Koronaviruksesta aiheutuu markkinaoikeuden toimintaan rajoitteita

Julkaistu 17.3.2020

Tuomioistuimet ovat yhteiskunnan keskeisiä palveluja ja niiden on huolehdittava kansalaisten oikeusturvasta kaikissa tilanteissa. Samanaikaisesti myös tuomioistuinten on omalta osaltaan osallistuttava toimiin koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Tuomioistuimet voivat joutua priorisoimaan tehtäviään ja rajoittamaan toimintaansa ottaen kuitenkin huomioon asianosaisten ja yhteiskunnan välttämättömät oikeusturvatarpeet. Tämä tarkoittaa, että joidenkin asioiden käsittelyä lykätään ja jo sovittuja istuntoja peruutetaan. Toiminnan muuttuminen tulee yleisesti pidentämään käsittelyaikoja.

Jo sovitut istuntokäsittelyt:

Istuntokäsittelyjen mahdollisista peruutuksista ja muutoksista ilmoitetaan asianosaisille / asiamiehille.

Lisätietoja voi kysyä myös asian valmistelevalta jäseneltä.

Muu asiointi tuomioistuimessa:

Asioinnissa markkinaoikeuden kanssa voi koronatilanteen ja valtion etäyhteyksien kuormittumisen vuoksi ilmetä häiriöitä ja viiveitä. Varmimpana viestintäkanavana asiakkaille suositellaan tästä huolimatta sähköpostia.

Poikkeusoloista huolimatta oikeudenkäynteihin liittyviin määräaikoihin (esimerkiksi valitukset) ei ole säädetty muutoksia tai poikkeuksia. Tuomioistuimen kutsujen ja kehotusten sisältö on ennallaan, ellei asiakkaalle ole muuta ilmoitettu. Laiminlyönnit voivat johtaa kutsuissa ja kehotuksissa mainittuihin seuraamuksiin.

Tartunnalta suojautuminen tuomioistuimessa:

Tuomioistuimessa asioitaessa on pidettävä huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja toimittava muutoinkin terveysviranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tuomioistuinten omat työntekijät noudattavat samoja ohjeita. Tuomioistuimessa tulee noudattaa myös mahdollisia lisäohjeita esimerkiksi tiloissa liikkumiseen liittyen.

Päivitetty 20.3.2020