UPM:n Lappeenrannan jalostamon biodieselin valmistusmenetelmä ei loukkaa Nesteen patenttia

Julkaistu 3.12.2015

Tausta

UPM-Kymmene Oyj (UPM) on aloittanut alkuvuonna 2015 biodieselin valmistuksen Lappeenrannan Kaukaan tehtaallaan.

Markkinaoikeuden käsittelemässä patenttioikeuden loukkausta koskevassa asiassa oli kysymys siitä, onko UPM valmistanut Lappeenrannan jalostamollaan biodieseliä käyttämällä Neste Oyj:n (Neste) keskitisleen valmistusta koskevalla patentilla suojattua menetelmää.

Markkinaoikeuden ratkaistavana oli myös kysymys siitä, tuleeko patenttilain 57 a §:n säännös käännetystä todistustaakasta sovellettavaksi asiassa.

Markkinaoikeuden tuomio

Markkinaoikeus katsoi tänään antamassaan tuomiossa, ettei UPM:n Lappeenrannan biojalostamolla käytössä oleva valmistusmenetelmä loukkaa Nesteen kannepatentin mukaista valmistusmenetelmää.

Asian ratkaisemisen kannalta oli keskeistä, että Nesteen patentin mukaisessa valmistusmenetelmässä vedytys ja isomerointi ovat markkinaoikeuden näkemyksen mukaan erillisiä prosessivaiheita. Markkinaoikeus katsoi, ettei UPM:n valmistusmenetelmässä ole erillisiä vedytystä ja isomerointia koskevia prosessivaiheita. UPM:n menetelmän ei siten katsottu loukkaavan Nesteen patenttia ja Nesteen kanne hylättiin.

Lisätietoja

Ylituomari Kimmo Mikkola, puhelin 050-592 9182

Markkinaoikeustuomari Jaakko Ritvala, puhelin 029 564 3332

Diaarinumero 2014/369

Ratkaisu julkaistaan kokonaisuudessaan markkinaoikeuden kotisivuilla www.markkinaoikeus.fi