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksun edellytykset

 • Kouvolan kaupunki - viherurakka
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - tarjoajan soveltuvuus - hankinnasta ilmoittaminen

 • Lohjan kaupunki - etälääketieteellinen vastuulääkäripalvelu
  julkinen hankinta - tasapuollinen kohtelu - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Turun kaupunki - rakennusautomaatiojärjestelmien ja valvomo-ohjelmien asennus-, ohjelmointi-, korjaus- ja ylläpitotyöt
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouspyynnön epäselvyys

 • Yleisradio Oy - digitointipalvelu
  julkinen hankinta - kilpailullinen neuvottelumenettely - osallistumishakemus - osallistumishakemusten vertailu

 • Someron kaupunki - Kiiruun koulun soittimien ja musiikin välineistö
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Pohjois-Karjalan hankintatoimi (aiemmin Joensuun seudun hankintatoimi) - monitoimilaitteet
  julkinen hankinta - palautettu asia - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Oracle-tuotteiden ja -palvelujen jälleenmyyntiä
  julkinen hankinta - tarjouksen saapuminen - myöhästynyt tarjous - hankintalaki 2017

 • KL-Kuntahankinnat Oy - ICT-laitteiden leasingrahoitukset ja elinkaarenhallintapalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kemin Matkailu Oy - Kemin ympärivuotisen Lumilinnan päärakennuksen rakennusurakat
  julkinen hankinta - hankintalaki - hankintayksikkö - tutkimatta jättäminen

 • Kemin Matkailu Oy - Kemin ympärivuotisen Lumilinnan päärakennuksen maaurakat
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankintayksikkö - tutkimatta jättäminen

 • Tampereen kaupunki - joukkoliikennepalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan soveltuvuus

 • Viitasaaren kaupunki - Viitasaaren kaupungintalon peruskorjauksen projektinjohtopalvelut
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - oikeussuojan tarve

 • Kempeleen kunta - Kempelehallin vuokrausta ja toiminnan järjestämistä
  julkinen hankinta - palveluja koskeva käyttöoikeussopimus - hankinnasta ilmoittaminen - tarjouspyynnön muuttaminen

 • Helsingin kaupunki - kauppapalveluja koskevat käyttöoikeussopimukset
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - tarjoajan soveltuvuus - tarjoajan sulkeminen pois tarjouskilpailusta

 • Espoon kaupunki - tilintarkastuspalvelut
  julkinen hankinta - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - siivouspalvelut
  julkinen hankinta - hankintapäätöksen perusteleminen - rikostuomion vaikutus - tarjoajan soveltuvuus - yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja

 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - päällysteiden reikienpaikkausurakat
  julkinen hankinta - kansallinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - tarjouspyynnön epäselvyys

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - hepatiitti C:n hoitoon tarkoitettujen interferonivapaat lääkevalmisteet
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tekninen eritelmä - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Länsimetro Oy - ratasähkön syöttöasemat
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Stadion-säätiö sr - LVIA-tekninen projektinjohtourakka
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden soveltaminen - tarjousten vertailu - hyvitysmaksun edellytykset

 • Kansaneläkelaitos - aikuisen neurologinen yksilökuntoutus
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy - ilmanvaihtosuodattimet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - puheentunnistusjärjestelmä
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Raaseporin kaupunki - kalateiden rakennusurakka
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan soveltuvuus - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys

 • Kansaneläkelaitos - taksimatkojen sähköistä suorakorvausmenettelyä koskevat palvelut
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - markkinaoikeuden toimivalta

 • Hyvinkään kaupunki - vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain yms. mukaiset kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - myöhästynyt valitus - markkinaoikeuden toimivalta

 • Porin kaupunki - iltapäivätoiminta
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - liitteen E mukainen palvelu - hankinnan laajuudesta ilmoittaminen - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä, Alavuden kaupunki, Kuortaneen kunta, Soinin kunta ja Ähtärin kaupunki - kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Oulun kaupunki - koulukuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - hankintasopimuksen muutos - suorahankinta

 • Liikennevirasto - tieliikenteen teknisten järjestelmien konsultointipalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - hankintalaki 2017

 • Vantaan kaupunki - varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmät
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä - maksuliikennepalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - epäselvä trjouspyyntö

 • Helsingin kaupunki - leikkipuistorakennus
  julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen - hankintalaki 2017

 • Kuopion kaupunki - latusillan levennys
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen - oikeudenkäyntikulut

 • KL-Kuntahankinnat Oy - IT-laitteet ja niihin liittyvät palvelut
  julkinen hankinta - puitejärjestely - hankinnan laajuudesta ilmoittaminen - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hankintalaki 2017

 • KL-Kuntahankinnat Oy - IT-laitteet ja niihin liittyvät palvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - hankintalaki 2017

 • Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy - isännöinnin tukipalvelut
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus

 • Naantalin kaupunki - skeittiparkin laajentaminen
  julkinen hankinta - kynnysarvon alittuminen - markkinaoikeuden toimivalta

 • Helsingin kaupunki - yleisten alueiden katu- ja viheralueiden alueurakoinnit
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - neuvottelumenettely - soveltuvuusvaatimukset

 • Mikkelin kaupunki, Turun kaupunki, Oulun kaupunki, Kouvolan kaupunki, Joensuun kaupunki ja Rovaniemen kaupunki - yhtiön perustaminen
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - sidossuhde

 • HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä - jätevedenpuhdistamon pumput
  julkinen hankinta - erityisalojen hankintalaki 2017 - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Vaasan kaupunki - suun terveydenhoidon toiminnanohjauspalvelu
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Tampereen Evankelis-Luterilainen Seurakuntayhtymä - leiri- ja retkikuljetukset
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Metsähallitus Metsätalous Oy - kaivinkonemuokkaus-, kunnostusojitus- ja puunkorjuupalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • VR-Yhtymä Oy - huoltopalvelut
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - referenssit - syrjimätön kohtelu

 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr - suunterveydenhuollon hoitokoneet
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Ilmajoen Vuokratalot Oy - saneerausurakka
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankintamenettelyn keskeyttäminen -

 • Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - omaseurannassa käytettävät diabetestarvikkeet
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - puitejärjestely

 • VR-Yhtymä Oy - dieselmoottoreiden kunnostusta koskevat palvelut
  julkinen hankinta - erityisalojen hankintalaki - tutkimatta jättäminen - epäselvä tarjouspyyntö

 • Vaasan Seudun Areenat Kuntayhtymä – Vasaregionens Arenor Samkommun - tekonurmet
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Vaasan kaupunki - tekonurmet
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - lääkevalmisteet ja niihin rinnastettavat tuotteet
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - tarjouksen peruuttaminen - hankintalaki 2017

 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä - verensokerimittausliuskat ja verensokerimittarit sekä veren ketoainemittausliuskat ja ketoainemittarit
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä - itseilmoittautumisjärjestelmän palveluhankinnat
  julkinen hankinta - hankintailmoituksen virheellisyys - hankintasanasto (CPV)

 • Ranuan Seudun Matkailu Oy - Arctic Fox Glass Igloos -aluetyöt
  julkinen hankinta - hankintayksikkö - tutkimatta jättäminen

 • Kokkolan kaupunki - näytteenotto- ja laboratoriopalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin kaupunki - Hanasaaren alueen pilaantuneen maan ja pohjaveden koekunnostukset
  julkinen hankinta - hankintailmoituksen virheellisyys - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • KuntaPro Oy - julkaisujen tilauspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Jyväskylän kaupunki - varhaiskasvatuspalvelujen toiminnanohjausjärjestelmät
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • IS-Hankinta Oy - röntgenkuvien etälausuntapalvelut
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - tarjoajan soveltuvuus - hankintalaki 2017

 • Kiertokapula Oy - jätteen keräystä ja kuljetusta
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta

 • Kansaneläkelaitos - tulkkauspalvelut
  Folkpensionsanstalten – tolkningsservice
  julkinen hankinta - hankintasanasto (CPV) - hankintalaji - vertailuperusteiden asettaminen -
  gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) - typen av upphandling - jämförelsegrunder

 • Tuomi Logistiikka Oy - steriloinnin tarvikkeet
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Seinäjoen kaupunki - leirintäalueen hirsimökit
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - hankintalaji - kynnysarvon ylittyminen - hankintailmoituksen virheellisyys - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Kiertokapula Oy - jätteen keräystä ja kuljetusta
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta

 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - padon korjaukset
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - IT-laitteet
  julkinen hankinta - hankintasopimuksen muutos

 • Tuusulan kunta - Kellokosken teknisen kalatien rakentamista
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan soveltuvuus

 • Turun kaupunki - soittimet ja musiikkivälineet
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tutkimatta jättäminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Lappeenrannan kaupunki - liikunta- ja urheiluvälineet
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - kynnysarvon alittuminen - asianosaisuus - tutkimatta jättäminen

 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - asiakaspalautepalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kauhavan kaupunki - sähköurakat
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan soveltuvuus

 • Turun kaupunki - tekstiilienvuokraus- ja pesulapalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - puitejärjestely - hankinnan kohteen määritteleminen - vertailuperusteiden asettaminen - tasapuolinen kohtelu

 • Kuusamon kaupunki - metsäsuunnitelman laatimista ja metsäpalvelut
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - tarjoajan soveltuvuus - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - hankintalaki 2017

 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä - vahinkovakuutusten palvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankinnan kohteen määritteleminen - syrjimätön kohtelu

 • Hansel Oy - tilausajopalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - yhteysalusliikennepalvelu
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden ilmoittaminen

 • Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä - etälääketieteelliset palvelut
  julkiset hankinnat - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Kajaanin kaupunki - toimisto-, koulu- ja päiväkotikalusteet
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön mukaisuus

 • Solaris-Lomat ry - tuetut lomapalvelut
  julkinen hankinta - vertailuperusteet - markkinaoikeuden toimivalta - seuraamuksen määrääminen

 • Solaris-Lomat ry - tuetut lomapalvelut
  julkinen hankinta - vertailuperusteet - markkinoiden toimivalta - seuraamuksen määrääminen

 • Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - varavoimalaite
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Puolustusvoimat - kranaattilaatikot
  julkinen hankinta - puolustus- ja turvallisuushankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Espoon kaupunki - kaupunkipyöräjärjestelmä
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - tarjoajan soveltuvuus - referenssit - hyvitysmaksun määrääminen

 • Kansaneläkelaitos - rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - tarjoajan soveltuvuus - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - perusverensokerimittarit ja -liuskat sekä diabetestarvikkeet
  julkinen hankinta - hankintailmoitus - tarjouspyyntö - syrjimätön kohtelu - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - insuliinipumppuja ym.
  julkinen hankinta - hankintailmoitus - tarjouspyyntö - syrjimätön kohtelu - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Monetra Oulu Oy (aikaisemmin Monetra Oy) - hammasteknisten töiden palvelu
  julkinen hankinta - hakintalaki 2017 - tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Jyväskylän kaupunki - infonäyttökokonaisratkaisu
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouksen hinnoittelu

 • Helen Oy - maksuvalvonnan, perinnän ja tulostuspalvelun hankinta
  julkinen hankinta - erityisalojen hankintalaki - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - tiedon antaminen asiakirjasta

 • Porin kaupunki - silmänpohjakuvaukset
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

 • Taivassalon kunta - Taivassalon kunnan kotihoidon, kotisairaanhoidon, tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotipalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - ryhmittymä - liitteen E palvelu - hankintalaki 2017

 • Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - suomea maahanmuuttajille -koulutuksen palvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuspalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouspyyntö - vertaiiluperusteet

 • Seinäjoen kaupunki - keskustorin pintarakenteet
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tasapuolinen kohtelu - esteellisyys - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Ruoveden Asunnot Oy - kiinteistönhoitopalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Heinolan vuokra-asunnot Oy - rakennusurakat
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - vertailuperusteet - hyvitysmaksun edellytykset

 • Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työnhakijoiden määräaikaisia haastatteluja tukevat ostopalvelut
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu - hankintalaki 2017

 • Kuopion kaupunki - Puijon uuden latusillan rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - hankinnasta ilmoittaminen - hankintalaki 2017

 • Janakkalan kunta - henkilökuljetukset
  julkinen hankinta - tasapuolinen kohtelu - hankintalaki 2017

 • Sysmän kunta - piha-alueiden talvikunnossapito
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - epäselvä tarjous

 • Vantaan kaupunki - oppilaskuljetukset
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan soveltuvuus

 • Elintarviketurvallisuusvirasto Evira - GC-MS/MS-laitteistoa ja huoltoa koskevat tavarat
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - seuraamusten määrääminen

 • Turun kaupunki - kalusteet
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Rovaniemen kaupunki - Lampelankadun peruskorjauksen rakennusurakat
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tutkimatta jättäminen - asiavaltuutus

 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä - mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumis- ja työtoiminnan palvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouspyyntö

 • KL-Kuntahankinnat Oy - kirjastojen kirjallisuus, muun aineiston ja niihin liittyvät palvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - tarjoajan soveltuvuus

 • KL-Kuntahankinnat Oy - oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Laukaan kunta - Vihtavuoren koulukeskuksen suunnittelutyöt
  julkinen hankinta - hankintaoikaisu - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys

 • Haminan kaupunki - vanhusten tehostettu palveluasuminen
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Seinäjoen kaupunki - ohjelmatuotteiden ja tietojärjestelmien palvelut
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Porin kaupunki - leipomotuotteet
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - alihankinta - hankintapäätöksen jälkeinen menettely

 • Nivalan kaupunki - ateria- ja tukipalvelukuljetukset
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - puheentunnistusratkaisun palvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - asianosaisuus - valituksen tutkiminen - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - paineilmalaitoksen varavoimageneraattorin toimittaminen
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - markkinaoikeuden toimivalta

 • Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymä - bussikuljetukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Hartolan kunta - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Metsähallitus Metsätalous Oy - maanmuokkaus-, koneistutus- ja kunnostusojituspalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Kouvolan kaupunki - ulkoilureitti
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

 • Monetra Oy > muuttopalveluhankinta
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen

 • Pirkanmaan Jätehuolto Oy - lietteiden kuljetus
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - sähköinen tietojenvaihto

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - henkilövakuutukset
  julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - yhteisyrityskumppani
  julkinen hankinta - valituksen peruuttaminen

 • Hirvaan Metsätien Tiekunta - sillan rakennusurakka
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankintapäätöksen perusteleminen - tarjoajan soveltuvuus

 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - huuhtelu- ja kaatoaltaat
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankintaoikaisu

 • Vantaan kaupunki - kodinkoneet ja viihde-elektroniikka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjoajan taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

 • Vantaan kaupunki - sairaankuljetusautot
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hankintalaki 2017

 • Kokemäen kaupunki - katuvalaistuksen saneerauksen rakennusurakka
  julkinen hankinta – hankintalaki 2017 – hankinnan kohteen määritteleminen – tarjouspyyntö

 • Joensuun kaupunki - hoitajakutsujärjestelmän hankinta
  julkinen hankinta – tarjoajan soveltuvuus

 • Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - kotoutumiskoulutus
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjousten vertailu - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä - KSL-laitteiden hankinta
  julkinen hankinta – hankintalaki 2017 – soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys – epäselvä tarjouspyyntö – hyvitysmaksun edellytykset

 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä - kotihoidon optimointi- ja mobiiliratkaisu
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - suorahankinta - kilpailuttamisvelvollisuus

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - AMK -muuntokoulutus
  julkinen hankinta – poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta – liitteen E mukainen palvelu – hankintalaki 2017

 • Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä - kirkon pihakansikorjaus
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan soveltuvuus - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - hankintapäätöksen tiedoksianto

 • Keminmaan kunta - vartiointipalvelut
  julkinen hankinta - kynnysarvon alittuminen - markkinaoikeuden toimivalta - tutkimatta jättäminen

 • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori - monitoimilaitteet ja verkkotulostimet
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tutkimatta jättäminen

 • Carea-Sairaalat Oy - sähköurakka
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankinnan keskeyttäminen

 • Helsingin kaupunki - siivouskoneet
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hankintalaki 2017

 • Utsjoen kunta - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys - tarjoajan soveltuvuus

 • Espoon kaupunki - ateriapalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjousten täsmentäminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Lahden kaupunki - uimahallin perusparannusurakka
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - hyvitysmaksun edellytykset

 • Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice - fyrfackskärl
  offentlig upphandling - uteslutande av anbud - föremålet för upphandlingen

 • Hamina LNG Oy - LNG-terminaalin rakennusurakka
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - erityisalojen hankintalaki - julkinen yritys

 • Geologian Tutkimuskeskus - Raman-mikroskooppi
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouspyyntö

 • Kunnan Taitoa Oy - kodinkoneet
  julkinen hankinta - hakintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - neuvottelumenettely

 • Espoon kaupunki - diabetestarvikkeet
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouspyynnön muuttaminen - syrjimätön kohtelu

 • Kunnan Taitoa Oy - ilmanvaihtolaitteiden suodattimet
  julkinen hankinta - tarjoajan osallistuminen hankintamenettelyn valmisteluun - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - valitusosoitus

 • Lahden kaupunki - sataman GH-laiturin rakennusurakat
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin kaupunki - ulkovalaistusverkon LED-valaisimet
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Senaatti-kiinteistöt Oy - majoitusrakennuksen rakennus-, ilmanvaihto-, putki, automatiikka- ja sähköurakat
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjouksen saapuminen - syrjimätön kohtelu

 • Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä - mökkien lämmitysjärjestelmät
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

 • Helsingin kaupunki - esitystekniikan laitteita ja niihin liittyvät palvelut
  julkinen hankinta - puitejärjestely - käsittelylupa

 • Kansaneläkelaitos - Joensuun Metsätalon toimiston kunnostus- ja muutostyöt
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan soveltuvuus - pakollinen poissulkemisperuste

 • Lopen kunta - työterveyshuollon palvelut
  julkinen hankinta - hankintasopimuksen muutos - sidossuhde - sopimuskauden lyhentäminen

 • Sallan kunta - markkina-aluekohtaisen konsultointi- ja selvitystyön sekä markkinointitoimenpiteiden konsulttipalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - erisisältöiset hankintailmoitus ja tarjouspyyntö

 • Hyvinkään kaupunki - Kenttäkadun päiväkodin kalusteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksu - hankintalaki 2017

 • Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos - töhryjen poistopalvelut
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - erityisalojen hankintalaki 2017

 • Sipoon kunta - kunnallistekniset työt
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - kokonaistaloudellinen edullisuus - hintavertailu

 • Hyvinvointilomat ry - lomakohdetyypin asiakasryhmät
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - puitejärjestely - liitteen E mukainen palvelu

 • VTK Kiinteistöt Oy - jäähallin kylmälaitteet
  julkinen hankinta hankintalaki 2017 - asiakirjojen julkisuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Mäntsälän kunta – rakennusurakka
  julkinen hankinta – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus – epäselvä tarjouspyyntö

 • Baltic Connector Oy ja Elering AS - Balticconnector-maakaasuputken rakennusurakka
  erityisalojen hankinta – myöhästynyt tarjous

 • Jämsän kaupunki - syväkeräysastioiden tyhjennykset
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen – oikeudenkäyntikulut

 • Turun kaupunki - pehmeän ruokaleivän hankinta
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Liikennevirasto - väylänhoito
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 – tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta – vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Helsingin kaupunki - teollisten elintarvikkeiden yhteishankinta
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Uudenkaarlepyyn kaupunki - työterveyshuollon palvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Pedersören kunta - työterveyshuollon palvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Kemin kaupunki - vartiointipalvelut
  julkinen hankinta - hankintaoikaisu - asiavirheen korjaaminen

 • Tampereen kaupunki - englanninkielinen esiopetus
  julkinen hankinta - vakava virhe ammattitoiminnassa - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Tampereen kaupunki - irtokalusteet
  julkinen hankinta - seuraamuksen määrääminen - hankintalaki 2017

 • Turun kaupunki - tekstiilienvuokraus- ja pesulapalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouspyynnön epäselvyys - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Metsähallitus Metsätalous Oy - sillan kunnostaminen ja purkaminen
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankintamenettelyn keskeyttäminen - vain yksi tarjous

 • Kuntien Tiera Oy - verkkokauppa ja lähitukipalvelut
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määrittäminen - puitejärjestely

 • IS-Hankinta Oy - pesuaineet, siivoustarvikkeet ja henkilöhygieniatuotteet
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - hankintalaki 2017

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - vartiointipalvelut
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Kalajoen Satama Oy - satamajäänmurtopalvelut
  julkinen hankinta - erityisalojen hankintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Suomen ympäristökeskus - merentutkimusaluksen peruskorjaus
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Helsingin Konsernihankinta Oy - videotuotanto
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - puhdasvesilaitteisto
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - hankintalaki 2017

 • Espoon Asunnot Oy - kiinteistöhallintajärjestelmä
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - oikeussuojan tarve

 • Joutsan kunta - henkilökuljetukset
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Tampereen kaupunki - kansainvälinen suunnittelukilpailu
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta

 • Saarijärven kaupunki - varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen

 • Pohjois-Karjalan hankintatoimi - jätteiden poiskuljetus ja käsittely
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - valitusosoitus - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Rovaniemen kaupunki - rakennusurakka
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - epäselvä tarjouspyyntö - soveltuvuusvaatimukset

 • Rovaniemen kaupunki - rakennusurakka
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - seuraamusten määrääminen

 • Vantaan kaupunki - skeittipaikan ja raitin rakennusurakka
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - asiavaltuus - tutkimatta jättäminen

 • Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä - etälääketieteelliset vastuulääkäripalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • KL-Kuntahankinnat Oy - hoitajakutsujärjestelmä
  julkinen hankinta - puitejärjestely - hankinnan kohteen määritteleminen - hankinnan kokonaisarvo - epäselvä tarjouspyyntö

 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - tiestön hoito ja ylläpito
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab - maanrakennus- ja putkityöt
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - erityisalojen hankintalaki - hankintalain soveltaminen - julkisoikeudellinen laitos - julkinen yritys

 • Tuomi Logistiikka Oy - ilmanpuhdistimet
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Joensuun kaupunki - katu- ja puistoalueiden viimeistelytyöt
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankintamenettelyn keskeyttäminen - ryhmittymä - tarjoajan soveltuvuus

 • Kauhavan kaupunki - liikuntatilat
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Hangon kaupunki - palveluntuottajan valinta
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - hankinnan kohteen kuvaaminen

 • Kouvolan kaupunki - asuntoalueen infran rakennuttamisen palvelut ja valvonta
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja

 • Seinäjoen seurakunta - kuljetuspalvelu
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin kaupunki - vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden lyhytaikaishoito
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Hansel Oy - polttonesteet ja niiden säiliötoimitukset
  hankintalaki 2017 - puitejärjestely - epäselvä tarjouspyyntö - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy - vesientarkkailu
  hankinta-asia – vertailuperusteiden asettaminen – hankinnan kokonaisarvo

 • HUS-Kiinteistöt Oy - rakennusurakka
  hankinta-asia – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus – hyvitysmaksu

 • Utajärven kunta - koulukuljetukset
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – tutkimatta jättäminen – myöhästynyt valitus

 • Sastamalan kaupunki - terveydenhuollon tarvikkeet
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – yhteishankintayksikkö

 • Vantaan kaupunki - puhtauspalvelut
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – epäselvä tarjouspyyntö

 • Mestaritoiminta Oy - vuokrattavien siirtotilojen palveluhankinta
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – hankinnan keskeyttäminen

 • Kristiinankaupungin kaupunki - KVR-urakka
  hankinta-asia – hankinnan keskeyttäminen

 • Lappeenrannan kaupunki - kirjat, niihin liittyvät palvelut sekä muuta oheismateriaalia koskeva tavarahankinta
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – vertailuperusteiden ilmoittaminen

 • HUS-Kiinteistöt Oy - turvapalveluiden palveluhankinta
  hankinta-asia – epäselvä tarjouspyyntö

 • VR-Yhtymä Oy - dieselveturien tavarahankinta
  hankinta-asia – erityisalojen hankintalaki 2017 – soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys

 • Tampereen kaupunki - kokonaispalveluhankinta
  hankinta-asia – tarjouspyyntö – tekninen eritelmä – tasapuolinen kohtelu – hankinnan kohteen määrittäminen - puitejärjestely

 • Kristiinankaupungin kaupunki - KVR-urakka
  hankinta-asia – hankinnan keskeyttäminen - oikeudenkäyntikulut

 • Kristiinankaupungin kaupunki - KVR-urakka
  hankinta-asia – hankinnan keskeyttäminen - oikeudenkäyntikulut

 • Pyhäjärven kaupunki - perusparannusurakka
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – seuraamuksen määrääminen

 • Turun kaupunki - palloiluhallitilojen vuokraus
  hankinta-asia – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus – hyvitysmaksun edellytykset

 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä - urakkahankinta
  hankinta-asia - hankintalaki 2017 - suorahankinta

 • Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä - sairaalan toiminnanohjausjärjestelmän tavarahankinta
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – epäselvä tarjouspyyntö – tasapuolinen kohtelu

 • Rautjärven kunta - sisäilmakorjaus
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – tarjousten vertailu - hyvitysmaksu

 • Vaasan kaupunki - pienoislinja-auton hankinta
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - koulutuksen järjestäminen
  hankinta-asia – tarjoajan soveltuvuus – tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta – soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys

 • Vantaan kaupunki - toimisto- ja koulutarvikkeet
  hankinta-asia – epäselvä tarjouspyyntö

 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - varavoimakoneurakka
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys

 • Kajaanin kaupunki - paikallis- ja seutuliikenteen liikennöinnin palveluhankinta
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – epäselvä tarjouspyyntö – osatarjousten vertailu

 • Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy - IT-palvelunhallinnan järjestelmän palveluhankinta
  hankinta-asia – hankinnan kohteen määritteleminen – tarjouspyyntö – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä - palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän hankinta
  hankinta-asia – valituksen tutkiminen – suorahankinta – horisontaalinen yhteistyö

 • Seinäjoen kaupunki - palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän hankinta
  hankinta-asia – valituksen tutkiminen – suorahankinta – horisontaalinen yhteistyö

 • Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy - palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän hankinta
  hankinta-asia – valituksen tutkiminen

 • Vantaan kaupunki - hautauspalvelut ja vainajien siirtokuljetukset
  hankinta-asia – hankintasanasto (CPV) – hankintailmoituksen virheellisyys

 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä - potilastietojärjestelmä
  hankinta-asia - suorahankinta

 • Vantaan kaupunki - irtokalusteiden tavarahankinta
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys – hankintapäätöksen perusteleminen

 • Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Seinäjoen keskussairaalan F-osan laajennuksen DRUPS-urakka
  hankinta-asia – neuvottelumenettely – tarjoajan soveltuvuus – tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - hyvitysmaksu

 • Lappeenrannan kaupunki - kaupungintalon edustatorin peruskorjausurakka
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan soveltuvuus - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys

 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ym - tietojärjestelmäkehitykseen liittyvät asiantuntipalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - puitejärjestely - asianosaisuus - hankinnan kohteen määritteleminen - syrjimätön kohtelu - epäselvä tarjouspyyntö - hankinnan laajuuden muutos

 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työnhakuvalmennus
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - hankinnan väliaikainen järjestäminen

 • Espoon kaupunki - järjestelmäpalvelut
  hankinta-asia – kilpailuttamisvelvollisuus – väliaikainen järjestely – uhkasakon määrääminen maksettavaksi

 • Kittilän kunta - ateriakuljetuspalvelut
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - lääkäripalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Laukaan kunta - putkiurakka
  hankinta-asia – tarjouspyyntö – hankinnan kohteen määritteleminen

 • Laukaan kunta - putkiurakka
  hankinta-asia – tarjouspyyntö – hankinnan kohteen määritteleminen

 • Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä - bussiliikenteen kahdeksan kohteen kilpailutus
  erityisalojen hankinta – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Äänekosken kaupunki - rakennusurakka
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – ryhmittymä – tarjoajan soveltuvuus

 • Muhoksen kunta - maarakennusaineiden tavarahankinta
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – tarjouspyyntö – tarjousten vertailu

 • Paimion kaupunki - asfalttipäällystystöitä koskeva rakennusurakka
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - soveltuvuusehdot

 • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä - vartiointipalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankinnan kokonaisarvo - kynnysarvon ylittyminen - hankintailmoituksen laiminlyöminen - kilpailuttamisvelvollisuus

 • Kouvolan kaupunki - asuntoalueen infran rakentaminen
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - osallistumishakemus - hyvitysmaksun edellytykset

 • Kiinteistö Oy Helsingin Kulttuuritalo - lipunvälityspalvelut
  julkinen hankinta - palveluja koskeva käyttöoikeussopimus - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Liikennevirasto - rautatieliikenteen matkustajainformaatiojärjestelmä RAMI
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - vertailuperusteet - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - tarjousvertailu

 • Hansel Ab - tolkningstjänster
  upphandling - upphandlingsrättelse - avbrytande av upphandlingsförfarandet

 • Espoon kaupunki - Tapionkentän jäähdytyskontin rakennusurakka
  julkinen hankinta – hankintalaki 2017 – seuraamuksen määrittäminen

 • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - mielenterveyskuntoutujien kuntouttavien asumispalvelut

 • KL-Kuntahankinnat Oy - lehtitilauksia koskeva hankinta vuosille 2017–2020
  julkinen hankinta – epäselvä tarjouspyyntö – hankinnan kohteen määritteleminen

 • Lapuan kaupunki - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - verovelat

 • Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työssäoppimispainotteinen koulutus
  julkinen hankinta - alihankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjousten vertailu

 • Puumalan kunta - koulukuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - tarjousten vertailu - hyvitysmaksu

 • Sastamalan kaupunki - koululaiskuljetukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - ortopedisten jalkineet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kajaanin kaupunki - vakuutukset
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • IS-Hankinta Oy - sähköpyörätuolit
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - myöhästynyt valitus

 • Tuomi Logistiikka Oy - näyte-, verivalmiste- ja oheistavarakuljetukset
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouksen täsmentäminen - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Espoon kaupunki - psykiatristen asumispalvelut
  julkinen hankinta - tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

 • Innovaatiorahoituskeskus Tekes - työterveyshuolto
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Metsähallitus Metsätalous Oy - kaivinkonemuokkaus- ja kunnostusojituspalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Ranuan kunta - väistötilat
  julkinen hankinta - neuvottelumenettely - hyvitysmaksun edellytykset

 • Metsähallitus Metsätalous Oy - maanmuokkaus-, kunnostusojitus- ja puunkorjuupalvelut
  julkinen hankinta - vakava virhe ammattiominnassa

 • Senaatti-kiinteistöt - selliosasto
  julkinen hankinta - asiavaltuus - tutkimatta jättäminen - hankintalaki 2017

 • Kurikan kaupunki - liikennepalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Tampereen kaupunki - näyttelyarkkitehtuuri
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - median tuotanto- ja hallintaratkaisu
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Someron kaupunki - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - suorahankinta - kynnysarvon ylittyminen - hyvitysmaksun edellytykset

 • Oulun kaupunki - koulu- ja päiväkotikuvauspalvelut
  julkinen hankinta - käyttöoikeussopimus

 • Työ- ja elinkeinoministeriö - asiantuntijapalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Uudenkaupungin kaupunki - päällystystyöt
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

 • Parikkalan kunta - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjousten vertailu

 • Liikennevirasto - väylänhoito
  julkinen hankinta - vertailuperusteet - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Liikennevirasto - väylänhoito
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu - seuraamuksen määrääminen

 • Saimaan Tukipalvelut Oy - rakennusurakkahankinnat
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - referenssit

 • Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - tiesääasemat
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • KuntaPro Oy - käännös- ja tulkkauspalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Nurmijärven kunta - av-urakka
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Fortum Power and Heat Oy - kaukolämpöverkkorakentaminen
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - käsittelystä poistaminen

 • Kuhmon kaupunki - varavoimakone
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työvoimakoulutus
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - perhetyö
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Kuopion kaupunki - löytöeläinsuojatilat
  julkinen hankinta - kilpailuttamisvelvollisuus - hankintasopimuksen muutos

 • Haapaveden kaupunki - leikkipaikkavälineet
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Pirkanmaan Jätehuolto Oy - sako- ja umpikaivolietteiden sekä pienpuhdistamolietteiden keräys ja kuljetus
  julkinen hankinta - hankintailmoituksen virheellisyys

 • Puolustushallinnon Rakennuslaitos - maanrakennustyöt
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Utsjoen kunta - koululaiskuljetukset
  julkinen hankinta - hankintaoikaisu - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Äänekosken Energia Oy - jäteveden puhdistamon saneeraus -ja laajennusurakat
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • KL-Kuntahankinnat Oy - Tajua Mut! - niminen ratkaisut ja palvelut
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - puitejärjestely

 
Julkaistu 30.10.2013