Vuositilastot vuosi 2016

Julkaistu 2.1.2017  Päivitetty 15.2.2017

Vuositilastot

Vuosi 2016

Markkinaoikeuteen saapui vuonna 2016 hieman vähemmän asioita kuin edellisenä vuotena. Nähtäväksi jää, johtuiko asiamäärien väheneminen vuoden 2016 alussa toteutetusta oikeudenkäyntimaksujen korotuksesta ja onko asiamäärien lasku pysyvää. Markkinaoikeuteen saapui vuonna 2016 yhteensä 785 asiaa ja ratkaisuja tehtiin 735. Vireillä vuoden lopussa oli 488 asiaa, mikä vastaa hieman yli puolen vuoden aikana tehtävää työmäärää. Keskimääräinen käsittelyaika oli 6,2 kuukautta. Markkinaoikeuden työtilanne on siten tasapainoinen ja asiat ratkaistaan keskimäärin kohtuullisessa ajassa.

Vaikka julkisia hankintoja koskevien valitusten määrä laski noin sadalla valituksella edelliseen vuoteen verrattuna, julkisia hankintoja koskevat valitukset olivat edelleen suurin asiaryhmä: hankintavalituksia saapui 426. Markkinaoikeus ratkaisi vuoden 2016 aikana 407 hankinta-asiaa. Julkisia hankintoja koskevien valitusten keskimääräinen käsittelyaika oli 6,3 kuukautta.

Tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaisia hakemuksia teleliittymän yhteistietojen luovuttamisesta saapui suunnilleen sama määrä kuin edellisenä vuotena eli 217. Erona edelliseen vuoteen oli se, että vuoden 2016 aikana saapuneissa hakemuksissa pyydettiin usein yhdessä hakemuksessa huomattavasti useampien teleliittymien yhteistietoja kuin edellisenä vuonna oli tavanomaista.

Tavaramerkkivalituksia saapui 34 ja valituksia ratkaistiin 22 kappaletta. Tavaramerkkiriitoja saapui 16 ja ratkaistiin 23 kappaletta. Patenttivalituksia saapui 11 ja valituksia ratkaistiin 17 kappaletta. Patenttiriitoja saapui ja ratkaistiin kahdeksan kappaletta. IPR-asioihin liittyviä turvaamistoimihakemuksia saapui viisi ja ratkaistiin kuusi.

Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevia hakemuksia saapui 15 ja ratkaisuja annettiin myös 15.

Kilpailu- ja valvonta-asioita saapui yhdeksän kappaletta ja ratkaistiin 12. Markkinaoikeus antoi vuoden aikana kolme ratkaisua, jotka koskivat matkahuolto- ja linja-autoyhtiöiden kilpailunrajoitusasian täytäntöönpanon kieltämistä ja asianosaisasemaa. Kartelliasian suullinen käsittely alkaa tammikuussa 2017.

Markkinaoikeuteen vuonna 2016 saapuneet ja ratkaistut asiat asiaryhmittäin on esitetty taulukkona kohdassa tilastot sivun oikeassa reunassa.