Teollis- ja tekijänoikeudelliset asiat

Markkinaoikeus käsittelee teollis- ja tekijänoikeudellisina asioina asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi:

- patenttilaissa
- oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetussa laissa
- oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin annetussa laissa
- maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetussa laissa
- hyödyllisyysmallioikeudesta annetussa laissa
- yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetussa laissa
- tavaramerkkilaissa
- mallioikeuslaissa
- toiminimilaissa
- kaupparekisterilaissa
- Patentti- ja rekisterihallituksesta annetussa laissa
- kasvinjalostajanoikeudesta annetussa laissa
- sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa
- tekijänoikeuslaissa.

Markkinaoikeus käsittelee teollis- ja tekijänoikeudellisina asioina myös sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa sen toimivaltaan kuuluviksi säädetyt riita-asiat.

Markkinaoikeus käsittelee teollis- ja tekijänoikeudellisina asioina lisäksi asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa sekä todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetussa laissa.

Markkinaoikeus käsittelee teollis- ja tekijänoikeudellisina asioina myös tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetussa laissa sen toimivaltaan kuuluviksi säädetyt riita-asiat.

Markkinaoikeus käsittelee teollis- ja tekijänoikeudellisina asioina myös liikesalaisuuslaissa sen toimivaltaan kuuluviksi säädetyt riita-asiat.

Tietyin edellytyksin teollis- tai tekijänoikeudellisen riita-asian yhteydessä markkinaoikeus voi tutkia myös muun riita-asian, jos kantaja nostaa kanteet samanaikaisesti samaa vastaajaa tai eri vastaajia vastaan ja kanteet johtuvat olennaisesti samasta perusteesta.


 
Julkaistu 28.1.2020