Mehiläinen Yhtiöt Oy:n ja Pihlajalinna Oyj:n yrityskauppaa koskevan asian käsittely markkinaoikeudessa raukesi

Julkaistu 29.12.2020


Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaati markkinaoikeudelle 29.9.2020 tekemässään esityksessä, että markkinaoikeus kieltäisi Mehiläinen Yhtiöt Oy:n ja Pihlajalinna Oyj:n välisen yrityskaupan sellaisena kuin se oli Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ilmoitettu.

Asian markkinaoikeuskäsittelyn aikana Mehiläinen Yhtiöt Oy ja Pihlajalinna Oyj ilmoittivat, että Mehiläinen Yhtiöt Oy ei toteuta Pihlajalinna Oyj:n osakkeista tekemää ostotarjousta.

Markkinaoikeus katsoi päätöksestään tarkemmin ilmenevin perustein, että Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksen kohteena ollut Mehiläinen Yhtiöt Oy:n ja Pihlajalinna Oyj:n välinen yrityskauppajärjestely oli peruuntunut ja edellytykset asian käsittelylle markkinaoikeudessa olivat oikeudenkäynnin aikana lakanneet. Tämän perusteella asian käsittely markkinaoikeudessa oli määrättävä raukeamaan.

Lisätietoja

Jussi Karttunen, markkinaoikeuden ylituomari

029 56 43345, jussi.karttunen@oikeus.fi