Valtakirjan esittäminen

Asianosaista edustavan henkilön tulee esittää hänen toimivaltansa osoittava valtakirja. Valtakirja tulee esittää heti kun asianosainen käyttää ensimmäistä kertaa puhevaltaansa. Valtakirjaa ei tarvitse esittää, jos edustaja on yrityksen nimenkirjoitukseen oikeutettu.

Oikeudenkäyntiasiamiehen tai -avustajan ei tarvitse esittää valtakirjaa, jos hän on asianajaja tai julkinen oikeusavustaja. Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan ei tarvitse esittää valtakirjaa oikeudenkäymiskaaren mukaisissa asioissa. Tarvittaessa markkinaoikeus voi kuitenkin erikseen pyytää esittämään valtakirjan.

 
Julkaistu 29.8.2013