Markkinaoikeuden ylituomarin viran täyttäminen

Julkaistu 9.9.2019

Tasavallan presidentti on valtioneuvostossa 6.9.2019 tapahtuneessa esittelyssä nimittänyt markkinaoikeuden ylituomarin virkaan markkinaoikeustuomari Jussi Karttusen
1.10.2019 – 30.9.2026 väliseksi määräajaksi.