Markkinaoikeus hylkäsi Nesteen turvaamistoimihakemuksen koskien UPM:n Kaukaan biojalostamoa

Julkaistu 10.6.2014

Hakijoiden turvaamistoimihakemus ja UPM-Kymmene Oyj:n vastaus

Neste Renewable Fuels Oy ja Neste Oil Oyj (jäljempänä Neste) ovat markkinaoikeudessa nostamansa patentin loukkausta koskevan kanteensa yhteydessä vaatineet, että markkinaoikeus kieltää 1.500.000 euron sakon uhalla UPM-Kymmene Oyj:tä (jäljempänä UPM) Suomessa käyttämästä, tarjoamasta, saattamasta vaihdantaan tai luovuttamasta kolmansille edellä sanottuja tarkoituksia varten taikka muutoin hyödyntämästä UPM:n Lappeenrannan Kaukaan biojalostamossa valmistettavaa keskitislettä eli dieseliä niin kauan kuin Nesteen suomalainen patentti FI 100248 on voimassa.

UPM on vaatinut turvaamistoimihakemuksen tutkimatta jättämistä tai hylkäämistä.

Markkinaoikeuden ratkaisu turvaamistoimihakemukseen

Markkinaoikeus hylkäsi Nesteen turvaamistoimihakemuksen. Markkinaoikeus katsoi, ettei asiassa ainakaan tässä vaiheessa ollut mahdollista päätyä siihen johtopäätökseen, että Nesteen patentin loukkaaminen olisi todennäköisempää, kuin että loukkausta ei tapahtuisi.

Turvaamistoimiasian käsittely on väitetyn oikeudenvastaisuuden osalta summaarista. Turvaamistoimihakemuksen yhteydessä ei ole ratkaistu lopullisesti sitä, loukkaako UPM:n Lappeenrannan biojalostamolla käytettäväksi tarkoitettu valmistusmenetelmä Nesteen kannepatenttia. Patentin loukkausta koskeva kysymys kuuluu vasta patentin loukkausta koskevan pääasian yhteydessä käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

Lisätietoja

Markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola, puhelin 050-592 9182

Markkinaoikeustuomari Jaakko Ritvala, puhelin 029 564 3332