MAO:n johto ja lainkäyttöhenkilöstö

Ylituomari

Kimmo Mikkola

Kansliapäällikkö

Minna Mattila

Osaston johtajat

Anne Ekblom-Wörlund
Jussi Karttunen

Markkinaoikeustuomarit

Sanna Holkeri vv.
Riikka Innanen
Reima Jussila
Jukka Koivusalo
Nina Korjus
Markus Mattila
Sami Myöhänen
Hannamaria Nurminen vv.
Mirva Näsi
Ville Parkkari
Riikka Pirttisalo
Petri Rinkinen
Jaakko Ritvala
Pekka Savola
Saini Siitarinen vv.
Markus Ukkola
Pertti Virtanen
Pasi Yli-Ikkelä vv.
Jari Tiainen

Markkinaoikeusinsinöörit


Timo Laakso

Markkinaoikeuden asessori

Anu Pitkänen

Markkinaoikeuden valmistelijat

Jenni Poropudas
Suvi Karlén-Savolainen
Jukka Koivusalo vv.
Johanna Tallberg
Annika Kortelainen
Tobias von Schantz vv.
 
Julkaistu 5.2.2019