Kilpailu- ja valvonta-asiat


Markkinaoikeus käsittelee kilpailu- ja valvonta-asioina asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi:

- kilpailulaissa
- sähkömarkkinalaissa
- maakaasumarkkinalaissa
- sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetussa laissa
- raideliikennelaissa
- lentoasemaverkosta ja -maksuista annetussa laissa
- hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista annetussa laissa
- auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä annetussa laissa
- laissa sähköisen viestinnän palveluista
- sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain 21 §:n 3 momentin mukaiset valitukset Energiaviraston päätöksistä.
 
Julkaistu 30.1.2020