MAO:n johto ja lainkäyttöhenkilöstö

Ylituomari

Kimmo Mikkola

Kansliapäällikkö

Minna Mattila

Osaston johtajat

Anne Ekblom-Wörlund
Jussi Karttunen

Markkinaoikeustuomarit

Sanna Holkeri vv.
Jenni Ihalainen
Riikka Innanen
Reima Jussila
Jukka Koivusalo
Nina Korjus
Pertti Lenkkeri
Markus Mattila
Sami Myöhänen
Hannamaria Nurminen vv.
Mirva Näsi
Ville Parkkari
Riikka Pirttisalo
Petri Rinkinen
Jaakko Ritvala
Pekka Savola
Saini Siitarinen vv.
Markus Ukkola
Pertti Virtanen
Pasi Yli-Ikkelä vv.

Markkinaoikeusinsinöörit

Krister Karlsson
Timo Laakso

Markkinaoikeuden valmistelijat

Jukka Koivusalo vv.
Annika Kortelainen
Esko Pakka
Anu Pitkänen
Johanna Tallberg vv.
Tobias von Schantz vv.


 
Julkaistu 17.10.2018