Vuositilastot

Vuosi 2019

Markkinaoikeuteen saapui vuonna 2019 hieman vähemmän asioita kuin edellisenä vuotena, 436. Markkinaoikeus ratkaisi vuonna 2019 asioita hieman enemmän kuin niitä saapui, 497. Vireillä vuoden lopussa oli 326 asiaa, mikä vastaa hieman yli puolen vuoden työmäärää. Keskimääräinen käsittelyaika oli 8,5 kuukautta. Markkinaoikeuden työtilanne on siten tasapainossa ja asiat ratkaistaan keskimäärin kohtuullisessa ajassa.

Julkisia hankintoja koskevat asiat olivat edelleen suurin asiaryhmä; hankinta-asioita saapui 308, kun edellisenä vuotena niitä saapui 413. Markkinaoikeus ratkaisi vuoden 2019 aikana 356 hankinta-asiaa. Julkisia hankintoja koskevien valitusten keskimääräinen käsittelyaika oli 7,6 kuukautta.

Tavaramerkkiä koskevia valituksia saapui 21 ja niitä ratkaistiin 27. Tavaramerkkiä koskevia riita-asioita saapui 5 ja niitä ratkaistiin 10. Patenttia koskevia valituksia saapui 13 ja niitä ratkaistiin 4. Patenttia koskevia riita-asioita saapui 6 ja niitä ratkaistiin 7. IPR-asioihin liittyviä turvaamistoimihakemuksia saapui 2 ja niitä ratkaistiin 5.

Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevia asioita saapui 9 ja niitä ratkaistiin 8.

Kilpailu- ja valvonta-asioita saapui 14 ja niitä ratkaistiin kuusi.

Markkinaoikeuteen vuonna 2019 saapuneet ja ratkaistut asiat asiaryhmittäin on esitetty taulukkona kohdassa tilastot sivun oikeassa reunassa.

Vuosi 2018

Markkinaoikeuteen saapui vuonna 2018 hieman vähemmän asioita kuin edellisenä vuotena, 540. Markkinaoikeus ratkaisi vuonna 2018 asioita hieman enemmän kuin niitä saapui, 623. Vireillä vuoden lopussa oli 396 asiaa, mikä vastaa hieman yli puolen vuoden aikana tehtävää työmäärää. Keskimääräinen käsittelyaika oli 8,8 kuukautta. Markkinaoikeuden työtilanne on siten tasapainoinen ja asiat ratkaistaan keskimäärin kohtuullisessa ajassa.

Julkisia hankintoja koskevat valitukset olivat edelleen suurin asiaryhmä: hankintavalituksia saapui 413 kun edellisenä vuotena niitä saapui 484. Markkinaoikeus ratkaisi vuoden 2018 aikana 408 hankinta-asiaa. Julkisia hankintoja koskevien valitusten keskimääräinen käsittelyaika oli 7,5 kuukautta.

Tavaramerkkivalituksia saapui 21 ja valituksia ratkaistiin 32 kappaletta. Tavaramerkkiriitoja saapui 11 ja ratkaistiin 15 kappaletta. Patenttivalituksia saapui 5 ja valituksia ratkaistiin 3 kappaletta. Patenttiriitoja saapui 7 ja niitä ratkaistiin 2 kappaletta. IPR-asioihin liittyviä turvaamistoimihakemuksia saapui 10 ja ratkaistiin 7.

Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevia hakemuksia saapui 9 ja ratkaisuja annettiin 17.

Kilpailu- ja valvonta-asioita saapui 4 kappaletta ja ratkaistiin seitsemän.

Markkinaoikeuteen vuonna 2018 saapuneet ja ratkaistut asiat asiaryhmittäin on esitetty taulukkona kohdassa tilastot sivun oikeassa reunassa.

Vuosi 2017

Markkinaoikeuteen saapui vuonna 2017 suunnilleen saman verran asioita kuin edellisenä vuotena, 782. Markkinaoikeus ratkaisi vuonna 2017 asioita hieman enemmän kuin niitä saapui, 799. Vireillä vuoden lopussa oli 476 asiaa, mikä vastaa hieman yli puolen vuoden aikana tehtävää työmäärää. Keskimääräinen käsittelyaika oli 8,6 kuukautta. Markkinaoikeuden työtilanne on siten tasapainoinen ja asiat ratkaistaan keskimäärin kohtuullisessa ajassa, vaikka keskimääräinen käsittelyaika hieman pitenikin.

Julkisia hankintoja koskevat valitukset olivat edelleen suurin asiaryhmä: hankintavalituksia saapui 484 kun edellisenä vuotena niitä saapui 426. Markkinaoikeus ratkaisi vuoden 2017 aikana 496 hankinta-asiaa. Julkisia hankintoja koskevien valitusten keskimääräinen käsittelyaika oli 8,3 kuukautta.

Tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaisia hakemuksia teleliittymän yhteistietojen luovuttamisesta saapui hieman vähemmän kuin edellisenä vuotena eli 131. Vuoden 2017 aikana saapuneissa hakemuksissa pyydettiin kuitenkin usein yhdessä hakemuksessa huomattavasti useampien teleliittymien yhteistietoja kuin edellisinä vuosina oli tavanomaista.

Tavaramerkkivalituksia saapui 24 ja valituksia ratkaistiin 44 kappaletta. Tavaramerkkiriitoja saapui 16 ja ratkaistiin 16 kappaletta. Patenttivalituksia saapui 6 ja valituksia ratkaistiin 10 kappaletta. Patenttiriitoja saapui 18 ja niitä ratkaistiin 14 kappaletta. IPR-asioihin liittyviä turvaamistoimihakemuksia saapui viisi ja ratkaistiin kolme.

Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevia hakemuksia saapui 17 ja ratkaisuja annettiin 16.

Kilpailu- ja valvonta-asioita saapui seitsemän kappaletta ja ratkaistiin kahdeksan. Markkinaoikeus antoi vuoden lopulla ratkaisun matkahuolto- ja linja-autoyhtiöiden kartelliasiassa.

Markkinaoikeuteen vuonna 2017 saapuneet ja ratkaistut asiat asiaryhmittäin on esitetty taulukkona kohdassa tilastot sivun oikeassa reunassa.

Vuosi 2016

Markkinaoikeuteen saapui vuonna 2016 hieman vähemmän asioita kuin edellisenä vuotena. Nähtäväksi jää, johtuiko asiamäärien väheneminen vuoden 2016 alussa toteutetusta oikeudenkäyntimaksujen korotuksesta ja onko asiamäärien lasku pysyvää. Markkinaoikeuteen saapui vuonna 2016 yhteensä 785 asiaa ja ratkaisuja tehtiin 735. Vireillä vuoden lopussa oli 488 asiaa, mikä vastaa hieman yli puolen vuoden aikana tehtävää työmäärää. Keskimääräinen käsittelyaika oli 6,6 kuukautta. Markkinaoikeuden työtilanne on siten tasapainoinen ja asiat ratkaistaan keskimäärin kohtuullisessa ajassa.

Vaikka julkisia hankintoja koskevien valitusten määrä laski noin sadalla valituksella edelliseen vuoteen verrattuna, julkisia hankintoja koskevat valitukset olivat edelleen suurin asiaryhmä: hankintavalituksia saapui 426. Markkinaoikeus ratkaisi vuoden 2016 aikana 407 hankinta-asiaa. Julkisia hankintoja koskevien valitusten keskimääräinen käsittelyaika oli 6,9 kuukautta.

Tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaisia hakemuksia teleliittymän yhteistietojen luovuttamisesta saapui suunnilleen sama määrä kuin edellisenä vuotena eli 217. Erona edelliseen vuoteen oli se, että vuoden 2016 aikana saapuneissa hakemuksissa pyydettiin usein yhdessä hakemuksessa huomattavasti useampien teleliittymien yhteistietoja kuin edellisenä vuonna oli tavanomaista.

Tavaramerkkivalituksia saapui 34 ja valituksia ratkaistiin 22 kappaletta. Tavaramerkkiriitoja saapui 16 ja ratkaistiin 23 kappaletta. Patenttivalituksia saapui 11 ja valituksia ratkaistiin 17 kappaletta. Patenttiriitoja saapui ja ratkaistiin kahdeksan kappaletta. IPR-asioihin liittyviä turvaamistoimihakemuksia saapui viisi ja ratkaistiin kuusi.

Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevia hakemuksia saapui 15 ja ratkaisuja annettiin myös 15.

Kilpailu- ja valvonta-asioita saapui yhdeksän kappaletta ja ratkaistiin 12. Markkinaoikeus antoi vuoden aikana kolme ratkaisua, jotka koskivat matkahuolto- ja linja-autoyhtiöiden kilpailunrajoitusasian täytäntöönpanon kieltämistä ja asianosaisasemaa. Kartelliasian suullinen käsittely alkaa tammikuussa 2017.

Markkinaoikeuteen vuonna 2016 saapuneet ja ratkaistut asiat asiaryhmittäin on esitetty taulukkona kohdassa tilastot sivun oikeassa reunassa.

Vuosi 2015

Markkinaoikeus ratkaisi vuonna 2015 suunnilleen saman määrän asioita kuin edellisenä vuotena eli yhteensä 934 asiaa. Vuonna 2015 markkinaoikeuteen saapui 905 asiaa, joten ratkaistuksi tuli hieman enemmän asioita kuin niitä saapui. Siten vireillä vuoden lopulla olevien asioiden määrä laski hieman 437 asiaan, mikä määrä vastaa noin puolen vuoden aikana tehtävää työmäärää. Keskimääräinen käsittelyaika oli 6,4 kuukautta. Markkinaoikeuden työtilanne on siten tasapainoinen.

Julkisia hankintoja koskevat valitukset olivat edelleen suurin asiaryhmä: hankintavalituksia saapui 524, eli hieman vähemmän kuin edellisenä vuotena. Markkinaoikeus ratkaisi vuoden aikana 561 hankinta-asiaa. Hankinta-asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 5,7 kuukautta eli alitti puolen vuoden käsittelyaikatavoitteen.

Eniten kasvanut asiaryhmä oli tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaiset hakemukset teleliittymän yhteistietojen luovuttamisesta. Hakemuksia saapui vuoden 2015 aikana 211, kun edellisenä vuotena niitä saapui 73.

Tavaramerkkivalituksia saapui 46 kappaletta ja valituksia ratkaistiin 94 kappaletta. Patenttivalituksia saapui 14 ja ratkaistiin 21. Tavaramerkkiriitoja saapui 35 kappaletta ja ratkaistiin 26. Patenttiriitoja saapui vain kuusi ja ratkaistiin kaksi. Keskimääräinen käsittelyaika ylitti tavoitteena olevan vuoden keston.

Vuonna 2015 markkinaoikeus antoi ensimmäisiä laajoja IPR-kanteita koskevia ratkaisuja, muun muassa jalostamon biodieselin valmistusmenetelmää koskevan patenttiriitaratkaisun (MAO:866/15) ja avainten markkinointia koskevat tavaramerkkiriitaratkaisut (MAO:453/14 ja 454/15).

Markkinaoikeuteen vuonna 2015 saapuneet ja ratkaistut asiat asiaryhmittäin on esitelty taulukkona kohdassa tilastot sivun oikeassa reunassa.

Vuosi 2014

Markkinaoikeus käsitteli vuonna 2014 ensimmäisen kokonaisen vuoden 1.9.2013 markkinaoikeuden käsiteltäviksi siirrettyjä patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeusasioita sekä eräitä muitakin IPR-asioita. Lisäksi markkinaoikeuden käsiteltäväksi siirtyi 1.1.2014 patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan lakkauttamisen yhteydessä yhteensä 173 niin sanottua vanhaa PRH-valitusta, joista suurin osa oli tullut vireille valituslautakunnassa jo vuosina 2011 ja 2012. Näiden syiden vuoksi vuoden 2014 tilastotiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa.

Markkinaoikeus ratkaisi vuonna 2014 yhteensä 942 asiaa, saapuneita asioita oli 1 001. Vireillä vuoden 2014 lopulla oli 464 asiaa, mikä määrä vastaa noin puolen vuoden aikana tehtävää työmäärää. Keskimääräinen käsittelyaika oli 5,8 kuukautta.

Julkisia hankintoja koskevat valitukset olivat edelleen suurin asiaryhmä: hankintavalituksia saapui 591, eli 11 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Markkinaoikeus kykeni kuitenkin tehostamaan ratkaisutoimintaansa ja ratkaisi vuoden aikana 611 hankinta-asiaa.

Valitukset PRH:n tavaramerkkirekisteröinneistä oli toiseksi suurin asiaryhmä: tavaramerkkivalituksia saapui 219 kappaletta ja valituksia ratkaistiin 187 kappaletta.

Vuoden ehkä yhteiskunnallisesti merkittävin ja laajinta julkisuutta saanut ratkaisu oli 26.6.2014 annettu määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä ja saalistushinnoittelua koskenut ratkaisu, jossa yhtiö velvoitettiin maksamaan seuraamusmaksuna valtiolle 70 miljoonaa euroa. (MAO 467 ja 468/2014)

Markkinaoikeuteen vuonna 2014 saapuneet ja ratkaistut asiat asiaryhmittäin on esitelty talukkona kohdassa tilastot sivun oikeassa reunassa.

Vuosi 2013

Markkinaoikeus ryhtyi aiempien asioiden lisäksi 1.9.2013 alkaen käsittelemään patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeusasioita sekä eräitä muitakin IPR-asioita. Tämän vuoksi vuoden 2013 tilastotiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa.

Markkinaoikeus ratkaisi vuonna 2013 yhteensä 558 asiaa. Uusia asioita saapui 694 asiaa. Tässä luvussa ovat mukana syyskuun alussa Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnasta siirtyneet asiat. Vireillä vuoden 2013 lopussa oli 401 asiaa. Julkisia hankintoja koskevat valitukset olivat edelleen suurin asiaryhmä, saapuneiden JH-valitusten määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 18 prosenttia. Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa asioissa oli 6,4 kuukautta.

Markkinaoikeuteen saapuneet ja ratkaistut asiat eräissä asiaryhmissä vuonna 2013 löytyvät taulukkona kohdasta tilastot.

Oheisen linkin kautta voit tutustua hallintotuomioistuinten toimintakertomuksiin jo vuodesta 2004 lähtien.

Vuosi 2012

Markkinaoikeuteen saapui 1.1.–31.12.2012 yhteensä 474 asiaa, joista 449 oli hankinta-asioita, kolme kilpailuasioita, 11 sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain tarkoittamia asioita, yksi kuluttajansuoja-asia ja viisi sähkömarkkina-asioita, kolme perintälakiasioita sekä kaksi tupakkalakiasioita. Markkinaoikeuteen saapui vuonna 2012 asioita hieman vähemmän kuin edellisenä vuotena. Julkisia hankintoja koskevia valituksia saapui kuitenkin enemmän kuin vuonna 2011.

Markkinaoikeus ratkaisi vuonna 2012 yhteensä 531 asiaa: 425 hankinta-asiaa, kaksi kilpailuasiaa, 79 sähkömarkkina-asiaa, 17 sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevaa asiaa, viisi kuluttajansuoja-asiaa sekä yhden perintälakiasian sekä kaksi tupakkalakiasiaa.

Vuodelle 2013 siirtyi 266 asiaa, joista kolme koski kilpailuasioita, kahdeksan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain tarkoittamia asioita, kolme sähkömarkkina-asiaa sekä kaksi perintälakiasioita. Julkisia hankintoja siirtyi 250 asiaa.

Markkinaoikeuden käsittelemissä asioissa keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2012 oli 7,3 kuukautta. Hankinta-asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 6,2 kuukautta.

Vuosi 2011

Markkinaoikeuteen saapui 1.1.–31.12.2011 yhteensä 510 asiaa, joista 399 oli hankinta-asioita,
2 kilpailunrajoitusasioita, 26 sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain tarkoittamia asioita, 5 kuluttajansuoja-asioita ja 77 sähkömarkkina-asioita sekä yksi perintälakiasia. Markkinaoikeuteen saapui vuonna 2011 vähemmän asioita kuin edellisenä vuotena. Vuonna 2010 saapuneita asioita oli 691.

Markkinaoikeus ratkaisi vuonna 2011 yhteensä 610 asiaa: 569 hankinta-asiaa, 4 kilpailunrajoitusasiaa, 29 sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevaa asiaa, 7 kuluttajansuoja-asiaa sekä yhden perintälakiasian.

Markkinaoikeuden käsittelemissä asioissa keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2011 oli
8,3 kuukautta. Hankinta-asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 8,1 kuukautta.

Vuodelle 2012 siirtyi 319 asiaa, joista 222 koski julkisia hankintoja, 2 kilpailunrajoitusasioita,
4 kuluttajasuoja-asioita ja 14 sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain tarkoittamia asioita sekä 77 sähkömarkkina-asiaa.

Vuosi 2010

Markkinaoikeuteen saapui 1.1.–31.12.2010 yhteensä 691 asiaa, joista 612 oli hankinta-asioita,
4 kilpailunrajoitusasioita, 16 sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain tarkoittamia asioita, 5 kuluttajansuoja-asioita ja 54 sähkömarkkina-asioita. Markkinaoikeuteen saapui vuonna 2010 enemmän asioita kuin edellisenä vuotena. Vuonna 2009 saapuneita asioita oli 603.

Markkinaoikeus ratkaisi vuonna 2010 yhteensä 687 asiaa: 587 hankinta-asiaa, 9 kilpailunrajoitusasiaa, 58 sähkömarkkina-asiaa, 27 sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevaa asiaa, 2 kuluttajansuoja-asiaa, yhden alkoholilakiasian ja kolme elinkeinoharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain tarkoittamaa asiaa.

Markkinaoikeuteen saapui vuonna 2010 ennätykselliset 691 asiaa eli 15 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvu johtui hankinta-asioiden määrän tasaisesta kasvusta ja sähkömarkkina-asioista.

Markkinaoikeuden käsittelemissä asioissa keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2010 oli
8,7 kuukautta. Hankinta-asioiden keskimääräinen käsittelyaika laski 8 kuukauteen.

Vuodelle 2011 siirtyi 419 asiaa, joista 392 koski julkisia hankintoja, 4 kilpailunrajoitusasioita,
6 kuluttajansuoja-asioita ja 17 sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain tarkoittamia asioita.

 
Julkaistu 8.12.2020