Markkinaoikeus tuomitsi Valion maksamaan määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä 70 miljoonan euron seuraamusmaksun

Julkaistu 26.6.2014

Kilpailu- ja kuluttajaviraston seuraamusmaksuesityksen sekä Valio Oy:n valituksen johdosta markkinaoikeus arvioi 26.6.2014 antamassaan päätöksessä Valion asemaa ja menettelyä perusmaitojen hinnoittelussa 1.3.2010 - 20.12.2012. Markkinaoikeus katsoi, että arvioinnin kannalta merkitykselliset markkinat olivat Suomen laajuiset ja että Valio oli määräävässä asemassa näillä markkinoilla. Valion osuus perusmaitojen myynnistä koko tarkasteluajanjaksolla oli aina yli 50 prosenttia ja Valio oli hankkinut vuosittain noin 86 prosenttia kaikesta Suomessa tuotetusta raakamaidosta.

Markkinaoikeus katsoi, että Valion perusmaitoliiketoiminnan keskimääräinen hinta oli tarkastelujakson 30 kuukauden ajan alittanut liiketoiminnan keskimääräiset muuttuvat kustannukset. Valio oli 1.3.2010 alkaen tehnyt hinnanalennuksesta yksityiskohtaisen suunnitelman, jonka tarkoituksena on ollut 18 kuukauden aikana eli ennen vuoden 2011 loppua saada Arla Ingmanin aloittama ruotsalaisen raakamaidon maahantuonti loppumaan tai ainakin merkittävästi pienenemään ja yhtiö poistumaan markkinoilta tai ainakin yhtiön markkinaosuus pienenemään, kasvattaa Valion markkinaosuus 80 prosenttiin ja nostaa perusmaitojen hinta tavoitteen tultua saavutetuksi. Valio on ollut tietoinen siitä, että sen omaksuma hinnoittelustrategia on ollut taloudellisesti kestämätön sen kilpailijoille ja että nämä eivät pystyisi vastaamaan Valion hinnoitteluun. Valion ylimmässä johdossa laaditut asiakirjat osoittivat Valion tarkoituksena olleen Arla Ingmanin syrjäyttäminen markkinoilta kokonaan tai merkittävältä osin. Markkinaoikeus katsoi asiakirja-aineiston osoittavan, että Valion tarkoituksena oli nostaa perusmaitojen hinnat takaisin vanhoille tasoille. Tehokkaan kilpailun sulkeuduttua pois markkinoilta Valion olisi mahdollista nostaa perusmaitojen hintoja hinnanalennuksia edeltäneelle tasolle.

Markkinaoikeus piti kustannukset alittavaa perusmaitojen hinnoittelua erittäin vakavana kilpailunrajoituksena, sillä sen tarkoituksena oli kilpailijoiden syrjäyttäminen markkinoilta, joilla Valio on määräävässä asemassa, ja hintojen nostaminen tämän jälkeen. Markkinaoikeus otti seuraamusmaksun määrää harkitessaan lisäksi huomioon, että Valion kokonaisliikevaihto on huomattava ja että yhtiölle on aikaisemminkin määrätty seuraamusmaksu määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä (KHO 1998:65). Markkinaoikeus määräsi Valion maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 70.000.000 euroa.

Markkinaoikeus hylkäsi Valion valituksen myös siltä osin kuin yhtiö oli katsonut viraston menetelleen virheellisesti asian käsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja Markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola, puhelin 050 592 9182

Diaarinrot 458/12/KR ja 36/13/KR