Markkinaoikeus arvioi näytön riittävän ja velvoitti BitTorrent-vertaisverkossa elokuvaa jakaneen maksamaan tekijänoikeuden haltijalle 100 euron hyvityksen

Julkaistu 15.9.2017

Vastaaja oli kiistänyt ladanneensa ja edelleen jakaneensa elokuvaa. Vastaaja perusteli kiistämistään muun ohella sillä, että hän oli ollut tekijänoikeusloukkauksen tapahtuma-aikaan poissa kotoaan ja hänellä oli ollut ainoa tietokoneensa mukanaan, joten langatonta verkkoa oli käyttänyt jokin muu henkilö vastaajan asunnon ulkopuolelta.

Markkinaoikeus arvioi asiassa esitettyä näyttöä ja katsoi, että vastaajan Twitter-viestit ja niiden sisällön suhde vastaajan verkon BitTorrent-liikenteeseen sekä vastaajan verkon salauksesta esitetty selvitys viittasivat siihen, että vastaajalla oli useampi kuin yksi internetyhteydellä varustettu laite ja vastaaja oli käyttänyt BitTorrent-ohjelmaa elokuvien lataamiseen. Lisäksi vastaaja oli lopettanut BitTorrent-lataamiset saatuaan kantajalta tekijänoikeuden loukkaukseen perustuvan vaatimuskirjeen.

Markkinaoikeus otti myös huomioon, että vastaajan tietokoneensa tutkimisesta ja käytössään olleista IP-osoitteista esittämää todistelua ei voitu pitää luotettavana selvityksenä siitä, että vastaaja ei ollut jakanut elokuvaa.

Kokonaisharkinnassaan markkinaoikeus päätyi siihen, että kantaja oli riita-asiassa vaadittavalla tavalla esittänyt uskottavan näytön vaatimuksensa perusteena olevista seikoista.

Markkinaoikeus arvioi kohtuullisen hyvityksen määräksi yhden elokuvan jakamisesta BitTorrent-vertaisverkossa 100 euroa.

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa markkinaoikeustuomari Ville Parkkari, puhelin 029 564 3306.

Asian diaarinumero on 2016/137.

Tuomio julkaistaan kokonaisuudessaan markkinaoikeuden kotisivuilla www.markkinaoikeus.fi.