Ratkaisut

Markkinaoikeuden ratkaisut julkaistaan markkinaoikeuden kotisivuilla sekä Finlexissä.

Ratkaisujen julkaiseminen markkinaoikeuden kotisivuilla

Ratkaisut tallennetaan markkinaoikeuden kotisivuille yleensä noin viikon sisällä niiden antamisesta. Ratkaisut julkaistaan kokonaan tai osittain. Henkilöiden ja yhteisöjen nimet muutetaan tarvittaessa kirjaintunnuksiksi.

Ratkaisu julkaistaan sillä kielellä, jolla se on annettu. Ratkaisun voi ladata veloituksetta markkinaoikeuden nettisivuilta.

Ratkaisujen tunnistetietona käytetään päätöksen numeroa muodossa päätösnumero/vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa sekä päätöksen antopäivää. Jokaiselle julkaistavalle ratkaisulle annetaan hakusanat.

Markkinaoikeudessa käsiteltävät asiat on ryhmitetty asiaryhmittäin seuraavasti:

  • Kilpailu- ja valvonta-asiat
  • Energiamarkkina-asiat
  • Hankinta-asiat
  • Teollis- ja tekijänoikeudelliset asiat
  • Markkinaoikeudelliset asiat

Myös eräät väliaikaiset ratkaisut julkaistaan kotisivuilla. Näiden ratkaisujen tunnistetietona käytetään asian diaarinumeroa ja päätöksen antopäivää.

  • Väliaikaiset päätökset

HUOMAA: PDF-muotoisten dokumenttien lukemiseen tarvitaan Adobe Readeria tai muuta vastaavaa PDF-lukuohjelmaa.

Ratkaisujen julkaiseminen Finlexissä

Markkinaoikeuden ratkaisut julkaistaan myös maksuttomassa Finlex-palvelussa www.finlex.fi. Finlex päivitetään noin kerran kuukaudessa. Sieltä löytyvät myös markkinatuomioistuimen päätökset vuosilta 1979-2002.

 
Julkaistu 19.3.2019