Markkinaoikeus hylkäsi voimajohtoyhtiöille esitetyn seuraamusmaksuesityksen vanhentuneena

Julkaistu 30.3.2016  Päivitetty 31.3.2016

Kilpailu- ja kuluttajaviraston vaatimukset markkinaoikeudessa

Kilpailu ja kuluttajavirasto vaati, että markkinaoikeus määrää Eltel Networks Oy:lle ja Eltel Group Oy:lle 35 miljoonan euron seuraamusmaksun, koska yhtiöt olivat harjoittaneet Empower Oy:n kanssa kiellettyä kilpailijoiden välistä yhteistyötä voimajohtojen suunnittelu-ja rakentamisurakoissa Suomessa vuosina 2004-2011. Yhtiöt olivat sopineet tulevien voimajohtohankkeiden hinnoista, katteista ja urakoiden jakautumisesta yhtiöiden kesken.

Virasto oli vapauttanut Empower Oy:n seuraamusmaksusta, koska yhtiö oli antanut tarpeelliset tiedot ja todisteet.

Eltel Networks Oy:n ja Eltel Group Oy:n vastaus

Yhtiöt vaativat, että markkinaoikeus hylkää seuraamusmaksuesityksen ensisijaisesti perusteettomana ja toissijaisesti vanhentuneena.

Markkinaoikeuden päätös 30.3.2016

Markkinaoikeus totesi, että virasto oli tehnyt seuraamusmaksuesityksen 31.10.2014. Seuraamusmaksua ei saa sovellettavan kilpailunrajoituslain mukaan määrätä ellei esitystä markkinaoikeudelle ole tehty viidessä vuodessa siitä, kun kilpailunrajoituksen voimassaolo on lakannut. Siten viraston on tullut esittää näyttöä rikkomuksen kestosta ainakin 31.10.2009 saakka.

Markkinaoikeus katsoi näytetyksi, että yhtiöiden edustajat olivat tavanneet vuosina 2004, 2005 ja 2006 ja että tapaamisissa oli keskusteltu tulevista voimajohtohankkeista ja ainakin joidenkin projektien jakamisesta yhtiöiden kesken. Yhtiöiden edustajat olivat keskustelleet puhelimitse muutaman kerran vuodessa ja ainakin vuonna 2007 oli keskusteltu tietyistä urakoista.

Markkinaoikeus arvioi yksittäisiä tapahtumia esitetyn näytön perusteella sekä tapahtumia kokonaisuutena ja katsoi, ettei viraston esittämästä selvityksestä ollut oikeudellisesti riittävällä tavalla pääteltävissä, että kartellirikkomus olisi miltään osin jatkunut 31.10.2009 saakka tai tätä myöhempään ajankohtaan. Koska seuraamusmaksuesitys oli siten tehty kilpailunrajoituslain 22 §:ssä säädetyn määräajan jälkeen, markkinaoikeus hylkäsi esityksen.

Lisätietoja Markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola, puhelin 050 592 9182

Diaarinumero 2014/837

Ratkaisu julkaistaan kokonaisuudessaan markkinaoikeuden kotisivuilla www.markkinaoikeus.fi