Hankinta-asiat

Markkinaoikeus käsittelee hankinta-asioina asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi:

  1. julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa
  2. vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa
  3. julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetussa laissa
  4. liikenteen palveluista annetussa laissa
  5. ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa annetussa laissa.

Markkinaoikeus käsittelee hankinta-asioina myös sen toimivaltaan kuuluviksi säädetyt sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain 21 §:n 2 momentin mukaiset valitukset Energiaviraston päätöksistä.

 
Julkaistu 24.1.2020