Valtakirjan esittäminen

Asianosaista edustavan henkilön tulee esittää hänen toimivaltansa osoittava valtakirja. Valtakirja tulee esittää heti kun asianosainen käyttää ensimmäistä kertaa puhevaltaansa. Valtakirjaa ei tarvitse esittää, jos edustaja on yrityksen nimenkirjoitukseen oikeutettu.

Oikeudenkäyntiasiamiehen tai -avustajan ei tarvitse esittää valtakirjaa, jos hän on asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Tarvittaessa markkinaoikeus voi kuitenkin erikseen pyytää esittämään valtakirjan.
 
Julkaistu 30.1.2020