Markkinaoikeus hylkäsi Indra Sistemas S.A.:n ja Affecto Finland Oy:n valitukset niin sanottua Apotti-hanketta koskevassa hankinta-asiassa

Julkaistu 18.6.2014

Pääkaupunkiseudun kunnat ja sairaanhoitopiiri ovat hankkimassa uutta asiakas- ja potilastietojärjestelmää. Hankinnan kokonaisarvo on noin 430 miljoonaa euroa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitus, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta, Kauniaisten kaupungin kaupunginhallitus, Kirkkonummen kunnan perusturvalautakunta, KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtaja ja Vantaan kaupungin kaupunginhallitus valitsivat joulukuussa 2013 tekemillään päätöksillä osallistumishakemusten perusteella Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmää koskevan hankintamenettelyn neuvotteluvaiheeseen toimittajat. Hankintayksiköt sulkivat kilpailutuksesta Indra Sistemas S.A.:n ja Affecto Finland Oy:n muodostaman yhteenliittymän.

Indra Sistemas S.A. ja Affecto Finland Oy tekivät markkinaoikeudelle edellä mainittuja päätöksiä koskevan valituksen, jossa ne katsoivat, että niiden osallistumishakemus oli suljettu virheellisesti hankintamenettelystä. Valittajien mukaan hankintayksikköjen tekemissä päätöksissä oli virheellisesti katsottu, että neljä valittajien hankkeeseen osoittamasta asiantuntijasta ei olisi täyttänyt osallistumispyynnössä edellytettyjä henkilöiden aikaisempaa toimituskokemusta koskevia vaatimuksia.

Markkinaoikeus hylkäsi Indra Sistemas S.A.:n ja Affecto Finland Oy:n valitukset. Markkinaoikeus katsoi, että hankintayksiköt olivat menetelleet virheellisesti, kun ne olivat katsoneet, että yksi valittajien osallistumishakemuksessaan asiantuntijaksi osoittama henkilö ei ollut täyttänyt osallistumispyynnössä asetettuja soveltuvuusehtoja. Kun hankintamenettelyä koskevassa osallistumispyynnössä oli kuitenkin edellytetty, että ehdokkaalla on oltava vähintään 15 hankkeeseen osoitettavaa soveltuvuusehdot täyttävää asiantuntijaa, ei yhden henkilön työkokemuksen laadun arviointiin rajoittuvalla virheellä ole ollut vaikutusta hankintapäätösten lopputulokseen, koska valittajilla oli yhteensä vain 14 osallistumispyynnön soveltuvuusehdot täyttävää asiantuntijaa. Asiassa ei siten ollut perusteita kumota hankintayksikköjen asiassa tekemiä hankintapäätöksiä.

Lisätietoja: markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola, puhelin 050 592 9182.

Diaarinro 2014/217-222