Ratkaisu MTV Oy:n televisiokanavien musiikin käyttökorvausten kohtuullisuudesta

Julkaistu 29.11.2019

Tiedote julkaistu 29.11.2019 kello 13.00

Ratkaisu MTV Oy:n televisiokanavien musiikin käyttökorvausten kohtuullisuudesta

MTV Oy oli kiistänyt sen televisiokanavien musiikista Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry:lle (Teosto) maksettavan käyttökorvauksen määrän ja maksanut vaaditut korvaukset vain osittain. Teosto vaati markkinaoikeudessa, että sen hinnoittelu vahvistetaan kohtuulliseksi ja MTV Oy velvoitetaan korvaamaan vielä maksamatta oleva osuus käyttökorvauksista. MTV Oy puolestaan piti toista hintatasoa kohtuullisena ja vaati Teostoa palauttamaan sille liikaa maksetut korvaukset.

Markkinaoikeus vahvisti, että Teoston vuosien 2017 ja 2018 musiikin käyttökorvausten hinnoittelu oli MTV Oy:n kuluttajille maksuttomien televisiokanavien MTV3, Sub ja Ava osalta tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain (yhteishallinnointilaki) 35 §:n mukaisesti objektiivista, syrjimätöntä ja kohtuullista. MTV Oy:n tuli suorittaa Teostolle vielä maksamatta olevat käyttökorvaukset, yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa.

Markkinaoikeus vahvisti, että MTV Oy:n kuluttajille maksullisten televisiokanavien Total, Sport, Viihde, MAX ja Juniori osalta ruotsalaisen tekijänoikeusjärjestö STIMin hintojen perusteella MTV Oy:n laskema vuosia 2017 ja 2018 koskeva hinta osoitti kohtuullisena pidettävän hintatason. Kohtuullisena pidettävä hintataso oli siten huomattavasti pienempi kuin Teoston vaatima hinta. MTV Oy:n jo maksamien tämän ylittävien suoritusten palauttamiselle ei ollut kuitenkaan perusteita.

Kyseiset ratkaisut perustuivat asianosaisten esittämään taloustieteelliseen asiantuntijatodisteluun erityisesti ruotsalaisen tekijänoikeusjärjestö STIMin hinnoittelusta. Kuluttajille maksuttoman MTV-verkkopalvelun ja kuluttajille maksullisten internetpohjaisten tallennepalvelujen (VOD-palvelut) osalta näyttämättä jäi, että Teoston hinnoittelu olisi yhteishallinnointilain mukaista ja myös se, että MTV Oy:n laskema hinta osoittaisi kohtuullisen hinnan.

Yhteishallinnointilaki on tullut voimaan vuoden 2017 alussa. Kyse oli ensimmäisestä markkinaoikeudessa käsitellystä kyseistä lakia koskevasta riita-asiasta.

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa markkinaoikeustuomari Pekka Savola, puhelin 029 56 43315.

Asioiden diaarinumerot ovat 2018/107 ja 2019/28. Ratkaisu julkaistaan kokonaisuudessaan markkinaoikeuden verkkosivuilla www.markkinaoikeus.fi.