Kilpailu- ja valvonta-asiat

Markkinaoikeus käsittelee kilpailu- ja valvonta-asioina asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi:

1. kilpailulaissa
2. sähkömarkkinalaissa
3. maakaasumarkkinalaissa

3 a) sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetussa laissa

4. rautatielaissa
5. lentoasemaverkosta ja -maksuista annetussa laissa
6. hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista annetussa laissa
7. Finanssivalvonnasta annetussa laissa.

Sekä 1.7.2014 alkaen

8. auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä annetussa laissa

Markkinaoikeus käsittelee kilpailu- ja valvonta-asioina myös sen toimivaltaan kuuluviksi säädetyt:

1. viestintämarkkinalain 122 §:ssä tarkoitetun seuraamusmaksun määräämistä koskevat asiat;
2. televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 36 a §:ssä tarkoitetun seuraamusmaksun määräämistä koskevat asiat;
3. sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain 21 §:n 3 momentin mukaiset valitukset Energiamarkkinaviraston päätöksistä.

 
Julkaistu 24.4.2014