Markkinaoikeus hylkäsi CGI Suomi Oy:n valitukset niin sanottua Apotti-hanketta koskevassa hankinta-asiassa

Julkaistu 18.6.2015

Pääkaupunkiseudun kunnat ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ovat hankkimassa uutta asiakas- ja potilastietojärjestelmää. Hankinnan kokonaisarvo on noin 430 miljoonaa euroa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit sekä Kirkkonummen kunta ja KL-Kuntahankinnat Oy valitsivat elokuussa 2014 tekemillään päätöksillä CGI Suomi Oy:n ja Epic Systems Corporation tarjoukset hankintaa koskevan neuvottelumenettelyn toiselle neuvottelukierrokselle ja samalla sulkivat Tieto Healthcare & Welfare Oy:n tarjouksen hankintamenettelystä. Samat hankintayksiköt päättivät keväällä 2015 tekemillään päätöksillä hyväksyä suoritetun vastaavuusarvioinnin perusteella Epic Systems Corporationin toisella neuvottelukierroksella tekemän ohjelmistomuutoksen ja samalla sallivat sen jatkaa mukana hankintamenettelyssä muutetulla ohjelmistokokonaisuudella.

CGI Suomi Oy valitti ohjelmistonmuutoksen sallimista koskeneista päätöksistä markkinaoikeuteen. Valituksissaan se katsoi, että Epic Systems Corporationin tekemä ohjelmistomuutos ei ole ollut hankintamenettelyn sääntöjen mukainen. Valittajan mukaan uusi ohjelmistokokonaisuus ei ole ollut muun muassa hankintamenettelyssä edellytetyllä tavalla olemassa olevalla tilaajalla tuotantokäytössä oleva ohjelmisto. CGI Suomi Oy esitti myös suoritetun vastaavuusarvioinnin toteuttamistapaa koskevia väitteitä.

Markkinaoikeus 18.6.2015 hylkäsi CGI Suomi Oy:n valitukset. Markkinaoikeus katsoi, että Epic Systems Corporationin tarjoama uusi ohjelmistokokonaisuus on ollut tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetun tuotantokäyttövaatimuksen mukainen. Markkinaoikeus myös katsoi vastaavuusarvioinnin tehdyn julkisia hankintoja koskevien säännösten ja periaatteiden mukaisesti.

Myös Tieto Healthcare & Welfare Oy valitti ohjelmistonmuutoksen sallimista koskeneista päätöksistä markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus jätti Tieto Healthcare & Welfare Oy:n valitukset tutkimatta, koska se oli suljettu hankintamenettelystä jo aiemmin eikä vastaavuusarviointia koskeneilla päätöksillä ollut vaikutusta sen oikeusasemaan.

Lisätietoja: markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola, puhelin 050 592 9182.

Dnrot 2015/8–13, 2015/258–263 ja 2015/299–304