Hankinta-asiat

 • Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn vaiheittaisuus - tarjouspyynnön epäselvyys - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Sodankylän kunta - välinehuollon laitteet
  julkinen hankinta - täytäntöönpanokiellon rikkominen - seuraamusmaksu

 • Kouvolan kaupunki - Pilkanmaantie-Korotintien rakennusurakka
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyminen - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Senaatti-kiinteistöt - hissien, nosto-ovien, liukuporttien ja nostopuomien vuosihuollot
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Vihdin kunta - lentokentän päällystysurakka
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen muuttaminen kesken hankintamenettelyn - vertailuperusteiden ilmoittaminen - virheellinen tarjousvertailu - avoimuusperiaate - syrjimätön kohtelu - hyvitysmaksun edellytykset

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - potilaanlämmittimet
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kansaneläkelaitos - TULES-kuntoutuskurssit
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kansaneläkelaitos - IKKU-kuntoutuskurssit
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kansaneläkelaitos - KIILA kuntoutukset
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Myrskylän kunta - SR-urakan rakennusaikainen valvonta
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/HUS Logistiikka - tutkimuskäsineet
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/HUS Logistiikka - tutkimuskäsineet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu

 • Hansel Oy - elinkaaripalvelut
  julkinen hankinta - puitejärjestely - hankinnan laajuudesta ilmoittaminen

 • Verohallinto - toimistokalusteet
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tehottomuusseuraamus - välitön oikeusvaikutus

 • Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja Tampereen korkeakoulusäätiö sr - työterveyshuoltopalvelut
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden ilmoittaminen - hankintapäätöksen perusteleminen - tarjousten vertailu

 • Helsingin kaupunki - kauppapalvelujen käyttöoikeussopimukset
  julkinen hankinta - uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi

 • Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - sydänkeuhkokone
  julkinen hankinta - suorahankinta - kilpailuttamisvelvollisuuden laiminlyöminen

 • Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy - yhtenäiskoulun pää- ja arkkitehtisuunnittelut, rakennuttajakonsulttipalvelut, sähkösuunnittelut, LVIJA-suunnittelut ja rakennesuunnittelut
  Julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Oulun kaupunki - AV-esitystekniikan ja -tuotantotekniikan laitteet
  Julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kurikan kaupunki - väistötilat
  Julkinen hankinta - hankinnan laji - hankintasanasto (CPV) - hankinnasta ilmoittaminen

 • Kaarinan kaupunki - talvikunnossapito
  Julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen täsmennyttäminen

 • Helsingin kaupungin asunnot Oy - muuttokorjaukset ja kiinteistöjen pienet korjaustyöt
  Julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Keravan kaupunki - palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun tietojärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - elinkaarikustannukset

 • Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymä - kuljetuspalvelut
  Julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Vantaan kaupunki - verhojen, verhotarvikkeiden, kankaiden ja tekstiilityön tarvikkeet
  Julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjousten täydennyttäminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Äänekosken Energia Oy, Äänekosken kaupunki - ydinkeskustan saneerausurakka
  Julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - määräaika valituksen tekemiselle - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Janakkalan kunta - jätekuljetukset
  Julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Kuntien Tiera Oy - ICT-hankinnat
  Julkinen hankinta - puitejärjestely - hankinnan kohteen määritteleminen - hankinnan laajuudesta ilmoittaminen - vähimmäisliikevaihdon määrä - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan hankintatoimi - potilaiden lämpötaloutta ylläpitävät ilmalämpöpuhallinlaitteet
  Julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - avoimuusperiaate - epäselvä tarjouspyyntö

 • Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä - tulostuslaitteet
  Julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Tampereen kaupunki - ikäihmisten tehostetut palveluasumiset
  Julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - vertailuperusteet

 • Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - diabeteskulutustarvikkeet
  Julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - tarjouspyynnön muuttaminen

 • Espoon kaupunki - henkilö- ja materiaalikuljetusten välitys- ja hallintapalvelut
  Julkinen hankinta - hankinnan määritelmä - vertailuperusteiden asettaminen - epäselvä tarjouspyyntö

 • Helsingin kaupunki - kuntoportaiden peruskorjaukset
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - tarjoajan soveltuvuus

 • Jyväskylän kaupunki - työvoimakoulutukset
  Julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - hankintailmoituksen virheellisyys

 • Sakupe Oy - pesukemikaalien ja pesuaineannostelujärjestelmät
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Länsirannikon Koulutus Oy - yleishakkuukone
  julkinen hankinta - suorahankinta - kilpailuttamisvelvollisuuden laiminlyönti

 • Puolustusvoimat - matkakorttijärjestelmäpalvelut
  julkinen hankinta - suorahankinta - kilpailuttamisvelvollisuuden laiminlyönti

 • Nurmijärven kunta - väistötilat
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Nurmijärven kunta - väistötilat
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kuntien Tiera Oy - APH järjestelmäkokonaisuus
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin kaupunki ja Länsimetro Oy - metron kameravalvontajärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - hankinta-asiakirjojen muuttaminen kesken hankintamenettelyn

 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - hemodialyysihoitopaketit ja tehon jatkuvan hoidon hoitopaketit sekä käänteisosmoosilaitteet
  julkinen hankinta - kilpailuttamisvelvollisuus - vertailuperusteet - hintavertailu

 • Jyväskylän kaupunki - ambulanssit
  julkinen hankinta - vähimmäisliikevaihdon määrä - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - hyvitysmaksun edellytykset - seuraamusmaksu

 • Liedon kunta - päällystystyöt
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Väylävirasto - tärinän hallinnointikonsulttipalvelu
  julkinen hankinta - vertailuperusteet - tarjousten vertailu

 • Väylävirasto - tärinän mittauspalvelut
  julkinen hankinta - puitejärjestely - vertailuperusteiden asettaminen - tarjouspyyntö - syrjimätön kohtelu - tarjousten täsmentäminen

 • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori - ruggeroidut tietokoneet

  julkinen hankinta - käsittelylupa - puitejärjestely - kevennetty kilpailutus - tarjouspyynnön epäselvyys - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kauhavan kaupunki - ateriakuljetukset
  julkinen hankinta - hankintailmoituksen virheellisyys - liitteen E mukainen palvelu

 • Merikarvian kunta - teollisuusrakennuksen rakennusurakka
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - hankintapäätöksen perusteleminen - tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun - hyvityksen edellytykset

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - HUSLABin veriviljelylaitteisto

  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu

 • Mikkelin kaupunki - jalkapallohalli
  julkinen hankinta - tiedon antaminen asiakirjasta - syrjimätön kohtelu - tarjouspyyntö

 • Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - varavoimakone G1
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Espoon kaupunki - päiväkodin rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - hankintaoikaisu

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - HUS Logistiikan kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kaarinan kaupunki - liikuntahalli
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - vertailuperusteiden ilmoittaminen

 • Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy - putkipainohankinta
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Eurajoen kunta - rakennuttajakonsulttipalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Istekki Oy - itseilmoittautumis- ja infojärjestelmä
  julkinen hankinta - puitejärjestely - hankinnan kohteen määrittäminen - tehottomuusseuraamus - seuraamusmaksu

 • Espoon kaupunki - elämänhallintapalvelut
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Sansia Oy - maaseutuliikenteen linjat ja asiointiliikenne
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - vain yksi tarjous

 • Kotimaan Energia Oy > Energiavirasto
  Energiavirasto - sähkömarkkina-asia - päätöksen perusteleminen - asian palauttaminen

 • Kuntien Tiera Oy - optimointiohjelma ja optimoinnin asiantuntijapalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin kaupunki ja Helsingin Konsernihankinta Oy - puhdistus- ja pesuaineet
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys

 • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - suojakaapit
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Länsimetro Oy - WC-moduulit
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määrittäminen - epäselvä tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Oulun kaupunki - jätevedenpuhdistamon jätevesilietteiden hyödyntämispalvelu
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - innovaatiokumppanuus - hankintailmoitus - vertailuperusteiden asettaminen

 • Seinäjoen Energia Oy - lämpökattila
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - neuvottelumenettely - epäselvä tarjouspyyntö - tinkiminen

 • Salon kaupunki - ostoliikenteen hankinta
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - hankintailmoituksen virheellisyys

 • Liperin kunta - vesitornin saneeraus ja UV-laitteisto
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen - oikeudenkäyntikulut

 • Monetra Oulu Oy - ajoneuvojen renkaat
  julkinen hankinta - valitusosoitus - myöhästynyt valitus - valituksen tutkiminen

 • Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - TYKS AC-projektijohtourakka
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - valituksen tutkiminen - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Mikkelin kaupunki - kirjastokalusteet
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - PACS-järjestelmä (kuva-arkistojärjestelmä)
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - tarjouspyyntö

 • Naantalin kaupunki - Matalahden veneväylän ja -sataman ruoppaus
  julkinen hankinta - määräaika valituksen tekemiselle - tarjoajan soveltuvuus

 • 2M-IT Oy - suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmä
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - epäselvä tarjouspyyntö - kokonaistaloudellinen edullisuus

 • Turun kaupunki ja Kaarea Kunnossapito Oy - lukkosepänpalvelut
  julkinen hankita - tarjousten täsmentäminen

 • Vantaan kaupunki - Korson terveysasemarakennuksen henkilöturvajärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten täsmentäminen

 • Hansel Oy - Itä-Suomen AVI-alueen tilausajopalvelut
  julkinen hankinta - puitejärjestely - syrjimätön kohtelu - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Hansel Oy - Lapin AVI-alueen tilausajopalvelut
  julkinen hankinta - puitejärjestely - syrjimätön kohtelu - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Uudenkaarlepyyn kaupunki - Ytterjeppon riippusilta
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - oikeussuojan tarve

 • Tampereen kaupunki - liikennevalojen ja liikenteenhallinnan järjestelmien ylläpitotyöt
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Senaatti-kiinteistöt - hallinnon tilahallinta
  julkinen hankinta - neuvottelumenettely - tarjouspyyntö - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Porin kaupunki - led-katuvalaisimet
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Rovaniemen kaupunki - Lapinkävijäntien peruskorjauksen rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - siltojen ylläpitourakka
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjoajan soveltuvuus - seuraamuksen määrääminen

 • Poliisihallitus - asetarvikehankinta
  julkinen hankinta - puolustus- ja turvallisuushankinta - neuvottelumenettely - tarjouspyynnön epäselvyys - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin-Uudenmaan Taksit Oy > Kansaneläkelaitos
  julkinen hankinta - palveluja koskeva käyttöoikeussopimus - hankintailmoituksen virheellisyys

 • KL-Kuntahankinnat Oy - oppi- ja hoivakalusteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten täsmentäminen - tasapuolinen kohtelu

 • Vantaan kaupunki - eOppimisen järjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouksen hinnoittelu

 • Espoon kaupunki - hankinnan hallinnan järjestelmä
  julkinen hankinta - vertailuperusteet - vertailuperusteiden asettaminen - epäselvä tarjouspyyntö

 • Joensuun kaupunki - turvateknologiaratkaisut
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Hämeenkyrön kunta - hoitajakutsujärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten täsmentäminen

 • Äänekosken kaupunki - koulun rakentamisen pihaurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - verensokeritestiliuskat ja verensokerimittarit
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - asianosaisuus - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä - kirkon julkisivusaneeraus
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Seinäjoen kaupunki - info-TV-järjestelmä ja sen ylläpito
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - hyvitysmaksun edellytykset

 • Sosiaali- ja terveysministeriö - pneumokokkikonjugaattirokotteet
  julkinen hankinta - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys - hintavertailu - hinnanlisä

 • Kuntien Tiera Oy ja Vantaan kaupunki - hankintakanava digitaalisille ja painetuille oppimateriaaleille oheismateriaaleineen ja -tarvikkeineen
  julkinen hankinta - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys - tarjoajan osallistuminen hankintamenettelyn valmisteluun - kilpailumahdollisuuksien hyödyntäminen

 • Verohallinto - suurivolyymiset tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys - kilpailumahdollisuuksien hyödyntäminen

 • Seinäjoen kaupunki - kaupungin verkkopalvelun uudistaminen
  julkinen hankinta - hankintapäätöksen tiedoksianto - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy - välinehuollon laitteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tiedon antaminen asiakirjasta

 • Porvoon kaupunki - tilaelementtirakenteinen koulu ja vastaavat koulu- ja päiväkotirakennukset
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten täsmentäminen

 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - hankintailmoituksen virheellisyys

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - sairaalan putkipostijärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys - tarjoajan soveltuvuus

 • Porin Satama Oy - laiturin ja sataman rakentaminen
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - ehdokkaiden valinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouspyynnön epäselvyys

 • Helsingin kaupunki - yksilölliset ortopediset apuvälineet
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari - tuntiveloitusperusteiset rakennustyöt
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - virheellinen valitusosoitus - hankintailmoituksen virheellisyys - hankintasanasto (CPV) - hankinnan kohteen määritteleminen - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - ilmanvaihtosuodattimet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Sansia Oy - maaseutuliikenteen linjat ja asiointiliikenne
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - väliaikainen päätös

 • Kotkan kaupunki - pelastuslaitoksen henkilöstöhallintotietojärjestelmä
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - tienpidon suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut
  julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Ylivieskan Teollisuuskiinteistöt Oy - valmistuskeittiön sähköurakka
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Vantaan kaupunki - katu-, vesihuolto- ja viherrakentamisen mittaustyöt
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Joensuun kaupunki - laatoitus- ja reunakivityöt
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - trastutsumabi- ja rituksimabilääkevalmisteet ja niiden biosimilaarit
  julkinen hankinta - hankintaoikaisu - hankintapäätöksen tekemiseen liittyvät menettelytavat - tasapuolinen kohtelu

 • Helsingin kaupunki - kodinkoneet ja viihde-elektroniikka
  julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Oulun kaupunki - tilaelementtipäiväkotien vuokraus
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Espoon kaupunki - siivouspalvelut
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Landskapets fastighetsverk - nybyggnad av rehabiliterings- och geriatribyggnad
  offentlig upphandling - avbrytande av upphandlingsförfarandet

 • Lappeenrannan kaupunki - kutsutaksiliikenne
  julkinen hankinta - hankintapäätöksen tiedoksianto - hankintapäätöksen perusteleminen - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Fimlab Laboratoriot Oy - immunofluoresenssin kokonaisautomaatio, niiden tuki- ja huoltopalvelut ja antigeenilasit
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • KL-Kuntahankinnat Oy - kirjastojen kirjallisuus ja muu aineisto niihin liittyvine palveluineen
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - uhkasakon tuomitsemista koskeva vaatimus

 • Vihdin kunta - valokuituyhteydet
  julkinen hankinta - käyttöoikeussopimus - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys

 • KL-Kuntahankinnat Oy - oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - uhkasakon tuomitsemista koskeva vaatimus

 • Helsingin kaupunki - etäpalveluihin käytettävä videoneuvottelupalvelu
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - tarjousten täsmentäminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • TeeSe Botnia Oy Ab - kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - puitejärjestely - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys

 • Espoon kaupunki - henkilöstöetujen mobiilipalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Toholammin kunta - koulukeskuksen arkkitehtuurisuunnittelu
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen - hyvitysmaksun edellytykset

 • Pirkkalan Jäähalli Oy - tekojään kylmätekniikkajärjestelmät
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Kuusamon kaupunki - skeittiparkin rakentaminen
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi

 • Kotkan kaupunki - hammashoitoyksiköt
  julkinen hankinta - tarjousten täydennyttäminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Tampereen kaupunki - teknologiaratkaisut koti- ja etähoidon palveluissa
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn valinta - innovaatiokumppanuus - tarjousten vertailu - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Kemin kaupunki - päiväkodin kokonaisvastuurakentaminen
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - vertailuperusteiden soveltaminen - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Tornion kaupunki - koulujen iltakäytön valvonta
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus

 • Kansaneläkelaitos - Kelan sairausvakuutuksesta korvaamat matkat ja palvelut
  julkinen hankinta - palveluja koskeva käyttöoikeussopimus - hankintailmoituksen virheellisyys

 • Kansaneläkelaitos - Kelan sairausvakuutuksesta korvaamat matkat ja palvelut
  julkinen hankinta - palveluja koskeva käyttöoikeussopimus - hankintailmoituksen virheellisyys

 • Kansaneläkelaitos - Kelan sairausvakuutuksesta korvaamat matkat ja palvelut
  julkinen hankinta - palveluja koskeva käyttöoikeussopimus - hankintailmoituksen virheellisyys

 • Etelä-Savon Koulutus Oy - vakuutuspalvelut
  julkinen hankinta - suorahankinta - kilpailuttamisvelvollisuuden laiminlyöminen - tehottomuusseuraamuksen määräämättä jättäminen - seuraamusmaksu - sopimuskauden lyhentäminen

 • Espoon kaupunki - tietotekniikkapalvelut
  julkinen hankinta - vertailuperusteet - vertailuperusteiden asettaminen - epäselvä tarjouspyyntö - tarjousten vertailu

 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä - kiinteistön peruskorjaus ja laajennus
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Riihimäen Kotikulma Oy - putkityöt
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - vertailuperusteiden ilmoittaminen - hintavertailu

 • Laukaan kunta - kiviainekset ja maanajotyöt
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Hämeenlinnan kaupunki - tilintarkastuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä - kuljetusten matkapalvelukeskuspalvelut
  julkinen hankinta - palveluja koskeva käyttöoikeussopimus - hankintailmoituksen virheellisyys - hankintasanasto (CPV)

 • Seinäjoen kaupunki - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - syrjimätön kohtelu

 • Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - rautateiden suunnittelupalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - rautateiden suunnittelupalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Turun kaupunki - jätehuoltopalvelut
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Sysmän kunta - kiinteistöjen auraussopimus
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen ja kynnysarvon alittuminen

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - puheentunnistusjärjestelmät
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (aikaisemmin Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä) - työterveyspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Kotkan kaupunki - työterveyshuoltopalvelut
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - tarjouspyyntö - tarjousten vertailu - tasapuolinen kohtelu

 • Tampereen kaupunki - ympäristötekniset konsulttipalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouspyyntö

 • Janakkalan kunta - kadun ja kunnallistekniikan rakentaminen
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Rovaniemen kaupunki - Napapiirin koulun väistötilat
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - vertailuperusteiden soveltaminen

 • Turun kaupunki - kotihoidon optimointihanke - kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmään hankittava optimointijärjestelmä
  julkinen hankinta - hankintasopimuksen muutos - kilpailuttamisvelvollisuus

 • Lahden kaupunki - tilaelementtitoimitus - tilojen vuokraus
  julkinen hankinta - suorahankinta - hyvitysmaksun edellytykset

 • Kemin kaupunki - kiinteistöjen talvihoitourakat
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Kuopion kaupunki - tekojääradan rakennusurakat
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - muiden yksiköiden voimavarojen käyttö

 • Jyväskylän kaupunki - Tampereen kaupunki - Vantaan kaupunki - asuntosuunnittelukohteiden suunnittelukilpailu
  julkinen hankinta - suunnittelukilpailu - asianosaisuus - tutkimatta jättäminen

 • KL-Kuntahankinnat Oy - teleoperaattoripalvelut
  julkinen hankinta - asianosaisuus - syrjimätön kohtelu - puitejärjestely - hankinnan laajuudesta ilmoittaminen

 • Kauhavan kaupunki - talonrakennus- ja talotekniikkatöiden työmaavalvonta
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - hyvitysmaksun edellytykset

 • Turun kaupunki - ajoneuvorenkaat ja rengaspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Valkeakosken kaupunki - kuljetustenohjauskeskusjärjestelmä
  julkinen hankinta - yhteishankintayksikkö - kilpailuttamisvelvollisuus - uhkasakon tuomitsemista koskeva hakemus

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - vertailuperusteiden soveltaminen

 • Senaatti-kiinteistöt - katsomon istuimet ja rungot
  julkinen hankinta - hankintalaji - hankintasanasto (CPV), hankintailmoituksen virheellisyys

 • Porvoon kaupunki - rakennusautomaatiotyöt
  julkinen hankinta - määräaika valituksen tekemiselle - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - sairaalakaasut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - valmennuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - vertailu

 • Loimaan kaupunki - henkilökohtaisen avun palveluhankinta
  julkinen hankinta - hankintailmoituksen virheellisyys - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - hyvitysmaksun määräämisen edellytykset

 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä - suun terveydenhuollon laitteiden ja hoitohuoneiden kalusteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu - tasapuolinen kohtelu

 • Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - rautatien huomiovalojärjestelmä
  julkinen hankinta - erityisalojen hankintalaki - markkinaoikeuden toimivalta - hankintalaji

 • Helsingin kaupunki ja Helsingin Konsernihankinta Oy - rakennuspiirustusten kopiointi- ja tulostuspalvelut
  julkiset hankinnat - poikkeuksellisen alhainen hinta

 • Evijärven kunta - koulukuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys - tarjoajan soveltuvuus - yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu

 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä - potilastietojärjestelmä
  julkinen hankinta - uhkasakon tuomitsemista koskeva hakemus

 • Kansaneläkelaitos - lasten ja nuorten ryhmäpsykoterapia
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kansaneläkelaitos - yksilöfysioterapia
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - tarjoajien valinta - epäselvä tarjouspyyntö - tasapuolinen kohtelu

 • Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Valtatie 2:n leventäminen
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - markkinaoikeuden toimivalta - valitusosoitus

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - kuulokojeiden korvakappaleet
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Länsimetro Oy - pääsähkönjakelu-urakka
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouksen täydennyttäminen

 • Tuomi Logistiikka Oy - kuulokojeet
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys

 • Janakkalan kunta - kunnallistekniika
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - tarjousten avaaminen

 • Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy - rakennusurakka
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - HUSLABin automaatiolaboratorion sekä alueen sairaalalaboratorioiden kemian ja immunokemian analytiikan hankinta
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - harkinnanvarainen poissulkemisperuste

 • Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - sairaalajätteiden tuhoamis-, ongelmajäte- ja kuljetuspalveluhankinnasta, sisältäen jätelaitteiston huoltopalvelut sekä ympäristöasiantuntijapalvelut
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden asettaminen - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Kansaneläkelaitos - vuoden 2019 äitiyspakkauksen tuotteiden täydennyshankinta
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice - avfallstömning i fyrfackskärl
  offentlig upphandling - avbrytande av upphandlinsförfarande

 • Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy - piha-alueurakka
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Suomen eOppimiskeskus ry - painotuotteiden suunnittelu- ja painatuspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Liikenne- ja viestintävirasto - merikarttojen jakelu- ja kustannussopimuspalvelut
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Rosk’n Roll Oy Ab - kaasunkeräysjärjestelmän rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Kansaneläkelaitos - yksilötoimintaterapiaa
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen - tasapuolinen kohtelu

 • Kansaneläkelaitos - yksilötoimintaterapia
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen - tasapuolinen kohtelu

 • Mikkelin kaupunki - asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelut
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - hankintailmoituksen virheellisyys

 • Liikenne- ja viestintävirasto - Suomen sisävesien mittauspalvelut
  julkinen hankinta - hankinnan kokonaisarvo - optio - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten täsmentäminen - vertailuperusteet - vertailtu vain hintaa - seuraamuksen määrääminen

 • Rovaniemen kaupunki - suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmät
  julkinen hankinta - hankinnan väliaikainen järjestäminen - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

 • Rovaniemen kaupunki - suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmät
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - kokonaistaloudellinen edullisuus - hintavertailu

 • Business Finland Oy - Health Tourism: PR Agency to Russia Market Area” palvelut
  julkinen hankinta - hankinta-asiakirjojen muuttaminen kesken hankintamenettelyn - syrjimätön kohtelu - avoimuusperiaate

 • Ylöjärven Jäähalli Oy - Ylöjärven jäähallin modernisoinnin, erityisesti kylmälaitteiden uusimisen suunnittelu ja toteutus
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kansaneläkelaitos - ammatillista kuntoutusselvitystä koskevat palvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjouksen sähköinen toimittaminen

 • Lahden kaupunki - koulun väistötilojen tilaelementtitoimitus ja tilojen vuokraus
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouksen täydennyttäminen

 • Rovaniemen seurakunta - krematorion tuhkauslaitteisto
  julkinen hankintata - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu

 • Salon kaupunki - tunneliastianpesukone
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksu

 • Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - väylänhoidot
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - väylänhoidot
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Kotkan kaupunki - tulkkauspalvelut
  julkinen hankinta - hankinnan kohde

 • Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - videoasiointijärjestelmä
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - vain yksi tarjous

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - henkilövakuutukset
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - takaisinsoittojärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Lahden kaupunki - linja-autoliikennepalvelut
  julkinen hankinta - optio - oikeussuojan tarve

 • Kuntien Tiera Oy - IT-tutkimus- ja analyytikkopalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Väestörekisterikeskus - Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelu
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys

 • Väestörekisterikeskus - Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelu
  julkinen hankinta - hankinta-asiakirjojen muuttaminen

 • Raahen kaupunki - koulukeskuksen rakennusurakka
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen

 • Espoon kaupunki - urologiset hoitotarvikkeet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Porin kaupunki - kyydinvälityspalvelu
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - vartiointipalvelut
  julkinen hankinta - asiavaltuutus - tutkimatta jättäminen

 • Helsingin kaupunki - AV-laitteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksun edellytykset

 • Tuomi Logistiikka Oy - toimistokalusteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kansaneläkelaitos - yksilöallasterapia
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen - tasapuolinen kohtelu

 • Kansaneläkelaitos - yksilöfysioterapia
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen - tasapuolinen kohtelu

 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia - keittiölaiteurakka
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksu

 • Turun kaupunki - lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu
  julkinen hankinta - palveluja koskeva käyttöoikeussopimus - hankinnasta ilmoittaminen

 • Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - radan turvalaitteiden asiantuntijapalvelut
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kittilän kunta - Levin katujen talvihoitotyöt
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Tampereen kaupunki - viher- ja katualueiden kesä- ja talviylläpitourakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Kuntien Tiera Oy - IT-laitteiden ja -ohjelmistojen verkkokauppa ja lähitukipalvelut
  julkinen hankinta - hankinnan väliaikainen järjestäminen - uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi

 • Mestaritoiminta Oy - sisäilmapuhdistimien vuokrauspalvelu
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - vertailuperusteiden ilmoittaminen

 • Turun kaupunki - henkilökuljetusten tukipalvelut
  julkinen hankinta - hankintaoikaisu - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Oulun kaupunki - kodin turvapalvelulaitteet ja hälytysten vastaanottojärjestelmä
  julkinen hankinta - hankinatalaji - hyvitysmaksun edellytykset

 • Vantaan kaupunki - ajoneuvojen paikannus- ja raportointijärjestelmäpalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - poroaitaurakka
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

 • Sastamalan kaupunki - nurmenleikkuu
  julkinen hankinta - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

 • Kouvolan Vesi Oy - lietteenkäsittelypalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajien valinta - neuvottelumenettely

 • Lappeenrannan kaupunki - tilintarkastuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjousten vertailu

 • Imatran kaupunki - tilintarkastuspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - IT-laitteet
  julkinen hankinta - käsittelylupa - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tehottomuusseuraamus - sopimuskauden lyhentäminen - hyvitysmaksun edellytykset

 • Hämeenlinnan kaupunki - liikennöintipalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Parikkalan kunta - rantatien rakennusurakka
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalot - viemärisaneeraus
  julkinen hankinta - hankinta-asiakirjojen muuttaminen kesken hankintamenettelyn - määräaika tarjousten jättämiselle - syrjimätön kohtelu - avoimuusperiaate - vertailuperusteet

 • Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - verensokerimittarit
  julkinen hankinta - hankinta-asiakirjojen muuttaminen kesken hankintamenettelyn - syrjimätön kohtelu - avoimuusperiaate

 • Länsimetro Oy - ratalinjan rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouksen täydennyttäminen

 • Suupohjan Koulutuskuntayhtymä - muutos- ja peruskorjausurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - hyvitysmaksu

 • Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - tiestön talvi- ja kesähoito
  julkinen hankinta - peruutettu valitus - oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

 • Kuusamon kaupunki - skeittiparkki
  julkinen hankinta - tasapuolinen kohtelu - tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun

 • Yleisradio Oy - televisio-ohjelmien lähetyspalvelut
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - kilpailumahdollisuuksien hyödyntäminen - tarjouspyyntö - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys - tarjousten voimassaoloaika

 • Kiinteistö Oy Kärrykartano - kiinteistönhoidon palvelut
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - sairaala-apteekin keräilyvarastoautomaatiojärjestelmät
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - kauko-ohjausjärjestelmän (KAKO) käyttöönottotarkastuspalvelut
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Helsingin kaupunki - työnohjauspalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - vertailuperusteet - tarjousten vertailu

 • Joensuun kaupunki - palveluasuminen
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - epäselvä tarjouspyyntö - tasapuolinen kohtelu - tutkimatta jättäminen

 • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori - palvelimet ja integroidut ratkaisut
  julkinen hankinta - puitejärjestely - käsittelylupa - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Tampereen kaupunki - ikäihmisten asumismuodot ja erikoislääkäripalvelut
  julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Turun kaupunki - pieneläinpäivystyspalvelut
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - hankintailmoituksen virheellisyys

 • Oulunkaaren kuntayhtymä - perintäpalvelut
  julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - kansallinen hankinta

 • Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - demonstraatiohanke
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankintailmoituksen virheellisyys - tarjousten täsmentäminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksun edellytykset

 • Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - demonstraatiohanke
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankintailmoituksen virheellisyys - tarjousten täsmentäminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksun edellytykset

 • Kouvolan kaupunki - viherurakka
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - tarjoajan soveltuvuus - hankinnasta ilmoittaminen

 • Lohjan kaupunki - etälääketieteellinen vastuulääkäripalvelu
  julkinen hankinta - tasapuollinen kohtelu - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Turun kaupunki - rakennusautomaatiojärjestelmien ja valvomo-ohjelmien asennus-, ohjelmointi-, korjaus- ja ylläpitotyöt
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouspyynnön epäselvyys

 • Yleisradio Oy - digitointipalvelu
  julkinen hankinta - kilpailullinen neuvottelumenettely - osallistumishakemus - osallistumishakemusten vertailu

 • Someron kaupunki - Kiiruun koulun soittimien ja musiikin välineistö
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Pohjois-Karjalan hankintatoimi (aiemmin Joensuun seudun hankintatoimi) - monitoimilaitteet
  julkinen hankinta - palautettu asia - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Oracle-tuotteiden ja -palvelujen jälleenmyyntiä
  julkinen hankinta - tarjouksen saapuminen - myöhästynyt tarjous - hankintalaki 2017

 • KL-Kuntahankinnat Oy - ICT-laitteiden leasingrahoitukset ja elinkaarenhallintapalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kemin Matkailu Oy - Kemin ympärivuotisen Lumilinnan päärakennuksen rakennusurakat
  julkinen hankinta - hankintalaki - hankintayksikkö - tutkimatta jättäminen

 • Kemin Matkailu Oy - Kemin ympärivuotisen Lumilinnan päärakennuksen maaurakat
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankintayksikkö - tutkimatta jättäminen

 • Tampereen kaupunki - joukkoliikennepalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan soveltuvuus

 • Viitasaaren kaupunki - Viitasaaren kaupungintalon peruskorjauksen projektinjohtopalvelut
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - oikeussuojan tarve

 • Kempeleen kunta - Kempelehallin vuokrausta ja toiminnan järjestämistä
  julkinen hankinta - palveluja koskeva käyttöoikeussopimus - hankinnasta ilmoittaminen - tarjouspyynnön muuttaminen

 • Helsingin kaupunki - kauppapalveluja koskevat käyttöoikeussopimukset
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - tarjoajan soveltuvuus - tarjoajan sulkeminen pois tarjouskilpailusta

 • Espoon kaupunki - tilintarkastuspalvelut
  julkinen hankinta - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - siivouspalvelut
  julkinen hankinta - hankintapäätöksen perusteleminen - rikostuomion vaikutus - tarjoajan soveltuvuus - yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja

 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - päällysteiden reikienpaikkausurakat
  julkinen hankinta - kansallinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - tarjouspyynnön epäselvyys

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - hepatiitti C:n hoitoon tarkoitettujen interferonivapaat lääkevalmisteet
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tekninen eritelmä - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Länsimetro Oy - ratasähkön syöttöasemat
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Stadion-säätiö sr - LVIA-tekninen projektinjohtourakka
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden soveltaminen - tarjousten vertailu - hyvitysmaksun edellytykset

 • Kansaneläkelaitos - aikuisen neurologinen yksilökuntoutus
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy - ilmanvaihtosuodattimet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - puheentunnistusjärjestelmä
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Raaseporin kaupunki - kalateiden rakennusurakka
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan soveltuvuus - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys

 • Kansaneläkelaitos - taksimatkojen sähköistä suorakorvausmenettelyä koskevat palvelut
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - markkinaoikeuden toimivalta

 • Hyvinkään kaupunki - vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain yms. mukaiset kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - myöhästynyt valitus - markkinaoikeuden toimivalta

 • Porin kaupunki - iltapäivätoiminta
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - liitteen E mukainen palvelu - hankinnan laajuudesta ilmoittaminen - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Provincia Oy - ICT-palvelut
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä, Alavuden kaupunki, Kuortaneen kunta, Soinin kunta ja Ähtärin kaupunki - kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Oulun kaupunki - koulukuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - hankintasopimuksen muutos - suorahankinta

 • Liikennevirasto - tieliikenteen teknisten järjestelmien konsultointipalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - hankintalaki 2017

 • Vantaan kaupunki - varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmät
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä - maksuliikennepalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - epäselvä trjouspyyntö

 • Helsingin kaupunki - leikkipuistorakennus
  julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen - hankintalaki 2017

 • Kuopion kaupunki - latusillan levennys
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen - oikeudenkäyntikulut

 • KL-Kuntahankinnat Oy - IT-laitteet ja niihin liittyvät palvelut
  julkinen hankinta - puitejärjestely - hankinnan laajuudesta ilmoittaminen - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hankintalaki 2017

 • KL-Kuntahankinnat Oy - IT-laitteet ja niihin liittyvät palvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - hankintalaki 2017

 • Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy - isännöinnin tukipalvelut
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus

 • Naantalin kaupunki - skeittiparkin laajentaminen
  julkinen hankinta - kynnysarvon alittuminen - markkinaoikeuden toimivalta

 • Helsingin kaupunki - yleisten alueiden katu- ja viheralueiden alueurakoinnit
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - neuvottelumenettely - soveltuvuusvaatimukset

 • Mikkelin kaupunki, Turun kaupunki, Oulun kaupunki, Kouvolan kaupunki, Joensuun kaupunki ja Rovaniemen kaupunki - yhtiön perustaminen
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - sidossuhde

 • HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä - jätevedenpuhdistamon pumput
  julkinen hankinta - erityisalojen hankintalaki 2017 - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Vaasan kaupunki - suun terveydenhoidon toiminnanohjauspalvelu
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Tampereen Evankelis-Luterilainen Seurakuntayhtymä - leiri- ja retkikuljetukset
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Metsähallitus Metsätalous Oy - kaivinkonemuokkaus-, kunnostusojitus- ja puunkorjuupalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • VR-Yhtymä Oy - huoltopalvelut
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - referenssit - syrjimätön kohtelu

 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr - suunterveydenhuollon hoitokoneet
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Ilmajoen Vuokratalot Oy - saneerausurakka
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankintamenettelyn keskeyttäminen -

 • Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - omaseurannassa käytettävät diabetestarvikkeet
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - puitejärjestely

 • VR-Yhtymä Oy - dieselmoottoreiden kunnostusta koskevat palvelut
  julkinen hankinta - erityisalojen hankintalaki - tutkimatta jättäminen - epäselvä tarjouspyyntö

 • Vaasan Seudun Areenat Kuntayhtymä – Vasaregionens Arenor Samkommun - tekonurmet
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Vaasan kaupunki - tekonurmet
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - lääkevalmisteet ja niihin rinnastettavat tuotteet
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - tarjouksen peruuttaminen - hankintalaki 2017

 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä - verensokerimittausliuskat ja verensokerimittarit sekä veren ketoainemittausliuskat ja ketoainemittarit
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä - itseilmoittautumisjärjestelmän palveluhankinnat
  julkinen hankinta - hankintailmoituksen virheellisyys - hankintasanasto (CPV)

 • Ranuan Seudun Matkailu Oy - Arctic Fox Glass Igloos -aluetyöt
  julkinen hankinta - hankintayksikkö - tutkimatta jättäminen

 • Kokkolan kaupunki - näytteenotto- ja laboratoriopalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin kaupunki - Hanasaaren alueen pilaantuneen maan ja pohjaveden koekunnostukset
  julkinen hankinta - hankintailmoituksen virheellisyys - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • KuntaPro Oy - julkaisujen tilauspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Jyväskylän kaupunki - varhaiskasvatuspalvelujen toiminnanohjausjärjestelmät
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • IS-Hankinta Oy - röntgenkuvien etälausuntapalvelut
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - tarjoajan soveltuvuus - hankintalaki 2017

 • Kiertokapula Oy - jätteen keräystä ja kuljetusta
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta

 • Kansaneläkelaitos - tulkkauspalvelut
  Folkpensionsanstalten – tolkningsservice
  julkinen hankinta - hankintasanasto (CPV) - hankintalaji - vertailuperusteiden asettaminen -
  gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) - typen av upphandling - jämförelsegrunder

 • Tuomi Logistiikka Oy - steriloinnin tarvikkeet
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Seinäjoen kaupunki - leirintäalueen hirsimökit
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - hankintalaji - kynnysarvon ylittyminen - hankintailmoituksen virheellisyys - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Kiertokapula Oy - jätteen keräystä ja kuljetusta
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kiertokapula Oy - jätteen keräystä ja kuljetusta
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta

 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - padon korjaukset
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - IT-laitteet
  julkinen hankinta - hankintasopimuksen muutos

 • Tuusulan kunta - Kellokosken teknisen kalatien rakentamista
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan soveltuvuus

 • Turun kaupunki - soittimet ja musiikkivälineet
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tutkimatta jättäminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Lappeenrannan kaupunki - liikunta- ja urheiluvälineet
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - kynnysarvon alittuminen - asianosaisuus - tutkimatta jättäminen

 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - asiakaspalautepalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kauhavan kaupunki - sähköurakat
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan soveltuvuus

 • Turun kaupunki - tekstiilienvuokraus- ja pesulapalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - puitejärjestely - hankinnan kohteen määritteleminen - vertailuperusteiden asettaminen - tasapuolinen kohtelu

 • Kuusamon kaupunki - metsäsuunnitelman laatimista ja metsäpalvelut
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - tarjoajan soveltuvuus - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - hankintalaki 2017

 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä - vahinkovakuutusten palvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankinnan kohteen määritteleminen - syrjimätön kohtelu

 • Hansel Oy - tilausajopalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 
Julkaistu 30.10.2013