Hankinta-asiat

 • Senaatti-kiinteistöt - rakennusurakka
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Hyrynsalmen kunta - teiden ja alueiden talvikunnossapito
  julkinen hankinta - hankinnan kokonaisarvo - hankintailmoituksen virheellisyys

 • Lahden Talot Oy - ohjelmistokehityshanke
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - syrjimätön kohtelu - hankinnan kohteen määritteleminen - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Vantaan kaupunki - esitystekniikka
  julkinen hankinta - käsittelylupa - epäselvä tarjouspyyntö

 • Tuomi Logistiikka Oy - kodinkoneet
  julkinen hankinta - tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun - hankinnan jakaminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - suurkeittiöpesuaineita, sairaalavälineiden pesuaineita, siivousaineita, etanolipohjaisia pintojen desinfiointiaineita sekä sänkyjen ja apuvälineiden pesuaineita
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - poikkeuksellisen alhainen tarjous

 • Sosiaali- ja terveysministeriö - pneumokokkikonjugaattirokotteet
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden asettaminen - syrjimätön kohtelu

 • Mikkelin kaupunki - jätevedenpuhdistamon varavoimakone
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Väylävirasto - sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnossapitopalvelut
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu

 • Väylävirasto - sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnossapitopalvelut
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Kurikan kaupunki - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - oikeussuojan tarve - seuraamuksen määrääminen

 • Vaasan kaupunki - ostolaskujen kierrätysjärjestelmät ja arkiston sekä myyntilaskutusjärjestelmät
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - harkinnanvarainen poissulkemisperuste - esteellisyys

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - lääkevalmisteet ja niihin rinnastettavat tuotteet
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Helsingin kaupunki ja Helsingin Konsernihankinta Oy - ilmanpuhdistimien vuokraukset ja huollot
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - syrjimätön kohtelu

 • Lahden kaupunki - rakennustekniset työt
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja

 • Lahden kaupunki - rakennustekniset työt
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja

 • Ålands Landskapsregering - företagshälsovård
  offentlig upphandling - anbud i överensstämmelse med anbudsförfrågan - tjänst enligt bilaga E

 • Muuramen kunta - uuden alakoulun kokonaissuunnittelua
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Seinäjoen Energia Oy - 50 MW:n KPA-kattilalaitokset
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - neuvottelumenettely - tasapuolinen kohtelu - määräaika tarjousten jättämiselle - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Ålands Hälso- och Sjukvård - maskinell dosdispensering
  offentlig upphandling - beskrivning av föremålet för upphandlingen

 • Sansia Oy - AV-järjestelmät
  julkinen hankinta - osatarjous - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kuhmon seurakunta - muutostyöt rakennusurakoista
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - hyvitysmaksun edellytykset

 • Lahden Talot Oy - radonkorjaukset
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Hansel - toimistotarvikkeet
  julkinen hankinta - puitejärjestely - hankinnan laajuudesta ilmoittaminen

 • Espoon Asunnot Oy - kiinteistöjen asuntojen muutto-, häätö- ja kalmasiivouspalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - harkinnanvarainen poissulkemisperuste

 • HUS-Kiinteistöt Oy - vaarallisten jätteiden käsittely
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tekninen eritelmä

 • HUS-Kiinteistöt Oy - vaarallisten jätteiden käsittely
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - yhteysalusliikennepalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys

 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - yhteysalusliikennepalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä - ikääntyneiden tehostettua palveluasumista
  julkinen hankinta - vakava virhe ammattitoiminnassa - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - harkinnanvarainen poissulkemisperuste

 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä - kiinteistön purku-urakat
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Orimattilan kaupunki - Kärryaukion saneeraus
  julkinen hankinta - tiedon antaminen asiakirjasta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Salon kaupunki - koulun väistötilojen hankinta
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksu

 • Vantaan kaupunki - asiakastietojärjestelmä
  julkinen hankinta - hankintasopimuksen muutos - kilpailuttamisvelvollisuus - seuraamuksen määrääminen

 • Ylivieskan kaupunki - ambulanssit
  julkinen hankinta - vertailuperusteet

 • SK Hankintapalvelut Oy - sydämentahdistimien strateginen hankinta
  julkinen hankinta - puitejärjestely - kevennetty kilpailutus - käsittelylupa - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu

 • Kokkolan kaupunki - monitoimitalon arkkitehtisuunnittelu
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Nurmijärven kunta - oppilaskuljetukset
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys -tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu

 • Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - riista-aidan rakennusurakka
  jukinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Vantaan kaupunki - vantaa.fi -verkkosivuston palveluhankinta
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Rovaniemen kaupunki - suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmä
  julkinen hankinta - hankinnasta ilmoittaminen - hankintasanasto (CPV)

 • Vattenfall Oy - kalatien rakennusurakka
  julkinen hankinta - erityisalojen hankintalaki - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

 • Joensuun kaupunki - itseilmoittautumisautomaatit
  julkinen hankinta - asianosaisuus - tutkimatta jättäminen

 • Sarastia Oy - talonrakennuksen suunnittelupalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjousten täsmentäminen - tasapuolinen kohtelu

 • Savon Voima Oyj - vesivoimalaitoksen kalatiet
  julkinen hankinta - erityisalojen hankintalaki - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

 • Oulun kristillinen kasvatus ry - koulu- ja päiväkotirakennuksen rakennusurakka
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - hankintayksikkö

 • Kuopion kaupunki - Savilahden infran rakennusurakka
  julkinen hankinta - seuraamuksen määrääminen

 • Porvoon kaupunki - alakoulun rakennusurakka sekä koulu- ja päiväkotikohteiden hankinta
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi

 • VTK Kiinteistöt Oy - jäähallin kylmäkoneisto
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä - henkilökuljetukset
  julkinen hankita - asianosaisuus - dynaaminen hankintajärjestelmä - epäselvä tarjouspyyntö

 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä - välityspalveluhankinta
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Puolustusvoimat - polttoaineiden IBC-pakkaukset
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Metsähallitus - polttopuut
  julkinen hankinta - hankintaoikaisu - tutkimatta jättäminen

 • Utajärven kunta - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - hankintaoikaisu - oikeussuojan tarve - vertailuperusteiden soveltaminen - virheellinen tarjousvertailu

 • Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy - kirjastoaineisto
  julkinen hankinta - harkinnanvarainen poissulkeminen - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Tampereen kaupunki - hoitajakutsu- ja henkilöturvaratkaisut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - ensihoitopalvelun D-tehtävt
  julkinen hankinta - palveluja koskeva käyttöoikeussopimus - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys

 • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - valtatien 4 parannusurakka Inarin taajamassa
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - tarjoajan soveltuvuus - oikeudenkäyntikulut

 • Lahden kaupunki - kalusteet
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjoajan soveltuvuus

 • Salon kaupunki - koululaiskuljetukset
  julkinen hankinta - vertailuperusteet

 • Kankaanpään kaupunki - katu- ja kuntoratavalaistusverkkopalvelu
  julkinen hankinta - oikeudenkäyntikulut - hankintalain soveltaminen - sekamuotoinen sopimus - sopimuskokonaisuus

 • Hämeenlinnan kaupunki - kalustetoimittajien valinta
  julkinen hankinta - puitejärjestely - käsittelylupa

 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - maanteiden päällystysurakka
  julkinen hankinta - tarjousten täsmentäminen - nollahinta

 • Helsingin kaupunki - ajoneuvojen siirtokeskuksen ylläpito
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - referenssit - vähimmäisliikevaihdon määrä - hankintayksikön oman yksikön tarjous

 • Joensuun kaupunki - koulukampuksen pihan korjaus- ja muutostyöt
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä - päihdehuollon laitospalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - julkisyhteisön tarjous

 • Espoon kaupunki - Gumbölen kalatie
  julkinen hankinta - oikeussuojan tarve - asian käsittelyn raukeaminen

 • Vantaan kaupunki - urheilupuiston välinesuoja
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - harkinnanvarinen poissulkemisperuste

 • Pyhtään kunta - alueiden ylläpitopalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - harkinnanvarainen poissulkeminen

 • Rosk’n Roll Oy Ab - sekajätteen siirtokuljetukset
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - harkinnanvarainen poissulkemisperuste

 • Helsingin kaupunki - liikkumisen apuvälineet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan hankintatoimi - puhdistus- ja kiillotustuotteet
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - epäselvä tarjouspyyntö

 • Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - ensihoitopalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu - hankintapäätöksen perusteleminen - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn vaiheittaisuus - tarjouspyynnön epäselvyys - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Sodankylän kunta - välinehuollon laitteet
  julkinen hankinta - täytäntöönpanokiellon rikkominen - seuraamusmaksu

 • Kouvolan kaupunki - Pilkanmaantie-Korotintien rakennusurakka
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyminen - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Senaatti-kiinteistöt - hissien, nosto-ovien, liukuporttien ja nostopuomien vuosihuollot
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Vihdin kunta - lentokentän päällystysurakka
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen muuttaminen kesken hankintamenettelyn - vertailuperusteiden ilmoittaminen - virheellinen tarjousvertailu - avoimuusperiaate - syrjimätön kohtelu - hyvitysmaksun edellytykset

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - potilaanlämmittimet
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kansaneläkelaitos - TULES-kuntoutuskurssit
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kansaneläkelaitos - IKKU-kuntoutuskurssit
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kansaneläkelaitos - KIILA kuntoutukset
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Myrskylän kunta - SR-urakan rakennusaikainen valvonta
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/HUS Logistiikka - tutkimuskäsineet
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/HUS Logistiikka - tutkimuskäsineet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu

 • Hansel Oy - elinkaaripalvelut
  julkinen hankinta - puitejärjestely - hankinnan laajuudesta ilmoittaminen

 • Verohallinto - toimistokalusteet
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tehottomuusseuraamus - välitön oikeusvaikutus

 • Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja Tampereen korkeakoulusäätiö sr - työterveyshuoltopalvelut
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden ilmoittaminen - hankintapäätöksen perusteleminen - tarjousten vertailu

 • Helsingin kaupunki - kauppapalvelujen käyttöoikeussopimukset
  julkinen hankinta - uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi

 • Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - sydänkeuhkokone
  julkinen hankinta - suorahankinta - kilpailuttamisvelvollisuuden laiminlyöminen

 • Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy - yhtenäiskoulun pää- ja arkkitehtisuunnittelut, rakennuttajakonsulttipalvelut, sähkösuunnittelut, LVIJA-suunnittelut ja rakennesuunnittelut
  Julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Oulun kaupunki - AV-esitystekniikan ja -tuotantotekniikan laitteet
  Julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kurikan kaupunki - väistötilat
  Julkinen hankinta - hankinnan laji - hankintasanasto (CPV) - hankinnasta ilmoittaminen

 • Kaarinan kaupunki - talvikunnossapito
  Julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen täsmennyttäminen

 • Helsingin kaupungin asunnot Oy - muuttokorjaukset ja kiinteistöjen pienet korjaustyöt
  Julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Keravan kaupunki - palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun tietojärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - elinkaarikustannukset

 • Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymä - kuljetuspalvelut
  Julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Vantaan kaupunki - verhojen, verhotarvikkeiden, kankaiden ja tekstiilityön tarvikkeet
  Julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjousten täydennyttäminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Äänekosken Energia Oy, Äänekosken kaupunki - ydinkeskustan saneerausurakka
  Julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - määräaika valituksen tekemiselle - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Janakkalan kunta - jätekuljetukset
  Julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Kuntien Tiera Oy - ICT-hankinnat
  Julkinen hankinta - puitejärjestely - hankinnan kohteen määritteleminen - hankinnan laajuudesta ilmoittaminen - vähimmäisliikevaihdon määrä - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan hankintatoimi - potilaiden lämpötaloutta ylläpitävät ilmalämpöpuhallinlaitteet
  Julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - avoimuusperiaate - epäselvä tarjouspyyntö

 • Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä - tulostuslaitteet
  Julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Tampereen kaupunki - ikäihmisten tehostetut palveluasumiset
  Julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - vertailuperusteet

 • Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - diabeteskulutustarvikkeet
  Julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - tarjouspyynnön muuttaminen

 • Espoon kaupunki - henkilö- ja materiaalikuljetusten välitys- ja hallintapalvelut
  Julkinen hankinta - hankinnan määritelmä - vertailuperusteiden asettaminen - epäselvä tarjouspyyntö

 • Helsingin kaupunki - kuntoportaiden peruskorjaukset
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - tarjoajan soveltuvuus

 • Jyväskylän kaupunki - työvoimakoulutukset
  Julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - hankintailmoituksen virheellisyys

 • Sakupe Oy - pesukemikaalien ja pesuaineannostelujärjestelmät
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Länsirannikon Koulutus Oy - yleishakkuukone
  julkinen hankinta - suorahankinta - kilpailuttamisvelvollisuuden laiminlyönti

 • Puolustusvoimat - matkakorttijärjestelmäpalvelut
  julkinen hankinta - suorahankinta - kilpailuttamisvelvollisuuden laiminlyönti

 • Nurmijärven kunta - väistötilat
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Nurmijärven kunta - väistötilat
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kuntien Tiera Oy - APH järjestelmäkokonaisuus
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin kaupunki ja Länsimetro Oy - metron kameravalvontajärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - hankinta-asiakirjojen muuttaminen kesken hankintamenettelyn

 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - hemodialyysihoitopaketit ja tehon jatkuvan hoidon hoitopaketit sekä käänteisosmoosilaitteet
  julkinen hankinta - kilpailuttamisvelvollisuus - vertailuperusteet - hintavertailu

 • Jyväskylän kaupunki - ambulanssit
  julkinen hankinta - vähimmäisliikevaihdon määrä - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - hyvitysmaksun edellytykset - seuraamusmaksu

 • Liedon kunta - päällystystyöt
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Väylävirasto - tärinän hallinnointikonsulttipalvelu
  julkinen hankinta - vertailuperusteet - tarjousten vertailu

 • Väylävirasto - tärinän mittauspalvelut
  julkinen hankinta - puitejärjestely - vertailuperusteiden asettaminen - tarjouspyyntö - syrjimätön kohtelu - tarjousten täsmentäminen

 • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori - ruggeroidut tietokoneet

  julkinen hankinta - käsittelylupa - puitejärjestely - kevennetty kilpailutus - tarjouspyynnön epäselvyys - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kauhavan kaupunki - ateriakuljetukset
  julkinen hankinta - hankintailmoituksen virheellisyys - liitteen E mukainen palvelu

 • Merikarvian kunta - teollisuusrakennuksen rakennusurakka
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - hankintapäätöksen perusteleminen - tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun - hyvityksen edellytykset

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - HUSLABin veriviljelylaitteisto

  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu

 • Mikkelin kaupunki - jalkapallohalli
  julkinen hankinta - tiedon antaminen asiakirjasta - syrjimätön kohtelu - tarjouspyyntö

 • Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - varavoimakone G1
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Espoon kaupunki - päiväkodin rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - hankintaoikaisu

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - HUS Logistiikan kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kaarinan kaupunki - liikuntahalli
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - vertailuperusteiden ilmoittaminen

 • Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy - putkipainohankinta
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Eurajoen kunta - rakennuttajakonsulttipalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Istekki Oy - itseilmoittautumis- ja infojärjestelmä
  julkinen hankinta - puitejärjestely - hankinnan kohteen määrittäminen - tehottomuusseuraamus - seuraamusmaksu

 • Espoon kaupunki - elämänhallintapalvelut
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Sansia Oy - maaseutuliikenteen linjat ja asiointiliikenne
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - vain yksi tarjous

 • Kotimaan Energia Oy > Energiavirasto
  Energiavirasto - sähkömarkkina-asia - päätöksen perusteleminen - asian palauttaminen

 • Kuntien Tiera Oy - optimointiohjelma ja optimoinnin asiantuntijapalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin kaupunki ja Helsingin Konsernihankinta Oy - puhdistus- ja pesuaineet
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys

 • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - suojakaapit
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Länsimetro Oy - WC-moduulit
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määrittäminen - epäselvä tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Oulun kaupunki - jätevedenpuhdistamon jätevesilietteiden hyödyntämispalvelu
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - innovaatiokumppanuus - hankintailmoitus - vertailuperusteiden asettaminen

 • Seinäjoen Energia Oy - lämpökattila
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - neuvottelumenettely - epäselvä tarjouspyyntö - tinkiminen

 • Salon kaupunki - ostoliikenteen hankinta
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - hankintailmoituksen virheellisyys

 • Liperin kunta - vesitornin saneeraus ja UV-laitteisto
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen - oikeudenkäyntikulut

 • Monetra Oulu Oy - ajoneuvojen renkaat
  julkinen hankinta - valitusosoitus - myöhästynyt valitus - valituksen tutkiminen

 • Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - TYKS AC-projektijohtourakka
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - valituksen tutkiminen - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Mikkelin kaupunki - kirjastokalusteet
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - PACS-järjestelmä (kuva-arkistojärjestelmä)
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - tarjouspyyntö

 • Naantalin kaupunki - Matalahden veneväylän ja -sataman ruoppaus
  julkinen hankinta - määräaika valituksen tekemiselle - tarjoajan soveltuvuus

 • 2M-IT Oy - suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmä
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - epäselvä tarjouspyyntö - kokonaistaloudellinen edullisuus

 • Turun kaupunki ja Kaarea Kunnossapito Oy - lukkosepänpalvelut
  julkinen hankita - tarjousten täsmentäminen

 • Vantaan kaupunki - Korson terveysasemarakennuksen henkilöturvajärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten täsmentäminen

 • Hansel Oy - Itä-Suomen AVI-alueen tilausajopalvelut
  julkinen hankinta - puitejärjestely - syrjimätön kohtelu - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Hansel Oy - Lapin AVI-alueen tilausajopalvelut
  julkinen hankinta - puitejärjestely - syrjimätön kohtelu - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Uudenkaarlepyyn kaupunki - Ytterjeppon riippusilta
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - oikeussuojan tarve

 • Tampereen kaupunki - liikennevalojen ja liikenteenhallinnan järjestelmien ylläpitotyöt
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Senaatti-kiinteistöt - hallinnon tilahallinta
  julkinen hankinta - neuvottelumenettely - tarjouspyyntö - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Porin kaupunki - led-katuvalaisimet
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Rovaniemen kaupunki - Lapinkävijäntien peruskorjauksen rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - siltojen ylläpitourakka
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjoajan soveltuvuus - seuraamuksen määrääminen

 • Poliisihallitus - asetarvikehankinta
  julkinen hankinta - puolustus- ja turvallisuushankinta - neuvottelumenettely - tarjouspyynnön epäselvyys - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin-Uudenmaan Taksit Oy > Kansaneläkelaitos
  julkinen hankinta - palveluja koskeva käyttöoikeussopimus - hankintailmoituksen virheellisyys

 • KL-Kuntahankinnat Oy - oppi- ja hoivakalusteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten täsmentäminen - tasapuolinen kohtelu

 • Vantaan kaupunki - eOppimisen järjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouksen hinnoittelu

 • Espoon kaupunki - hankinnan hallinnan järjestelmä
  julkinen hankinta - vertailuperusteet - vertailuperusteiden asettaminen - epäselvä tarjouspyyntö

 • Joensuun kaupunki - turvateknologiaratkaisut
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Hämeenkyrön kunta - hoitajakutsujärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten täsmentäminen

 • Äänekosken kaupunki - koulun rakentamisen pihaurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - verensokeritestiliuskat ja verensokerimittarit
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - asianosaisuus - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä - kirkon julkisivusaneeraus
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Seinäjoen kaupunki - info-TV-järjestelmä ja sen ylläpito
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - hyvitysmaksun edellytykset

 • Sosiaali- ja terveysministeriö - pneumokokkikonjugaattirokotteet
  julkinen hankinta - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys - hintavertailu - hinnanlisä

 • Kuntien Tiera Oy ja Vantaan kaupunki - hankintakanava digitaalisille ja painetuille oppimateriaaleille oheismateriaaleineen ja -tarvikkeineen
  julkinen hankinta - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys - tarjoajan osallistuminen hankintamenettelyn valmisteluun - kilpailumahdollisuuksien hyödyntäminen

 • Verohallinto - suurivolyymiset tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys - kilpailumahdollisuuksien hyödyntäminen

 • Seinäjoen kaupunki - kaupungin verkkopalvelun uudistaminen
  julkinen hankinta - hankintapäätöksen tiedoksianto - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy - välinehuollon laitteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tiedon antaminen asiakirjasta

 • Porvoon kaupunki - tilaelementtirakenteinen koulu ja vastaavat koulu- ja päiväkotirakennukset
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten täsmentäminen

 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - hankintailmoituksen virheellisyys

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - sairaalan putkipostijärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys - tarjoajan soveltuvuus

 • Porin Satama Oy - laiturin ja sataman rakentaminen
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - ehdokkaiden valinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouspyynnön epäselvyys

 • Helsingin kaupunki - yksilölliset ortopediset apuvälineet
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari - tuntiveloitusperusteiset rakennustyöt
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - virheellinen valitusosoitus - hankintailmoituksen virheellisyys - hankintasanasto (CPV) - hankinnan kohteen määritteleminen - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - ilmanvaihtosuodattimet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Sansia Oy - maaseutuliikenteen linjat ja asiointiliikenne
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - väliaikainen päätös

 • Kotkan kaupunki - pelastuslaitoksen henkilöstöhallintotietojärjestelmä
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - tienpidon suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut
  julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Ylivieskan Teollisuuskiinteistöt Oy - valmistuskeittiön sähköurakka
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Vantaan kaupunki - katu-, vesihuolto- ja viherrakentamisen mittaustyöt
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Joensuun kaupunki - laatoitus- ja reunakivityöt
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - trastutsumabi- ja rituksimabilääkevalmisteet ja niiden biosimilaarit
  julkinen hankinta - hankintaoikaisu - hankintapäätöksen tekemiseen liittyvät menettelytavat - tasapuolinen kohtelu

 • Helsingin kaupunki - kodinkoneet ja viihde-elektroniikka
  julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Oulun kaupunki - tilaelementtipäiväkotien vuokraus
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Espoon kaupunki - siivouspalvelut
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Landskapets fastighetsverk - nybyggnad av rehabiliterings- och geriatribyggnad
  offentlig upphandling - avbrytande av upphandlingsförfarandet

 • Lappeenrannan kaupunki - kutsutaksiliikenne
  julkinen hankinta - hankintapäätöksen tiedoksianto - hankintapäätöksen perusteleminen - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Fimlab Laboratoriot Oy - immunofluoresenssin kokonaisautomaatio, niiden tuki- ja huoltopalvelut ja antigeenilasit
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • KL-Kuntahankinnat Oy - kirjastojen kirjallisuus ja muu aineisto niihin liittyvine palveluineen
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - uhkasakon tuomitsemista koskeva vaatimus

 • Vihdin kunta - valokuituyhteydet
  julkinen hankinta - käyttöoikeussopimus - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys

 • KL-Kuntahankinnat Oy - oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - uhkasakon tuomitsemista koskeva vaatimus

 • Helsingin kaupunki - etäpalveluihin käytettävä videoneuvottelupalvelu
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - tarjousten täsmentäminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • TeeSe Botnia Oy Ab - kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - puitejärjestely - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys

 • Espoon kaupunki - henkilöstöetujen mobiilipalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Toholammin kunta - koulukeskuksen arkkitehtuurisuunnittelu
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen - hyvitysmaksun edellytykset

 • Pirkkalan Jäähalli Oy - tekojään kylmätekniikkajärjestelmät
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Kuusamon kaupunki - skeittiparkin rakentaminen
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi

 • Kotkan kaupunki - hammashoitoyksiköt
  julkinen hankinta - tarjousten täydennyttäminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Tampereen kaupunki - teknologiaratkaisut koti- ja etähoidon palveluissa
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn valinta - innovaatiokumppanuus - tarjousten vertailu - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Kemin kaupunki - päiväkodin kokonaisvastuurakentaminen
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - vertailuperusteiden soveltaminen - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Tornion kaupunki - koulujen iltakäytön valvonta
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus

 • Kansaneläkelaitos - Kelan sairausvakuutuksesta korvaamat matkat ja palvelut
  julkinen hankinta - palveluja koskeva käyttöoikeussopimus - hankintailmoituksen virheellisyys

 • Kansaneläkelaitos - Kelan sairausvakuutuksesta korvaamat matkat ja palvelut
  julkinen hankinta - palveluja koskeva käyttöoikeussopimus - hankintailmoituksen virheellisyys

 • Kansaneläkelaitos - Kelan sairausvakuutuksesta korvaamat matkat ja palvelut
  julkinen hankinta - palveluja koskeva käyttöoikeussopimus - hankintailmoituksen virheellisyys

 • Etelä-Savon Koulutus Oy - vakuutuspalvelut
  julkinen hankinta - suorahankinta - kilpailuttamisvelvollisuuden laiminlyöminen - tehottomuusseuraamuksen määräämättä jättäminen - seuraamusmaksu - sopimuskauden lyhentäminen

 • Espoon kaupunki - tietotekniikkapalvelut
  julkinen hankinta - vertailuperusteet - vertailuperusteiden asettaminen - epäselvä tarjouspyyntö - tarjousten vertailu

 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä - kiinteistön peruskorjaus ja laajennus
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Riihimäen Kotikulma Oy - putkityöt
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - vertailuperusteiden ilmoittaminen - hintavertailu

 • Laukaan kunta - kiviainekset ja maanajotyöt
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Hämeenlinnan kaupunki - tilintarkastuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä - kuljetusten matkapalvelukeskuspalvelut
  julkinen hankinta - palveluja koskeva käyttöoikeussopimus - hankintailmoituksen virheellisyys - hankintasanasto (CPV)

 • Seinäjoen kaupunki - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - syrjimätön kohtelu

 • Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - rautateiden suunnittelupalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - rautateiden suunnittelupalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Turun kaupunki - jätehuoltopalvelut
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Sysmän kunta - kiinteistöjen auraussopimus
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen ja kynnysarvon alittuminen

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - puheentunnistusjärjestelmät
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (aikaisemmin Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä) - työterveyspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Kotkan kaupunki - työterveyshuoltopalvelut
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - tarjouspyyntö - tarjousten vertailu - tasapuolinen kohtelu

 • Tampereen kaupunki - ympäristötekniset konsulttipalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouspyyntö

 • Janakkalan kunta - kadun ja kunnallistekniikan rakentaminen
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Rovaniemen kaupunki - Napapiirin koulun väistötilat
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - vertailuperusteiden soveltaminen

 • Turun kaupunki - kotihoidon optimointihanke - kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmään hankittava optimointijärjestelmä
  julkinen hankinta - hankintasopimuksen muutos - kilpailuttamisvelvollisuus

 • Lahden kaupunki - tilaelementtitoimitus - tilojen vuokraus
  julkinen hankinta - suorahankinta - hyvitysmaksun edellytykset

 • Kemin kaupunki - kiinteistöjen talvihoitourakat
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Kuopion kaupunki - tekojääradan rakennusurakat
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - muiden yksiköiden voimavarojen käyttö

 • Jyväskylän kaupunki - Tampereen kaupunki - Vantaan kaupunki - asuntosuunnittelukohteiden suunnittelukilpailu
  julkinen hankinta - suunnittelukilpailu - asianosaisuus - tutkimatta jättäminen

 • KL-Kuntahankinnat Oy - teleoperaattoripalvelut
  julkinen hankinta - asianosaisuus - syrjimätön kohtelu - puitejärjestely - hankinnan laajuudesta ilmoittaminen

 • Kauhavan kaupunki - talonrakennus- ja talotekniikkatöiden työmaavalvonta
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - hyvitysmaksun edellytykset

 • Turun kaupunki - ajoneuvorenkaat ja rengaspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Valkeakosken kaupunki - kuljetustenohjauskeskusjärjestelmä
  julkinen hankinta - yhteishankintayksikkö - kilpailuttamisvelvollisuus - uhkasakon tuomitsemista koskeva hakemus

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - vertailuperusteiden soveltaminen

 • Senaatti-kiinteistöt - katsomon istuimet ja rungot
  julkinen hankinta - hankintalaji - hankintasanasto (CPV), hankintailmoituksen virheellisyys

 • Porvoon kaupunki - rakennusautomaatiotyöt
  julkinen hankinta - määräaika valituksen tekemiselle - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - sairaalakaasut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - valmennuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - vertailu

 • Loimaan kaupunki - henkilökohtaisen avun palveluhankinta
  julkinen hankinta - hankintailmoituksen virheellisyys - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - hyvitysmaksun määräämisen edellytykset

 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä - suun terveydenhuollon laitteiden ja hoitohuoneiden kalusteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu - tasapuolinen kohtelu

 • Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - rautatien huomiovalojärjestelmä
  julkinen hankinta - erityisalojen hankintalaki - markkinaoikeuden toimivalta - hankintalaji

 • Helsingin kaupunki ja Helsingin Konsernihankinta Oy - rakennuspiirustusten kopiointi- ja tulostuspalvelut
  julkiset hankinnat - poikkeuksellisen alhainen hinta

 • Evijärven kunta - koulukuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys - tarjoajan soveltuvuus - yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu

 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä - potilastietojärjestelmä
  julkinen hankinta - uhkasakon tuomitsemista koskeva hakemus

 • Kansaneläkelaitos - lasten ja nuorten ryhmäpsykoterapia
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kansaneläkelaitos - yksilöfysioterapia
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - tarjoajien valinta - epäselvä tarjouspyyntö - tasapuolinen kohtelu

 • Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Valtatie 2:n leventäminen
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - markkinaoikeuden toimivalta - valitusosoitus

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - kuulokojeiden korvakappaleet
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Länsimetro Oy - pääsähkönjakelu-urakka
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouksen täydennyttäminen

 • Tuomi Logistiikka Oy - kuulokojeet
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys

 • Janakkalan kunta - kunnallistekniika
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - tarjousten avaaminen

 • Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy - rakennusurakka
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - HUSLABin automaatiolaboratorion sekä alueen sairaalalaboratorioiden kemian ja immunokemian analytiikan hankinta
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - harkinnanvarainen poissulkemisperuste

 • Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - sairaalajätteiden tuhoamis-, ongelmajäte- ja kuljetuspalveluhankinnasta, sisältäen jätelaitteiston huoltopalvelut sekä ympäristöasiantuntijapalvelut
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden asettaminen - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Kansaneläkelaitos - vuoden 2019 äitiyspakkauksen tuotteiden täydennyshankinta
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice - avfallstömning i fyrfackskärl
  offentlig upphandling - avbrytande av upphandlinsförfarande

 • Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy - piha-alueurakka
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Suomen eOppimiskeskus ry - painotuotteiden suunnittelu- ja painatuspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Liikenne- ja viestintävirasto - merikarttojen jakelu- ja kustannussopimuspalvelut
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Rosk’n Roll Oy Ab - kaasunkeräysjärjestelmän rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Kansaneläkelaitos - yksilötoimintaterapiaa
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen - tasapuolinen kohtelu

 • Kansaneläkelaitos - yksilötoimintaterapia
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen - tasapuolinen kohtelu

 • Mikkelin kaupunki - asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelut
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - hankintailmoituksen virheellisyys

 • Liikenne- ja viestintävirasto - Suomen sisävesien mittauspalvelut
  julkinen hankinta - hankinnan kokonaisarvo - optio - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten täsmentäminen - vertailuperusteet - vertailtu vain hintaa - seuraamuksen määrääminen

 • Rovaniemen kaupunki - suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmät
  julkinen hankinta - hankinnan väliaikainen järjestäminen - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

 • Rovaniemen kaupunki - suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmät
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - kokonaistaloudellinen edullisuus - hintavertailu

 • Business Finland Oy - Health Tourism: PR Agency to Russia Market Area” palvelut
  julkinen hankinta - hankinta-asiakirjojen muuttaminen kesken hankintamenettelyn - syrjimätön kohtelu - avoimuusperiaate

 • Ylöjärven Jäähalli Oy - Ylöjärven jäähallin modernisoinnin, erityisesti kylmälaitteiden uusimisen suunnittelu ja toteutus
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kansaneläkelaitos - ammatillista kuntoutusselvitystä koskevat palvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjouksen sähköinen toimittaminen

 • Lahden kaupunki - koulun väistötilojen tilaelementtitoimitus ja tilojen vuokraus
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouksen täydennyttäminen

 • Rovaniemen seurakunta - krematorion tuhkauslaitteisto
  julkinen hankintata - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu

 • Salon kaupunki - tunneliastianpesukone
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksu

 • Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - väylänhoidot
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - väylänhoidot
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Kotkan kaupunki - tulkkauspalvelut
  julkinen hankinta - hankinnan kohde

 • Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - videoasiointijärjestelmä
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - vain yksi tarjous

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - henkilövakuutukset
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - takaisinsoittojärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Lahden kaupunki - linja-autoliikennepalvelut
  julkinen hankinta - optio - oikeussuojan tarve

 • Kuntien Tiera Oy - IT-tutkimus- ja analyytikkopalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Väestörekisterikeskus - Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelu
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys

 • Väestörekisterikeskus - Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelu
  julkinen hankinta - hankinta-asiakirjojen muuttaminen

 • Raahen kaupunki - koulukeskuksen rakennusurakka
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen

 • Espoon kaupunki - urologiset hoitotarvikkeet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Porin kaupunki - kyydinvälityspalvelu
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - vartiointipalvelut
  julkinen hankinta - asiavaltuutus - tutkimatta jättäminen

 • Helsingin kaupunki - AV-laitteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksun edellytykset

 • Tuomi Logistiikka Oy - toimistokalusteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kansaneläkelaitos - yksilöallasterapia
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen - tasapuolinen kohtelu

 • Kansaneläkelaitos - yksilöfysioterapia
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen - tasapuolinen kohtelu

 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia - keittiölaiteurakka
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksu

 • Turun kaupunki - lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu
  julkinen hankinta - palveluja koskeva käyttöoikeussopimus - hankinnasta ilmoittaminen

 • Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - radan turvalaitteiden asiantuntijapalvelut
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kittilän kunta - Levin katujen talvihoitotyöt
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Tampereen kaupunki - viher- ja katualueiden kesä- ja talviylläpitourakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Kuntien Tiera Oy - IT-laitteiden ja -ohjelmistojen verkkokauppa ja lähitukipalvelut
  julkinen hankinta - hankinnan väliaikainen järjestäminen - uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi

 • Mestaritoiminta Oy - sisäilmapuhdistimien vuokrauspalvelu
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - vertailuperusteiden ilmoittaminen

 • Turun kaupunki - henkilökuljetusten tukipalvelut
  julkinen hankinta - hankintaoikaisu - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Oulun kaupunki - kodin turvapalvelulaitteet ja hälytysten vastaanottojärjestelmä
  julkinen hankinta - hankinatalaji - hyvitysmaksun edellytykset

 • Vantaan kaupunki - ajoneuvojen paikannus- ja raportointijärjestelmäpalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - poroaitaurakka
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

 • Sastamalan kaupunki - nurmenleikkuu
  julkinen hankinta - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

 • Kouvolan Vesi Oy - lietteenkäsittelypalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajien valinta - neuvottelumenettely

 • Lappeenrannan kaupunki - tilintarkastuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjousten vertailu

 • Imatran kaupunki - tilintarkastuspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy - Alma daghem
  offentlig upphandling - jämförelse grunder

 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - IT-laitteet
  julkinen hankinta - käsittelylupa - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tehottomuusseuraamus - sopimuskauden lyhentäminen - hyvitysmaksun edellytykset

 • Hämeenlinnan kaupunki - liikennöintipalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Parikkalan kunta - rantatien rakennusurakka
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalot - viemärisaneeraus
  julkinen hankinta - hankinta-asiakirjojen muuttaminen kesken hankintamenettelyn - määräaika tarjousten jättämiselle - syrjimätön kohtelu - avoimuusperiaate - vertailuperusteet

 • Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - verensokerimittarit
  julkinen hankinta - hankinta-asiakirjojen muuttaminen kesken hankintamenettelyn - syrjimätön kohtelu - avoimuusperiaate

 • Länsimetro Oy - ratalinjan rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouksen täydennyttäminen

 • Suupohjan Koulutuskuntayhtymä - muutos- ja peruskorjausurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - hyvitysmaksu

 • Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - tiestön talvi- ja kesähoito
  julkinen hankinta - peruutettu valitus - oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

 • Kuusamon kaupunki - skeittiparkki
  julkinen hankinta - tasapuolinen kohtelu - tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun

 • Yleisradio Oy - televisio-ohjelmien lähetyspalvelut
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - kilpailumahdollisuuksien hyödyntäminen - tarjouspyyntö - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys - tarjousten voimassaoloaika

 • Kiinteistö Oy Kärrykartano - kiinteistönhoidon palvelut
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - sairaala-apteekin keräilyvarastoautomaatiojärjestelmät
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - kauko-ohjausjärjestelmän (KAKO) käyttöönottotarkastuspalvelut
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Helsingin kaupunki - työnohjauspalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - vertailuperusteet - tarjousten vertailu

 • Joensuun kaupunki - palveluasuminen
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - epäselvä tarjouspyyntö - tasapuolinen kohtelu - tutkimatta jättäminen

 • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori - palvelimet ja integroidut ratkaisut
  julkinen hankinta - puitejärjestely - käsittelylupa - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Tampereen kaupunki - ikäihmisten asumismuodot ja erikoislääkäripalvelut
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Turun kaupunki - pieneläinpäivystyspalvelut
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - hankintailmoituksen virheellisyys

 • Oulunkaaren kuntayhtymä - perintäpalvelut
  julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - kansallinen hankinta

 • Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - demonstraatiohanke
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankintailmoituksen virheellisyys - tarjousten täsmentäminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksun edellytykset

 • Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - demonstraatiohanke
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankintailmoituksen virheellisyys - tarjousten täsmentäminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksun edellytykset

 • Kouvolan kaupunki - viherurakka
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - tarjoajan soveltuvuus - hankinnasta ilmoittaminen

 • Provincia Oy - ICT-palvelut
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Kiertokapula Oy - jätteen keräystä ja kuljetusta
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 
Julkaistu 30.10.2013