Kansalaisten ja yhteisöjen sähköinen asiointipalvelu käytettävissä myös markkinaoikeuden osalta

Julkaistu 18.11.2020

Hallinto- ja erityistuomioistuimia (korkein hallinto-oikeus, hallinto-oikeudet ja Ahvenanmaan hallintotuomioistuin sekä vakuutusoikeus, markkinaoikeus ja työtuomioistuin) koskeva toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmä HAIPA on otettu käyttöön markkinaoikeudessa. Jatkossa markkinaoikeuteen saapuvat uudet asiat tullaan kirjaamaan HAIPA-järjestelmään.

Samassa yhteydessä markkinaoikeuden osalta on otettu käyttöön myös kansalaisten ja yhteisöjen sähköinen asiointipalvelu. Sen sijaan viranomaisten sähköinen asiointipalvelu otetaan käyttöön vasta myöhemmin.

HAIPA-järjestelmään kirjattavien asioiden osalta asian käsittely tapahtuu kokonaan sähköisesti. Markkinaoikeuden näkökulmasta onkin toivottavaa, että asianosaiset jatkossa kiinnittäisivät aikaisempaa vielä suurempaa huomiota sähköisessä muodossa toimitettavien asiakirjojen nimeämiseen. Tähän liittyen markkinaoikeudessa on myös laadittu erillinen ohje markkinaoikeudelle toimitettavien asiakirjojen toimittamisesta ja nimeämisestä.

Markkinaoikeuden yhteystiedot
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/

Lisätietoja

Jussi Karttunen, markkinaoikeuden ylituomari
029 56 43345, jussi.karttunen@oikeus.fi