Markkinaoikeudelliset asiat

Markkinaoikeus käsittelee markkinaoikeudellisina asioina asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi:

 1. kuluttajansuojalaissa
 2. Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetussa laissa
 3. palvelujen tarjoamisesta annetussa laissa
 4. saatavien perinnästä annetussa laissa
 5. maksupalvelulaissa
 6. arpajaislaissa
 7. osuuskuntalaissa
 8. elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetussa laissa
 9. laissa kaupallisten sopimusten maksuehdoista
 10. rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetussa laissa
 11. alkoholilaissa
 12. tupakkalaissa
 13. elintarvikelaissa.

Markkinaoikeus käsittelee markkinaoikeudellisina asioina myös sen toimivaltaan kuuluviksi säädetyt:

 1. sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun kiellon määräämistä koskevat asiat;
 2. sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 333 ja 334 §:ssä tarkoitetut Liikenne- ja viestintäviraston seuraamusmaksuesityksiä koskevat asiat sekä 336 §:ssä tarkoitetut kieltopäätöksiä koskevat asiat;
 3. sähköisen viestinnän palvelusta annetun lain 330 §:n 2 momentin mukaiset kuluttaja-asiamiehen valvontaan kuuluvat asiat sekä 337 §:n mukaiset numeron tai palvelun sulkemista tarkoittavia kuluttaja-asiamiehen päätöksiä koskevat asiat;
 4. tekijänoikeuden yhteishallinnoista annetun lain 66 §:ssä tarkoitetun kiellon määräämistä koskevat asiat.
 
Julkaistu 27.1.2020