Markkinaoikeudelliset asiat

Markkinaoikeus käsittelee markkinaoikeudellisina asioina asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi:

 1. kuluttajansuojalaissa
 2. Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetussa laissa
 3. palvelujen tarjoamisesta annetussa laissa
 4. saatavien perinnästä annetussa laissa
 5. maksupalvelulaissa
 6. arpajaislaissa
 7. osuuskuntalaissa
 8. elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetussa laissa
 9. laissa kaupallisten sopimusten maksuehdoista
 10. rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetussa laissa
 11. alkoholilaissa
 12. tupakkalaissa.

Markkinaoikeus käsittelee markkinaoikeudellisina asioina myös sen toimivaltaan kuuluviksi säädetyt:

 1. sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun kiellon määräämistä koskevat asiat;
 2. viestintämarkkinalain 121 a §:ssä tarkoitetut Viestintäviraston kieltopäätöksiä koskevat asiat sekä 121 b §:n mukaiset numeron tai palvelun sulkemista tarkoittavia kuluttaja-asiamiehen päätöksiä koskevat asiat;
 3. televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 36 §:n mukaiset kuluttaja-asiamiehen valvontaan kuuluvat asiat.

 
Julkaistu 27.8.2013