Teollis- ja tekijänoikeudelliset asiat

Markkinaoikeus käsittelee teollis- ja tekijänoikeudellisina asioina asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi:

 1. patenttilaissa
 2. oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetussa laissa
 3. oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin annetussa laissa
 4. maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetussa laissa
 5. hyödyllisyysmallioikeudesta annetussa laissa
 6. yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetussa laissa
 7. tavaramerkkilaissa
 8. yhteismerkkilaissa
 9. mallioikeuslaissa
 10. toiminimilaissa
 11. kaupparekisterilaissa
 12. patentti- ja rekisterihallituksesta annetussa laissa
 13. kasvinjalostajanoikeudesta annetussa laissa
 14. verkkotunnuslaissa
 15. tekijänoikeuslaissa.

Markkinaoikeus käsittelee teollis- ja tekijänoikeudellisina asioina myös sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa sen toimivaltaan kuuluviksi säädetyt riita-asiat.

Markkinaoikeus käsittelee teollis- ja tekijänoikeudellisina asioina lisäksi asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa sekä todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetussa laissa.

Tietyin edellytyksin teollis- tai tekijänoikeudellisen riita-asian yhteydessä markkinaoikeus voi tutkia myös muun riita-asian, jos kantaja nostaa kanteet samanaikaisesti samaa vastaajaa tai eri vastaajia vastaan ja kanteet johtuvat olennaisesti samasta perusteesta.

 
Julkaistu 28.8.2013