Markkinaoikeus käsittelee lakkautetussa Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnassa ratkaisematta jääneet teollisoikeudelliset valitusasiat

Julkaistu 2.1.2014

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta on lakkautettu 1.1.2014. Siellä ratkaisematta jääneet vajaat 200 ennen muuta tavaramerkin ja patentin rekisteröintiä koskevaa valitusasiaa on siirretty markkinaoikeuden käsiteltäviksi. Kyseiset valitusasiat ovat tulleet valituslautakunnassa vireille pääsääntöisesti ennen vuotta 2013 eli ne ovat käsittelyajaltaan vanhempia kuin IPR-tuomioistuinuudistuksen yhteydessä syyskuussa 2013 valituslautakunnasta markkinaoikeuden käsiteltäväksi siirtyneet noin 40 valitusasiaa. Markkinaoikeus on saanut lisäresursseja käsittelemään valituslautakunnasta siirtyviä valitusasioista.

Markkinaoikeus ilmoittaa asianosaisille kirjallisesti asian siirrosta. Siirtyvien valitusasioiden käsittelyyn markkinaoikeudessa sovelletaan hallintolainkäyttölakia. Markkinaoikeuden näissä siirtyvissä asioissa tekemistä päätöksistä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen suoraan eli valituslupaa pyytämättä.